Parenteel van Pieter Pouwelsz (1) Ingenraem.
Parenteel van Pieter Pouwelsz (1) Ingenraem.

Generatie I

I.   Pieter Pouwelsz (1) Ingenraem1,5 vanaf ong 1670 familienaam: Eijgenraem, zn. van Pouwel Ingenraem en , geb. circa 1605 (1610)3, Eijgenraem, meester-harnasmaker te 's-Gravenhage, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te 's-Gravenhage op 13-12-16782,4, tr. (ongeveer 26 jaar oud) te 's-Gravenhage Groote Kerk op 12-10-1631 met Anneken Hendricx (Anneken Hendrickx) van Leeuwen1, dr. van Henrick van Leeuwen
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Paulus Eijgenraem1 (Eijgenraam), geb. te 's-Gravenhage circa 1634 CF51: ca 16406, ged. te 's-Gravenhage op 15-01-16344, tr. (ongeveer 28 jaar oud) te Loosduinen op 29-10-1662 loosduinse Gereformeerde kerk met Maritge Bennnewits. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Jan Pieterse 2,7, geb. circa 16356, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te 's-Gravenhage op 28-05-1704, volgt IIa
  3.   Jacob Pieterse (Jacob) Eijgenrae5, geb. te 's-Gravenhage in 16398,3,9, ovl. (minstens 70 jaar oud) na 17098,7, volgt IIb
  4.   Hendrickgen Eijgenraam, ged. op 17-01-1640 (getuige: Stoffel Jansen Maria Pouwels)4
  5.   Pietergen (Pietertgen) Eijgenraem1 (Eijgenraam), geb. in 1643, ged. te 's-Gravenhage op 23-06-1643 (getuige: Sander Jacobs  Barber Du Lee)4, tr. (ongeveer 39 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage op 14-03-1683 met Gerrit Westeneinde. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (ongeveer 31 jaar oud) (2) luijtenant van Nimwegen& garnizoen van Grave te 's-Gravenhage op 20-01-1675 met Johan Joulijn. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.   Catrina Eijgenraam, ged. Kloosterkerk op 10-08-1646 (getuige: Jacob Einri Maria Henrick ende Henrick Lamberts)4
  7.   Mattheus Eijgenraam, ged. op 23-01-1649 (getuige: Jan Pietersen ende Hendricktgen Lamberts)4
  8.   Jannetgen Eijgenraem1, geb. in 1654, ged. te 's-Gravenhage op 11-01-1654 (getuige: Jan Pietersen)4, tr. (ongeveer 35 jaar oud) Jannitge =jd op 09-04-1690 Groeneveld= wedn v Delft met Nicolaas Groeneveld DTB Den Haag 1367. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.   Pieter Eijgenraam1, geb. in 1650, volgt IIc
 
Maritge Bennnewits.
wed van Thielmans, bwa.
 

Generatie II

IIa.   Jan Pieterse Ingenraem2,7 (Eijgenraam), zn. van Pieter Pouwelsz (1) Ingenraem (I) en Anneken Hendricx van Leeuwen, geb. circa 1635 (circa 1634) CF51: ca 16406, ged. in 16344, bakker van de Diaconie te 's-Gravenhage, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te 's-Gravenhage op 28-05-1704, tr. (ongeveer 21 jaar oud) (1) te Nootdorp op 08-04-1657 met Jacomijntje Leenderts van der Vliet2,7, geb. te 's-Gravenhage. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.   Leendert Eijgenraem7, geb. te 's-Gravenhage in 1660, volgt IIIa
  2.   Hendrik Eijgenraem7, geb. te 's-Gravenhage in 1662, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Delft in 1732, volgt IIIb
  3.   Pieter Eijgenraem7, geb. te 's-Gravenhage circa 1666, volgt IIIc
  4.   Johanna Eijgenraem7, geb. te 's-Gravenhage circa 1671, ged. te 's-Gravenhage op 03-06-1671 Groote kerk, otr. op 23-01-1695, tr. (ongeveer 23 jaar oud) te 's-Gravenhage Hoog duitse kerk op 06-02-1695 beiden geb en wa met Pieter Johannes van Houten7, geb. te 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Jacobmina Eijgenraem7, geb. circa 1675, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) in 175510, volgt IIId
  6.   Johannes Eijgenraem7, geb. te 's-Gravenhage circa 1679, ovl. (ongeveer 25 jaar oud) te 's-Gravenhage op 15-04-1705, volgt IIIe
  7.   Catharina Eijgenraem7, ovl. in 1694, volgt IIIf
  8.   Floris Eijgenraem7, ovl. in 1695, begr. te 's-Gravenhage op 20-03-1695. 
  9.   Paulina Eijgenraem7, geb. in 1671, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op 13-07-1751, volgt IIIg
  10.  Anna , geb. te 's-Gravenhage, ged. te 's-Gravenhage op 28-05-1673. 
  11.  Maria , ged. te 's-Gravenhage op 03-07-1677. 
 
Anna Ingenraem.
ged, Grote kerk.
 
   Jan Pieterse Ingenraem2,7 (Eijgenraam), tr. (ongeveer 57 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage op 14-06-1693 Hoog Duitsche Kerk met Adriana van der Burgh
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IIb.   Jacob Pieterse (Jacob) (Jacobus Pietersz) Eijgenrae5 (Eijgenraam), zn. van Pieter Pouwelsz (1) Ingenraem (I) en Anneken Hendricx van Leeuwen, geb. te 's-Gravenhage in 1639 (getuige: Jacob de Raet  en Anneken Clement)8,3,9, ged. te 's-Gravenhage In de grote of St. Jacobskerk op 11-01-16394, meester-schoenmaker, ovl. (minstens 70 jaar oud) na 17098,7, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 41 jaar oud) te 's-Gravenhage op 22-04-1663 (22 jan 1664) met Elsje Alexanderse Colaert5, dr. van Alexander Colaert en Geertruijd Heijndriksdr van Hoessen, geb. in 16213, ovl. (minstens 80 jaar oud) na 17017
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Alexander Eijgenraam11, geb. in 16643, ged. te 's-Gravenhage op 16-02-1664 Nieuwe kerk4,12
  2.   Paulus Eijgenraam11, geb. in 16653, volgt IIIh
  3.   Hendrick Jacobusz Eijgenraam11, geb. in 16783,13, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Noordhoorn (Woutharnas) op 17-07-17323,13, volgt IIIi
  4.   Jacobus Eijgenraam11, geb. te 's-Gravenhage in 16823, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Delft op 05-01-1730, volgt IIIj
  5.   Jacobmijntje Eijgenraam8, geb. te 's-Gravenhage in 1684, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Delft op 01-07-1766, tr. (ongeveer 37 jaar oud) te Delft op 30-05-1722 met Johannes van der Saeg8, begr. te Delft (O.K.) op 11-11-1725. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.   Geertruyd Eijgenraam, ged. in 1667 get, Jan Pietersz Eij, Maria  Colaert4, tr. (ongeveer 19 jaar oud) te Loosduinen op 02-03-1687 Loosduinsche geref kerk met Abraham van Bestij, geb. te 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.   Sander Eijgenraam, ged. te 's-Gravenhage DTB no 294 blz 27 op 19-00-1670 HoogDuitse kerk4, ovl. (ongeveer 21 jaar oud) te Geerwegt op 23-07-1692 soldaat in het regiment van Col  Beaumont,verdronken te Geerwegt. 
  8.   Anna Eijgenraam, ged. in 1672 (239-35)4
  9.   Pieter Eijgenraam, ged. in 16754, volgt IIIk

IIc.   Pieter Eijgenraam1 (Eijgenraem, Eijgenraam), zn. van Pieter Pouwelsz (1) Ingenraem (I) en Anneken Hendricx van Leeuwen, geb. in 1650 Jan Pietersen, ged. te 's-Gravenhage op 18-12-1650 gedoopt door ds. Lotuss4, ovl. Jan Pietersen, otr. op 24-04-1678, tr. (ongeveer 27 jaar oud) op 24-04-1678 met Margrieta (Margarita) Traphoffe van Schenkenschans. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Jacobus 14
  2.   Lodewijk 14, ged. te 's-Gravenhage op 15-02-1679, volgt IIIl
  3.  Isaac (Isaak) (Eijgenraem), ged. te 's-Gravenhage Kloosterkerk op 10-08-1687 Paulus Eijgenraam, Isabella Latour  juffr van Maerjale Paulus Eijgenraem, Isabella Latour, juffrouw van Moerjale ? 
  4.   Klasijn Eijgenraem14, geb. te 's-Gravenhage in 1681, ged. te 's-Gravenhage op 12-01-1681, tr. te 's-Gravenhage Grote kerk met Anthonij Pirillier van Montpellier, b w a. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Johanna , ged. te 's-Gravenhage Nieuwe kerk get Jan Pieterse Eijgenraam op 27-03-1685. 
 
Margrieta Traphoffe.
DTB HGA.
 
 
Isaac Eijgenraam.
DTB, HGA 174-89.
 

Generatie III

IIIa.   Leendert Eijgenraem7, zn. van Jan Pieterse Ingenraem (IIa) en Jacomijntje Leenderts van der Vliet, geb. te 's-Gravenhage in 1660, ged. te 's-Gravenhage op 05-10-1660, schoolmeester en voorzanger te Maare in de omgeving van 's-Hertogenbosch in 1704, tr. (ongeveer 25 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage op 21-04-1686 met Catharina van den Breet, geb. te Amersfoort, ovl. voor 1689. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Leendert Eijgenraem7, tr. (ongeveer 28 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage op 08-05-1689 Hoogd kerk met Catharina Lieffers2, geb. te Cleef [Duitsland] jd. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Catharina , ged. op 26-12-1689 (getuigen: Arnoldus Lieffers, en Margaritha Lieffers, Nieuwe kerk). 
  2.  Arnoldus , geb. te 's-Hertogenbosch, volgt IVa

Leendert Eijgenraem en Catharina Lieffers
   Op 8/5/1689 in de Hoogduitsche Kerk getrouwd. 
 
Catharina Lieffers.
Voor haar huwelijk wonende te 's-Gravenhage.
 

IIIb.   Hendrik Eijgenraem7, zn. van Jan Pieterse Ingenraem (IIa) en Jacomijntje Leenderts van der Vliet, geb. te 's-Gravenhage in 1662, ged. te 's-Gravenhage op 15-08-1662, nootmeeter van de vijf maeten, talckdrager en tur op 19-09-1702, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Delft in 1732, begr. te Delft op 14-08-1732, tr. (ongeveer 25 jaar oud) te 's-Gravenhage op 25-04-1688 met Josina Schouten7, geb. te Haarlem, ovl. te Delft in 174510, begr. te Delft (O.K.) op 19-08-1745. 
 Uit dit huwelijk 5 dochters: 
  1.   Johanna Eijgenraam14, geb. te 's-Gravenhage in 1693, ged. te 's-Gravenhage op 05-04-1693 Johannes en Johanna Eijgenraam. 
  2.   Ariaantie 15, geb. te Delft in 1702, ged. te Delft (N.K.) op 04-05-1702. 
  3.  Sofia , ged. te 's-Gravenhage Groote kerk op 23-01-1689 (getuige: Jan Pieters Eijgenraam, Jacoba van Oorschot), ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Delft Oude krk op 20-06-1733, otr. te Delft op 22-01-1724, tr. (ongeveer 35 jaar oud) te Delft op 06-02-1724 met Jan van Trier. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jacquemijne , ged. te 's-Gravenhage Groote kerk op 26-08-1691 (getuige: Pieter Eijgenraem, Kornelia Donge). 
  5.  Kornelia , ged. op 26-04-1690 Grote kerk . get Paulina eij Johanna Eij, Hendrik v Scharen. 
 
Sofia Eijgenraem.
DTB HGA 7-96, wonend Molslaan.
 
 
Jacquemijne Eijgenraem.
DTB, HGA no 7-153.
 

IIIc.   Pieter Eijgenraem7, zn. van Jan Pieterse Ingenraem (IIa) en Jacomijntje Leenderts van der Vliet, geb. te 's-Gravenhage circa 1666, meester bakker te Delft in 1704, tr. (ongeveer 24 jaar oud) te 's-Gravenhage op 18-03-1691 met Cornelia van Dongen7, ovl. te Delft op 06-07-174510
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Marija Eijgenraam8, geb. te Delft in 170015, ged. te Delft (N.K.) op 21-02-1700. 
  2.  Willem , ged. te 's-Gravenhage op 16-04-1692 (getuigen: Hendrik Eijgenraam, Josijna Schouten en Adriana v Doesen), ovl. (ongeveer 38 dagen oud) te Delft op 24-05-1692 Oude kerk. 
   Cornelia van Dongen7, relatie (1) met Johannes van Edenburg7
 Uit deze relatie geen kinderen. 

IIId.   Jacobmina Eijgenraem7, dr. van Jan Pieterse Ingenraem (IIa) en Jacomijntje Leenderts van der Vliet, geb. circa 1675, ged. op 21-04-1675, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) in 175510, begr. te Delft op 22-10-1755, otr. op 12-04-1699, tr. (ongeveer 23 jaar oud) te 's-Gravenhage op 26-04-1699 Hoogduitse kerk met Pieter van Noorden7, ovl. te Delft in 174710, begr. te Delft op 18-02-1747. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Jacobus van Noorde16, geb. te Delft in 1700, volgt IVb
  2.   Jacomijna van Noort16, geb. te Delft in 170215, ged. te Delft (N.K.) op 17-11-1702. 
  3.  Jacobus , ged. te Delft op 14-07-1707. 
 
Pieter van Noorden.
jm van Delft.
 

IIIe.   Johannes Eijgenraem7, zn. van Jan Pieterse Ingenraem (IIa) en Jacomijntje Leenderts van der Vliet, geb. te 's-Gravenhage circa 1679, ged. op 16-04-1679, notaris te 's-Gravenhage in 1700, ovl. (ongeveer 25 jaar oud) te 's-Gravenhage op 15-04-1705 Groote kerk, otr. op 08-07-1703, tr. (ongeveer 24 jaar oud) te 's-Gravenhage beiden geb en w a op 22-07-1703 Groote kerk met Clasina Uffelhaven7, geb. te 's-Gravenhage. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Jakomina Eijgenraam14, geb. te 's-Gravenhage in 1704, volgt IVc

IIIf.   Catharina Eijgenraem7, dr. van Jan Pieterse Ingenraem (IIa) en Jacomijntje Leenderts van der Vliet, ovl. in 1694, begr. te Scheveningen op 06-09-1694, relatie (1) met 7, meester timmerman "op ten Bommel" in 1704. 
 Uit deze relatie geen kinderen. 
   Catharina Eijgenraem7, tr. (2) te Scheveningen op 17-02-1675 met Gosewijnis Verruijt7, geb. te Elst, meester bakker te Scheveningen in 1691, ovl. voor 28-07-1704. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.   Adriana Verhuyt7, ged. te Scheveningen op 20-01-1677, ovl. (hoogstens 27 jaar oud) voor 28-04-1704. 
  2.  Ariaantje Verhuyt, ged. te Scheveningen op 05-01-1676, ovl. (hoogstens 30 jaar oud) voor 14-04-1706. 
  3.  Joannes Verhuyt, ged. te Scheveningen op 18-09-1678, ovl. (hoogstens 27 jaar oud) voor 14-04-1706. 
  4.  Joannes Verhuyt, ged. te Scheveningen op 31-12-1679, ovl. (hoogstens 26 jaar oud) voor 14-04-1706. 
  5.  Johannes Verhuyt, ged. te Scheveningen op 15-02-1680. 
  6.  Trijntie Verhuyt, ged. te Scheveningen op 26-11-1684, ovl. (hoogstens 21 jaar oud) voor 14-04-1706. 
  7.  Jacomijntje Verhuyt, ged. te Scheveningen op 02-12-1685, ovl. (hoogstens 20 jaar oud) voor 14-04-1706. 
  8.  Antonij Verhuyt, ged. te Scheveningen op 19-02-1690, ovl. (hoogstens 16 jaar oud) voor 14-04-1706. 
  9.  Jacomijntje Verhuyt, ged. te Scheveningen op 21-02-1691, ovl. (hoogstens 15 jaar oud) voor 14-04-1706. 
  10.  Jacobus Verhuyt, ged. te Scheveningen op 10-02-1692. 
  11.  Jacomina Verhuyt, ged. te Scheveningen op 01-03-1693, ovl. (hoogstens 13 jaar oud) voor 14-04-1706. 
   Catharina Eijgenraem7, tr. (3) met Dirck van Gelder
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IIIg.   Paulina Eijgenraem7, dr. van Jan Pieterse Ingenraem (IIa) en Jacomijntje Leenderts van der Vliet, geb. in 1671, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op 13-07-1751, tr. (ongeveer 15 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage op 16-02-1687 Loosduinse Ger  kerk met Henrick van Scharen7, geb. te Gorinchem, meester bakker te Scheveningen in 1691, ovl. voor 1700. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Willem , geb. in 1692, ged. te Scheveningen op 06-01-1692. 
  2.  Jakomijntje , geb. in 1693, ged. te Scheveningen op 12-04-1693. 
 
Paulina Eijgenraem.
mail van Ans kleijheeg.
 
   Paulina Eijgenraem7, otr. (2) op 21-02-1700 bwa, tr. (ongeveer 28 jaar oud) te 's-Gravenhage op 06-03-1700 Hoogd kerk met Johannes van Spijck7, ovl. te Delft circa 1734. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Cornelis , ged. te 's-Gravenhage op 01-09-1700 (getuige: kornelis van Spijk, Teuntgen van der Heijde,Ariaantje van der D(B)urgh). 
 
Cornelis van Spijck.
mail van Ans  kleijheeg.
 

IIIh.   Paulus Eijgenraam11, zn. van Jacob Pieterse (Jacob) Eijgenrae (IIb) en Elsje Alexanderse Colaert, geb. in 16653, ged. te 's-Gravenhage op 19-07-1665 get Jan  Pieterss Eijgenraam, Paulus Eijgenraam4,12, relatie (1) met Jannetie Gerrits15, ovl. te Delft op 11-01-175310
 Uit deze relatie een zoon: 
  1.   Willem 15, ged. te Delft op 24-07-1710 Willem Gerrits, Maddaleentje Gerrits. 
   Paulus Eijgenraam11, tr. (ongeveer 36 jaar oud) (2) te Delft in 1701 met Jannetje van der Merse8
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Elsie 8, geb. te Delft in 1701, volgt IVd
  2.   Pieter 8, geb. te Delft in 1704, ged. te Delft op 06-07-1704. 
  3.  Arm Kind , ovl. op 29-08-1707 Oude kerk. 

IIIi.   Hendrick Jacobusz (Hendrik Jacobusz.) Eijgenraam11, zn. van Jacob Pieterse (Jacob) Eijgenrae (IIb) en Elsje Alexanderse Colaert, geb. in 1678 ZAN: geb 28-1-16783,13, ged. te 's-Gravenhage (kloosterkerk) op 28-01-1678 Pieter Poulusse en Anneke Hendrickse4,3,13, warmoesier te 't Woudt, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Noordhoorn (Woutharnas) op 17-07-17323,13, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 27 jaar oud) (1) te 't Woudt op 04-11-1703, Testatie te Delft op 04-10-17183 "Sieckelijk te bedde leggende" met Helena Cornelisdr Hogendijk11, dr. van Cornelis Hogendijk en Maartje Theunis, geb. te Delft in 1676, ged. te Delft Oude Kerk op 22-01-16763, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Hoog- en Woutharnas op 10-10-17187,18
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Jacob Hendriksz 19,20, geb. te 't Woudt in 17043, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Woutharnas op 01-01-1748, volgt IVe
  2.   Marija 8, ged. te Delft op 27-08-1705. 
  3.   Cornelis 11, geb. te Delft in 17063, ged. te Delft op 25-12-1706 (25 feb 1706)12, begr. te Delft in 1707. 
  4.   Kornelis 22, ged. te Delft Nieuwe Kerk op 12-01-17083,12
  5.   Alexander Hendriksz 16, geb. te 't Woudt op 10-12-170923, ovl. (42 jaar oud) te Maasland op 04-04-175224, volgt IVf
  6.  Abraham Hendriksz , geb. te Delft in 1711, volgt IVg
  7.   Maria 20, geb. te 't Woudt in 1713 (1712)12, ged. te Delft op 07-02-1713, tr. (ongeveer 23 jaar oud) te 't Woudt op 18-01-1737 met Hendrik Riternick20, geb. te Rijswijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.   Elsje 20, geb. in 1714, ged. te 't Woudt op 11-11-171421,3, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Delft op 05-08-17693, tr. (ongeveer 21 jaar oud) te Delft op 21-01-1736 met Dirk Wiegand8,25. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 
Hendrick Jacobusz Eijgenraam.
Het gebruik van glase ramen door Hendrick Jacobs Eijgenraam (1678),zoals blijkt uit zijn boedelbeschrijving wordt zover ik weet, gezien als de eerste.
vermelding van het gebruik van glas in de tuinbouw, (naast de orangerien bij.
de buitenplaatsen).
 
   Hendrick Jacobusz (Hendrik Jacobusz.) Eijgenraam11, otr. (2) te Delft op 01-04-1719, tr. (ongeveer 40 jaar oud) te Delft op 01-04-1719 met Neeltje Jansdr van Eembden7, begr. te Delft op 18-01-1746. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Hendrick Jacobusz Eijgenraam en Neeltje Jansdr van Eembden
   Geen kinderen uit dit huwelijk. 

IIIj.   Jacobus Eijgenraam11, zn. van Jacob Pieterse (Jacob) Eijgenrae (IIb) en Elsje Alexanderse Colaert, geb. te 's-Gravenhage in 16823, ged. te 's-Gravenhage op 12-02-1682 Pieter Eij,Trijntie Eij,Christijntje Colaert4,12, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Delft nieuwe kerk op 05-01-1730, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 27 jaar oud) (1) te Voorburg op 01-11-1711 met Jannetje Dirx van der Wegt26 (van Wegt), geb. te Voorburg in 1684, ged. te Voorburg op 23-07-1684. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Dirk 26, geb. te Voorburg in 1712, ged. te Voorburg op 11-11-1712. 
  2.   Cornelia 26, geb. te Rijswijk in 1714, ged. te Rijswijk op 08-04-171427
  3.   Dirkje 26, geb. te Voorburg in 1719, ged. te Voorburg op 02-06-1719, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te 's-Gravenhage op 01-12-1803. 
 
Jacobus Eijgenraam.
Jacobus wordt na de dood van zijn broer Hendrik voogd over diens kinderen.
 
   Jacobus Eijgenraam11, tr. (ongeveer 37 jaar oud) (2) te Delft op 04-11-1719 met Jannetie van Meurs16
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jannetie , geb. in 1721, begr. te Delft op 11-01-1805, volgt IVh
  2.  Pouwelis , geb. in 1722, ged. te Delft op 08-11-1722 Jannetie Gerris v/d Mast. 
  3.   Poulus 8, geb. in 1725, ged. te Delft op 06-02-1725. 
  4.   Klara 8, geb. in 1727, begr. te Delft op 03-03-1781, volgt IVi
  5.  Kobis , geb. in 1730, ged. te Delft op 11-01-1730 (getuige: Anna van Eembden). 

IIIk.   Pieter Eijgenraam, zn. van Jacob Pieterse (Jacob) Eijgenrae (IIb) en Elsje Alexanderse Colaert, ged. in 1675 (getuige: get Pieter Eij)4, tr. met Margaretha van Bergen Henegouwen
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.  Pieter(Petrus) , ged. te 's-Gravenhage op 01-10-1700, volgt IVj
  2.   Hendrik 14, geb. te 's-Gravenhage in 1708, ged. te 's-Gravenhage op 06-05-1708 (getuigen: Hendrik Eijgenraam en Helena Eijgenraam). 
  3.  Jacobus , ged. te 's-Gravenhage op 29-01-1698, volgt IVk
  4.  Paulus , ged. te 's-Gravenhage op 10-08-1703, volgt IVl

IIIl.   Lodewijk Eijgenraam14 (Eijgenraem), zn. van Pieter Eijgenraam (IIc) en Margrieta Traphoffe, ged. te 's-Gravenhage Groote kerk op 15-02-1679 Pieter Pieterse Eijgenraam, Louwijse de Calijfaes, mevr van Noortwijck, Annetie Eijgenraam, tr. (ongeveer 20 jaar oud) op 02-08-1699 Hoogduitse kerk met Geertruijd van Esvelt14
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Claseijna 14, geb. te 's-Gravenhage in 1707, ged. te 's-Gravenhage op 14-08-1707. 
  2.   Klasina 14, geb. in 1708, ged. te 's-Gravenhage (NK) op 07-10-1708. 
  3.  Pieter , ged. te 's-Gravenhage Grote kerk op 11-06-1702 Leendert Essevelt en Margarita Trapof. 
  4.  Pieter , ged. te 's-Gravenhage op 22-10-1704, volgt IVm
  5.  Leendert , ged. op 20-12-1705 Groote kerk. 
  6.  Anthonij , ged. te 's-Gravenhage op 06-10-1711 Anthonij Perice en wed van Pieter Eijgenraam. 
  7.  Allart , ged. te 's-Gravenhage op 20-06-1713 243-blz 6. 
  8.  Klasijna , ged. te 's-Gravenhage op 16-10-1715 Grote kerk Klasijna Eijgenraam, tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Den Haag bwa op 11-09-1740 Schev kerk met Christiaan Zijnsse. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Lodewijk , ged. op 11-02-1718 Kloosterkerk. 
 
Geertruijd van Esvelt.
v IJsselsteijn.
 
 
Pieter Eijgenraam.
HGA dtb (18-03-08).
 
