inhoud Het onderzoek

Onderzoekers
Stand van zaken
Gebruik van onze gegevens
Uw gegevens opsturen


Onderzoekers:
Hier volgen degenen die het meest bij het genealogisch onderzoek betrokken zijn (geweest) in alfabetische volgorde. Beslist dient ook Joop Gelissen te worden vermeld, die veel speurwerk heeft verricht voor de Dordrechtse "Katholieke" tak. Verder zijn er nog velen die ons de nodige informatie verschaft hebben.
Felix Eijgenraam 4-8-1957 Ivo Jan (Ivo) Eijgenraam 28-11-1954 Johannes Abraham (Jan) Eijgenraam 2-8-1951 Leendert Arie (Leon) Eijgenraam 9-8-1952 Walter Eijgenraam 26-6-1955
Felix
Ivo
Jan
Leon
Walter

Felix:
Heeft zich toen hij dertien was met enige hulp van zijn vader in 1970 en 1971 intensief mee bezig gehouden. Zijn streven was om alle bekende Eijgenramen in kaart te brengen. Hij heeft een kaartenbak gemaakt, alle in het toenmalige telefoonboek bekende Eijgenramen een brief geschreven met de vraag naar informatie. Veel hebben de ingevulde vragenbrieven aan hem teruggestuurd. Hij heeft grote delen van de toen bekende Eijgenramen in de stamboom weten te passen. Zijn werk is sinds die tijd in een archiefdoos bewaard gebleven.

Ivo:
Hij is vanaf 2005 begonnen de gegevens die mijn broer Felix Eijgenraam in 1970/1971 heeft bijeengebracht in te voeren in een genealogisch computerprogramma, wat de mogelijkheden om alles goed in kaart te brengen en te houden enorm vereenvoudigt. Tevens heeft hij een begin gemaakt met zijn eigen kwartierstaat. In 2006 heeft hij enkele familieleden die reeds jaren speurwerk hebben verricht opgezocht (Jan, Leon en Walter) en sindsdien heeft hij een groot deel van de bekende gegevens bij elkaar gevoegd en op de website gezet. Na midden 2007 is hij niet meer actief.

Jan:
Hij heeft rond 1985 veel materiaal verzameld uit de archieven. Zijn speurwerk richt zich vooral op de oudste generaties Eijgenraam. Hij heeft onder andere veel interessante notarisakten opgespoord, die meer inzicht geven op het leven in de zeventiende eeuw. Daarmee heeft hij kort geleden voldoende bewijs gevonden om het bestaan van twee broers aan te tonen die beiden Pieter Pouwels Eijgenraem heetten. Dat komt natuurlijk niet vaak voor! Zij zijn tevens de oudste direct genoemde ons bekende Eijgenramen. Indirect weten we natuurlijk dat hun vader Pouwel zal heten, maar van hem ontbreekt tot dusver iedere directe aanwijzing. De voor zover ons bekend oudste vermelding van glas in de tuinbouw, kwam aan het licht in een boedelbeschrijving van een Eijgenraam.

Leon:
Hij is, evenals zijn vader Alexander, reeds vele jaren geïnteresseerd in onze genealogie. Zij hebben veel gegevens bij een gekregen. Er bevinden zich veel oude familiestukken in hun bezit. Onder andere de originele Institutie van Calvijn van Alexander Eijgenraam. Verder een houten familiewapen, ooit samen met het glas in lood raam in de kerk in Vlaardingen aangebracht geweest. Ook een treurzang van Abram Eijgenraam vanwege het overlijden van zijn vrouw.

Walter:
Hij heeft als eerste een databestand aangemaakt met behulp van een genealogie computerprogramma “Family Tree Maker”. Sinds 1998 is hij jaren zeer aktief geweest. Hij heeft ook alle bekende Eijgenramen in kaart proberen te brengen. Daarvoor heeft hij met vele Eijgenramen, maar ook met aanverwanten kontakt gehad. Dit leverde hem informatie over de Eijgenramen tot zeer recent. Deze recente informatie is dus wel grotendeels bij ons bekend, maar kan vanwege respect voor de privacy niet op de website getoond worden. Verder heeft hij veel informatie bijeen gekregen over de diverse buitenlandse takken, evenals over de (nog niet aangesloten) Katholieke tak.


Stand van zaken:
De inhoud van deze website is tot stand gekomen door het speurwerk van een heel aantal familieleden en tevens door diverse aanverwanten. In een later stadium volgt hier wat meer over.
Daar pas recent veel gegevens bij elkaar zijn gevoegd, is er nog een hoop controleerwerk te doen. Vandaar dat we het nog een Voorlopige Versie noemen.
Parentelen:
Ik schat dat we, afgezien van de laatste generatie, verreweg de meeste Eijgenramen in kaart hebben. Het grootste deel vormt het nageslacht van Pouwel Eijgenraam. Verder is er wat wel "de Katholieke tak" genoemd wordt, beginnend met Carel Bartholomeus Eijgenraam. Deze tak is momenteel ondanks zeer veel speurwerk van diverse mensen (nog) niet aan te sluiten. Links naar de parentelen. Er zijn nog twee heel kleine takjes, die naar verwachting met enig onderzoek wel aan te sluiten zullen zijn.
Zoals u in het bovenstaande verhaal over de onderzoekers al kunt lezen, is tot nu toe hoofdzakelijk aandacht besteed aan de dragers van de naam Eijgenraam, Eigenraam, Eygenraam. De dochters kant is daarom helaas niet uitgewerkt. Door de hoeveelheid gegevens die nog uitgezocht moeten worden moeten we ons hier voorlopig toe blijven beperken.
Kwartierstaten:
Binnenkort volgen kwartierstaten van de onderzoekers.
Herkomst van onze gegevens:
Doordat veel gegevens nog op juistheid moeten worden gecontroleerd, door het vergelijken van de bronnen waaruit geput is, kunnen we de bronnen momenteel nog niet op de site vermelden. Het is de bedoeling dat dit over enige tijd wel gebeurt.
De meeste gegevens van de Eijgenramen komen of van hen zelf, of uit DTB, persoonskaarten en dergelijke, zodat deze gegevens in de parentelen (na genoemde controle) behoorlijk betrouwbaar zijn.


Gebruik van onze gegevens:
De gegevens op deze site mogen vrijelijk worden gebruikt. Ik wil hier alleen nog waarschuwen voor het voorlopige karakter van de huidige site, zie bovenstaande tekst.
Om het andere onderzoekers makkelijker te maken, raad ik aan de bron te vermelden.
Aarzel niet om kontakt op te nemen, indien u meer wilt weten.

Onderzoek& Archief / Bibliotheek

Naast het onderzoek in de openbare Archieven, proberen we ook een archief te vormen van authentieke documenten, foto,s en andere zaken, betreffend het geslacht Eijgenraam die in familiebezit zijn, U kunt ons helpen door deze zaken aan ons in bewaring te geven indien er een kans is dat ze verloren zullen gaan. Ook willen we graag registreren waar en bij wie authentieke familieherinneringen bewaard worden. Inmiddels is een begin gemaakt met de vorming van een bibliotheek waar boeken geschreven door of over een van de leden van het geslacht Eijgenraam in worden opgenomen.
Index:Terug naar startpagina .