inhoud Hulp bij navigatie en Uitleg over de site

Algemeen over de site:
Waarom sta ik er niet op? Waarom staan er geen levenden op?
Wie doet het onderzoek?
Hoe is de site ingedeeld?


Navigatie:
Linkerkant van pagina.
Algemeen.
Verhalende pagina's.
Geneagrammen.
Parentelen, kwartierstaten.
Persoonspagina's.


Waarom sta ik er niet op? Waarom staan er geen levenden op?
Niet iedereen zal het waarderen dat haar of zijn persoonlijke gegevens op een website voor iedereen toegankelijk zijn. Dit respecteren wij gaarne, daarom tonen we geen gegevens van nog in leven zijnde personen op de website. Dit is ook bepaald in de wet op bescherming persoonsgegevens. Bent u familie, en heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op, zie e-mail link onderaan elke pagina.

Hoe is de site ingedeeld?
De top van de pagina met de naam van de website blijft ongewijzigd.
De linkerkant is om personen op te zoeken op voornaam of op achternaam. navigatieuitleg.
De rest van de pagina geeft de inhoud van de website weer.
- Verhalende pagina's: Achtergrondverhalen over individuele personen, geschiedenis etc.
- Genealogische pagina's: Pagina's met detailinformatie over de betreffende personen, in de vorm van parentelen (nageslacht van een persoon via mannelijke en vrouwelijke lijn), kwartierstaten (voorgeslacht van een persoon, eerst vader en moeder, dan ouders daarvan etc.) en geneagrammen (grafische voorstelling van -een gedeelte van- een familieverband van een persoon)

Linkerkant van pagina.
Bovenaan: via "startpagina" komt u weer bij het beginpunt.
Zoeken op naam:
U kunt op Voornaam of op achternaam zoeken. Links onderaan vindt u dan in de lijst bij de gekozen letter de namen met het geboortejaar. Door hierop te klikken komt u op zijn of haar persoonspagina.
Dit is contekstgevoelig:
- Staat u op de startpagina, of op een "verhalende pagina", dan kunt u alle persoonspagina's vinden.
- Staat u op een genealogische pagina, bijvoorbeeld de pagina "parenteel van Pouwel Eijgenraem" dan vindt u alleen de namen die daarin voorkomen. Als u alles wilt zien moet u dus eerst terug naar de Startpagina.

Algemeen.
- De onderstreepte tekst is een link naar het onderwerp, blauw is nog niet bekeken, roze is reeds bekeken.
- Bent u even de weg kwijt, klik dan op de "vorige" of "back" knop van uw webbrowser.
Geneagram Carel Bartholomeus EijgenraamHet "stamboomtekentje" brengt u naar een geneagram. Dit is een grafisch blokdiagram van de familieband van een persoon. Voor de overzichtelijkheid bevat dit geneagram vaak slechts een gedeelte van de verwanten.

Verhalende pagina's.
Als u snel naar de betreffende persoonspagina's wilt, klik op het "stamboomtekentje" om naar een geneagram te komen. Klik daar op het blokje van de betreffende persoon, u gaat dan naar zijn of haar persoonspagina.

Geneagrammen.
Deze grafische weergaven van een bepaald familieverband zijn bijna altijd beperkt, om zodoende slechts bepaalde personen te laten zien. Dit is vanwege de overzichtelijkheid. Klik op het blokje van iemand om naar de betreffende persoonspagina te gaan, deze bevat wel alle beschikbare informatie. (de nummers bovenin de blokjes zijn identiteitnummers.)

Parentelen, kwartierstaten.
In parentelen en kwartierstaten zijn alle namen gelinkt aan de betreffende persoonspagina.
Binnen de parentelen en kwartierstaten kan wel worden genavigeerd:
- naar ouders als naast de naam van de ouder tussen haakjes een generatienummer staat, bijvoorbeeld: "(I)"
- naar kinderen als naast de naam van het kind een generatienummer met letter staat, bijvoorbeeld: "volgt (IIIe)"
Als u op een andere manier wilt navigeren via het familieoverzicht klik dan op een naam, om naar de betreffende persoonspagina te gaan, daar heeft u andere navigatiemogelijkheden.

Persoonspagina's.
Deze is als volgt opgebouwd:
- Bovenaan staat in welke parentelen en of kwartierstaten de persoon voorkomt. Klik hierop om direct de persoon in deze parentelen en/of kwartierstaten te vinden.
- Daaronder de gezochte persoon met alle beschikbare details.
- Dan de vader en daaronder de moeder met alle beschikbare details.
- Daaronder de echtgeno(o)t(e) of partner, ook met huwelijksgegevens.
- Daaronder een gegevenstabel over de kinderen uit elk huwelijk.
- Daaronder het "dossier" met foto's indien aanwezig.
Er kan van hieruit naar de persoonspagina's van ouders of kinderen of naar de betreffende persoon in parentelen en of kwartierstaten genavigeerd worden.


Terug naar startpagina