 
Christiaan Zijnsse.
jm van het land van Hessen.
 
 
Lodewijk Eijgenraam.
soldaat.
 

Generatie IV

IVa.  Arnoldus Eijgenraem, zn. van Leendert Eijgenraem (IIIa) en Catharina Lieffers, geb. te 's-Hertogenbosch, schoolmeester voorzanger te Maren bij s,\hertogenbosch, tr. op 10-10-1717 met Maria Oerlemans, geb. te Cromvoirt. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Catharina , geb. te Vught op 05-05-1720. 
  2.  Anna Cunira , geb. te Vught op 09-04-1722, tr. (ongeveer 28 jaar oud) te Buren in 1750 met Johannes van Aken. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVb.   Jacobus van Noorde16, zn. van Pieter van Noorden en Jacobmina Eijgenraem (IIId), geb. te Delft in 1700, ged. te Delft op 09-03-1700 Pieter van Noorden en Maria van Luijk, 
 Hij krijgt een zoon: 
  1.  Jacobus van Noorden, geb. te Delft op 14-07-1707. 

IVc.   Jakomina Eijgenraam14, dr. van Johannes Eijgenraem (IIIe) en Clasina Uffelhaven, geb. te 's-Gravenhage in 1704, ged. te 's-Gravenhage op 11-05-1704 Nieuwe kerk Jan Pieters Eijgenraam en Adriana v/d Burgh, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 37 jaar oud) op 27-08-1726 met Salomon Adriaan van der Werve, zn. van Salomon van der Werff en Anna de Klerk , geb. te Gameren in 1689. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Anna , geb. op 20-06-1727. 
  2.  Elisabet , geb. te 's-Gravenhage op 11-03-1729, ovl. (één maand oud) te 's-Gravenhage op 08-05-1729. 
  3.  Joannes , geb. te 's-Gravenhage op 24-01-1730. 
  4.  Rebekka , geb. te 's-Gravenhage op 08-12-1730, ovl. (4 maanden oud) te 's-Gravenhage op 23-04-1731. 
  5.  Salomon Adriaan , geb. te 's-Gravenhage op 28-04-1728, ovl. (2 jaar oud) te 's-Gravenhage op 25-04-1731. 

IVd.   Elsie Eijgenraam8, dr. van Paulus Eijgenraam (IIIh) en Jannetje van der Merse, geb. te Delft in 1701, ged. te Delft op 01-12-1701, tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Delft in 1725 met Frederik Aelslot8
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.   Johannes 8, ged. te Delft op 29-04-1731. 
  2.   Jacobus 8, ged. te Delft op 01-09-1734. 

IVe.   Jacob Hendriksz Eijgenraam19,20, zn. van Hendrick Jacobusz Eijgenraam (IIIi) en Helena Cornelisdr Hogendijk, geb. te 't Woudt in 17043, ged. te 't Woudt op 18-05-1704 CF51: 18-4-17043,21, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Woutharnas op 01-01-1748, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 28 jaar oud) te Rijswijk op 26-02-1737 met Willemijntje (Willemyntje) Noue was nalatig in het betalen van de hypotheekbrief na het overlijden van haar man  jacobus
hendriks  31-12-1748, dr. van Joris Willemsz Noue en Grietje Thijsse de Ruijter, geb. (getuige: Pieter Wilmse Nowee, Angeniesje Joris Back, Jasprinck Wagensveldt)3, ged. te Delft (N.K.) op 12-10-1708, begr. te Rijswijk op 25-11-1779. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Hendrik , geb. te 't Woudt in 1738, ged. te 't Woudt op 13-04-17383
  2.   Grietje , geb. te Schipluiden in 17413, ged. te Schipluiden op 26-02-17413

Jacob Hendriksz Eijgenraam en Willemijntje Noue
   Op 5 februari 1739 compareerde Jacob en Willemijntje te Delft; ze woonden toen onder Hoog- en Woutharnas en waren gegoed beneden 4000 gulden. 
 
Willemijntje Noue.
De Delfts- Westlandse familie Nowe of Nowee, afkomstig uit de Franse prov Artoijs ( jubileumboek NGV Delfland 2001).
 

IVf.   Alexander Hendriksz Eijgenraam16, zn. van Hendrick Jacobusz Eijgenraam (IIIi) en Helena Cornelisdr Hogendijk, geb. te 't Woudt op 10-12-170923, ged. te Delft Oude Kerk op 11-12-17093,13, warmoezier, ovl. (42 jaar oud) te Maasland op 04-04-1752 (2 mei 1792)24, tr. (22 jaar oud) (1) te Rijswijk op 02-11-1732 CF13: Huw: 15-10-1732 met Suzanne Barents (Suzanna Barents) Wijnant (Wynant), dr. van Barent Wijnant en Maria Wiegant, geb. te Deventer3, ovl. te Maasland op 25-04-1752. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Hendrik Alexandersz 22, geb. te 's-Gravenzande in 1735, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Maasland op 02-05-179223, volgt Va
  2.   Maria 22, geb. te Maasland in 1743, volgt Vb
  3.   Lena , geb. in 1746, ged. te Maasland op 19-06-17463,13
   Alexander Hendriksz Eijgenraam16, tr. (48 jaar oud) (2) op 27-04-1758 met Engeltje Does, geb. te Maassluis24, ovl. te Maasland24
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVg.   Abraham Hendriksz Eijgenraam, zn. van Hendrick Jacobusz Eijgenraam (IIIi) en Helena Cornelisdr Hogendijk, geb. te Delft in 1711, ged. te Delft Oude Kerk op 29-09-17113, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) te Maasland op 11-12-1735 met Annetje Jacobsdr (Annetje Jacobusdochter) van der Spek (van der Spek), dr. van Jacob Claas van der Spek en Jannetje van Staalduijnen, geb. te Maasland in 17133, ged. te Maasland op 03-12-17133
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Lena , geb. te Maasland in 1737, ged. te Maasland op 24-02-17373
  2.   Jannetje , geb. te Maasland in 1738, ged. te Maasland op 31-08-17383
  3.   Jacob , geb. te Maasland in 1749, ged. te Maasland op 05-01-17493
  4.   Hendrik Abrahamszoon 29, geb. te Maasland in 1740, volgt Vc
  5.   Lena , geb. te Maasland in 1746, ged. te Maasland op 09-10-17463

IVh.   Jannetie Eijgenraam, dr. van Jacobus Eijgenraam (IIIj) en Jannetie van Meurs, geb. in 1721, ged. te Delft op 05-01-1721 Jannetje van Meurs, Jannetje v/d Mast, begr. te Delft op 11-01-1805, tr. (ongeveer 17 jaar oud) (1) te Delft op 08-02-1739 met Pieter van Dalen8
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Maria 8, ged. te Delft op 14-01-1740. 
  Jannetie Eijgenraam, tr. (ongeveer 25 jaar oud) (2) te Delft op 22-05-1747 met Gijsbert Koppens
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Jannetje 8, geb. te Delft circa 1743, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Delft op 27-07-1818. 
  2.  Gijsbregt , ged. te Delft op 24-09-1752. 
  3.  Cornelia , geb. in 1748, ged. te Delft op 07-04-1748. 
  4.  Johanna , ged. te Delft op 05-06-1766. 
  5.  Jacoba , geb. in 1755, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Delft op 06-07-1812, volgt Vd
  6.   Clara 8, ged. te Delft op 27-03-1757, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Delft op 08-06-1837, relatie met haar neef Nicolaas van der Tandt8, zn. van Elias van der Tandt en Klara Eijgenraam (IVi), ged. op 12-02-1765, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) op 21-06-1852. Uit deze relatie geen kinderen. 
  7.  Cornelia , ged. te Delft op 05-06-1766. 
  Jannetie Eijgenraam, tr. (ongeveer 63 jaar oud) (3) te Delft op 22-05-1785 met Jacobus van Putten
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVi.   Klara Eijgenraam8, dr. van Jacobus Eijgenraam (IIIj) en Jannetie van Meurs, geb. in 1727, ged. te Delft op 20-05-1727 (getuige: Johannes van Meurs, Klara van Meurs. Anna Bastiaans), begr. te Delft op 03-03-1781, tr. (ongeveer 19 jaar oud) te Delft op 28-05-1747 met Elias van der Tandt8, ged. te Delft op 09-04-1748. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Pieter , ged. te Delft op 09-04-1748. 
  2.  Jacobus , ged. te Delft op 30-07-1750. 
  3.   Gijsbertje 8,15, ged. te Delft op 08-04-1753. 
  4.   Jacobus 8,15, ged. te Delft op 07-09-1755. 
  5.   Jannetje 8, ged. te Delft op 26-03-1758. 
  6.   Johannes 8, ged. te Delft op 02-07-1761. 
  7.   Johannes 8, ged. te Delft op 15-03-1763. 
  8.   Nicolaas 8, ged. op 12-02-1765, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) op 21-06-1852, relatie met zijn nicht Clara Koppens8, dr. van Gijsbert Koppens en Jannetie Eijgenraam (IVh). Uit deze relatie geen kinderen. 

IVj.  Pieter(Petrus) Eijgenraam, zn. van Pieter Eijgenraam (IIIk) en Margaretha van Bergen Henegouwen, ged. te 's-Gravenhage kloosterkerk op 01-10-1700 (getuige: Jacobus Eijgenraem,  Elsje Koolaar), tr. (ongeveer 22 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage jm en jd op 28-03-1723 Hoogduitse kerk met Maria van Dongen
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Petrus , ged. te 's-Gravenhage op 24-01-1724 RK kerk Oude Molstraat (getuige: Nicolaas Pieters van Bergen Henegouwen). 
 
Pieter(Petrus) Eijgenraam.
DTB,HGA  21.
 
  Pieter(Petrus) Eijgenraam, tr. (ongeveer 32 jaar oud) (2) te Den Haag Pieter= wed op 09-11-1732 Oude molstr met Maria Arienz van Leeuwen
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Jacoba , ged. te Den Haag op 24-04-1734 RK Oude Molstr, tr. (ongeveer 17 jaar oud) (1) bwa te Den Haag Schev kerk op 13-02-1752 met Johan Frederik Irmein. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (ongeveer 19 jaar oud) (2) te Den Haag RK Oude Molstr kerk op 25-08-1753 met Leendert Ruijper. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 
Maria Arienz van Leeuwen.
wed v Arie v Duijn.
 
 
Johan Frederik Irmein.
wedn, chirurgijn.
 
 
Leendert Ruijper.
jm van Overorsel in Frankfort.
 

IVk.  Jacobus Eijgenraam, zn. van Pieter Eijgenraam (IIIk) en Margaretha van Bergen Henegouwen, ged. te 's-Gravenhage op 29-01-1698 Groote kerk Jacobus Eij, Kornelia v Bergen Henegouwen, tr. (ongeveer 27 jaar oud) te 's-Gravenhage op 05-05-1725 RK Oude Molstraatkerk met Lena van der Lubbe geb en wa. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Petrus , ged. te 's-Gravenhage op 03-02-1726 RKOude Molstr Wilhelmus en Joanna van Rosmaale, tr. (ongeveer 27 jaar oud) te Den Haag RK Oude Molstr kerk op 10-11-1753 met Christina Cornelisdr jd van Nederhasselt. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Debbara , ged. te 's-Gravenhage op 22-09-1727 RK OudeMolstr Joannis en  Catharina v/d Lubbe. 
  3.  Joannis , ged. op 13-05-1730 RK OudeMolstr. 
  4.  Henricus , ged. op 04-03-1732, volgt Ve
  5.  Debora , ged. te 's-Gravenhage op 24-03-1734, volgt Vf
  6.  Leonardus , ged. te 's-Gravenhage op 07-05-1736 RK Oude Molstraat. 
  7.  Johanna Catharina , ged. op 06-05-1740 RK Oude Molstraat. 
 
Christina Cornelisdr jd van Nederhasselt.
b w a.
 

IVl.  Paulus Eijgenraam, zn. van Pieter Eijgenraam (IIIk) en Margaretha van Bergen Henegouwen, ged. te 's-Gravenhage op 10-08-1703 Kloosterkerk Paulus Eijgenraam, tr. (ongeveer 26 jaar oud) (1) op 30-04-1730 RK Oude Molstr en stadhuis met Johanna Rosmalen
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Petrus , ged. op 09-03-1731, volgt Vg
  2.  Adriana , ged. op 22-05-1737 RK OudeMolstr, begr. op 20-07-1737 begraven op Oud Eik en Duinen. 
 
Johanna Rosmalen.
geb en bwa.
 
  Paulus Eijgenraam, tr. (ongeveer 45 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage op 16-02-1749 Stadhuis, kerk.huw. op 15-02-1749 RK Oude Mol str met Maria v/d Meer
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 
Maria v/d Meer.
bwa,  Paulus; wedn.
 

IVm.  Pieter Eijgenraam, zn. van Lodewijk Eijgenraam (IIIl) en Geertruijd van Esvelt, ged. te 's-Gravenhage op 22-10-1704 Klasina Eijgenraam, Antonij Perije, tr. (ongeveer 26 jaar oud) te Den Haag Schev kerk op 18-03-1731 b geb en won alh met Cornelia Urbanus
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Lodewijck , ged. te Den Haag op 04-03-1733 get, Geertruij Esveld. 
  2.  Cornelia , ged. te Den Haag op 18-12-1733, volgt Vh
  3.  Pieter , ged. te Den Haag op 20-11-1735 Nieuwe kerk (getuige: Pieter Bakker,Jacoba Zanders), tr. (ongeveer 17 jaar oud) te Den Haag Schev kerk op 20-05-1753 met Cornelia van Kempen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Lodewijck , ged. te Den Haag op 10-08-1738. 
 
Pieter Eijgenraam.
HGA dtb  (18-03-08).
 
 
Cornelia Urbanus .
b geb en won alh.
 
 
Cornelia van Kempen.
jd geb en b w a.
 

Generatie V

Va.   Hendrik Alexandersz (Hendrik Alexandersz.) Eijgenraam22, zn. van Alexander Hendriksz Eijgenraam (IVf) en Suzanne Barents Wijnant, geb. te 's-Gravenzande in 1735, ged. te 's-Gravenzande OVG1: 's-Gravenhage op 27-03-1735 (27 feb 1735)28,3,13, tuinier, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Maasland op 02-05-179223, otr. te Maasland op 27-04-1758, tr. (beiden ongeveer 22 jaar oud) te Maassluis op 14-05-1758 met Ingetje Fransdochter (Ingetje Fransdr.) Doeff22, dr. van Frans Ariense Doeff en Neeltje Izaakse Houweling, geb. te Hazerswoude in 1735, ged. te Hazerswoude (te Hazerswoude-Dorp) op 09-10-17353,13, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Maassluis op 17-01-182330
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Suzanna Hendrikje 22, geb. in 1759, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Maasland op 21-10-183113, volgt VIa
  2.   Frans 19,25, geb. in 1760 Geboorte datum van 1760 aangehouden (gegevens Ludo Eijgenraam), dit in tegenstelling tot de gegevens uit Ons Voorgeslacht 1963 waar 1780 wordt vermeld, ged. te Maasland op 09-11-17603,13, ovl. (hoogstens 71 jaar oud) voor 30-07-1831, tr. (hoogstens 71 jaar oud) voor 1831 met Clasina Buijte31. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Alexander 29, geb. te Maasland op 19-04-176332,23,24, ovl. (92 jaar oud) te Hof van Delft op 05-06-185533,23,24, volgt VIb
  4.   Ary 17, geb. te Maasland in 1765, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Vlaardingen op 20-06-18267,30,3,13, volgt VIc
  5.   Jacobus 7, geb. te Maasland in 17673, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Maassluis op 06-01-184130, volgt VId
  6.   Neeltje 29, geb. te Maasland in 177013, volgt VIe
  7.   Antje 8, geb. in 1773, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Maassluis op 17-05-1845, volgt VIf
  8.   Maria 29, geb. in 1775, ged. te Maasland op 19-11-17753,13
  9.   Lena 29, geb. in 1778, volgt VIg

Vb.   Maria Eijgenraam22, dr. van Alexander Hendriksz Eijgenraam (IVf) en Suzanne Barents Wijnant, geb. te Maasland in 1743, ged. te Maasland op 23-11-17433,13, tr. (ongeveer 31 jaar oud) (1) te Maasland op 28-05-1775 met Steven Verleek31, geb. te Dinxperlo25
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Egbert 25, geb. te Maasland op 25-11-1781. 
   Maria Eijgenraam22, tr. (ongeveer 42 jaar oud) (2) te Maasland op 14-10-1785 met Barend de Jong31
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vc.   Hendrik Abrahamszoon (Hendrik Abrahamsz) Eijgenraam29, zn. van Abraham Hendriksz Eijgenraam (IVg) en Annetje Jacobsdr van der Spek, geb. te Maasland in 1740, ged. te Maasland op 20-11-17403, tr. (ongeveer 28 jaar oud) (1) te Maasland op 09-04-1769, (gesch. op 06-05-1775) met Geertje Cornelisdr (Geertje Cornelisdochter) van der Gaagh29 (van der Gaagh). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Abraham 29, geb. te Maasland in 1770, ged. te Maasland op 21-01-17703
  2.   Claartje 29, geb. te Maasland in 1771, ged. te Maasland op 01-09-17713
   Hendrik Abrahamszoon (Hendrik Abrahamsz) Eijgenraam29, tr. (resp. ongeveer 34 en 31 jaar oud) (2) te Maasland op 07-05-1775 met Meijnsje (Meinsje) Dijkshoorn29 (Dykshoorn), dr. van Jacobus Dijkshoorn en Trijntje van der Kooij, geb. te Vlaardingen op 03-02-1744, ged. te Vlaardingen op 12-03-1744. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Pieter 29, geb. te Maasland in 1778, ged. te Maasland op 08-02-17783

Vd.  Jacoba Koppens, dr. van Gijsbert Koppens en Jannetie Eijgenraam (IVh), geb. in 1755, ged. te Delft op 13-03-1755, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Delft op 06-07-1812, relatie met Johannes van Stokkum
 Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Gijsbertus , ged. te Delft op 23-11-1780. 
  2.  Jannetje , ged. te Delft op 24-04-1785. 
  3.  Catrina , ged. te Delft op 19-08-1792. 

Ve.  Henricus Eijgenraam, zn. van Jacobus Eijgenraam (IVk) en Lena van der Lubbe, ged. op 04-03-1732 RK Oude Mol Paulus en Margaritha Eijgenraam, tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Den Haag op 31-10-1756 Stadhuis met Maria Elisabeth Rosisca
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jacobus , ged. te Den Haag RK OudeMolstr op 03-09-1757 (getuige: Petrus Eijgenraam). 
  2.  Henricus , ged. te Den Haag RK Oude Molstr op 05-01-1760. 
  3.  Herderina , ged. te Den Haag RK Oude Molstr op 12-10-1761. 
  4.  Johanna , ged. te Den Haag op 03-08-1765, volgt VIh
  5.  Joannes , ged. te Den Haag RK Oude Molstr op 03-08-1765. 
 
Maria Elisabeth Rosisca.
v Maastricht.
 

Vf.  Debora Eijgenraam, dr. van Jacobus Eijgenraam (IVk) en Lena van der Lubbe, ged. te 's-Gravenhage op 24-03-1734 RK Oude Mol Cath van der Lubben, Leonardus Verhoog, tr. (ongeveer 29 jaar oud) te Den Haag stadhuis op 01-05-1763 jd & wedn met Arij Bakker
 Uit dit huwelijk 5 dochters: 
  1.  Maria Geertrudis , ged. te Den Haag RK Oude Molstr op 02-02-1764. 
  2.  Leena , ged. te Den Haag RK Oude Molstr op 01-08-1765. 
  3.  Joanna , ged. te Den Haag RK OudeMolstr op 11-02-1767. 
  4.  Cornelia Arnolda , ged. te Den Haag RK Oude Molstr op 09-11-1768. 
  5.  Helena , ged. te Den Haag RK Oude Molstr op 09-02-1772. 
 
Arij Bakker.
wednr  b w a.
 

Vg.  Petrus Eijgenraam, zn. van Paulus Eijgenraam (IVl) en Johanna Rosmalen, ged. op 09-03-1731 RK Oude Molstr Willem en Maria van Rosmaale, tr. (ongeveer 25 jaar oud) te Den Haag Stadhuis op 07-11-1756, kerk.huw. te Den Haag RK Oude Molstr op 06-11-1756 met Maria de Haes
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Joannis , ged. te Den Haag RK Oude Molstr op 24-09-1757. 
  2.  Johanna , ged. te Den Haag op 06-02-1759 Merijntie van Rosmaalen, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Den Haag op 17-08-1846 RK Oude Molstr, tr. (ongeveer 28 jaar oud) te Den Haag op 30-03-1787, kerk.huw. RK met Reinier Root . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Maria , ged. te Den Haag RK Casuaristr op 03-02-1761 (getuige: Petrus v Eigenraem), ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Den Haag op 16-05-1831 ongehuwd. 
 
Maria de Haes.
jd.
 
 
Reinier Root .
wedn geref (zie Root Regina 1787 ??).
 

Vh.  Cornelia Eijgenraam, dr. van Pieter Eijgenraam (IVm) en Cornelia Urbanus , ged. te Den Haag Kloosterkerk op 18-12-1733, tr. (ongeveer 22 jaar oud) te Scheveningen op 01-08-1756 met Joseph Zetter
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Joseph Zitters, geb. op 07-12-1766. 
 
Joseph Zetter.
soldaat, jm v Eijsenbritzhof in Swaben, b w a.
 
 
Joseph Zitters.
Joseph Zitters, 126e Regiment Infanterie van Linie, stamboeknr. 76.
Joseph Zitters, 126e Regiment Infanterie van Linie, stamboeknr. 76.
 

Generatie VI

VIa.   Suzanna Hendrikje Eijgenraam22, dr. van Hendrik Alexandersz Eijgenraam (Va) en Ingetje Fransdochter Doeff, geb. in 1759, ged. te Maasland op 04-03-17593, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Maasland op 21-10-183113, tr. (resp. ongeveer 25 en 27 jaar oud) te Maasland op 20-03-1785 (20 mrt 1785) met Arie Pietersz. (Arie Pieterszn) Poot25, zn. van Pieter Poot en Jannetje Kleywegh, geb. te Schipluiden op 29-05-175732, ged. te Kethel op 29-05-175713, ovl. (55 jaar oud) te Rotterdam op 28-03-181313
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Pieter 25, geb. te Maasland in 1786, ged. te Maasland op 21-05-1786. 
  2.   Hendrik 25, geb. te Maasland in 1787, ged. te Maasland op 22-04-1787, ovl. (hoogstens 3 jaar oud) te Maasland voor 05-12-1790. 
  3.   Ingetje 25, geb. te Maasland in 1788, ged. te Maasland op 21-12-1788. 
  4.   Hendrik 25, geb. te Maasland in 1790, ged. te Maasland op 05-12-1790, ovl. (hoogstens 3 jaar oud) te Maasland voor 15-12-1793. 
  5.   Hendrijntje 35, geb. te Maasland op 28-01-1792. 
  6.   Hendrik 25, geb. te Maasland op 15-12-1793, ovl. (81 jaar oud) te Delft op 10-12-1875, tr. (resp. 49 en ongeveer 46 jaar oud) te Vrijenban op 30-11-1843 met Reijntje Drop25, dr. van Pieter Drop en Jaapje Zijdervelt, geb. te Maassluis circa 1797. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIb.   Alexander Eijgenraam29, zn. van Hendrik Alexandersz Eijgenraam (Va) en Ingetje Fransdochter Doeff, geb. te Maasland op 19-04-176332,23,24, ged. te Maasland op 24-04-176333,3, warmoezier, Buitenwatersloot, ovl. (92 jaar oud) te Hof van Delft op 05-06-185533,23,24, tr. (resp. 30 en 31 jaar oud) te Delft op 02-03-1794 met Margaretha (Grietje) Valkenburg29, dr. van Abraham Valkenburg en Willemijntje Dirks Patijn, geb. te Hof van Delft op 01-04-176223,24, ged. te Delft Nieuwe Kerk op 01-04-17623, ovl. (75 jaar oud) te Delft op 22-01-183824,3
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Hendrik 29, geb. te Delft op 11-05-1797, ged. te Delft Nieuwe Kerk op 14-05-17973, tuinder. 
  2.   Abram 29, geb. te Delft op 01-11-179824, ovl. (46 jaar oud) te Delft op 25-05-184533,36, volgt VIIa
  3.   Heijndrik 10, geb. te Delft op 15-05-1802, ovl. (64 jaar oud) te Delft op 21-10-186637, volgt VIIb
  4.   Cornelia , geb. te Delft op 31-12-180424,23, ovl. (78 jaar oud) te Delft op 20-04-1883, volgt VIIc
 
Alexander Eijgenraam.
Heeft gewoond aan de 1e Buitenwatersloot te Delft F.26.
 
   Margaretha (Grietje) Valkenburg29, dr. van Abraham Valkenburg en Willemijntje Dirks Patijn, relatie (1) met Johan Willems Heesterman, ovl. te Delft. 
 Uit deze relatie geen kinderen. 

