inhoud Geografische spreiding van de naam Eijgenraam (Eijgenraem, Engenraam, Eigenraam, Eygenraam)

Op de volgende kaarten is de verspreiding van de Eijgenramen goed te zien. Elke cirkel is een plaats, hoe groter de cirkel hoe meer er in die plaats leefden. In de zeventiende eeuw komt de naam Eijgenraam (of Eijgenraem) buiten de omgeving van 's-Gravenhage en Delft niet voor. (In het Haagse archief kom je in diezelfde tijd van Pieter Pouwels Eijgenraem (1605-1678) een verwijzing tegen "Eijgenraem zie Engenraem". En ook veel verder rond 1800 komt de naam Engenraam nog voor in de DTB gegevens van Den Haag. Deze Engenraam/Engenraem variant betreft de nakomelingen van Pieter Eijgenraam en Barbara du Laij, een van de 17e eeuwse harnasmakers, deze tak is inmiddels: rond 1825, uitgestorven .) Geleidelijk aan, vooral na 1800 is de naam ook elders in Nederland te zien. Maar het is ook duidelijk dat nog steeds een groot aantal in de omgeving van Den Haag, Delft en Vlaardingen woont.
Sinds Arij Eijgenraam (ged.08-04-1765) uit Delft naar Vlaardingen is verhuisd, ontstond de spelling Eigenraam.
Verder is er een tak Eijgenraam in Antwerpen ontstaan na 1879.
Na 1900 ontstond een tak Eygenraam in Australië.
En na 1948 een tak Eygenraam in Canada.
Deze spelling was noodzakelijk omdat in Engelssprekende landen de "ij" niet bestaat.
Na 1950 zijn verder nog enkele andere woonplaatsen bekend, maar die laat ik hier buiten beschouwing.


Kaart uit 1650.

1580
-1690, 36 personen. Eijgenraem, Eijgenraam.
Kaart Bosatlas 1916.

1691-1800, 99 personen. Eijgenraem, Eijgenraam, (Eigenraam, Eygenraam).
Kaart Bosatlas 1916.

1801-1900, 319 personen. (Eijgenraem), Eijgenraam, Eigenraam, Eygenraam.
Kaart 1992.

1901-2000, 822 personen. (Eijgenraem), Eijgenraam, Eigenraam, Eygenraam.

Terug naar startpagina