VIc.   Ary (Arij) Eijgenraam17, zn. van Hendrik Alexandersz Eijgenraam (Va) en Ingetje Fransdochter Doeff, geb. te Maasland in 1765, ged. te Maasland op 08-04-176530,3,34,13, tuinier, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Vlaardingen op 20-06-1826 (28 jun 1826)7,30,3,13, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 24 jaar oud) te Rijswijk op 02-02-1794 met Pieternella Overvoorde29, dr. van Cornelis Overvoorde en Willemina Heesterman, geb. te Delft in 1769, ged. te Delft Oude Kerk op 11-06-17693,30, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Vlaardingen op 12-03-18353,30
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Ingetje 17, geb. te Delft op 28-05-1795, ged. te Delft op 31-05-1795, ovl. (13 jaar oud) te Vlaardingen op 07-10-180831
  2.   Hendrijntje 8, geb. in 07-17953, ged. te Delft op 31-05-1795 Ged. voor geb, ovl. (13 jaar oud) te Vlaardingen op 07-10-1808, begr. te Vlaardingen op 07-10-18083
  3.   Wilhelmijntje (Willemijntje) 29, geb. te Delft op 31-05-17963, ged. te Delft op 05-06-1796, ovl. (10 jaar oud) te Vlaardingen op 22-08-1806, begr. te Vlaardingen op 22-08-18063
  4.   Heijnderik , geb. te Delft op 31-05-17983, ovl. (66 jaar oud) te Vlaardingen op 10-06-18647,34, volgt VIId
  5.   Cornelis , geb. te Rijswijk op 24-04-1800, ged. te Rijswijk op 27-04-1800, ovl. (13 jaar oud) te Vlaardingen op 09-11-18137
  6.   Pieter 8, geb. op 18-05-1803, ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor 1806. 
  7.   Pieter 7, geb. te Vlaardingen op 07-06-180630,3, ovl. (64 jaar oud) te Vlaardingen op 26-09-18707,30,38, volgt VIIe

VId.   Jacobus Eijgenraam7, zn. van Hendrik Alexandersz Eijgenraam (Va) en Ingetje Fransdochter Doeff, geb. te Maasland in 17673, ged. te Maasland op 06-12-176730, 1963,13, tuinier, havenmeester, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Maassluis op 06-01-184130, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 34 jaar oud) te Maasland op 15-02-1795 (25 feb 1795) met Arentje Kwakkestein7 (Zwakkestein, Kwakkelsteijn), dr. van Arij Quakkestein en Arijaentie Pieters Lekkerkerk, 3, ged. te 's-Gravenzande op 25-04-1760 (17 sep 1760)30, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Maassluis op 03-08-183330
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Hendrika 39, geb. te Maassluis op 13-01-179631, ovl. (33 jaar oud) te Vlaardingen op 01-08-18297,3, volgt VIIf
  2.   Ary 7, geb. te Maassluis op 08-04-179930, ovl. (41 jaar oud) te Maassluis op 22-03-184130, volgt VIIg
  3.   Adrianus 31, geb. te Maassluis op 14-10-1802. 
  4.   Ingetje 31, geb. te Maassluis op 14-10-1802. 

VIe.   Neeltje Eijgenraam29, dr. van Hendrik Alexandersz Eijgenraam (Va) en Ingetje Fransdochter Doeff, geb. te Maasland in 177013, ged. te Maasland op 26-08-17703,13, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 27 jaar oud) te Maasland op 14-02-1802 met Jan van der Burgh, zn. van Huybregt van der Burgh en Gerritje Lambregts Boogaard, geb. te Maassluis13, ged. te Maassluis op 20-07-177413
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Huibrecht , geb. te Maasland op 09-11-180213, ovl. (70 jaar oud) te Naaldwijk op 29-07-187313, volgt VIIh

VIf.   Antje Eijgenraam8, dr. van Hendrik Alexandersz Eijgenraam (Va) en Ingetje Fransdochter Doeff, geb. in 1773, ged. te Maasland op 17-01-17733,13, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Maassluis op 17-05-1845, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 34 jaar oud) te Maasland op 11-05-1806 met Cornelis Pieterszn. Lekkerkerk8, zn. van Pieter Pieterszn. Lekkerkerk en Trijntje van der Spek, ged. te 's-Gravenzande op 26-12-1771, warmoezier, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Maassluis op 07-10-1834. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Pieter , geb. te Maassluis op 28-04-1807, ovl. (80 jaar oud) te Hof van Delft op 15-01-1888, volgt VIIi
  2.  Ingetje , geb. te Maassluis op 27-01-1810, ovl. (18 jaar oud) te Maassluis op 21-06-1828. 
  3.  Hendrik , geb. te Maassluis op 09-06-1812, ovl. (23 jaar oud) te Maassluis op 21-12-1835. 

VIg.   Lena Eijgenraam29, dr. van Hendrik Alexandersz Eijgenraam (Va) en Ingetje Fransdochter Doeff, geb. in 1778, ged. te Maasland op 18-10-17783, relatie met Gerrit van der Blom8, tuinder. 
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.   Hendrik 8, geb. te Maasland circa 1807, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Delft op 30-03-1876, relatie met Maria van Spronsen8. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.   Suzanna 40, geb. te Maassluis op 12-07-1818, ovl. (55 jaar oud) te Rotterdam op 15-03-1874, volgt VIIj

VIh.  Johanna Eijgenraam, dr. van Henricus Eijgenraam (Ve) en Maria Elisabeth Rosisca, ged. te Den Haag RK Oude Molstr op 03-08-1765, 
 Zij krijgt een dochter: 
  1.  Maria Eijgenraam, ged. te Den Haag RK Assendelftstr op 14-01-1789 (getuige: La Maraine Maria Eijgenraam). 

Generatie VII

VIIa.   Abram (Abraham) Eijgenraam29, zn. van Alexander Eijgenraam (VIb) en Margaretha (Grietje) Valkenburg, geb. te Delft op 01-11-179824, ged. te Delft op 04-11-17983,33,36, warmoezier, ovl. (46 jaar oud) te Delft op 25-05-184533,36, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) (1) te Delft op 09-05-1821 met Maertje (Maartje) Makkus10 (Makkes), dr. van Johannes (Jan) Makkus en Margaretha (Grietje) Blankhart, geb. te Delfshaven op 08-02-1795 PIE: Schoonderloo3,41,42,43, ged. te Delfshaven op 15-02-179543, ovl. (32 jaar oud) te Delft op 05-09-1827. 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.   Alexander 10, geb. te Delft op 27-07-182144,45, ovl. (75 jaar oud) te Hof van Delft op 01-11-189638, volgt VIIIa
  2.   Abraham 10, geb. te Delft op 09-07-182333,23, ovl. (32 jaar oud) te Hof van Delft op 11-02-185633, volgt VIIIb
  3.   Johannes , geb. te Delft op 07-09-182523,46, ovl. (81 jaar oud) te Delft op 13-02-190746, volgt VIIIc
  4.   Frans , geb. te Delft op 07-09-182523,3,42, ovl. (42 jaar oud) te Delft op 07-07-18683, volgt VIIId


   Abram (Abraham) Eijgenraam29, tr. (beiden 31 jaar oud) (2) te Delft op 05-05-1830 met Willemina (Wilhelmina) van den Berg29 (van der Berg), dr. van Jap van den Berg en Maria Grisnigt, geb. te Delft op 15-11-1798, ovl. (41 jaar oud) te Delft op 26-09-1840. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Cornelis 10, geb. te Delft op 22-02-183238,47, ovl. (7 weken oud) te Delft op 15-04-183247
  2.   Job 10, geb. te Delft op 04-03-183344, ovl. (8 maanden oud) te Delft op 15-11-183345
  3.   Margaretha , geb. te Delft op 29-07-183423, ovl. (47 jaar oud) te Delft op 15-11-188147, volgt VIIIe
  4.   Maria 10, geb. te Delft op 05-08-183647, ovl. (8 maanden oud) te Delft op 05-04-183747
   Abram (Abraham) Eijgenraam29, tr. (resp. 42 en ongeveer 47 jaar oud) (3) te Delft op 05-05-1841 met Neeltje van der Lee10, dr. van Dirk van der Lee en Maria Post, geb. te Vlaardingen (te Naarden) in 179347
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIb.   Heijndrik (Heijnderik) Eijgenraam10, zn. van Alexander Eijgenraam (VIb) en Margaretha (Grietje) Valkenburg, geb. te Delft op 15-05-1802, ged. te Delft op 20-05-180237,23,3, warmoezier, ovl. (64 jaar oud) te Delft op 21-10-186637, tr. (resp. 31 en 21 jaar oud) te Vrijenban (te Hof van Delft) op 12-02-1834 CF12 meldt: huw 27-8-1812, kan niet, is geboortejaar met Maria Breedveld10 (GAD1 Breetveld), dr. van Wijnand Pieter Breedveld en Alida (Aaltje) Schippers, geb. te Hof van Delft op 27-08-181223, ovl. (75 jaar oud) te Delft op 31-03-1888. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Margaretha 10, geb. te Delft op 26-11-183444, ovl. (9 jaar oud) te Delft op 11-11-184437
  2.   Wijnand Pieter 10, geb. te Delft op 13-04-1836 (14 apr 1836)44, ovl. (2 maanden oud) te Delft op 26-06-183637
  3.   Maria Alida 8, geb. te Delft op 11-08-183723, ovl. (51 jaar oud) te Delft op 14-11-1888, tr. (resp. 29 en ongeveer 29 jaar oud) te Delft op 10-07-1867 met Cornelis Kunst8, zn. van Cornelis Kunst en Johanna van Uijen, geb. te Delft circa 1838. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Alida 10, geb. te Delft op 29-03-184023, ovl. (16 jaar oud) te Delft op 21-08-185638,37
  5.   Alexander 10, geb. te Delft op 09-02-184244, ovl. (6 maanden oud) te Delft op 29-08-1842 (29 okt 1842)37
  6.   Hendrik , geb. te Delft op 18-07-184423, ovl. (50 jaar oud) te Delft op 31-03-1895, tr. (resp. 50 en ongeveer 41 jaar oud) te Delft op 06-02-1895 met Hendrika Adriana Balfoort, dr. van Thomas Johannes Balfoort en Johanna Renier, geb. te Utrecht in 1853. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.   Wijnand Alexander 10, geb. te Delft op 14-02-1848 (13 feb 1848)44, ovl. (21 jaar oud) te Delft op 15-12-1869 politiebericht 14-11-1869 vermist   L 1.88 m37

VIIc.   Cornelia Eijgenraam, dr. van Alexander Eijgenraam (VIb) en Margaretha (Grietje) Valkenburg, geb. te Delft op 31-12-180424,23, ged. te Delft op 06-01-1805, ovl. (78 jaar oud) te Delft op 20-04-1883, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Delft op 14-05-1828 met Antonie Johannes Pieter (Johannes) Beemener10 Beemener of Bezemer? (Bezemer), zn. van Lodewijk Beemener en Willemina Kanselaar, geb. te 's-Gravenhage op 04-06-180224, schippersknecht, schoenmaker, ovl. (61 jaar oud) te Delft op 05-08-1863. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.   Willemina Jacoba Bemener8,10, geb. te Delft op 10-05-1829, ovl. (34 dagen oud) te Delft op 13-06-1829. 
  2.   Alexander Lodewijk Bemener10, geb. te Delft op 12-11-1830, ovl. (2 maanden oud) te Delft op 25-01-1831. 
  3.   Willemina Margaretha Bemener10, geb. te Delft op 20-05-1834, ovl. (2 maanden oud) te Delft op 08-08-1834. 
  4.   Margaretha Willemina Bemener10, geb. te Delft op 25-12-1835. 
  5.   Anthonij Lodewijk Bemener10, geb. te Delft op 07-02-1837. 
  6.   Willem Alexander Bemener8,10, geb. te Delft op 16-04-1838, ovl. (2 maanden oud) te Delft op 07-07-1838. 
  7.   Maria Cornelia Bemener8,10, geb. te Delft op 26-06-1839, ovl. (4 maanden oud) te Delft op 03-11-1839. 
  8.   Margaretha Cornelia Bemener10, geb. te Delft op 02-01-1841, ovl. (10 maanden oud) te Delft op 01-12-1841. 
  9.   Willemina Cornelia Bemener10, geb. te Delft op 03-06-1843, ovl. (4 maanden oud) te Delft op 30-10-1843. 
  10.   Alexander Bemener10, geb. te Delft op 01-11-1845, ovl. (12 dagen oud) te Delft op 13-11-1845. 
  11.   Lodewijk Johannes Bemener10, geb. te Delft op 15-01-1847, ovl. (2 maanden oud) te Delft op 16-03-1847. 

VIId.   Heijnderik Eijgenraam, zn. van Ary Eijgenraam (VIc) en Pieternella Overvoorde, geb. te Delft op 31-05-17983, ged. te Delft Oude Kerk op 03-06-17983, tuinder, ovl. (66 jaar oud) te Vlaardingen op 10-06-18647,34, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) (1) te Maassluis op 05-05-1824 met zijn nicht Hendrika Eijgenraam39, dr. van Jacobus Eijgenraam (VId) en Arentje Kwakkestein (zie VIIf). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Arij 7, geb. te Vlaardingen op 09-03-1825, tuindersknecht, ovl. (21 jaar oud) te Vlaardingen op 02-07-18467
  2.   Arendje 7, geb. te Vlaardingen op 01-05-1826, ovl. (1 jaar oud) te Vlaardingen op 22-07-18277
  3.   Arendje 7, geb. te Vlaardingen op 14-10-1828, ovl. (6 maanden oud) te Vlaardingen op 07-05-18297
   Heijnderik Eijgenraam, tr. (resp. 33 en 32 jaar oud) (2) te Vlaardinger Ambacht op 04-05-1832 met Neeltje de Bloois, dr. van Pieter Leendertszn. de Bloois en Neeltje Philipsdr. Verkade, geb. te Maasland op 31-10-17993, ged. te Maasland op 03-11-1799, dienstbode, ovl. (38 jaar oud) te Vlaardingen op 22-02-18383
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Petronella Eigenraam7, geb. te Vlaardingen op 02-01-1833, ovl. (24 dagen oud) te Vlaardingen op 26-01-18337
  2.  Petronella , geb. te Vlaardingen op 22-09-1834, ovl. (66 jaar oud) te Vlaardingen op 10-02-1901, volgt VIIIf
  3.   Pieter Eigenraam7, geb. te Vlaardingen op 22-01-183649,50, ovl. (79 jaar oud) te Vlaardingen op 11-01-19167, volgt VIIIg
  4.   Neeltje Eigenraam7, geb. en ovl. te Vlaardingen op 17-01-1838. 
   Heijnderik Eijgenraam, tr. (resp. 40 en 28 jaar oud) (3) te Vlaardinger Ambacht (te Vlaardingen) op 22-05-1839 met Suzanne (Suzanna) Schilder, dr. van Adrianus Schilder en Elisabeth Mannekens, geb. te Vlaardingen op 10-10-18103
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Elizabeth 7, geb. te Vlaardingen op 09-03-1841, ovl. (25 jaar oud) te Vlaardingen op 20-11-18667
  2.   Neeltje Eigenraam7, geb. te Vlaardingen op 15-09-1842. 
  3.   Adrianus Eigenraam7,51, geb. te Vlaardingen op 17-12-184734, ovl. (85 jaar oud) te Vlaardingen op 27-02-193334, volgt VIIIh
  4.   Arij , geb. te Vlaardingen op 06-03-18497,3, ovl. (80 jaar oud) te Vlaardingen op 23-06-19297,52,3, volgt VIIIi
  5.   Suzanna Eigenraam7,51, geb. te Vlaardingen op 05-02-1851, ovl. (93 jaar oud) te Vlaardingen op 09-01-1945, volgt VIIIj

VIIe.   Pieter Eijgenraam7, zn. van Ary Eijgenraam (VIc) en Pieternella Overvoorde, geb. te Vlaardingen op 07-06-180630,3, tuinier, ovl. (64 jaar oud) te Vlaardingen op 26-09-18707,30,38, tr. (resp. 32 en 27 jaar oud) (1) te Vlaardingen op 20-02-1839 met Catharina Schilder7, dr. van Adrianus Schilder en Elisabeth Mannekens, geb. te Vlaardingen op 01-02-18123, ged. te Vlaardingen, ovl. (39 jaar oud) te Vlaardingen op 15-03-18517, begr. te Vlaardingen. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Petronella Eigenraam7, geb. te Vlaardingen op 20-10-1841, ovl. (3 maanden oud) te Vlaardingen op 15-02-18427
  2.   Arij 7, geb. te Vlaardingen op 24-10-1842, ovl. (4 jaar oud) te Vlaardingen op 07-04-18477
  3.   Adrianus 7, geb. te Vlaardingen op 30-10-1843, ovl. (11 jaar oud) te Vlaardingen op 06-07-18557
  4.   Petronella 7, geb. te Vlaardingen op 10-06-1845. 
  5.   Elizabeth Eigenraam7, geb. te Vlaardingen op 27-06-1846, volgt VIIIk
  6.   Ingelina 7, geb. te Vlaardingen op 26-08-1847, ovl. (3 jaar oud) te Vlaardingen op 30-11-18507
  7.   Arij 7, geb. te Vlaardingen op 10-10-1848, ovl. (4 jaar oud) te Vlaardingen op 10-06-18537
  8.   Catharina Eigenraam7, geb. te Vlaardingen op 27-01-1850, volgt VIIIl
  9.   Kornelis 7, geb. te Vlaardingen op 02-03-1851, ovl. (2 maanden oud) te Vlaardingen op 09-05-18517
   Pieter Eijgenraam7, tr. (resp. 45 en 23 jaar oud) (2) te Vlaardingen op 10-12-1851 met zijn achternicht Arendje Eijgenraam7, dr. van Ary Eijgenraam (VIIg) en Anna de Lange (zie VIIIp). 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Arij 7,51, geb. te Vlaardingen op 04-11-1852, ovl. (73 jaar oud) te Vlaardingen op 16-12-1925, volgt VIIIm
  2.  Ingetje , geb. te Vlaardingen op 08-03-1855, ovl. (65 jaar oud) te Vlaardingen op 10-11-1920, tr. (20 jaar oud) te Vlaardingen op 26-05-1875 met Jan Goedknegt. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Willemina , geb. te Vlaardingen op 09-07-1857, ovl. (4 maanden oud) te Vlaardingen op 20-11-18577
  4.  Willemina , geb. te Vlaardingen op 27-10-1858, ovl. (44 jaar oud) te Vlaardingen op 30-03-1903, tr. (22 jaar oud) te Vlaardingen op 01-06-1881 met Leendert Drop. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Johanna , geb. te Vlaardingen op 29-04-1861, ovl. (74 jaar oud) te Vlaardingen op 22-01-1936, volgt VIIIn
  6.   Arij Adrianus , geb. te Vlaardingen op 09-04-186430,38, ovl. (69 jaar oud) te Vlaardingen op 18-11-193330,38, volgt VIIIo
  7.  Arendje , geb. te Vlaardingen op 13-02-1867, ovl. (55 jaar oud) te Vlaardingen op 21-12-1922, relatie met Cornelis Kornaat. Uit deze relatie geen kinderen. 
  8.   Petronella , geb. te Vlaardingen op 22-09-1870, ovl. (6 weken oud) te Vlaardingen op 03-11-18707VIIf.   Hendrika Eijgenraam39 (VIIf), dr. van Jacobus Eijgenraam (VId) en Arentje Kwakkestein, geb. te Maassluis op 13-01-179631, ged. op 17-01-17963, ovl. (33 jaar oud) te Vlaardingen op 01-08-18297,3, tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) te Maassluis op 05-05-1824 met haar neef Heijnderik Eijgenraam (zie VIId). 

VIIg.   Ary (Arij) Eijgenraam7, zn. van Jacobus Eijgenraam (VId) en Arentje Kwakkestein, geb. te Maassluis op 08-04-179930, ged. te Maassluis op 10-04-1799, tuinier, ovl. (41 jaar oud) te Maassluis op 22-03-184130, tr. (resp. 28 en ongeveer 37 jaar oud) te Maassluis op 27-02-1828 met Anna de Lange7, dr. van Leendert de Lange en Maria van Schie, ged. te Maassluis op 25-06-179030, dienstbode, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Vlaardingen op 22-08-185930
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Arendje 7, geb. te Maassluis op 21-05-182830,38, ovl. (54 jaar oud) te Scheveningen op 07-09-18827,30,38, volgt VIIIp
  2.   Leendert Philippus 7, geb. te Maassluis in 1831, volgt VIIIq

VIIh.   Huibrecht van der Burgh, zn. van Jan van der Burgh en Neeltje Eijgenraam (VIe), geb. te Maasland op 09-11-180213, ged. te Maasland op 11-11-180213, tuinder, ovl. (70 jaar oud) te Naaldwijk op 29-07-187313, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Naaldwijk op 05-09-1829 met Antje Burger, geb. te Honselersdijk op 10-10-180513, ged. te Naaldwijk op 15-10-180513, ovl. (54 jaar oud) te Naaldwijk op 12-05-186013
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Neeltje , geb. te Naaldwijk op 22-01-183013, ovl. (61 jaar oud) te Wateringen op 21-07-189113, volgt VIIIr
  2.   Cornelis , geb. circa 183213, tuinder. 

VIIi.  Pieter Lekkerkerk, zn. van Cornelis Pieterszn. Lekkerkerk en Antje Eijgenraam (VIf), geb. te Maassluis op 28-04-1807, ovl. (80 jaar oud) te Hof van Delft op 15-01-1888, relatie met Willemina van der Wees
 Uit deze relatie een zoon: 
  1.   Hendrik , geb. te Hof van Delft op 25-12-1843, ovl. (82 jaar oud) op 14-04-1926, tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) te Hof van Delft op 01-03-1872 met Maartje Eijgenraam10, dr. van Abraham Eijgenraam (VIIIb) en Anna Willemina Sonneveld, geb. te Hof van Delft op 03-04-1849 (5 apr 1849)23,47, ovl. (82 jaar oud) op 27-02-1932. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIj.   Suzanna van der Blom40, dr. van Gerrit van der Blom en Lena Eijgenraam (VIg), geb. te Maassluis op 12-07-1818, ovl. (55 jaar oud) te Rotterdam op 15-03-1874, tr. (resp. 21 en 39 jaar oud) te Maassluis op 25-09-1839 met Jean Daniel Morin40, geb. te Voorburg op 23-08-1800, ged. te Voorburg op 31-08-1800, broodbakker, ovl. (67 jaar oud) te Maassluis op 14-09-1867. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Leendert Gerardus 40, geb. te Maassluis op 17-11-1842, ovl. (7 maanden oud) te Maassluis op 22-06-1843. 
  2.   Lena 40, geb. te Maassluis op 13-05-1844, ovl. (29 dagen oud) te Maassluis op 11-06-1844. 
  3.   Lena 40, geb. te Maassluis op 27-06-1845, ovl. (73 jaar oud) te Poortugaal op 27-03-1919. 
  4.   Gerrit 40, geb. te Maassluis op 11-03-1849, ovl. (3 maanden oud) te Maassluis op 15-06-1849. 
  5.   Gerardus Albertus 40, geb. te Maassluis op 27-02-1852, ovl. (35 jaar oud) te Rotterdam op 01-09-1887. 

Generatie VIII

VIIIa.   Alexander Eijgenraam10, zn. van Abram Eijgenraam (VIIa) en Maertje Makkus, geb. te Delft op 27-07-182144,45, ovl. (75 jaar oud) te Hof van Delft op 01-11-189638, tr. (resp. 37 en ongeveer 30 jaar oud) te Hof van Delft op 25-08-1858 met zijn schoonzuster Anna Willemina Sonneveld, dr. van Cornelis Sonneveld en Trijntje van Schie, geb. te Delfshaven (te Schoonderloo) in 1828 (1829, 28 mei 1827)47,38,54, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Hof van Delft op 05-09-186710,53,54
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Cornelia 10, geb. te Hof van Delft op 17-08-185947, ovl. (45 jaar oud) te Delft op 15-04-190547, volgt IXa
  2.   Adriana 10,51, geb. te Hof van Delft op 27-02-186147, ovl. (84 jaar oud) te Vlaardingen op 07-07-1945, volgt IXb
  3.   Abraham Alexander 10, geb. te Hof van Delft op 04-09-186238,47, ovl. (3 jaar oud) te Hof van Delft op 07-08-1866 (8 aug 1866)47
  4.   Willemina Geertruida (Wilhelmina Geertruida) 10, geb. te Hof van Delft op 04-09-186247
  5.   Alexander Johannes 10, geb. te Hof van Delft op 04-03-186547, ovl. (1 jaar oud) te Hof van Delft op 03-08-186647
  6.   Franciscus Hendricus 10, geb. te Hof van Delft op 15-05-186647, ovl. (2 maanden oud) te Hof van Delft op 05-08-1866 (8 aug 1866)47


   Anna Willemina Sonneveld, dr. van Cornelis Sonneveld en Trijntje van Schie, tr. (1) met haar zwager Abraham Eijgenraam10, zn. van Abram Eijgenraam (VIIa) en Maertje Makkus (zie VIIIb). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Maartje 10, tr. met Hendrik Lekkerkerk, zn. van Pieter Lekkerkerk (VIIi) en Willemina van der Wees. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Cornelis 10, geb. te Hof van Delft op 20-08-185047,56,33, ovl. (70 jaar oud) te Hof van Delft op 08-12-192010,56,33, tr. (resp. 30 en 22 jaar oud) te Pijnacker op 02-07-1881 met Maria den Otter51, dr. van Johannes den Otter en Catharina van den Beukel, geb. te Hof van Delft op 28-07-185857,56,23, ovl. (63 jaar oud) op 16-01-192256. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  3.   Anna Willemina 10, geb. te Hof van Delft op 05-01-185247, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Delft op 10-05-1876 met Hubertus Jacobus Eigeman10, zn. van Jean Henri Eigeman en Teuntje Jansen, geb. te Voorschoten (te Delft) op 11-11-1847 (1852)58,47. Uit dit huwelijk een dochter. 
  4.   Margaretha 10, geb. te Hof van Delft op 18-09-185347, ovl. (74 jaar oud) te Delft op 12-11-1927, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) te Delft op 13-06-1877 met Cornelis van Essen10,25, zn. van Jacobus van Essen en Margaretha Hulster, geb. te Delft op 17-01-1850 (1854)10,47, zinkwerker, ovl. (86 jaar oud) te Delft op 25-06-1936. Uit dit huwelijk 11 kinderen. 
  5.   Maria 10,51, geb. te Hof van Delft op 05-08-185523,47, ovl. (90 jaar oud) te Loosduinen op 05-10-1945, relatie (1) met Cornelis van Spronsen51. Uit deze relatie een dochter, tr. (resp. 25 en 29 jaar oud) (2) te Hof van Delft op 20-04-1881 met Gerrit Klapwijk59, zn. van Hendrik Klapwijk en Johanna Kemmers, geb. te Naaldwijk op 02-02-1852, mandenmaker, tuinder, ovl. (36 jaar oud) op 29-05-1888. Uit dit huwelijk 4 kinderen. Hubertus Jacobus Eigeman en Anna Willemina Eijgenraam
   Register van vertrek 1873-1876: Op 22-9-1876 naar Vrijenban vertrokken. 

VIIIb.   Abraham Eijgenraam10, zn. van Abram Eijgenraam (VIIa) en Maertje Makkus, geb. te Delft op 09-07-182333,23, warmoezier, ovl. (32 jaar oud) te Hof van Delft op 11-02-1856 CF10 meldt + 11-2-1856. Kan niet vanwege latere geboorte kinderen33, tr. (resp. 24 en ongeveer 19 jaar oud) te Delft op 17-05-1848, (ontb. door overlijden op 11-02-1856) met zijn schoonzuster Anna Willemina Sonneveld (zie VIIIa). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Maartje 10, tr. met Hendrik Lekkerkerk, zn. van Pieter Lekkerkerk (VIIi) en Willemina van der Wees. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Cornelis 10, geb. te Hof van Delft op 20-08-185047,56,33, ovl. (70 jaar oud) te Hof van Delft op 08-12-192010,56,33, volgt IXc
  3.   Anna Willemina 10, geb. te Hof van Delft op 05-01-185247, volgt IXd
  4.   Margaretha 10, geb. te Hof van Delft op 18-09-185347, ovl. (74 jaar oud) te Delft op 12-11-1927, volgt IXe
  5.   Maria 10,51, geb. te Hof van Delft op 05-08-185523,47, ovl. (90 jaar oud) te Loosduinen op 05-10-1945, volgt IXf


   Anna Willemina Sonneveld, tr. (2) met haar zwager Alexander Eijgenraam10 (zie VIIIa). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Cornelia 10, geb. te Hof van Delft op 17-08-185947, ovl. (45 jaar oud) te Delft op 15-04-190547, relatie met Christiaan Wilhelmus Siepman, zn. van Peter Siepman en Catharina Johanna van Loo, geb. te Delft in 1857, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Delft op 21-12-1926. Uit deze relatie 8 kinderen. 
  2.   Adriana 10,51, geb. te Hof van Delft op 27-02-186147, ovl. (84 jaar oud) te Vlaardingen op 07-07-1945, tr. (beiden 25 jaar oud) te Den Hoorn op 23-06-1886 met Cornelis Schippers51, geb. te Vlaardingen op 08-07-1860, ovl. (79 jaar oud) te Vlaardingen op 23-12-1939. Uit dit huwelijk een dochter. 
  3.   Abraham Alexander 10, geb. te Hof van Delft op 04-09-186238,47, ovl. (3 jaar oud) te Hof van Delft op 07-08-1866 (8 aug 1866)47
  4.   Willemina Geertruida (Wilhelmina Geertruida) 10, geb. te Hof van Delft op 04-09-186247
  5.   Alexander Johannes 10, geb. te Hof van Delft op 04-03-186547, ovl. (1 jaar oud) te Hof van Delft op 03-08-186647
  6.   Franciscus Hendricus 10, geb. te Hof van Delft op 15-05-186647, ovl. (2 maanden oud) te Hof van Delft op 05-08-1866 (8 aug 1866)47VIIIc.   Johannes Eijgenraam, zn. van Abram Eijgenraam (VIIa) en Maertje Makkus, geb. te Delft op 07-09-182523,46, ged. te Delft, warmoezier, ovl. (81 jaar oud) te Delft op 13-02-190746, tr. (resp. 23 en ongeveer 23 jaar oud) (1) te Rijswijk op 15-02-1849 met Adriana Brouwer, dr. van Adrianus Brouwer en Jannetje de Wit, geb. te Zwijndrecht in 1825 (4 mrt 1824)55, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Delft op 02-09-1867. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.   Abraham , geb. te Rijswijk in 184961,62, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Delft op 02-02-192638,60, volgt IXg
  2.   Adriaan , geb. te Delft op 04-10-185055, ovl. (10 maanden oud) te Delft op 21-08-185110,55
  3.   Adriaan KBF: naam Adrianus , geb. te Delft op 29-05-185255, ovl. (2 maanden oud) te Delft op 09-08-185238,60
  4.   Johannes 10, geb. te Delft op 14-12-185355, ovl. (2 jaar oud) te Delft op 17-08-185655
  5.   Maartje , geb. te Delft op 08-12-185655, ovl. (61 jaar oud) te Delft op 16-01-191860, volgt IXh
  6.   Adrianus Johannes , geb. te Delft op 16-08-1858 (15 aug 1858)55, ovl. (9 jaar oud) te Delft op 04-09-1867 (5 sep 1867)55
  7.   Johannes , geb. te Delft op 03-05-186042,55, ovl. (26 jaar oud) te Delft op 13-09-188655, volgt IXi
  8.   Leonardus 10, geb. te Delft op 08-02-186255, ovl. (1 jaar oud) te Delft op 09-08-186355
  9.   Leendert Alexander 63,64, geb. te Delft op 01-12-186355, ovl. (85 jaar oud) te Delft op 20-06-194910,55, volgt IXj
  10.   Alexander , geb. te Delft op 21-02-186755, ovl. (62 jaar oud) te Schiedam op 27-02-192965,38, volgt IXk


   Johannes Eijgenraam, tr. (resp. 42 en 32 jaar oud) (2) te Delft op 03-06-1868 met Trijntje Roovers, dr. van Johannes Roovers en Catrina Coomans, geb. te Rijswijk op 20-04-1836 (22 apr 1833)46, ged. te Rijswijk, huisvrouw, ovl. (72 jaar oud) te Delft op 10-05-190810,66
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Frans 10, geb. te Delft op 09-11-186866,55, ovl. (5 maanden oud) te Delft op 29-04-186955
  2.   Catharina 64, geb. te Delft op 13-04-187055, ovl. (76 jaar oud) te Delft op 06-09-194655, volgt IXl
  3.   Johannes , geb. te Delft op 04-01-187255, ovl. (26 jaar oud) te Delft op 23-03-189855, volgt IXm
  4.   Theodora Catharina 10, geb. te Delft op 26-06-187355, ovl. (1 jaar oud) te Delft op 18-09-187410,55
  5.   Frans 10, geb. te Delft op 10-09-187567,68,55, ovl. (78 jaar oud) te Delft op 19-12-19538,69,55, volgt IXnVIIId.   Frans Eijgenraam, zn. van Abram Eijgenraam (VIIa) en Maertje Makkus, geb. te Delft op 07-09-182523,3,42, warmoezier, ovl. (42 jaar oud) te Delft op 07-07-1868 (7 jul 1869) Overleden ten gevolge van kou vatten bij een begrafenis3, tr. (resp. 21 en 19 jaar oud) te Delft op 14-10-1846 met Geertje van Kampen, dr. van Simon van Kampen en Willemijntje (Pleuntje) Val, geb. te Delft op 11-03-182742, ovl. (49 jaar oud) te Delft op 07-11-18763 Overleden ten gevolge van een beroerte38
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.   Maartje 64,10, geb. te Delft op 10-07-184842, ovl. (69 jaar oud) te Delft op 26-02-1918, volgt IXo
  2.   Simon 64, geb. te Delft op 20-08-184942,61,36,18, ovl. (72 jaar oud) te 's-Gravenhage op 19-12-1921, volgt IXp
  3.   Apolonia Geertruida 10, geb. te Delft op 13-10-185142, ovl. (17 jaar oud) te Delft op 19-09-186942
  4.   Abraham 10, geb. te Delft op 07-11-185338,42, ovl. (17 jaar oud) te Delft op 30-07-1871 Gestorven aan de pokken42
  5.   Margaretha 10, geb. te Delft op 09-04-1856, ovl. (9 jaar oud) te Delft op 21-06-1865. 
  6.   Frans 10, geb. te Delft op 02-07-1858 (17 sep 1858)3,42, ovl. (1 jaar oud) te Delft op 13-02-186042
  7.   Frans , geb. te Delft op 16-11-186071,42, ovl. (66 jaar oud) te Delft op 19-09-192770,71,42, volgt IXq
  8.   Johannes Alexander , geb. te Delft op 17-03-186372,74,75,42, ovl. (69 jaar oud) te Ede op 17-04-19328,73, volgt IXr
  9.   Geertruida Francisca 8, geb. te Delft op 12-06-1865, ovl. (94 jaar oud) te Delft op 26-04-1960, volgt IXs
  10.   Margaretha , geb. te Delft in 185442, ovl. (ongeveer 9 jaar oud) te Delft op 09-08-186342
  11.   Geertruida Francina , geb. in 185942
  12.   Margaretha 10, geb. te Delft op 05-02-186842, ovl. (4 maanden oud) te Delft op 08-06-186842


 
Frans Eijgenraam.
Tweeling, zie ook Johannes Eijgenraam, geb. 7-9-1825.
 

VIIIe.   Margaretha Eijgenraam, dr. van Abram Eijgenraam (VIIa) en Willemina van den Berg, geb. te Delft op 29-07-183423, ovl. (47 jaar oud) te Delft op 15-11-188147, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) te Delft op 20-02-1856 met Pieter Koreneef76, zn. van Maria Koreneef, geb. te Soetermeer op 21-12-1831, winkelier, ovl. (74 jaar oud) te Delft op 30-09-190677
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Maria 10, geb. te Delft op 25-06-1857, ovl. (2 maanden oud) te Delft op 31-08-1857. 
  2.   Maria 10, geb. te Delft op 15-02-186178, ovl. (43 jaar oud) te Delft op 21-05-1904, volgt IXt
  3.   Abraham Johannes 10, geb. te Delft op 10-03-1863, ovl. (38 dagen oud) te Delft op 17-04-1863. 
  4.   Abraham Johannes 10, geb. te Delft op 07-12-1865, ovl. (2 maanden oud) te Delft op 16-02-1866. 
  5.   Johannes 10, geb. te Delft op 15-03-1867, ovl. (16 dagen oud) te Delft op 31-03-1867. 
  6.  Johannes , geb. te Delft op 06-07-1868, ovl. (11 dagen oud) te Delft op 17-07-1868. 
  7.  Abraham Johannes , geb. te Delft op 13-10-1870, volgt IXu
  8.  Johannes , geb. te Delft op 27-12-1873, ovl. (31 dagen oud) te Delft op 27-01-1874. 
  9.  Wilhelmina Margaretha , geb. te Delft in 1876, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Delft op 12-08-1878. 

VIIIf.  Petronella Eijgenraam, dr. van Heijnderik Eijgenraam (VIId) en Neeltje de Bloois, geb. te Vlaardingen op 22-09-1834, ovl. (66 jaar oud) te Vlaardingen op 10-02-1901, tr. (beiden 21 jaar oud) te Vlaardingen op 12-03-1856 met Martinus van der Burg, zn. van Jakob van der Burg en GrietjedeHaas van Dijk, geb. te Vlaardingen op 09-07-1834, kuiper, ovl. (83 jaar oud) te Vlaardingen op 22-03-1918. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Grietje , geb. te Vlaardingen op 16-10-1857, ovl. (23 jaar oud) te Vlaardingen op 26-02-1881, relatie met Jan van der Windt. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Hendrik , geb. te Vlaardingen op 11-12-1859, kuiper, reder, ovl. (49 jaar oud) te Vlaardingen op 07-10-1909, relatie met Hillegonda van der Spek. Uit deze relatie geen kinderen. 
  3.  Jacob , geb. te Vlaardingen op 26-01-1862, kuiper, ovl. (69 jaar oud) te Vlaardingen op 16-07-1931, relatie met Elisabeth van der Valk. Uit deze relatie geen kinderen. 
  4.  Neeltje , geb. te Vlaardingen op 13-11-1864, ovl. (84 jaar oud) te Vlaardingen op 11-08-1949, relatie met Albertus van Dorssen. Uit deze relatie geen kinderen. 
  5.  Elisabeth , geb. te Vlaardingen op 16-11-1867, ovl. (66 jaar oud) te Vlaardingen op 15-04-1934, relatie met Dirk van der Weijden. Uit deze relatie geen kinderen. 
  6.  Cornelia Johanna , geb. te Vlaardingen op 03-06-1872, ovl. (37 jaar oud) te Rotterdam op 02-10-1909. 

VIIIg.   Pieter Eigenraam7, zn. van Heijnderik Eijgenraam (VIId) en Neeltje de Bloois, geb. te Vlaardingen op 22-01-1836 In de geboorte akte is de familienaam geschreven als "Eigenraam", terwijl de vader heeft getekend met "H. Eijgenraam"
Op de PK van Pieter Eigenraam (geb. 3-3-1898) staat als vader Pieter Eigenraam geb. 25-9-1877 en dit is volgens de PK van Sophia Eigenraam 22-1-1836. Is deze PK niet goed ingevuld ?49,50, ovl. (79 jaar oud) te Vlaardingen op 11-01-19167, tr. (resp. 22 en ongeveer 20 jaar oud) (1) te Vlaardingen op 01-12-1858 met Maria Maan7, dr. van Pieter Maan en Trijntje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen in 1838, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Vlaardingen op 16-02-18747
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.   Neeltje 7, geb. te Vlaardingen op 06-12-1858, ovl. (6 weken oud) te Vlaardingen op 20-01-18597
  2.   Pieter 7, geb. te Vlaardingen op 17-04-1860, ovl. (90 jaar oud) te Vlaardingen op 03-09-1950, volgt IXv
  3.   Neeltje 7, geb. te Vlaardingen op 30-09-1861, ovl. (32 jaar oud) op 12-06-1894, relatie met Dirk van der Valk7, geb. in 1863, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Vlaardingen op 20-10-193634. Uit deze relatie geen kinderen. 
  4.   Catharina 7, geb. te Vlaardingen op 30-03-1863, ovl. (88 jaar oud) te Vlaardingen op 05-08-1951, volgt IXw
  5.   Hendrik 7, geb. te Vlaardingen op 10-06-1864, ovl. (3 maanden oud) te Vlaardingen op 27-09-18647
  6.   Hendrik 7, geb. te Vlaardingen op 28-07-1865, ovl. (103 jaar oud) te Vlaardingen op 21-06-19697
  7.   Arij 7, geb. te Vlaardingen op 23-07-1867, ovl. (3 maanden oud) te Vlaardingen op 27-10-18677
  8.   Elizabeth 7, geb. te Vlaardingen op 05-08-1869, ovl. (9 maanden oud) te Vlaardingen op 03-06-18707
  9.   Arij 7, geb. te Vlaardingen op 23-09-1870, tuinder, ovl. (55 jaar oud) op 16-06-1926. 
  10.   Hendrik 7, geb. te Vlaardingen op 23-09-1870, ovl. (6 weken oud) te Vlaardingen op 10-11-18707
  11.   Hendrik 7, geb. te Vlaardingen op 26-10-1871, ovl. (3 maanden oud) te Vlaardingen op 31-01-18727
  12.   Hendrik 7, geb. te Vlaardingen op 22-11-1873, ovl. (10 dagen oud) te Vlaardingen op 02-12-18737
  13.   Marinus 7, geb. te Vlaardingen op 22-11-1873, ovl. (13 dagen oud) te Vlaardingen op 05-12-18737

Pieter Eigenraam en Maria Maan
   Woonden in 1860 in de Kwakkelsteeg 108 te Vlaardingen. 
   Pieter Eigenraam7, tr. (resp. 48 en ongeveer 37 jaar oud) (2) te Vlaardingen op 11-06-1884 met Neeltje Nouwt7, dr. van Gerrit Nouwt en Neeltje Korpershoek, geb. te Maasland in 1846, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te Vlaardingen op 17-05-1888. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Hendrik 7,51, geb. te Vlaardingen op 13-09-1885, ovl. (59 jaar oud) te 's-Gravenhage op 29-12-1944, volgt IXx
  2.   Gerrit 7, geb. te Vlaardingen op 27-11-1886, ovl. (14 jaar oud) op 14-04-1901. 
  3.   Neeltje Maria 7,51, geb. te Vlaardingen op 01-05-1888, ovl. (93 jaar oud) te Vlaardingen op 03-03-1982, volgt IXy
   Pieter Eigenraam7, tr. (resp. 54 en 30 jaar oud) (3) te Vlaardingen op 24-12-1890 met Liedewij (Liedewy) Broek7, dr. van Teunis Broek en Sophia van Santen, geb. te Vlaardingen op 15-08-1860 (15 aug 1866)51,49, ovl. (66 jaar oud) te Vlaardingen op 01-05-192752
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Teunis Eijgenraam7,52,51, geb. te Vlaardingen op 05-11-189179, ovl. (52 jaar oud) te Vlaardingen op 10-02-194480, volgt IXz
  2.   Sophia 7,51, geb. te Vlaardingen op 20-01-1893, ovl. (89 jaar oud) te 's-Gravenzande op 07-11-1982, volgt IXaa
  3.   Alexander 7,51, geb. te Vlaardingen op 25-11-189481,82, ovl. (66 jaar oud) te Vlaardingen op 22-10-196182, volgt IXab
  4.   Kornelis Ewoud 52,7,51, geb. te Vlaardingen op 26-05-1896, ovl. (54 jaar oud) te Vlaardingen op 13-12-1950, volgt IXac
  5.   Pieter 7,51, geb. te Vlaardingen op 03-03-189849, ovl. (91 jaar oud) te Amersfoort op 21-04-1989, volgt IXad
  6.   Liedewij 7, geb. te Vlaardingen op 29-08-1899, ovl. (2 jaar oud) te Vlaardingen op 24-10-1901. 
  7.   Adrianus 83,7, geb. te Vlaardingen op 01-04-190184,50, ovl. (47 jaar oud) te Vlaardingen op 17-05-1948, volgt IXae
  8.   Gerrit 7, geb. te Vlaardingen op 28-05-1903, ovl. (15 jaar oud) op 24-06-1918. 

VIIIh.   Adrianus Eigenraam7,51 (Eijgenraam), zn. van Heijnderik Eijgenraam (VIId) en Suzanne Schilder, geb. te Vlaardingen op 17-12-184734, tuinier in 1873, ovl. (85 jaar oud) te Vlaardingen op 27-02-193334, tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) te Vlaardingen op 02-01-1873 met Johanna Jacobs7,51 (Jakobs), dr. van Coenraad Jacobs en Agatha Don, geb. te Vlaardingen (te Goes) op 28-02-1851 CF39: naam Jakobs34, ovl. (63 jaar oud) op 19-04-191434
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Suzanna Eijgenraam52,7, geb. te Vlaardingen op 07-06-187334, ovl. (26 jaar oud) op 11-05-190034, volgt IXaf
  2.   Agatha 7,51, geb. te Vlaardingen op 18-11-187534, ovl. (77 jaar oud) te Vlaardingen op 31-07-1953, volgt IXag
  3.   Hendrik 7,51, geb. te Vlaardingen op 09-06-187934, ovl. (86 jaar oud) te Vlaardingen op 27-06-1965, volgt IXah
  4.   Koenraad 7,51, geb. te Vlaardingen op 15-10-188134, ovl. (86 jaar oud) te Vlaardingen op 28-02-1968, volgt IXai
  5.   Adrianus 7, geb. te Vlaardingen op 10-04-1884. 
  6.   Johanna 51,7 (Eijgenraam), geb. te Vlaardingen op 01-01-188734, ovl. (71 jaar oud) te Vlaardingen op 18-07-1958, tr. (resp. 48 en 59 jaar oud) te Hazerswoude op 07-11-1935 met Jan Mostert51, geb. te Naaldwijk op 09-04-1876, ovl. (70 jaar oud) te Hazerswoude op 16-02-1947. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.   Adrianus 51,7, geb. te Vlaardingen op 22-10-189034, ovl. (65 jaar oud) te Vlaardingen op 09-08-1956, volgt IXaj
  8.   Willemina Johanna 7,51, geb. te Vlaardingen op 22-01-189334, ovl. (69 jaar oud) te Hilversum op 25-07-1962, volgt IXak
  9.   Pieter Eijgenraam51,7, geb. te Vlaardingen op 05-02-189634, ovl. (86 jaar oud) te Vlaardingen op 10-05-1982, volgt IXal

VIIIi.   Arij Eijgenraam, zn. van Heijnderik Eijgenraam (VIId) en Suzanne Schilder, geb. te Vlaardingen op 06-03-18497,3, tuinman, tuinder, ovl. (80 jaar oud) te Vlaardingen op 23-06-1929 (23 nov 1929)7,52,3, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Vlaardingen op 24-02-1875 (27 feb 1875) met Pleuntje Dijkshoorn (Dykshoorn), dr. van Willem Dijkshoorn en Johanna (Jannetje) Hoekveen, geb. te Vlaardingen op 04-05-18513, ovl. (51 jaar oud) te Vlaardingen op 15-05-19023
 Uit dit huwelijk 6 dochters: 
  1.   Suzanna 52,51, geb. te Vlaardingen op 06-11-1876, ovl. (85 jaar oud) te Rotterdam op 23-08-1962, volgt IXam
  2.   Jannetje 52,7, geb. te Vlaardingen op 03-12-1878. 
  3.   Elizabeth 7, geb. te Vlaardingen op 04-11-1882. 
  4.   Wilhemina 52,51,7, geb. te Vlaardingen op 07-04-1885, ovl. (61 jaar oud) te Vlaardingen op 24-05-1946, volgt IXan
  5.   Elizabeth 51,7, geb. te Vlaardingen op 18-12-18873,85, ovl. (90 jaar oud) te Vlaardingen op 21-04-197851, volgt IXao
  6.   Apolonia 8,51,7, geb. te Vlaardingen op 02-10-1891, ovl. (96 jaar oud) te Delft op 06-09-1988, begr. te Delft op 09-09-1988, tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) te Vlaardingen op 15-09-1920 met Willem Hendrik Manger8,51, geb. te Delft op 28-01-1894, ovl. (70 jaar oud) te Delft op 03-01-1965. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 
Arij Eijgenraam.
Arij Eijgenraam hanteerde het familiewapen, zoals afgebeeld in bijlage 15.  In 1929 heeft hij een gebrandschilderd raam geschonken aan de Grote Kerk te Vlaardingen. In dit gebrandschilderd raam was een afbeelding van de "Voorstelling in den Tempel" weergegeven.  Rechts onderin dit raam was een afbeelding van het familiewapen te zien.  Ook zijn er pentekeningen van dit familiewapen in het stadsarchief van de gemeente Vlaardingen aangetroffen, zie bijlage 15.
In de notulen van de kerkvoogdij d.d. maandag 9 dec. 1929 's-avonds 19:45 is het volgende te lezen:
"Het raam boven den uitgang Tuin Havenstraat, weergevend de "Voorstelling in den Tempel", wat aangeboden door thans wijlen den heer A. Eijgenraam Hzn. Helaas beleefde de heer Eijgenraam de plaatsing van dit raam niet meer; eerst na zijn overlijden kon het raam door de familie worden geplaatst.".
 

Willem Hendrik Manger en Apolonia Eijgenraam
   Woonde in 1929 in Delft. 

VIIIj.   Suzanna Eigenraam7,51, dr. van Heijnderik Eijgenraam (VIId) en Suzanne Schilder, geb. te Vlaardingen op 05-02-1851, ovl. (93 jaar oud) te Vlaardingen op 09-01-1945, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) te Vlaardingen op 04-06-1873 met Arij van der Berg7,51, zn. van Maarten van den Berg en Lena Koster, geb. te Vlaardingen op 03-06-1848, kuiper in 1873, ovl. (90 jaar oud) te Vlaardingen op 22-04-1939. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Elizabeth van den Berg51, geb. te Vlaardingen op 05-06-1882. 
  2.   Hendrik van den Berg51, geb. te Vlaardingen op 01-09-1886. 

VIIIk.   Elizabeth Eigenraam7, dr. van Pieter Eijgenraam (VIIe) en Catharina Schilder, geb. te Vlaardingen op 27-06-1846, tr. (resp. 21 en ongeveer 24 jaar oud) te Vlaardingen op 06-11-1867 met Jan Maarleveld7, zn. van Arij Maarleverld en Neeltje van der Brugge, geb. te Vlaardingen in 1843. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Catharina Elisabeth , geb. te Vlaardingen op 24-06-1877, ovl. (70 jaar oud) te Vlaardingen op 04-08-1947, volgt IXap

VIIIl.   Catharina Eigenraam7, dr. van Pieter Eijgenraam (VIIe) en Catharina Schilder, geb. te Vlaardingen op 27-01-1850, 
 Zij krijgt een dochter: 
  1.   Katharina Eigenraam7, geb. te Vlaardingen op 05-05-1871, ovl. (22 dagen oud) te Vlaardingen op 27-05-18717

VIIIm.   Arij Eijgenraam7,51, zn. van Pieter Eijgenraam (VIIe) en Arendje Eijgenraam (VIIIp), geb. te Vlaardingen op 04-11-1852, tuinier, ovl. (73 jaar oud) te Vlaardingen op 16-12-1925, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Vlaardingen op 16-08-1876 met Willemina Valkenier7,51, dr. van Jan Valkenier en Willemina Schouten, geb. te Vlissingen op 20-07-1854, ovl. (76 jaar oud) op 14-11-193086
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.   Arendje 7, geb. te Vlaardingen op 19-06-1877, ovl. (3 jaar oud) te Vlaardingen op 06-10-18807
  2.   Pieter 7,51, geb. te Vlaardingen op 03-10-1878, volgt IXaq
  3.   Johannes Kornelis 7, geb. te Vlaardingen op 02-11-1880, ovl. (11 maanden oud) te Vlaardingen op 12-10-18817
  4.   Johannes Kornelis 7,51, geb. te Vlaardingen op 14-09-1882, ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam op 16-03-195352, volgt IXar
  5.   Arie Adriaan Eigenraam7, geb. te Vlaardingen op 28-11-1884. 
  6.   Arendina Wilhelmina 51,7, geb. te Vlaardingen op 31-05-1886, ovl. (77 jaar oud) te Rhenen op 30-04-1964, tr. (resp. 42 en 44 jaar oud) te Vlaardingen op 30-10-1928 met Arie Poot51, geb. te Vlaardingen op 18-10-1884. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.   Wilhelmina Eigenraam7, geb. te Vlaardingen op 31-03-1888. 
  8.   Wilhelmina 51,7, geb. te Vlaardingen op 16-05-1889, kraamverpleegster, hulp in de huishouding, ovl. (56 jaar oud) te Vlaardingen op 08-07-1945. 
  9.   Ingetje 7,51, geb. te Vlaardingen op 14-12-1890, ovl. (81 jaar oud) te Vlaardingen op 11-05-1972, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Vlaardingen op 30-03-1916 met Kornelis Nieuwstraten7,51, zn. van Klaas Nieuwstraten en Neeltje Jacoba van der Vlis, geb. te Vlaardingen op 19-05-1891, ovl. (79 jaar oud) te Vlaardingen op 29-12-1970. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.   Cornelia 51,7, geb. te Vlaardingen op 29-07-1892, manufacturierster, ovl. (93 jaar oud) te Schiedam op 29-01-1986. 
  11.   Arie Adrianus Eigenraam7, geb. te Vlaardingen op 02-11-1893. 
  12.   Katharina 7, geb. te Vlaardingen op 26-03-1897, tr. (24 jaar oud) te Vlaardingen op 29-06-1921 met Willem ter Bals7. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  13.   Leendert Cornelis Eigenraam51,7, geb. te Vlaardingen op 10-04-1899, groentekoopman, transport arbeider, ovl. (70 jaar oud) te Vlaardingen op 08-11-1969, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) te Vlaardingen op 07-09-1927 met Johanna Don51, geb. te Vlaardingen op 12-12-1902. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIn.  Johanna Eijgenraam, dr. van Pieter Eijgenraam (VIIe) en Arendje Eijgenraam (VIIIp), geb. te Vlaardingen op 29-04-1861, ovl. (74 jaar oud) te Vlaardingen op 22-01-1936, relatie met Jan Vink, ovl. voor 1936. 
 Uit deze relatie 2 dochters: 
  1.   A. 52
  2.   Joh. 52

VIIIo.   Arij Adrianus Eijgenraam, zn. van Pieter Eijgenraam (VIIe) en Arendje Eijgenraam (VIIIp), geb. te Vlaardingen op 09-04-186430,38, ged. te Vlaardingen, fustkuiper, tuinder, ovl. (69 jaar oud) te Vlaardingen op 18-11-193330,38, begr. te Vlaardingen, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) te Vlaardingen op 24-11-1886 met Kornelia Maat7, geb. te Vlaardingen op 26-04-186130,38, ovl. (70 jaar oud) te Vlaardingen op 19-12-193130,38
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.   Arendje 51,7, geb. te Vlaardingen op 11-03-1887, ovl. (67 jaar oud) te Vlaardingen op 29-01-1955, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Vlaardingen op 22-09-1909 met Martinus van der Kooij51, geb. te Vlaardinger Ambacht op 08-11-1885. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Jacoba Geertruida 8,7, geb. te Vlaardingen op 25-11-188830, ovl. (48 jaar oud) te Vlaardingen op 21-03-193730, volgt IXas
  3.   Elizabeth Katharina 51,7, geb. te Vlaardingen op 04-06-1890, ovl. (70 jaar oud) te Vlaardingen op 04-06-1960, volgt IXat
  4.   Pieter Adrianus 7, geb. te Vlaardingen op 07-08-1893. 
  5.   Pieter Kornelis 7, geb. te Vlaardingen op 07-08-1893. 
  6.   Geertruida 51,7, geb. te Vlaardingen op 19-03-189587, ovl. (67 jaar oud) te Rotterdam op 28-07-1962, volgt IXau
  7.   Ingetje 51,7, geb. te Vlaardingen op 02-09-1896, ovl. (72 jaar oud) te Vlaardingen op 11-01-1969, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Vlaardingen op 01-02-1922 met Hendrikus van Leeuwen51, geb. te Vlaardingen op 12-01-1898. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.   Pietje 7, geb. te Vlaardingen op 21-04-1898. 
  9.   Pieter 7, geb. te Vlaardingen op 05-05-1899. 
  10.   Arij Adrianus Eigenraam7, geb. te Vlaardingen op 30-06-1900. VIIIp.   Arendje Eijgenraam7, dr. van Ary Eijgenraam (VIIg) en Anna de Lange, geb. te Maassluis op 21-05-182830,38, dienstbode, ovl. (54 jaar oud) te Scheveningen op 07-09-18827,30,38, tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) (1) te Vlaardingen op 10-05-1849 met Pieter Maat7, geb. te Vlaardingen op 02-04-1825, arbeider, winkelier, ovl. (58 jaar oud) te Vlaardingen op 15-12-1883. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Arendje Eijgenraam7 (VIIIp), tr. (resp. 23 en 45 jaar oud) (2) te Vlaardingen op 10-12-1851 met haar achterneef Pieter Eijgenraam7 (zie VIIe). 

VIIIq.   Leendert Philippus Eijgenraam7 Bij de geboorte akte van Arij in 1866 tekent Leendert Philippus met Eijgenraam terwijl in de akte Eigenraam staat vermeld. Dus de familienaam op Eijgenraam aangehouden, zn. van Ary Eijgenraam (VIIg) en Anna de Lange, geb. te Maassluis in 1831, tuinier in 1860, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 22 jaar oud) te Vlaardingen op 10-10-1860 met Klazina Storm7, dr. van Klaas Storm en Sijtje van der Linden, geb. te Vlaardingen in 1838, dienstbode in 1860. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Johanna 7, geb. te Vlaardingen op 27-07-1861, ovl. (17 jaar oud) te Vlaardingen op 22-06-18797
  2.   Nicolaas Eigenraam7, geb. te Vlaardingen op 26-02-1863, ovl. (3 maanden oud) te Vlaardingen op 10-06-18637
  3.   Sophia Eigenraam7,51, geb. te Vlaardingen op 03-01-1865, ovl. (75 jaar oud) te Vlaardingen op 07-05-1940, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Vlaardingen op 28-05-1890 met Cornelis Verhoeven7,51, geb. te Vlaardingen op 24-09-1866. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Arij Eigenraam7, geb. te Vlaardingen op 06-09-1866, ovl. (39 dagen oud) te Vlaardingen op 15-10-1866. 
  5.   Arendje Eigenraam7, geb. te Vlaardingen op 12-08-1867, ovl. (10 maanden oud) te Vlaardingen op 28-06-18687
  6.   Leenderd Philippus 7, geb. te Vlaardingen op 20-06-1869, ovl. (6 weken oud) te Vlaardingen op 02-08-18697
  7.   Klaas 7, geb. te Vlaardingen op 02-07-1871, ovl. (één dag oud) te Vlaardingen op 03-07-18717
  8.   Arendje Eigenraam7, geb. te Vlaardingen op 29-09-18727, ovl. (67 jaar oud) te Amersfoort op 12-11-1939, tr. (resp. 30 en 33 jaar oud) te Vlaardingen op 03-06-1903 met Jan Snijders7,51, geb. te Zwijndrecht op 04-10-1869. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.   Leendert Philippus Eigenraam7,51, geb. te Vlaardingen op 23-07-1876, ovl. (77 jaar oud) te Vlaardingen op 21-05-1954, volgt IXav

VIIIr.   Neeltje van der Burgh, dr. van Huibrecht van der Burgh (VIIh) en Antje Burger, geb. te Naaldwijk op 22-01-183013, ovl. (61 jaar oud) te Wateringen op 21-07-189113, tr. (resp. 25 en 31 jaar oud) te Naaldwijk op 18-08-1855 met Maarten van Zanten, zn. van Johannis van Zanten en Trijntje Boon van der Heijde, geb. te Monster op 10-12-182313, tuinmansknecht, ovl. (66 jaar oud) te Wateringen op 20-12-188913
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Johannes , geb. te Wateringen op 25-02-185613, ovl. (30 jaar oud) te Wateringen op 09-04-188613, volgt IXaw

Generatie IX

IXa.   Cornelia Eijgenraam10, dr. van Alexander Eijgenraam (VIIIa) en Anna Willemina Sonneveld, geb. te Hof van Delft op 17-08-185947, ovl. (45 jaar oud) te Delft op 15-04-1905 (15 feb 1907)47, relatie met Christiaan Wilhelmus Siepman, zn. van Peter Siepman en Catharina Johanna van Loo (zie VIIIb). 
 Uit deze relatie 8 kinderen: 
  1.   Peter Alexander 10, geb. te Hof van Delft op 30-03-1884, ovl. (5 maanden oud) te Hof van Delft op 08-09-1884. 
  2.   Anna Willemina Alexandrina 10, geb. te Hof van Delft op 03-06-1885. 
  3.   Johanna Catharina 10, geb. te Delft op 02-11-1886. 
  4.   Alexander Peter 10, geb. te Delft op 30-07-1888. 
  5.   Christina Wilhelmina 10, geb. te Delft op 30-08-1890. 
  6.   Cornelia 10, geb. te Delft op 25-08-1892. 
  7.   Peter Alexander 10, geb. te Delft op 31-01-1894. 
  8.   Maartje 10, geb. te Delft op 27-01-1896. 

IXb.   Adriana Eijgenraam10,51, dr. van Alexander Eijgenraam (VIIIa) en Anna Willemina Sonneveld, geb. te Hof van Delft op 27-02-186147, ovl. (84 jaar oud) te Vlaardingen op 07-07-1945, tr. (beiden 25 jaar oud) te Den Hoorn op 23-06-1886 met Cornelis Schippers51 (zie VIIIb). 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Maria Agneta 51, geb. te Vlaardingen op 01-04-1893. 

IXc.   Cornelis Eijgenraam10, zn. van Abraham Eijgenraam (VIIIb) en Anna Willemina Sonneveld, geb. te Hof van Delft op 20-08-1850 (21 aug 1850)47,56,33, warmoezier, ovl. (70 jaar oud) te Hof van Delft op 08-12-192010,56,33, tr. (resp. 30 en 22 jaar oud) te Pijnacker op 02-07-1881 met Maria den Otter51, dr. van Johannes den Otter en Catharina van den Beukel (zie VIIIa). 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.   Anna Willemina 10,51, geb. te Hof van Delft op 25-10-188288,23, ovl. (83 jaar oud) te Pijnacker op 27-02-1966, volgt Xa
  2.   Johannes Abraham (Jan) 51, geb. te Hof van Delft op 01-03-188451,23,89,56, ovl. (68 jaar oud) te Schipluiden op 17-03-195252,89,56, volgt Xb
  3.   Wilhelmina Geertruida (Willemina Geertruida) 10,51, geb. te Hof van Delft op 20-04-188588, ovl. (73 jaar oud) te Delft op 18-09-1958. 
  4.   Abraham Alexander 10,51, geb. te Hof van Delft op 11-02-188788,33, ovl. (85 jaar oud) te Leiden op 16-08-1972, volgt Xc
  5.   Trijntje Maria 10, geb. te Hof van Delft op 27-02-1888, ovl. (10 maanden oud) te Hof van Delft op 15-01-1889. 
  6.   Alexander Cornelis 10, geb. te Hof van Delft op 27-05-188988, tuinder, ovl. (76 jaar oud) te Delft op 04-08-196538, tr. (resp. 37 en 32 jaar oud) te Rijswijk op 03-09-1926 met Elisabeth (Elizabeth) Stichternath51 (Stigternath), geb. te Nesselroden [Duitsland] op 06-05-1894. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.   Trijntje Maria 10,51, geb. te Hof van Delft op 26-09-189188, ovl. (88 jaar oud) te Delft op 30-09-1979, volgt Xd
  8.   Maartje Hendrica 10, geb. te Hof van Delft op 17-06-1894, ovl. (11 maanden oud) te Hof van Delft op 28-05-1895. 
  9.   Leendert Arie 52,51, geb. te Hof van Delft op 21-09-189588, ovl. (66 jaar oud) te Schipluiden op 31-10-1961, volgt Xe
  10.   Cornelis Marinus 10, geb. te Hof van Delft op 15-11-1898, ovl. (één dag oud) te Hof van Delft op 16-11-1898. IXd.   Anna Willemina Eijgenraam10, dr. van Abraham Eijgenraam (VIIIb) en Anna Willemina Sonneveld, geb. te Hof van Delft op 05-01-1852 (6 jan 1852)47, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Delft op 10-05-1876 met Hubertus Jacobus Eigeman10, zn. van Jean Henri Eigeman en Teuntje Jansen (zie VIIIa). 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Huberta Jacoba 10, geb. te Vrijenban in 1886, ovl. (ongeveer 11 jaar oud) te Vrijenban op 27-01-1898. 

IXe.   Margaretha Eijgenraam10, dr. van Abraham Eijgenraam (VIIIb) en Anna Willemina Sonneveld, geb. te Hof van Delft op 18-09-185347, ovl. (74 jaar oud) te Delft op 12-11-1927, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) te Delft op 13-06-1877 met Cornelis van Essen10,25, zn. van Jacobus van Essen en Margaretha Hulster (zie VIIIa). 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.   Margaretha 10, geb. te Delft op 21-07-1878. 
  2.   Abraham 10, geb. te Delft op 28-12-1879, ovl. (3 maanden oud) te Delft op 11-04-1880. 
  3.  Anna Wilhelmina , geb. te Delft in 1881, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Delft op 23-08-1940. 
  4.   Jacobus 10, geb. te Delft op 30-01-1883. 
  5.   Cornelis Alexander 10, geb. te Delft op 25-09-1884, ovl. (34 dagen oud) te Delft op 29-10-1884. 
  6.   Alexander Cornelis 10, geb. te Delft op 07-03-1886. 
  7.   Maria Alida 10, geb. te Delft op 01-01-1888, ovl. (5 maanden oud) te Delft op 27-06-1888. 
  8.   Cornelis 10, geb. te Delft op 14-06-1889. 
  9.   Maria Alida 10, geb. te Delft op 29-08-1890. 
  10.   Cornelis 10, geb. te Delft op 14-11-1893. 
  11.   Maartje Hendrika 10, geb. te Delft op 09-03-1896, ovl. (6 weken oud) te Delft op 22-04-1896. 

IXf.   Maria Eijgenraam10,51, dr. van Abraham Eijgenraam (VIIIb) en Anna Willemina Sonneveld, geb. te Hof van Delft op 05-08-1855 (7 aug 1855)23,47, ovl. (90 jaar oud) te Loosduinen op 05-10-1945, begr. op 10-10-1945 begraven op begraafplaats oud Eik en Duinen odn Maria Spronsen-Eijgenraam, relatie (1) met Cornelis van Spronsen51 (zie VIIIa). 
 Uit deze relatie een dochter: 
  1.   Anna Willemina 51, geb. te Loosduinen op 22-05-1890, ovl. (54 jaar oud) te 's-Gravenhage op 13-01-1945. 
   Maria Eijgenraam10,51, tr. (resp. 25 en 29 jaar oud) (2) te Hof van Delft op 20-04-1881 met Gerrit Klapwijk59, zn. van Hendrik Klapwijk en Johanna Kemmers (zie VIIIa). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Johanna 59, geb. te Loosduinen op 04-04-1882, ovl. (2 jaar oud) te Loosduinen op 10-01-1885. 
  2.   Abraham Alexander 59, geb. te Loosduinen op 30-04-1884, warmoezier, ovl. (72 jaar oud) te 's-Gravenhage op 09-03-1957, tr. (resp. 28 en 21 jaar oud) te Delft op 25-09-1912 met Pieternella van Kampen59, geb. te Delft op 28-02-1891, ovl. (58 jaar oud) te 's-Gravenhage op 02-11-1949. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Hendrik Pieter 59, geb. te Loosduinen op 14-12-1885, commisionair in aardappelen, groente en fruit, ovl. (73 jaar oud) te 's-Gravenhage op 04-10-1959, tr. (resp. 30 en 21 jaar oud) te Loosduinen op 20-01-1916 met Margaretha Ceelen59, geb. te Loosduinen op 01-01-1895, ovl. (78 jaar oud) te 's-Gravenhage op 13-04-1973. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Johanna Claziena 59, geb. te Loosduinen op 05-01-1888, ovl. (81 jaar oud) te Ermelo op 11-06-1969, relatie met Willem de Wit59. Uit deze relatie geen kinderen. 

IXg.   Abraham Eijgenraam, zn. van Johannes Eijgenraam (VIIIc) en Adriana Brouwer, geb. te Rijswijk in 184961,62, warmoezier, plantsoenwerker Jaffa begraafplaats te Delft, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Delft op 02-02-192638,60, tr. (resp. ongeveer 21 en 20 jaar oud) te Delft op 21-06-1871 met Alida Johanna Stolk, dr. van Willem Stolk en Hendrina Zeelenberg, geb. te Delft op 30-04-185110,62
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Johannes 10,51,8, geb. te Delft op 16-12-187190,62, ovl. (79 jaar oud) te Delft op 21-11-19518, volgt Xf
  2.   Hendrina Adriana 10, geb. te Delft op 03-04-187391, ovl. (50 jaar oud) te Delft op 13-01-192410
  3.   Adriana 10, geb. te Delft op 11-09-1874 (10 sep 1874)62,38, ovl. (35 jaar oud) te Delft op 25-12-1909 (26 dec 1909)62
  4.   Maria 10, geb. te Delft op 29-03-187662, ovl. (85 jaar oud) te Delft op 26-08-1961, volgt Xg
  5.   Abraham , geb. te Delft op 07-02-187838,62, ovl. (1 jaar oud) te Delft op 21-02-187962
  6.   Willem 10, geb. te Delft op 27-07-187962, ovl. (5 maanden oud) te Delft op 02-01-188062
  7.   Abraham 10, geb. te Delft op 22-10-188062, ovl. (64 jaar oud) te Delft op 24-01-194562, volgt Xh
  8.   Alida Johanna 10,51, geb. te Delft op 08-01-188338,62, ovl. (73 jaar oud) te Delft op 19-07-1956, volgt Xi
 
Abraham Eijgenraam.
Chocoladewinkel, Oosterstraat 35-a.
 

IXh.   Maartje Eijgenraam, dr. van Johannes Eijgenraam (VIIIc) en Adriana Brouwer, geb. te Delft op 08-12-1856 (7 dec 1856)55, ovl. (61 jaar oud) te Delft op 16-01-191860, tr. (resp. 23 en ongeveer 23 jaar oud) te Delft op 28-01-1880 met Arie Hoogendijk, zn. van Johannes Boudewijn Hoogendijk en Francina Willemina Voortman, geb. te Delft in 1856, schoenmaker, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Delft op 12-07-1904. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Francina Willemina Adriana 10, geb. te Delft op 14-11-1890. 

IXi.   Johannes Eijgenraam, zn. van Johannes Eijgenraam (VIIIc) en Adriana Brouwer, geb. te Delft op 03-05-1860 (1861)42,55, winkelier, koopman, ovl. (26 jaar oud) te Delft op 13-09-188655, tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) te Delft op 11-01-1882 met zijn halfnicht Maria Koreneef10, dr. van Pieter Koreneef en Margaretha Eijgenraam (VIIIe) (zie IXt). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Adriana Margaretha Maria 10, geb. te Delft op 23-12-1882 (1883)38,78, ovl. (3 jaar oud) te Delft op 26-04-188678
  2.   Margaretha Johanna 10, geb. te Delft op 23-04-188478, ovl. (10 maanden oud) te Delft op 17-03-188578
  3.   Johannes 10, geb. te Delft op 21-12-188578, ovl. (6 maanden oud) te Delft op 01-07-1886. 
  4.   Johanna Maria 10, geb. te Delft op 09-05-1887 (9 dec 1887)78, relatie met J.T.C. Brouwer. Uit deze relatie geen kinderen. 
 
Johanna Maria Eijgenraam.
Johanna Maria is op 12-5-1908 in Amerika aangekomen.
Zij heeft als 20 jarige de overtocht gemaakt met de boot "De Noordam".
Als huisadres heeft zij het adres van haar oom Leendert Eijgenraam, Rotterdamseweg te Delft opgegeven.
Zij was wees, haar vader en moeder waren toen al 4 jaar overleden. Vermoedelijk is zij na het overlijden van haar ouders bij haar oom ingetrokken. En uit de gegevens van de immigratiedienst blijkt dat zij ongetrouwd was. En zij was op weg naar haar "toekomstige echtgenoot" in 54 Crofton Ave, Grand Rapid Mitch. mr. J.T.C. Brouwer.
Op dezelfde boot was ook een Bertha Brouwer (geb. te Rotterdam) aanwezig die naar haar man J.S.F. Brouwer, Lawnstreet 25, Rochester onderweg was.
Johanna Maria was 5 feet 2 inch en had blond haar en grijze ogen.
Ook was een oom van Johanna Maria met een Brouwer getrouwd en woonde in Delft.
 

IXj.   Leendert Alexander Eijgenraam63,64, zn. van Johannes Eijgenraam (VIIIc) en Adriana Brouwer, geb. te Delft op 01-12-186355, ged. te Delft, tuinder, ovl. (85 jaar oud) te Delft op 20-06-194910,55, begr. te Delft, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) te Delft op 15-04-1885 met Carolina Helena (Cornelia Helena) Hoogendonk64, dr. van Derk Hendrik Hoogendonk en Kornelia Don, geb. te Voorburg op 13-07-1860 CF44 * 13-7-186192, ovl. (69 jaar oud) te Delft op 22-06-193010, begr. te Delft op 26-06-1930. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt Xj
  2.  Afgeschermd, volgt Xk
  3.   Adriaan (Aad) 10, geb. te Delft op 07-10-188855,92,93,94, ovl. (72 jaar oud) te Delft op 18-11-1960, volgt Xl
  4.  Afgeschermd, volgt Xm
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd, volgt Xn
  7.  Afgeschermd
  8.  Afgeschermd (Lena Alexandrina), relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Afgeschermd, volgt Xo
  10.  Afgeschermd, volgt Xp
  11.  Afgeschermd, volgt XqIXk.   Alexander Eijgenraam, zn. van Johannes Eijgenraam (VIIIc) en Adriana Brouwer, geb. te Delft op 21-02-186755, tuinder, ovl. (62 jaar oud) te Schiedam op 27-02-1929 OVF12 + 194265,38, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Delft op 21-05-1890 met Sara van der Zee, dr. van Hendrik van der Zee en Alida Meester, geb. te Delft op 26-08-1868 KBF: geb datum 26-8-187055, ovl. (73 jaar oud) te Schiedam op 07-08-194238
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Johannes 10,51, geb. te Delft op 21-08-189155, ovl. (68 jaar oud) te Schiedam op 16-11-195952,65, volgt Xr
  2.   Hendrik 10, geb. te Delft op 08-02-189455, ovl. (89 jaar oud) te Schiedam op 25-03-1983, volgt Xs
  3.   Adriana (Alida Adriana) 10, geb. te Delft op 19-09-1895 KBF: geb. 9-8-189538,65,55, ovl. (4 maanden oud) te Delft op 16-02-1896 KBF: ovl. 18-2-189638,65,95
  4.   Alida (Alida Adriana) 10, geb. te Hof van Delft (te Delft) op 03-07-189765,38, ovl. (20 dagen oud) te Hof van Delft (te 's-Gravenhage) op 23-07-1897 (1898)65,38
  5.  Afgeschermd, ovl. (23 sep 1901). 
  6.   Afgeschermd, tr. (Hendricus 30 jaar oud) te Schiedam op 21-05-1942 met Hendricus Wilhelmus (H. W.) Peitsman51, geb. te Schiedam op 15-08-1911. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXl.   Catharina Eijgenraam64, dr. van Johannes Eijgenraam (VIIIc) en Trijntje Roovers, geb. te Delft op 13-04-187055, ovl. (76 jaar oud) te Delft op 06-09-194655, tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) te Delft op 08-07-1891 met Arend Hendrik van der Zee64, zn. van Hendrik van der Zee en Alida Meester, geb. te Delft op 26-08-187055, ovl. (59 jaar oud) te Delft op 07-05-1930. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Hendrik 10, geb. te Delft op 14-05-1892, tr. (25 jaar oud) te Delft op 23-01-1918 met E. Steijaert51. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Trijntje Johanna 10, geb. te Delft op 21-02-189455, tr. (26 jaar oud) te Delft op 29-09-1920 met D. van Konijneneburg51. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Johannes 10, geb. te Delft op 28-12-1897, ovl. (3 dagen oud) te Delft op 31-12-1897. 
  4.  Afgeschermd
  5.   Afgeschermd, tr. te Delft op 27-01-1939 met H. Dommisse51. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXm.   Johannes Eijgenraam, zn. van Johannes Eijgenraam (VIIIc) en Trijntje Roovers, geb. te Delft op 04-01-1872 (4 apr 1872) CF38: geb 4-1-187255, tuinder, ovl. (26 jaar oud) te Delft op 23-03-189855, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Delft op 01-04-1896 met Johanna van Heijenoort, geb. te Delft op 04-09-187396
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Johannes 10,17,51, geb. te Delft op 07-07-189796,44, hoofdonderwijzer, ovl. (90 jaar oud) te Delft op 30-12-1987, tr. (beiden 28 jaar oud) te Delft op 24-07-1925 met Tammina Jager17, dr. van Hendrik Jager en Okje Olthoff, geb. te Midwolde (te Oostwold) op 05-08-189696, ovl. (71 jaar oud) te 's-Gravenhage op 13-02-196852,96. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Johannes Eijgenraam en Tammina Jager
   Op 18-12-1936 naar 's-Gravenhage verhuisd. 

IXn.   Frans Eijgenraam10, zn. van Johannes Eijgenraam (VIIIc) en Trijntje Roovers, geb. te Delft op 10-09-187567,68,55, ged. te Delft, warmoezier, ovl. (78 jaar oud) te Delft op 19-12-1953 Overlijdensadvertentie8,69,55, begr. te Delft, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Delft op 19-04-1899 met Adriana Lugtigheid51, dr. van Cornelis Lugtigheid en Aaltje Bregman, geb. te Delft op 12-12-1877 Volgens de "Digitale Stamboom" van Delft is Adriana geboren op 7-2-1876 (akte 90). (12 dec 1875)67,97,98,68,55, ovl. (97 jaar oud) te Delft op 24-11-197531, begr. te Delft. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.   Trijntje Johanna 10,51, geb. te Delft op 29-11-190067, ovl. (80 jaar oud) te Leiden op 26-09-198155, volgt Xt
  2.  Afgeschermd, volgt Xu
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd, volgt Xv
  5.  Afgeschermd, volgt Xw
  6.  Afgeschermd, volgt Xx
  7.  Afgeschermd, volgt Xy
  8.   Johannes 8,51, geb. te Delft op 02-05-1911, ovl. (78 jaar oud) te Perth [Australië] op 27-10-1989, volgt Xz
  9.   Cornelis 51, geb. te Delft op 28-11-191455,67,99,100, ovl. (58 jaar oud) te Zwolle op 28-08-197355, volgt Xaa
  10.   Arend Hendrik 8,51, geb. te Delft op 24-06-191867,97,102, ovl. (83 jaar oud) te Delft op 24-02-2002101, volgt Xab
 
Afgeschermd.
Is op 23-6-1925 verhuisd naar de Regentesselaan 18 te Den Haag.
 

IXo.   Maartje Eijgenraam64,10, dr. van Frans Eijgenraam (VIIId) en Geertje van Kampen, geb. te Delft op 10-07-1848 Geboorte natrekken: Op grafsteen staat 10-7-1848 en volgens de digitale stamboom van Delft is dit 10-7-1847 (1847)42, ged. te Delft, ovl. (69 jaar oud) te Delft op 26-02-1918, begr. te Delft, tr. (resp. 19 en ongeveer 29 jaar oud) te Delft op 28-08-1867 met Hendrik de Boer8,10, zn. van Cornelis de Boer en Maartje van Rossen, geb. te Maassluis circa 1838, timmerman, bakker, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Delft op 27-03-188410
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Cornelis 8,10, geb. te Delft op 04-08-1868, ovl. (4 maanden oud) te Delft op 26-12-1868. 
  2.   Geertruida Cornelia 8, geb. te Delft op 11-12-1869, ged. te Delft. 
  3.   Apolonia 8, geb. te Delft op 19-08-1874, ged. te Delft. 
  4.   Cornelis 8, geb. te Delft op 13-06-1876, ged. te Delft. 
  5.   Maria Magaretha 8, geb. te Delft op 01-02-1878, ovl. (2 maanden oud) te Delft op 02-04-187810
  6.   Catharina Theodora 8,10, geb. te Delft op 12-04-1879, volgt Xac
  7.   Maartje 8,10, geb. te Delft op 05-06-1881, ged. te Delft. 
 
Maartje Eijgenraam.
Heeft gewoond::Buitenwatersloot 180.
winkelierster.
 

IXp.   Simon Eijgenraam64, zn. van Frans Eijgenraam (VIIId) en Geertje van Kampen, geb. te Delft op 20-08-184942,61,36,18, warmoezier, ovl. (72 jaar oud) te 's-Gravenhage op 19-12-1921, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (1) te Delft op 21-05-1873 met Catharina Theodora (Catharina Dorothea) Schaller64 (Schalker), dr. van Johannes Andreas Schaller en Anna Maria Cornelia van Elseling, geb. te Delft op 24-11-1848 (1849)61, ovl. (45 jaar oud) te Delft op 10-06-1894. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Simon Eijgenraam en Catharina Theodora Schaller
   huwelijk Simon en Catharina bleef kinderloos. Wel vanaf 1882 een pleegkind, wiens moeder was overleden, nl. Pieter Frederik Johannes van der Brugge (waarschijnlijk neef) tot 1894 toen Catharina overleed. Pieter is toen ergens in Loosduinen ondergebracht. 
   Simon Eijgenraam64, tr. (resp. 45 en 27 jaar oud) (2) te Delft op 28-12-1894 met Maria Willemina van der Lee64,51, dr. van Johannes van Lee en Hendrika Maria van Lutterveld, geb. te Delft op 30-11-1867 00:00 SB4: geb. jaar 187061,18, ovl. (56 jaar oud) te 's-Gravenhage op 12-02-1924. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Geertje 8,10, geb. te Delft op 18-04-1896103,61, ovl. (75 jaar oud) te Box-Hill [Australië] op 25-12-1971, volgt Xad
  2.   Johannes 10, geb. te Delft op 05-10-189761, ovl. (hoogstens 102 jaar oud) te Zuid-Afrika [,zui] [R.S.A.] voor 20008, volgt Xae
  3.   Francisca 8, geb. te Delft op 25-04-189961,18, ovl. (84 jaar oud) te 's-Gravenhage op 31-12-198361, volgt Xaf
  4.   Simon 8,104, geb. te Delft op 24-11-190061, ovl. (hoogstens 99 jaar oud) voor 2000, volgt Xag
  5.   Hendrika Maria 8, geb. te Delft op 24-08-190261, ovl. (79 jaar oud) te Warnsveld op 23-01-198251,61, volgt Xah
  6.   Frans , geb. te Delft op 07-05-190461, ovl. (5 jaar oud) te Delft op 03-01-191061
  7.   Abraham 8, geb. te Delft op 06-04-190638, ged. te Delft, ovl. (17 jaar oud) te Amsterdam op 11-11-1923, begr. te Amsterdam. 
  8.   Frans 8, geb. te Delft op 17-05-191061, ged. te Delft, ovl. (4 maanden oud) te Zaandam (te Delft) op 03-10-191061, begr. te Delft. 
 
Maria Willemina van der Lee.
Zij is op papier dochter van Johannes van Lee en Hendrika Maria van Lutterveld gezien de geboorteakte.
Volgens de familieoverlevering zou zij echter een bastaarddochter zijn van koning Willem III. Deze kreeg o.a. als taak het beschermheerschap van de Koninklijke Academie voor de opleiding van Civiele Ingenieurs. Hij vatte deze taak grondig op en bezocht Delft iedere week trouw. Hij woonde colleges bij, bezocht hoogleraren en onderhield ook contacten met studenten. Hij hij in contact kwam met het kleermakersgezin van Lee vermeldt de geschiedenis niet. Er zouden in de familie verschillende voorwerpen aanwezig zijn geweest die van hem afkomstig waren.
 

IXq.   Frans Eijgenraam, zn. van Frans Eijgenraam (VIIId) en Geertje van Kampen, geb. te Delft op 16-11-186071,42, ged. te Delft, warmoezier, ovl. (66 jaar oud) te Delft op 19-09-192770,71,42, begr. te Delft, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) te Delft op 16-05-1883 met Johanna Maria Zoutendijk51,10 (Zoutendijck), dr. van Pleun Zoutendijk en Anthonia de Waal, geb. te Schipluiden op 01-10-1856 (1 okt 1857)70,3,71, ovl. (96 jaar oud) te Delft op 01-08-19533, begr. te Delft. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Frans 51, geb. te Delft op 08-08-188685, ovl. (66 jaar oud) te Maasland op 27-10-195271, volgt Xai
  2.   Pleun 10,51, geb. te Delft op 08-01-188871, ovl. (78 jaar oud) te 's-Gravenhage op 31-03-196671, volgt Xaj
  3.   Geertje 10, geb. te Delft op 26-10-188971, ovl. (1 jaar oud) te Delft op 05-01-189171
  4.   Geertje 51, geb. te Delft op 16-05-189171, hulp in de huishouding, ovl. (73 jaar oud) te Delft op 18-12-196471
  5.   Anthonia , geb. te Delft op 17-02-189371, ovl. (2 jaar oud) te Delft op 15-07-18958,71
  6.   Maartje , geb. te Delft op 15-02-189571, ovl. (84 jaar oud) te Pijnacker op 16-04-19798,71, volgt Xak
  7.   Anthonia (Anta) 10,51, geb. te Delft op 15-11-1897, ovl. (88 jaar oud) te Delft op 11-12-1985, volgt Xal
  8.   Simon 10, geb. te Delft op 21-04-1900, ovl. (84 jaar oud) te Grimsby [Canada] op 29-03-1985105, volgt Xam

IXr.   Johannes Alexander Eijgenraam, zn. van Frans Eijgenraam (VIIId) en Geertje van Kampen, geb. te Delft op 17-03-186372,74,75,42, hoofdonderwijzer van een school te Ede, ovl. (69 jaar oud) te Ede op 17-04-1932 (17 apr 1937)8,73, tr. (resp. 33 en 18 jaar oud) (1) te Hummelo op 19-08-1896 met Dirkje de Vries, dr. van Bernhard Dirk de Vries en Anna Maria Aletta Rutgers, geb. te Hummelo en Keppel (te Hummelo) op 22-02-187851,73,74,75, ovl. (71 jaar oud) te Ede op 01-07-194973
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Simon 52, geb. te Ede op 26-06-1902, ovl. (19 jaar oud) te Ede op 27-03-1922. 
  2.   Frans 8, geb. te Ede op 12-02-189873,106, ovl. (69 jaar oud) te Baarn op 16-04-1967, volgt Xan
  3.   Anna Maria Aletta 8,51, geb. te Ede op 23-02-1899, ovl. (43 jaar oud) te Emmen op 01-01-1943, tr. (resp. 33 en 26 jaar oud) te Ede op 17-06-1932 met haar zwager Wessel Jan Fijnvandraat8,51,107, geb. te Harderwijk op 03-05-1906, ovl. (76 jaar oud) te Barradeel op 22-05-1982. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Bernard Dirk 8, geb. te Ede op 08-08-190072, ovl. (81 jaar oud) te Ede op 27-08-1981, volgt Xao
  5.   Abraham 8,51, geb. te Ede op 31-10-190574,108, ovl. (68 jaar oud) te Ede op 14-06-1974, volgt Xap
  6.   Johannes Alexander 8,51, geb. te Ede op 07-09-1907109,75, ovl. (70 jaar oud) te Ede op 27-10-1977, volgt Xaq
  7.   Geertje 107, geb. te Ede op 21-03-1909, ovl. (93 jaar oud) te Emmen op 05-03-2003, tr. (resp. 34 en 37 jaar oud) te Emmen op 10-02-1944 met haar zwager Wessel Jan Fijnvandraat8,51,107. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.   Dirk 8,51, geb. te Ede op 03-05-191072,110, ovl. (73 jaar oud) te Bennekom op 22-05-1983, volgt Xar
  9.   Lien , geb. te Ede op 06-01-1912109, ovl. (20 jaar oud) te Ede op 01-07-1932. Wessel Jan Fijnvandraat en Anna Maria Aletta Eijgenraam
   Woonde in 1967 in Emmen. 
 
Anna Maria Aletta Eijgenraam.
Woonde op 17-4-1932 in Ede  (zonder W.J. Fijnvandraat ?   gescheiden ?).
 
 
Wessel Jan Fijnvandraat.
Woonde op 17-4-1932 in Ede.  (zonder G. Eijgenraam ?).
 
  Johannes Alexander Eijgenraam, tr. (resp. 23 en ongeveer 28 jaar oud) (2) te Delft op 30-12-1886 met Adriana Frijselaar, dr. van Marinus Frijselaar en Maria Nijs, geb. te Zierikzee in 1858. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXs.   Geertruida Francisca Eijgenraam8, dr. van Frans Eijgenraam (VIIId) en Geertje van Kampen, geb. te Delft op 12-06-1865, ged. te Delft, ovl. (94 jaar oud) te Delft op 26-04-1960, tr. (resp. 19 en 24 jaar oud) te Delft op 17-12-1884 met Pieter Alexander Kouwenhoven8,51,111, zn. van Dirk Kouwenhoven en Johanna Vielaars, geb. te Delft op 04-10-1860, ovl. (62 jaar oud) te Delft op 18-06-1923. 
 Uit dit huwelijk 14 kinderen: 
  1.   Dirk 8,10,111, geb. te Delft op 03-12-1885, ovl. (8 maanden oud) te Delft op 01-09-1886, begr. te Delft op 04-09-1886111
  2.   Dirk 10,51, geb. te Delft op 26-08-1887, volgt Xas
  3.   Frans 8,10,111, geb. te Delft op 27-02-1889111, ovl. (8 dagen oud) te Delft op 07-03-1889111
  4.   Geertruida Francisca 10,111, geb. te Delft op 16-02-1890111, ovl. (70 jaar oud) te Capelle a/d IJssel op 17-10-1960, volgt Xat
  5.   Francois 10,111, geb. te Delft op 12-11-1891, notarisklerk te Delft111, ovl. (83 jaar oud) te Delft op 27-05-1975, tr. (28 jaar oud) te Delft op 18-08-1920 met Johanna Geertruida Jacoba Wijnmaalen51,52,111. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.   Simon 52,10,111, geb. te Delft op 06-08-1893, ovl. (76 jaar oud) te Delft op 18-01-1970, volgt Xau
  7.   Pieter Alexander 8,10,111, geb. te Delft op 30-06-1895111, ovl. (1 jaar oud) te Delft op 23-01-1897111
  8.   Hendrik Joseph 52,10,111, geb. te Delft op 30-05-1897, ovl. (71 jaar oud) te Delft op 16-11-1968, volgt Xav
  9.   Pieter Alexander 51,111, geb. te Delft op 01-04-1899111, ovl. (88 jaar oud) te Heelsum op 19-05-1987111, volgt Xaw
  10.   Johanna Apolonia 52,51,111, geb. te Delft op 26-01-1901, ovl. (95 jaar oud) te Delft in 01-1997, volgt Xax
  11.   Maria 52,51,111, geb. te Delft op 17-03-1903, volgt Xay
  12.   Johannes Alexander 52,51,111, geb. te Delft op 28-04-1905111, ovl. (81 jaar oud) te Apeldoorn op 25-03-1987111, volgt Xaz
  13.   Anna Christina 52,51,111, geb. te Delft op 01-03-1907111, ovl. (88 jaar oud) te Rijswijk op 22-03-1995111, volgt Xba
  14.   Abraham 52,51,111, geb. te Delft op 09-10-1909111, ovl. (65 jaar oud) te Delft op 17-03-1975111, volgt XbbIXt.   Maria Koreneef10 (Korenneef) (IXt), dr. van Pieter Koreneef en Margaretha Eijgenraam (VIIIe), geb. te Delft op 15-02-1861 (1862)78, ovl. (43 jaar oud) te Delft op 21-05-1904, tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) te Delft op 11-01-1882 met haar halfneef Johannes Eijgenraam (zie IXi). 

IXu.   Abraham Johannes Koreneef, zn. van Pieter Koreneef en Margaretha Eijgenraam (VIIIe), geb. te Delft op 13-10-1870, magazijnbediende, tr. (resp. 39 en 36 jaar oud) te Rotterdam op 09-06-1910 met Johanna Christina Muis112, dr. van Jacob Muis en Johanna Jacoba Konig, geb. te Schiedam op 06-06-1874. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Wladislaus Kowalski en Antonie Lupitzka. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXv.   Pieter Eigenraam7, zn. van Pieter Eigenraam (VIIIg) en Maria Maan, geb. te Vlaardingen op 17-04-1860, pakhuisknecht, pakhuisbaas in 1920, ovl. (90 jaar oud) te Vlaardingen op 03-09-1950, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Vlaardingen op 25-04-1883 met Maria Hoogerwerf7, geb. te Vlaardingen op 09-09-1860, ovl. (minstens 89 jaar oud) na 1950. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.   Maria 7, geb. te Vlaardingen op 30-04-1884. 
  2.   Anna 52,51,7, geb. te Vlaardingen op 07-12-1885, ovl. (65 jaar oud) te Groningen op 30-12-1950, tr. (resp. 39 en 33 jaar oud) te Veendam op 03-10-1925 met Harmannus Ridderbos51, geb. te Meeden op 25-04-1892. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Maria 52,51,7, geb. te Vlaardingen op 09-10-1887, modiste, ovl. (93 jaar oud) te Vlaardingen op 29-10-1980. 
  4.   Teuntje 52,51,7, geb. te Vlaardingen op 27-04-1889, ovl. (70 jaar oud) te Voorburg op 14-01-1960, tr. (resp. 32 en 29 jaar oud) te Vlaardingen op 08-02-1922 met Marinus Dane52,51, geb. te 's-Gravenhage op 22-12-1892. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Pieter 7, geb. te Vlaardingen op 22-02-1891. 
  6.   Pieter 52,51,7, geb. te Vlaardingen op 15-09-1892113, ovl. (89 jaar oud) te Vlaardingen op 18-01-1982, volgt Xbc
  7.   Neeltje 52,51,7, geb. te Vlaardingen op 21-02-1895, ovl. (88 jaar oud) te Vlaardingen op 30-08-1983, volgt Xbd
  8.   Adriana 52,51,7, geb. te Vlaardingen op 11-01-1897, onderwijzeres op een bewaarschool, ovl. (88 jaar oud) te Vlaardingen op 03-06-1985. 
  9.   Catharina 52,51,7, geb. te Vlaardingen op 04-04-1899, ovl. (91 jaar oud) te Rotterdam op 20-10-1990, volgt Xbe
  10.   Teunis 52,7, geb. te Vlaardingen op 03-07-1900, ovl. (88 jaar oud) te Maryland [Verenigde Staten] in 12-1988. 

Pieter Eigenraam en Maria Hoogerwerf
   Woonde in 1948 in de P.K. Drossaartstraat 36 te Vlaardingen. 

Marinus Dane en Teuntje Eigenraam
   Woonde in 1860 in Voorburg. 
 
Anna Eigenraam.
Woonde in 1950 in Vlaardingen.
 
 
Maria Eigenraam.
Woonde in 1950 in Vlaardingen.
 
 
Teunis Eigenraam.
Woonde in 1950 in Amerika.
Social Security Death Index Search Results (found 28/10/2001).
Name: EYGENRAAM, TEUNES.
SS: 216-12-2567.
Issue State : MD.
Birth: 3 Jul 1900.
Death: Dec 1988.
Last Known Residence : Street, Maryland 21154.
 

IXw.   Catharina Eigenraam7, dr. van Pieter Eigenraam (VIIIg) en Maria Maan, geb. te Vlaardingen op 30-03-1863, ovl. (88 jaar oud) te Vlaardingen op 05-08-1951, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Vlaardingen op 28-05-1884 met David Drop7,51, geb. te Vlaardingen op 02-07-1860, ovl. (69 jaar oud) te Vlaardingen op 02-06-1930. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Arie 51, geb. te Vlaardingen op 11-07-1899, ovl. (50 jaar oud) te Vlaardingen op 22-06-1950. 

IXx.   Hendrik Eigenraam7,51, zn. van Pieter Eigenraam (VIIIg) en Neeltje Nouwt, geb. te Vlaardingen op 13-09-1885, bode Nutspaarbank, ovl. (59 jaar oud) te 's-Gravenhage op 29-12-1944, relatie met Elizabeth Johanna Philippina Wegner7,52,51, geb. te 's-Gravenhage op 01-08-1885. 
 Uit deze relatie 5 kinderen: 
  1.   Elisabeth Johanna Philippina Eijgenraam51, geb. te Veur op 11-05-1919, ovl. (79 jaar oud) te 's-Gravenhage op 28-07-1998, volgt Xbf
  2.   Pieter Eijgenraam51, geb. te Veur op 08-09-1920, ovl. (19 jaar oud) te Loosduinen op 10-05-1940. 
  3.  Afgeschermd
  4.   Hendrik Willem Adrianus Eygenraam51, geb. te 's-Gravenhage op 19-03-1924, ovl. (67 jaar oud) te 's-Gravenhage op 26-09-1991, volgt Xbg
  5.   Neeltje Sophia ( Nel) Eijgenraam52,51, geb. te 's-Gravenhage op 24-08-1929, ovl. (88 jaar oud) te Oegstgeest op 08-02-2018, tr. met Johan Kok de. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Hendrik Eigenraam en Elizabeth Johanna Philippina Wegner
   Woonde in de Mallemolen 45 te 's-Gravenhage. 
 
Pieter Eijgenraam.
Neergeschoten bij een aanval van het Nederlandse leger op Duitse militairen rond het vliegveld Ockenburg te Loosduinen.
 

IXy.   Neeltje Maria Eigenraam7,51, dr. van Pieter Eigenraam (VIIIg) en Neeltje Nouwt, geb. te Vlaardingen op 01-05-1888, ovl. (93 jaar oud) te Vlaardingen op 03-03-1982, tr. (resp. 30 en 29 jaar oud) te Vlaardingen op 18-09-1918 met Abraham Drop7,51, geb. te Vlaardingen op 06-02-1889, ovl. (45 jaar oud) te Vlaardingen op 07-09-1934. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Abraham Drop7,51, relatie (1) met Cornelia Johanna Storm7, ovl. voor 18-09-1918. 
 Uit deze relatie geen kinderen. 

IXz.   Teunis Eijgenraam7,52,51 (Eigenraam), zn. van Pieter Eigenraam (VIIIg) en Liedewij Broek, geb. te Vlaardingen op 05-11-189179, schipper op haringlogger, ovl. (52 jaar oud) te Vlaardingen (te Op zee) Gesneuveld door beschieting door geallieerde vliegtuigen, voor de Hollandse kust op 10-02-194480, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Vlaardingen op 01-12-1915 met Johanna Storm7,51, dr. van Cornelis Storm en , geb. te Vlaardingen op 21-02-189351,79
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.   Petronella Liedewij Eigenraam51, geb. te Vlaardingen op 27-09-1916, ovl. (86 jaar oud) te Vlaardingen op 14-05-2003114, volgt Xbh
  2.   Cornelia Elizabeth Eigenraam51, geb. te Vlaardingen op 17-01-1919, boetster, verkoopster, ovl. (74 jaar oud) te Rotterdam op 28-09-1993, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Vlaardingen op 01-10-1942 met Willem Nipius51, geb. te Vlaardinger Ambacht op 15-10-1917, ovl. (74 jaar oud) te Vlaardingen op 29-07-1992. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit deze relatie geen kinderen. 
  5.  Afgeschermd
  6.   Teuni Eigenraam51, geb. te Vlaardingen op 16-01-1925, ovl. (82 jaar oud) te Vlaardingen op 24-11-2007, volgt Xbi
  7.  Afgeschermd, volgt Xbj
  8.  Afgeschermd, volgt Xbk
  9.  Afgeschermd
  10.  Afgeschermd, volgt Xbl
  11.   Teunis Eigenraam51, geb. te Vlaardingen op 12-03-1933, kantoorbediende, ovl. (19 jaar oud) te Vlaardingen op 28-11-195252
  12.  Afgeschermd
  13.   Sophia 51, geb. en ovl. te Vlaardingen op 15-02-1939. 

Teunis Eijgenraam en Johanna Storm
   Woonde op 10-11-1940 in de P.K. Drossaarstraat 32 te Vlaardingen. 
 
Teunis Eigenraam.
Heeft gewoond in de PK Dross straat 32 en op 5-8-1949 op de Groeneweg 32 te Vlaardingen.
 

IXaa.   Sophia Eigenraam7,51, dr. van Pieter Eigenraam (VIIIg) en Liedewij Broek, geb. te Vlaardingen op 20-01-1893, ovl. (89 jaar oud) te 's-Gravenzande op 07-11-1982, tr. (resp. 21 en 30 jaar oud) te Vlaardingen op 17-06-1914 met Bastiaan Maat7,51, geb. te Vlaardingen op 21-02-1884, ovl. (87 jaar oud) te Delft op 04-11-1971. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Cornelis 51, geb. te Vlaardingen op 09-11-1914, tr. met Adriana van Tol. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Pieter 51, geb. te Vlaardingen op 01-04-1916, tr. (23 jaar oud) te Vlaardingen op 10-05-1939 met H. Halewijn51. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd, volgt Xbm
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXab.   Alexander Eigenraam7,51, zn. van Pieter Eigenraam (VIIIg) en Liedewij Broek, geb. te Vlaardingen op 25-11-189481,82, kantoorbediende, ovl. (66 jaar oud) te Vlaardingen (te Vlaardinger Ambacht) op 22-10-196182, tr. (beiden 26 jaar oud) (1) te Vlaardingen op 09-11-1921 met Cornelia Arendina (Cornelia Arendina) van der Valk7,51 (van der Valk), geb. te Vlaardingen op 14-03-189582, ovl. (59 jaar oud) te Vlaardingen op 22-03-1954 (22 mrt 1955)82
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Pieter 51, geb. te Vlaardingen op 12-10-1922 ongehuwd82, assistent accountant, zakenman te Haarlem, ovl. (62 jaar oud) te Oss op 21-05-1985. 
  2.   Jakob 51, geb. te Vlaardingen op 15-12-192382, ovl. (68 jaar oud) te Vlaardingen op 12-11-1992, volgt Xbn
  3.  Afgeschermd, volgt Xbo
  4.   Jacobus 52, geb. te Vlaardingen op 27-04-192782, ovl. te Vlaardingen op 10-09-1927 overleden enkele maanden oud52,82
  5.  Afgeschermd, volgt Xbp
  6.   Jacobus 51, geb. te Vlaardingen op 17-05-192982,81, ovl. (79 jaar oud) te Vlaardingen op 27-08-2008, volgt Xbq
  7.  Afgeschermd

Alexander Eigenraam en Cornelia Arendina van der Valk
   Bij de geboorte van de tweeling Jacobus en Louis woonde dit echtpaar in de Boschlaan te Vlaardingen. 
 
Pieter Eigenraam.
Gehuwd op 19-3-1949.
 
   Alexander Eigenraam7,51, tr. (resp. 63 en 54 jaar oud) (2) te Vlaardingen op 11-04-1958 met Johanna Brouwer7, geb. te Vlaardingen op 29-07-190382
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Johanna Brouwer7, relatie (1) met Dirk Baldur Hagenbeek, ovl. voor 195882
 Uit deze relatie geen kinderen. 

IXac.   Kornelis Ewoud Eigenraam52,7,51, zn. van Pieter Eigenraam (VIIIg) en Liedewij Broek, geb. te Vlaardingen op 26-05-1896, winkelier, ovl. (54 jaar oud) te Vlaardingen op 13-12-1950, tr. (resp. 27 en 30 jaar oud) te Klundert op 31-01-1924 met Baatje Adriana Vos52,7,51, geb. te Klundert op 14-09-1893. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd

IXad.   Pieter Eigenraam7,51, zn. van Pieter Eigenraam (VIIIg) en Liedewij Broek, geb. te Vlaardingen op 03-03-189849, bouwkundige, aannemer bouwvak(h), calculator, ovl. (91 jaar oud) te Amersfoort op 21-04-1989, tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) (1) te Vlaardingen op 23-09-1925 met Geertruide Alida (Geertruide Alida) Versteeve52,7,51, geb. te Vlaardingen op 05-09-190349, ovl. (62 jaar oud) te Amersfoort op 17-03-196649
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt Xbr
  2.   Helena Sifra 51, geb. te Vlaardingen op 02-01-192849, ovl. (78 jaar oud) te Bosch en Duin op 30-07-2006, begr. te Leusden op 04-08-2006, tr. (27 jaar oud) te Amersfoort op 11-06-1955 met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd, volgt Xbs
  4.   Alexander 51, geb. te Vlaardingen op 20-02-193049, ovl. (88 jaar oud) te Amersfoort op 17-03-2018, volgt Xbt
  5.  Afgeschermd, volgt Xbu
  6.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 
Geertruide Alida Versteeve.
Volgens (bijlage 29) is dit Versteege.
 
   Pieter Eigenraam7,51, tr. (resp. 69 en 60 jaar oud) (2) te Amersfoort op 20-04-1967 met Jacoba Reedijk51 (Reedyk), dr. van Marinus Reedyk en , geb. te 's-Gravendeel op 24-06-190649, ovl. (75 jaar oud) te Zeist op 04-06-1982. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXae.   Adrianus Eigenraam83,7, zn. van Pieter Eigenraam (VIIIg) en Liedewij Broek, geb. te Vlaardingen op 01-04-190184,50, Emmastraat 26, Vlaardingen, NL, ovl. (47 jaar oud) te Vlaardingen op 17-05-1948, tr. (resp. 30 en 21 jaar oud) te Klundert (te Vlaardingen) op 28-05-1931 met Teuntje den Hollander115, geb. te Klundert op 23-11-190984, ovl. (51 jaar oud) te Vlaardingen op 14-08-1961. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Elbert Bolderheij en Wilhelmina van Keulen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Cornelis , geb. te Vlaardingen op 10-02-1934, ovl. (70 jaar oud) te Vlaardingen in 01-2005, begr. op 06-01-2005, tr. (25 jaar oud) te Vlaardingen op 29-05-1959 met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd, volgt Xbv
  4.   Alida Jacoba 83, geb. te Vlaardingen op 22-12-1939, ovl. (49 jaar oud) te Munchen [Duitsland] op 08-01-1989116
  5.  Afgeschermd, volgt Xbw

Adrianus Eigenraam en Teuntje den Hollander
   Woonde in 1948 in de Emmastraat 48 te Vlaardingen. 

IXaf.   Suzanna Eijgenraam52,7, dr. van Adrianus Eigenraam (VIIIh) en Johanna Jacobs, geb. te Vlaardingen op 07-06-187334, ovl. (26 jaar oud) op 11-05-190034, relatie met Dirk van der Valk7 (zie VIIIg). 
 Uit deze relatie 9 kinderen: 
  1.   H.M. 52, relatie met J. van Heijst52. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.   M.H. 52, relatie met J. Baggus52. Uit deze relatie geen kinderen. 
  3.   Marta 52
  4.   P. 52, relatie met D. van der Lely52. Uit deze relatie geen kinderen. 
  5.   M. 52, relatie met N. van Witzenburg52. Uit deze relatie geen kinderen. 
  6.   Arn. 52, relatie met J. van der Ster52. Uit deze relatie geen kinderen. 
  7.   H. 52, relatie met J. Penning52. Uit deze relatie geen kinderen. 
  8.   Adr. 52, relatie met H. Bijpost52. Uit deze relatie geen kinderen. 
  9.   D. 52, relatie met D. Stone52. Uit deze relatie geen kinderen. 

J. van Heijst en H.M. van der Valk
   Woonde op 20-10-1936 in Vlaardingen. 

J. Baggus en M.H. van der Valk
   Woonde op 20-10-1936 in Vlaardingen. 

P. van der Valk en D. van der Lely
   Woonde op 20-10-1936 in Vlaardingen. 

M. van der Valk en N. van Witzenburg
   Woonde op 20-10-1936 in Vlaardingen. 

Arn. van der Valk en J. van der Ster
   Woonde op 20-10-1936 in Vlaardingen. 

H. van der Valk en J. Penning
   Woonde op 20-10-1936 in Vlaardingen. 

Adr. van der Valk en H. Bijpost
   Woonde op 20-10-1936 in Vlaardinger-Ambacht. 

D. van der Valk en D. Stone
   Woonde op 20-10-1936 in Moorrabbin (Australie). 
   Dirk van der Valk7, relatie (1) met Neeltje Eigenraam7, dr. van Pieter Eigenraam (VIIIg) en Maria Maan
 Uit deze relatie geen kinderen. 

IXag.   Agatha Eigenraam7,51 (Eijgenraam), dr. van Adrianus Eigenraam (VIIIh) en Johanna Jacobs, geb. te Vlaardingen op 18-11-187534, ovl. (77 jaar oud) te Vlaardingen op 31-07-1953, tr. (beiden 25 jaar oud) te Vlaardingen op 13-06-1901 met Jacob van den Berg7,51, geb. te Vlaardingen op 17-02-1876, ovl. (53 jaar oud) te Vlaardingen op 06-08-1929. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Johanna Cornelia 51, geb. te Vlaardingen op 04-03-1902. 
  2.   Johanna 51, geb. te Vlaardingen op 02-05-1907. 
  3.   Agatha 51, geb. te Vlaardingen op 23-07-1914, tr. (29 jaar oud) te Vlaardingen op 08-06-1944 met C.P.J. Soeters51. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Cornelis 51, geb. te Vlaardingen op 30-09-1917, tr. (29 jaar oud) te Vlaardingen op 29-05-1947 met P.W. Eikelenboom51. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXah.   Hendrik Eigenraam7,51 (Eijgenraam), zn. van Adrianus Eigenraam (VIIIh) en Johanna Jacobs, geb. te Vlaardingen op 09-06-187934, melkverkooper, expediteur, ovl. (86 jaar oud) te Vlaardingen op 27-06-1965, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Vlaardingen op 30-07-1902 met Sophia Moerman7,51, geb. te Vlaardingen op 14-10-187734, ovl. (79 jaar oud) te Vlaardingen op 27-05-1957. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Johanna Eijgenraam51, geb. te 's-Gravenzande op 16-06-190434, winkeljuffrouw, ovl. (84 jaar oud) te Amsterdam op 28-04-1989, tr. (beiden 35 jaar oud) te Vlaardingen op 07-02-1940 met Gerrit van IJperen51 (van Yperen), geb. te Vlaardingen op 25-09-190434, ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam op 03-01-1985. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Arend 51, geb. te Vlaardingen op 31-08-1908117,118, ovl. (41 jaar oud) te Kampen op 27-12-1949, volgt Xbx
  3.   Adrianus 51, geb. te Vlaardingen op 08-09-1910119, ovl. (75 jaar oud) te Rotterdam op 26-07-1986, volgt Xby

IXai.   Koenraad (Coenraad) Eigenraam7,51 (Eijgenraam), zn. van Adrianus Eigenraam (VIIIh) en Johanna Jacobs, geb. te Vlaardingen op 15-10-188134, tuinder, ovl. (86 jaar oud) te Vlaardingen op 28-02-1968, tr. (resp. 33 en 28 jaar oud) te Vlaardingen op 04-11-1914 met Johanna Drop7,51, geb. te Vlaardingen op 19-06-188634, ovl. (72 jaar oud) te Vlaardingen op 29-09-1958. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Adrianus 51, geb. te Vlaardingen op 23-12-191534, volgt Xbz
  2.   Johanna 51, geb. te Vlaardingen op 18-07-1919, ovl. (83 jaar oud) te Tiel op 21-05-2003, tr. (resp. 40 en 57 jaar oud) te Huizen op 03-03-1960 met Pieter de Jong51, geb. te Hoorn op 17-03-1902, ovl. (86 jaar oud) te Tiel op 29-12-1988. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Johanna 51, geb. te Vlaardingen op 27-03-1918, ovl. (80 jaar oud) te Vlaardingen op 25-05-1998, volgt Xca
  4.   Dingeman 51, geb. te Vlaardingen op 07-02-1922121, ovl. (95 jaar oud) te Emmen op 12-07-2017, volgt Xcb
  5.   Coenraad 51, geb. te Vlaardingen op 19-07-1924, ovl. (59 jaar oud) te Melbourne, Australia op 14-03-1984, volgt Xcc
  6.   Batje 51, geb. te Vlaardingen op 03-01-1927, ovl. (91 jaar oud) te Rijswijk in 07-2018, tr. (24 jaar oud) (1) te Vlaardingen op 22-08-1951 met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met J.P,Koos Kornaat. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.   Susanna 51, geb. te Vlaardingen op 06-07-1929, ovl. (60 jaar oud) te Vlaardingen op 05-01-1990, volgt Xcd
  8.  Afgeschermd
 
Johanna Eigenraam.
Op 11-10-1947 naar Rotterdam verhuisd.
 

IXaj.   Adrianus Eigenraam51,7 (Eijgenraam), zn. van Adrianus Eigenraam (VIIIh) en Johanna Jacobs, geb. te Vlaardingen op 22-10-1890 (22 jun 1890)34, koopman, groentehandelaar, tuinder, ovl. (65 jaar oud) te Vlaardingen op 09-08-1956, tr. (beiden 32 jaar oud) te Vlaardingen op 28-02-1923 met Catharina de Graaf51, geb. te Vlaardingen op 21-05-1890. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Adrianus , geb. te Vlaardingen in 1934. 

IXak.   Willemina Johanna (Wilhelmina) Eigenraam7,51 (Eijgenraam), dr. van Adrianus Eigenraam (VIIIh) en Johanna Jacobs, geb. te Vlaardingen op 22-01-189334, ovl. (69 jaar oud) te Hilversum op 25-07-1962, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) (1) te Vlaardingen op 13-05-1914, (gesch. te Vlaardingen op 22-05-1933) met Pieter van der Meijden7,51 (van der Meijden), geb. te Vlaardingen op 11-08-1889, ovl. (61 jaar oud) te Amsterdam op 12-07-1951. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Arend van der Meijden51, geb. te Vlaardingen op 13-02-1915. 
  2.   Johan Maarten van der Meijden51, geb. te Vlaardingen op 26-07-1916. 
  3.   Pieter Wilhelm van der Meijden51, geb. te Zeist op 15-08-1919. 
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Willemina Johanna (Wilhelmina) Eigenraam7,51 (Eijgenraam), tr. (resp. 46 en 49 jaar oud) (2) te Amsterdam op 09-08-1939, (ontb. door overlijden te Amsterdam op 12-07-1951) met Pieter van der Meijden7,51 (van der Meijden). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXal.   Pieter Eijgenraam51,7 Pieter heeft op 8-6-1972 zijn naam laten veranderen in Eijgenraam, zn. van Adrianus Eigenraam (VIIIh) en Johanna Jacobs, geb. te Vlaardingen op 05-02-189634, kantoorbediende, correspondent, beroeps militair, ovl. (86 jaar oud) te Vlaardingen op 10-05-1982, tr. (1) later nog 3 x gehuwd met Catharina Johanna Maria Seller51, geb. te Oirschot op 25-01-1896, ovl. (39 jaar oud) te Oudenrijn op 11-10-1935. 
 Uit deze relatie 2 zonen: 
  1.   Josef Henricus Petrus Eigenraam51 (Eijgenraam), geb. te Rotterdam op 12-07-1924122,34, ovl. (86 jaar oud) te Pannerden op 13-11-2010, begr. begraven op zijn eigen grond te Kessel. 
  2.   Hendrikus Johannes Maria Eigenraam51, geb. te Rotterdam op 03-09-1925, ovl. (73 jaar oud) te Nijmegen op 22-08-1999. 
 
Josef Henricus Petrus Eigenraam.
Op 3-5-1955 naar kessel verhuisd.
 
 
Hendrikus Johannes Maria Eigenraam.
Op 9-4-1964 naar Wageningen verhuisd.
 
   Pieter Eijgenraam51,7 Pieter heeft op 8-6-1972 zijn naam laten veranderen in Eijgenraam, tr. (resp. 40 en 49 jaar oud) (2) te Oudenrijn op 28-12-1936 met Maria Elisabeth Hyacintha Seller51, geb. te Helmond op 08-07-1887, ovl. (73 jaar oud) te Roosendaal op 13-01-1961. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Pieter Eijgenraam51,7 Pieter heeft op 8-6-1972 zijn naam laten veranderen in Eijgenraam, tr. (resp. 66 en 55 jaar oud) (3) te Vlaardingen op 27-11-1962, (gesch. te Vlaardingen op 01-12-1969) met Jacoba Geertruida van Kooij51, dr. van Hendrik van Kooij en Jacoba Borst, geb. te Vlaardingen op 29-03-1907117,118
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Jacoba Geertruida van Kooij51, dr. van Hendrik van Kooij en Jacoba Borst, tr. (1) met haar neef Arend Eigenraam51, zn. van Hendrik Eigenraam (IXah) en Sophia Moerman (zie Xbx). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, tr. met Ina . Uit dit huwelijk 2 zonen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Jacob Ligthart en Maria Adriana Hoogewerff. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  3.  Afgeschermd
   Pieter Eijgenraam51,7 Pieter heeft op 8-6-1972 zijn naam laten veranderen in Eijgenraam, tr. (resp. 74 en 51 jaar oud) (4) te De Lier op 24-02-1970 met Johanna Dirkje Broek51, geb. te Vlaardingen op 04-04-1918, ovl. (82 jaar oud) te Vlaardingen op 12-11-2000123
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXam.   Suzanna Eijgenraam52,51, dr. van Arij Eijgenraam (VIIIi) en Pleuntje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 06-11-1876, ovl. (85 jaar oud) te Rotterdam op 23-08-1962, tr. (resp. 31 en 32 jaar oud) te Vlaardingen op 03-06-1908 met Anthonius Hendrikus Jansen52,51, geb. te Ginneken op 07-03-1876, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam op 18-12-1947. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Apolonia 51, geb. te Rotterdam op 21-05-1914. 

Anthonius Hendrikus Jansen en Suzanna Eijgenraam
   Woonde op 23-6-1929 in Rotterdam. 
 
Apolonia Jansen.
Op 14-7-1956 naar Delft verhuisd.
 

IXan.   Wilhemina Eijgenraam52,51,7, dr. van Arij Eijgenraam (VIIIi) en Pleuntje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 07-04-1885, ovl. (61 jaar oud) te Vlaardingen op 24-05-1946, tr. (resp. 35 en 41 jaar oud) te Vlaardingen op 23-03-1921 met Louwrens van IJperen52,51, geb. te Maassluis op 08-09-1879. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd, volgt Xce

IXao.   Elizabeth Eijgenraam51,7 (IXao), dr. van Arij Eijgenraam (VIIIi) en Pleuntje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 18-12-18873,85, ovl. (90 jaar oud) te Vlaardingen op 21-04-197851, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Vlaardingen op 19-01-1910 met Frans Eijgenraam51, zn. van Frans Eijgenraam (IXq) en Johanna Maria Zoutendijk (zie Xai). 

IXap.  Catharina Elisabeth Maarleveld, dr. van Jan Maarleveld en Elizabeth Eigenraam (VIIIk), geb. te Vlaardingen op 24-06-1877, ovl. (70 jaar oud) te Vlaardingen op 04-08-1947, tr. (resp. 24 en 29 jaar oud) te Vlaardingen op 16-10-1901 met Abraham Paulus Bot, geb. te Maassluis op 09-05-1872, ovl. (65 jaar oud) te Vlaardingen op 17-09-1937. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Johanna , geb. te Vlaardingen op 07-05-1902, tr. met Cornelis Vriens, geb. te Breda op 11-04-1900. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jan Abraham , geb. te Vlaardingen op 19-06-1904. 
  3.  Abraham Paulus , geb. te Vlaardingen op 03-10-1907. 
  4.  Arie , geb. op 14-07-1914. 

Frans Eijgenraam en Elizabeth Eijgenraam
   Woonde in 1952 op de Julianalaan 129 te Delft. 

IXaq.   Pieter Eijgenraam7,51, zn. van Arij Eijgenraam (VIIIm) en Willemina Valkenier, geb. te Vlaardingen op 03-10-1878, tr. (resp. 21 en 19 jaar oud) te Vlaardingen op 18-07-1900 met Dirkje Janson7,51, geb. te Geervliet op 04-11-1880. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Arie Eigenraam86, geb. in 1900, volgt Xci
  2.   Johannes Eigenraam86, geb. op 10-10-1901, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) in 1972, volgt Xcj
  3.   Magcheltje Eigenraam51, geb. te Rotterdam op 07-08-1903, ovl. (86 jaar oud) te Lelystad op 06-01-1990, volgt Xck
  4.   Wilhelmina Eigenraam51, geb. te Rotterdam op 30-08-1904, ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam op 12-04-1986, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Rotterdam op 26-09-1928 met Marinus Nicolaas Osseweijer51, geb. te Rotterdam op 29-10-1901. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Pieter Eigenraam51, geb. te Rotterdam op 07-12-1905, ovl. (68 jaar oud) te Rotterdam op 30-10-1974, volgt Xcl
 
Marinus Nicolaas Osseweijer.
Op 11-9-1985 afgevoerd (Rt).
 

IXar.   Johannes Kornelis Eijgenraam7,51, zn. van Arij Eijgenraam (VIIIm) en Willemina Valkenier, geb. te Vlaardingen op 14-09-1882, brievenbesteller, kantoorbediende, ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam op 16-03-195352, tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) te Vlissingen op 14-07-1909 met Maartje Bijl7,51, geb. te Vlaardingen op 12-12-1888. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Arij 7,51, geb. te Vlissingen op 20-05-1910, ovl. (43 jaar oud) te Naarden op 12-10-1953, volgt Xcm
  2.   Adriana Elizabeth Eigenraam51, geb. te Vlissingen op 08-12-1914, ovl. (64 jaar oud) te Amsterdam op 20-12-1978, volgt Xcn
  3.   Pieter 51, geb. te Amsterdam op 07-07-1921, ovl. (79 jaar oud) te Haarlem op 15-08-2000, tr. (26 jaar oud) te Amsterdam op 08-04-1948 met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXas.   Jacoba Geertruida Eijgenraam8,7, dr. van Arij Adrianus Eijgenraam (VIIIo) en Kornelia Maat, geb. te Vlaardingen op 25-11-188830, dienstbode, ovl. (48 jaar oud) te Vlaardingen op 21-03-193730, begr. in 1, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Vlaardingen op 03-07-1912 met Jan Bot7, zn. van Abraham Bot en Adriana Wapenaar, geb. te Vlaardingen op 03-01-188830, timmerman, gemeenteraadslid tussen 1935 en 1941, ovl. (57 jaar oud) te Vlaardingen op 03-11-1945, begr. te Vlaardingen. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Jan , geb. te Vlaardingen op 06-01-191930, analist. Jan Bot en Jacoba Geertruida Eijgenraam
   Woonde in 1937 op de Gedempte Biersloot 53 te Vlaardingen. 

IXat.   Elizabeth Katharina Eijgenraam51,7, dr. van Arij Adrianus Eijgenraam (VIIIo) en Kornelia Maat, geb. te Vlaardingen op 04-06-1890, ovl. (70 jaar oud) te Vlaardingen op 04-06-1960, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) te Vlaardingen op 28-12-1911 met Izaak Schenk51, geb. te Vlaardingen op 31-08-1889. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Kornelia 51, geb. te Vlaardingen op 28-02-1914, tr. (23 jaar oud) te Vlaardingen op 06-10-1937 met Joh. van de Lugt51. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Jacoba 51, geb. te Vlaardingen op 03-09-1915. 
  3.   Adriana 51, geb. te Vlaardingen op 06-03-1917, tr. (18 jaar oud) te Vlaardingen op 06-09-1935 met Job van Eijk51. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Jacob 51, geb. te Vlaardingen op 08-07-1919, ovl. (24 jaar oud) te Mannheim [Duitsland] op 10-08-1943. 
  5.  Afgeschermd
 
Jacoba Schenk.
Gehuwd te Rotterdam.
 

IXau.   Geertruida Eijgenraam51,7, dr. van Arij Adrianus Eijgenraam (VIIIo) en Kornelia Maat, geb. te Vlaardingen op 19-03-189587, ovl. (67 jaar oud) te Rotterdam op 28-07-1962, tr. (beiden 22 jaar oud) (1) te Vlaardingen op 31-10-1917, (gesch. te Vlaardingen op 26-11-1925) met Dirk Moerman51, geb. te Vlaardingen op 29-08-1895. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.   Gerard Eijgenraam51, geb. te Vlaardingen op 07-05-192687, ovl. (83 jaar oud) te Heerlen op 01-03-2010, volgt Xco
   Geertruida Eijgenraam51,7, tr. (resp. 32 en 36 jaar oud) (2) te Rotterdam op 14-12-1927 met Johannes Cornelis Adrianus van Leeuwen51, geb. te Rotterdam (te Rotterdam-Delfshaven) op 29-11-189187
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

IXav.   Leendert Philippus Eigenraam7,51, zn. van Leendert Philippus Eijgenraam (VIIIq) en Klazina Storm, geb. te Vlaardingen op 23-07-1876, lijkbezorger, fustkuiper te Vlaardingen, ovl. (77 jaar oud) te Vlaardingen op 21-05-1954, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Vlaardingen op 01-05-1901 met Jacoba Harrewijn7,51, geb. te Vlaardingen op 05-05-1874. 
 Uit dit huwelijk 5 dochters: 
  1.   Klazina Johanna 51,7, geb. te Vlaardingen op 21-05-1902, ovl. (66 jaar oud) te Schiedam op 26-01-1969, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te Vlaardingen op 17-09-1924 met Willem Rutteman51, geb. te Rotterdam op 14-11-1902. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Sophia 51, geb. te Vlaardingen op 31-10-1904, ovl. (78 jaar oud) te Vlaardingen op 02-01-1983, volgt Xcp
  3.   Krijntje 51, geb. te Vlaardingen op 26-02-1906, ovl. (81 jaar oud) te Vlaardingen op 19-11-1987, volgt Xcq
  4.   Helena 51, geb. te Vlaardingen op 18-09-1907, ovl. (72 jaar oud) te Apeldoorn op 29-03-1980, volgt Xcr
  5.   Alida Jeanette 51, geb. te Vlaardingen op 07-04-1912, ovl. (75 jaar oud) te Hilversum op 25-09-1987, tr. (beiden 28 jaar oud) te Vlaardingen op 24-12-1940 met Jacob Baard51, geb. te Arnhem op 02-02-1912. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXaw.   Johannes van Zanten, zn. van Maarten van Zanten en Neeltje van der Burgh (VIIIr), geb. te Wateringen op 25-02-185613, tuinder, ovl. (30 jaar oud) te Wateringen op 09-04-188613, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) te Wateringen op 26-05-1882 met Jannetje Moor, dr. van Engelbertus Moor en Jannetje van der Vlugt, geb. te Berkel en Rodenrijs op 01-12-185313, ovl. (81 jaar oud) op 06-03-193513
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Engelbertus , geb. te Wateringen op 26-09-188513, ovl. (79 jaar oud) te Delft op 25-01-196513, volgt Xcs
  Jannetje Moor, dr. van Engelbertus Moor en Jannetje van der Vlugt, tr. (minstens 32 jaar oud) (2) na 1886 met Laurens Kleer
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie X

Xa.   Anna Willemina Eijgenraam10,51, dr. van Cornelis Eijgenraam (IXc) en Maria den Otter, geb. te Hof van Delft op 25-10-188288,23, ovl. (83 jaar oud) te Pijnacker op 27-02-1966, tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) te Delft op 21-12-1910 met Cornelis Marinus van der Vaart51, zn. van Cornelis van der Vaart en Maria Klapwijk, geb. te Rijswijk op 09-01-188488, dominee, ovl. (65 jaar oud) te Delft op 26-08-1949. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Cornelis 51, geb. te Pijnacker op 22-01-191688
  2.   Maria 51, geb. te Pijnacker op 02-01-191888
 
Cornelis van der Vaart.
Op 15-9-1945 naar Brielle verhuisd.
 

Xb.   Johannes Abraham (Jan) Eijgenraam51, zn. van Cornelis Eijgenraam (IXc) en Maria den Otter, geb. te Hof van Delft op 01-03-1884 (29 feb 1884)51,23,89,56, tuinder, warmoesier, ovl. (68 jaar oud) te Schipluiden op 17-03-195252,89,56, begr. te 't Woudt, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Delft op 16-02-1910 met Pauline Johanna (Paulien) (Paulina Johanna) van der Kooij51 (van der Kooy), dr. van Paulus van der Kooij en Johanna van den Bos, geb. te Delft op 31-12-188351,56,125,23, ovl. (84 jaar oud) te Delft op 16-06-196852,56, begr. te 't Woudt. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.   Cornelis Marinus (Cor) 52,51, geb. te Hof van Delft op 02-02-1911126,127,128, ovl. (91 jaar oud) te Delft op 17-01-2003101,126, volgt XIa
  2.   Paulus Johannes (Pauw) 52,51,127,129, geb. te Hof van Delft op 05-05-1912, ovl. (89 jaar oud) te 's-Gravenzande op 12-01-2002, volgt XIb
  3.   Marinus Cornelis (Rinus) 52,51, geb. te Hof van Delft op 16-07-1913127,130, ovl. (92 jaar oud) te Bennekom op 28-01-2006, volgt XIc
  4.   Johanna Paulina (Jo) 52,51,32, geb. te Hof van Delft op 10-01-1915127,125, ovl. (70 jaar oud) te Delft op 23-10-1985, volgt XId
  5.   Maria (Rie) 52,51, geb. te Hof van Delft op 01-12-1916127,88, ovl. (77 jaar oud) te Delft op 26-01-1994, volgt XIe
  6.   Pieter Johannes (Piet) 52,51,127,128, geb. te Hof van Delft op 17-11-1918, ovl. (88 jaar oud) te Delft op 22-08-2007, volgt XIf
  7.  Afgeschermd, volgt XIg
  8.   Krijna Jacoba (Krix) 52,51, geb. te Schipluiden op 18-03-1922127, kantoorbediende, ovl. (83 jaar oud) te Stede Broec op 31-12-2005, relatie met Frederik Hendrik Ferdinand Marie (Frits) van Sandwijk, zn. van Frederik Hendrik van Sandwijk en Dina Cornelia Brandt, geb. te Leiden op 07-07-1907, ovl. (82 jaar oud) te Hoorn op 17-07-1989. Uit deze relatie geen kinderen. 
  9.   Anna Willemina (Annie) 52,51,32, geb. te Schipluiden op 30-01-1924127, ovl. (57 jaar oud) te Warnsveld op 20-03-1981, volgt XIh
  10.   Paulina Johanna 51, geb. te Schipluiden op 14-01-1926127, ovl. (1 jaar oud) te Schipluiden op 11-03-1927 (12 mrt 1927). 
  11.   Johannes Abraham 51, geb. te Schipluiden op 14-01-1926127, ovl. (27 dagen oud) te Schipluiden op 10-02-1926. 
  12.   Willemina Geertruida (Wil) 52,51, geb. te Schipluiden op 09-02-1927127, ovl. (93 jaar oud) te Zierikzee op 02-06-2020. Johannes Abraham (Jan) Eijgenraam en Pauline Johanna (Paulien) van der Kooij
   Woonde op 3-2-1935 in Schipluiden.
Woonde op 16-2-1950 op de Dijkshoornseweg  196 te Den Hoorn. 
 
Pauline Johanna (Paulien) van der Kooij.
Woonde in 1968 in de Hugo de Grootstraat 127 te Delft.
 
 
Krijna Jacoba (Krix) Eijgenraam.
Woonde in 1968 in Amsterdam.
 
 
Willemina Geertruida (Wil) Eijgenraam.
Woonde in 1968 in Middelharnis.
 

Xc.   Abraham Alexander Eijgenraam10,51, zn. van Cornelis Eijgenraam (IXc) en Maria den Otter, geb. te Hof van Delft op 11-02-188788,33, tuinder, ovl. (85 jaar oud) te Leiden op 16-08-1972, tr. (resp. 33 en 32 jaar oud) te Delft op 28-09-1920 CF8: huw: 25-9-1920, CF11: huw: 25-9-1920 met Maria Adriana Overvoorde51, dr. van Abraham Cornelis Overvoorde en Hendrika Willemina van Vuurde, geb. te Rijswijk op 25-03-1888 (26 mrt 1888)51,88,132, ovl. (57 jaar oud) te Delft (te Overvoorde) op 29-09-194533
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Cornelis (Cor) 51, geb. te Delft op 20-07-192288, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te s,Gravezande in 2010, volgt XIi
  2.   Abraham Cornelis 51, geb. te Delft op 26-02-192488, ovl. (70 jaar oud) te Delft op 26-05-1994, volgt XIj
  3.  Afgeschermd, volgt XIk
  4.   Johannes Abraham 51, geb. te Delft op 10-07-192788, ovl. (17 jaar oud) te Rees [Duitsland] op 06-02-194588
  5.   Willem Alexander 51, geb. te Delft op 08-02-193088, tuindersknecht, kantoorbediende Gistfabriek, boekhouder, ovl. (33 jaar oud) te Schiedam op 25-10-196333,88, tr. (28 jaar oud) te Delft op 03-09-1958 (3 aug 1958) met Afgeschermd, kind van Andries Rotgans en Geertruida van Genderen. Uit dit huwelijk geen kinderen. Xd.   Trijntje Maria Eijgenraam10,51, dr. van Cornelis Eijgenraam (IXc) en Maria den Otter, geb. te Hof van Delft op 26-09-1891 Voor zover bekend 3 kinderen, w.o. Cornelis88, ovl. (88 jaar oud) te Delft op 30-09-1979, tr. (resp. 35 en 36 jaar oud) te Schipluiden op 17-08-1927 (1927) met Jacob van der Vaart51, geb. te Rijswijk op 17-08-1891, ovl. (76 jaar oud) te Delft op 18-09-1967. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Cornelis

Xe.   Leendert Arie Eijgenraam52,51, zn. van Cornelis Eijgenraam (IXc) en Maria den Otter, geb. te Hof van Delft op 21-09-189588, tuinder, ovl. (66 jaar oud) te Schipluiden op 31-10-1961, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te Kortenhoef op 02-02-1922 met Hansje Driessen52,51,105, geb. te Kortenhoef op 01-06-1899 (1 jun 1899)32,88, ged. te Vreeland88, ovl. (90 jaar oud) te Delft op 01-06-1989 (31 okt 1961)133,88
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Cornelis 52,51, geb. te Schipluiden op 15-11-192288, ovl. (46 jaar oud) te Alphen a/d Rijn op 23-01-196952, volgt XIl
  2.   Anna Johanna (Annie) 52,51, geb. te Schipluiden op 06-07-192488, ovl. (52 jaar oud) te Leiden op 08-11-1976, volgt XIm
  3.   Alexander 52,51, geb. te Schipluiden op 20-01-192688, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) in 2011, volgt XIn
  4.   Maria 52,51, geb. te Schipluiden op 28-05-192788, ovl. (92 jaar oud) te Schipluiden op 28-09-2019, volgt XIo
  5.   Jan 52,51, geb. te Schipluiden op 01-06-192988, ovl. (90 jaar oud) te Delft op 13-02-2020, volgt XIp
  6.   Johannes Maarten 52,51, geb. te Schipluiden op 01-11-193288, ovl. (88 jaar oud) te Midden Delfland op 10-12-2020, volgt XIq
  7.  Afgeschermd, volgt XIr
  8.   Willem Jacob 52, geb. te Schipluiden op 07-05-193688, ovl. (72 jaar oud) op 07-06-2008, volgt XIs
  9.  Afgeschermd, volgt XIt


 
Leendert Arie Eijgenraam.
8/10/04 Grafsteen gevonden of het kerkhof in 't Woudt. F.75.
 
 
Hansje Driessen.
8/10/04 Grafsteen gevonden of het kerkhof in 't Woudt.
 

Xf.   Johannes Eijgenraam10,51,8, zn. van Abraham Eijgenraam (IXg) en Alida Johanna Stolk, geb. te Delft op 16-12-187190,62, ged. te Delft, broodbakker in 1900, ovl. (79 jaar oud) te Delft op 21-11-19518, begr. te Delft op 26-11-1951, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Delft op 17-11-1897 met Maria Cornelia van Doorne, dr. van Pieter Hillegore van Doorne en Wilhelmina Maria Jongebroer, geb. te Delft op 21-03-187462
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Abraham 51, geb. te Delft op 10-01-1899 (16 jan 1899)90,62, ovl. (31 jaar oud) te Delft op 26-07-1930. 
  2.   Willemina Maria (Wilhelmina Maria) 10, geb. te Delft op 17-03-190062, ovl. (2 jaar oud) te Delft op 08-01-190362
  3.   Alida Johanna 10,8,51, geb. te Delft op 02-06-190162, ovl. (83 jaar oud) te Delft op 25-04-198562, volgt XIu
  4.   Pieter Hillegom 10, geb. te Delft op 02-06-190262, ovl. (15 dagen oud) te Delft op 17-06-1902 (14 jun 1902)62
  5.   Wilhelmina Maria 8, geb. te Delft in 06-190362, ovl. (6 weken oud) te Delft op 31-07-190362
  6.   Maria Cornelia 8,51, geb. te Delft op 30-07-1905. 
 
Johannes Eijgenraam.
Woonde in 1900 op de Brabantsche turfmarkt 73.
 

Xg.   Maria Eijgenraam10, dr. van Abraham Eijgenraam (IXg) en Alida Johanna Stolk, geb. te Delft op 29-03-187662, ovl. (85 jaar oud) te Delft op 26-08-1961, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) te Delft op 18-08-1897 met Willem Fels51, zn. van Hidde Sipke Fels en Gerritje Jacoba van Aken, geb. te Delft op 07-05-1873, ovl. (73 jaar oud) te Delft op 05-03-1947. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Willem 51, geb. te Delft op 03-11-1899, tr. (25 jaar oud) te Delft op 23-12-1924 met A.W.E. van Noort51. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xh.   Abraham Eijgenraam10, zn. van Abraham Eijgenraam (IXg) en Alida Johanna Stolk, geb. te Delft op 22-10-188062, expediteur, ovl. (64 jaar oud) te Delft op 24-01-194562, tr. (resp. 35 en 30 jaar oud) te Hof van Delft op 22-03-1916 met Johanna Christina van Velzen, geb. te Hof van Delft op 14-05-188551, ovl. (74 jaar oud) te Delft op 09-05-196052
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Alida Johanna 52,51, geb. te Delft op 09-07-191962, volgt XIv
  2.   Johannes Abraham 52,51, geb. te Delft op 29-08-192462, ovl. (64 jaar oud) te Delft op 14-11-1988, volgt XIw

Abraham Eijgenraam en Johanna Christina van Velzen
   Woonde in 1960 in de Piet Heinstraat 84 te Delft. 

Xi.   Alida Johanna (Alida Johanna Maria) KBF: Voornamen: Alida Johanna Eijgenraam10,51, dr. van Abraham Eijgenraam (IXg) en Alida Johanna Stolk, geb. te Delft op 08-01-188338,62, ovl. (73 jaar oud) te Delft op 19-07-1956, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Delft op 17-11-1909 met Jan Gramsma51, geb. te Joure op 22-04-1886, ovl. (64 jaar oud) te Delft op 18-03-1951. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Reinder Johannes 51, geb. te Delft op 14-03-1919, tr. (32 jaar oud) te Ridderkerk op 04-07-1951 met F.A. Botheff51. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xj.  Afgeschermd, kind van Leendert Alexander Eijgenraam (IXj) en Carolina Helena Hoogendonk, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Geertruida Helena de Boer
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd, volgt XIx

Afgeschermd en Afgeschermd
   Zij woonden in 1930 in Pijnacker. 

Xk.  Afgeschermd, kind van Leendert Alexander Eijgenraam (IXj) en Carolina Helena Hoogendonk, relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIy
  2.  Afgeschermd, volgt XIz
  3.  Afgeschermd, volgt XIaa
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd
  7.   Afgeschermd, relatie met Eduard Smit134, geb. op 07-08-1919, ovl. (63 jaar oud) op 25-05-1983. Uit deze relatie geen kinderen. 
 
Afgeschermd.
Van tante Cor en oom Thijs leven geen kinderen meer (Brief Nelly Voorthuijsen-Boon 25-11-2003).
 

Afgeschermd en Afgeschermd
   Woonde in 1930 in Rotterdam.
Woonde op 22-4-1939 in de Roderijschestraat 95 in Rotterdam. 

Xl.   Adriaan (Aad) Eijgenraam10, zn. van Leendert Alexander Eijgenraam (IXj) en Carolina Helena Hoogendonk, geb. te Delft (te Vrijenban) op 07-10-188855,92,93,94, boekhouder, afdelingschef NKF te Delft, ovl. (72 jaar oud) te Delft op 18-11-1960, tr. (29 jaar oud) te Delft op 31-05-1918 met Afgeschermd, kind van Jacob van der Kooij en Cornelia de Bloois
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIab
  2.  Afgeschermd, volgt XIac
  3.  Afgeschermd, volgt XIad
  4.  Afgeschermd, volgt XIae
  5.  Afgeschermd, volgt XIaf


 
Adriaan (Aad) Eijgenraam.
Van Leendert Alexander Eijgenraam (Pa), geb. te Rijswijk 6-10-1923 de volgende informatie gekregen:
Op de begraafplaats "Oud Jaffa" te Delft ligt het familiegraf waarin de onderstaande personen in begraven liggen:
· Leendert Alexander Eijgenraam, geb. te Delft 1-12-1863.
· Carolina Helena Hoogendonck, geb. te Voorburg 13-7-1860.
· en 2 tante's van Pa Eijgenraam (Catharina en Carolina). Carolina was de oudste dochter van Leendert Alexander.  Catharina was getrouwd met Willem Boon, zij hadden twee kinderen Alex en Neeltje (?). Willem Boon is in dec. '89 overleden en begraven op Iepenhof te Delft. De zoon (Alex) is waarschijnlijk ca. 60 jaar en gemeentesecretaris van Vlaardingen.
Dit familiegraf is destijds gekocht door "Oom Adriaan" (Adriaan Eijgenraam, geb. te Delft 7-10-1888). Deze was als afdelingschef werkzaam op de Kabelfabriek te Delft en was "goed bij kas". De oudste dochter van oom Adriaan (Carolina Helena) leeft nog en woont in Voorburg. Hoewel dit graf met 4 personen vol is is zij de eerst rechthebbende op dit familiegraf. Haar man (Ottevangers) is in maart 1997 overleden. Hoewel de fam. Boon hier ook aanspraak op kan maken, hun moeder is daar begraven (ca. 14 jaar geleden). De vrouw van oom Adriaan (Adriana van der Kooij) was een zus van mijn vaders moeder (Maria van der Kooij).
F.212.
 

Xm.  Afgeschermd, kind van Leendert Alexander Eijgenraam (IXj) en Carolina Helena Hoogendonk, relatie met Afgeschermd, kind van Jacob van der Kooij en Cornelia de Bloois
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIag
 
Afgeschermd.
Deze persoonskaart opgevraagd van het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag.
Geboorte Akte 351 van 15/05/1944.
Uit de gezinskaart van 1910-1938 fiche 96 van het archief te Delft bleek dat Dirk Hendrik op 4-12-1925 uit Rijswijk naar Delft is gekomen en dat hij op 13-10-1926 weer naar Rijswijk is verhuisd.
 
  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd (Johanna Catharina). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xn.  Afgeschermd, kind van Leendert Alexander Eijgenraam (IXj) en Carolina Helena Hoogendonk, geb. (2 dec 1893), relatie met Afgeschermd, kind van Bernardus Boon en Neeltje van Staalduinen
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIah
  2.  Afgeschermd, volgt XIai
 
Afgeschermd.
Tante Jeanne en oom Bertus (Brief Nelly van Voorthijsen-Boon 25-11-2003).
 
  Afgeschermd, kind van Bernardus Boon en Neeltje van Staalduinen, relatie met Afgeschermd
 Uit deze relatie geen kinderen. 

Xo.  Afgeschermd, kind van Leendert Alexander Eijgenraam (IXj) en Carolina Helena Hoogendonk, relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Afgeschermd, relatie met Aart Baggermans134, geb. op 13-12-1922, ovl. (66 jaar oud) op 01-11-1989. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, volgt XIaj
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit deze relatie geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd, volgt XIak
  5.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit deze relatie geen kinderen. 

Afgeschermd en Afgeschermd
   Woonde in 1930 in Rotterdam. 
   Afgeschermd, relatie (1) met Lena Groenenwegen134, geb. op 22-05-1897, ovl. (74 jaar oud) op 28-03-1972. 
 Uit deze relatie geen kinderen. 

Xp.  Afgeschermd, kind van Leendert Alexander Eijgenraam (IXj) en Carolina Helena Hoogendonk, relatie met Afgeschermd, kind van Bernardus Boon en Neeltje van Staalduinen
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIal
  2.  Afgeschermd, volgt XIam

Xq.  Afgeschermd, kind van Leendert Alexander Eijgenraam (IXj) en Carolina Helena Hoogendonk, relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen, relatie met Afgeschermd, kind van Frederic Guittet en T J C Leeflang. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, volgt XIan

Xr.   Johannes Eijgenraam10,51, zn. van Alexander Eijgenraam (IXk) en Sara van der Zee, geb. te Delft op 21-08-189155, kantoorbediende, procuratie houder, ovl. (68 jaar oud) te Schiedam op 16-11-195952,65, tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) te Rotterdam op 28-10-1920 met Marie Elisabeth Badoux52,51, geb. te Arnhem op 27-07-1893. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Everdine Wilhelmina 52,51, geb. te Schiedam op 02-01-1923, ovl. (98 jaar oud) te Schiedam in 11-2021, volgt XIao
  2.  Afgeschermd

Johannes Eijgenraam en Marie Elisabeth Badoux
   Zij woonden in 1959 op de Nieuwe Haven 123a te Schiedam. 

Xs.   Hendrik Eijgenraam10, zn. van Alexander Eijgenraam (IXk) en Sara van der Zee, geb. te Delft op 08-02-189455, timmerman, ovl. (89 jaar oud) te Schiedam op 25-03-1983, tr. (resp. 47 en 41 jaar oud) te Schiedam op 23-10-1941 met Elsziena Helena Knot, geb. te Rauwerderhem op 16-12-1899. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIap

Xt.   Trijntje Johanna Eijgenraam10,51, dr. van Frans Eijgenraam (IXn) en Adriana Lugtigheid, geb. te Delft op 29-11-190067, ovl. (80 jaar oud) te Leiden (te Leiderdorp) op 26-09-198155, begr. te Leiderdorp op 30-09-198155, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) te Delft op 20-09-1922 met Johannes Petrus Laurens van der Beek51, geb. te Delft op 20-09-189867,55, ovl. (71 jaar oud) te Haarlem op 30-06-1970. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIaq
 
Trijntje Johanna Eijgenraam.
Is op 2-9-1922 naar Haarlem verhuisd. F.262.
 

Xu.   Afgeschermd, kind van Frans Eijgenraam (IXn) en Adriana Lugtigheid, tr. (Pieter 25 jaar oud) te 's-Gravenhage op 30-05-1928 met Pieter Goudappel8,51, zn. van Hendrik Marinus Goudappel en Helena Jacoba Antje van Es, geb. te Delft op 26-06-190299,67, huis- en sierschilder, ovl. (68 jaar oud) te Delft op 03-11-197099
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIar
  2.  Afgeschermd, volgt XIas

Xv.   Afgeschermd, kind van Frans Eijgenraam (IXn) en Adriana Lugtigheid, tr. (Johannes 36 jaar oud) te 's-Gravenhage op 19-12-1941 met Johannes Hendrikus Jansen51, zn. van Jacob Jansen en Jannetje Blom, geb. te 's-Gravenhage op 30-05-190567, ovl. (70 jaar oud) te Delft op 16-02-1976. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd
 
Afgeschermd.
Is op 1-5-1927 naar de Ernst Casmirstraat 35 te Den Haag verhuisd.
 

Johannes Hendrikus Jansen en Afgeschermd
   Uit dit huwelijk is op 14-4-1943 een levenloos kind geboren; overlidensakte Delft nr. 316. 

Xw.   Afgeschermd, kind van Frans Eijgenraam (IXn) en Adriana Lugtigheid, tr. (Adrianus 25 jaar oud) te Delft op 02-03-1932 met Adrianus van Rijs51, zn. van Maria van der Sman, geb. te Zegwaard op 25-11-190667, ovl. (38 jaar oud) te Hamburg [Duitsland] op 07-01-1945. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIat

Xx.   Afgeschermd, kind van Frans Eijgenraam (IXn) en Adriana Lugtigheid, tr. (Willem 27 jaar oud) te Delft op 16-09-1936 met Willem Roos8,51,31, zn. van Pleun Roos en Geesje van der Beld, geb. te Hazerswoude-Dorp op 15-01-190967,98,55, ovl. (68 jaar oud) te 's-Gravenzande op 27-03-1977. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIau
  2.  Afgeschermd, volgt XIav
  3.  Afgeschermd, volgt XIaw
  4.   Alfred Frans 25, geb. te Hazerswoude op 11-03-194467,98, ovl. (56 jaar oud) op 18-04-2000, volgt XIax
  5.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit deze relatie geen kinderen. 
 
Afgeschermd.
Is op 16-9-1936 uit Delft naar de Dorpstraat te Hazerswoude verhuisd.
 

Xy.  Afgeschermd, kind van Frans Eijgenraam (IXn) en Adriana Lugtigheid, relatie met Afgeschermd, kind van J H den Boon en Pietje Helgers
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIay
  2.  Afgeschermd, volgt XIaz

Xz.   Johannes Eijgenraam8,51, zn. van Frans Eijgenraam (IXn) en Adriana Lugtigheid, geb. te Delft op 02-05-1911, ovl. (78 jaar oud) te Perth [Australië] op 27-10-1989, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Rijswijk op 12-04-1939 met Johanna Wilhelmina (Johanna Willemina) van Buysen8,31 (van Buijsen), dr. van Johannes van Buijsen en Berendina Johanna Frederika van der Veld, geb. te Delft op 13-07-1914 Brief67,135
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIba
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xaa.   Cornelis Eijgenraam51, zn. van Frans Eijgenraam (IXn) en Adriana Lugtigheid, geb. te Delft op 28-11-191455,67,99,100, chef monteur, instrument maker PTT, opzichter, ovl. (58 jaar oud) te Zwolle op 28-08-197355, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) (1) te Rotterdam op 02-04-1941 met Johanna Jacoba Drevijn51, dr. van Christoffel Jakobus Drevijn en Anna van Zutphen, geb. te Rotterdam op 11-06-191267,99,55, ovl. (51 jaar oud) te Arnhem op 19-03-196438
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIbb
  2.  Afgeschermd, volgt XIbc
   Cornelis Eijgenraam51, tr. (51 jaar oud) (2) te Arnhem op 31-08-1966 met Afgeschermd, kind van Pieter Gerrit Bosch en Maria Elisabeth Aarnout
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIbd

Xab.   Arend Hendrik Eijgenraam8,51, zn. van Frans Eijgenraam (IXn) en Adriana Lugtigheid, geb. te Delft op 24-06-191867,97,102, administrateur, ovl. (83 jaar oud) te Delft op 24-02-2002101, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Delft op 12-08-1942 met Adriana Jozina (Adriana Josina) Schut8,31,51, geb. te Amsterdam op 13-05-191667,97,102
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit deze relatie geen kinderen, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, volgt XIbe
  3.  Afgeschermd, volgt XIbf
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit deze relatie geen kinderen. 
  5.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit deze relatie geen kinderen. 

Afgeschermd en Afgeschermd
   Volgens Overlijdensadvertentie Delftse Post d.d. 26-2-2002 wonende te Puttershoek. 

Afgeschermd en Afgeschermd
   Volgens Overlijdensadvertentie Delftse Post d.d. 26-2-2002 wonende te Maassluis. 

Afgeschermd en Afgeschermd
   Volgens Overlijdensadvertentie Delftse Post d.d. 26-2-2002 wonende te Den Haag. 

Xac.   Catharina Theodora de Boer8,10, dr. van Hendrik de Boer en Maartje Eijgenraam (IXo), geb. te Delft op 12-04-1879, ged. te Delft, tr. met Adrianus Hendrikus Anthonius Jutte, zn. van Hendrik Jutte en Maria Margeretha Kloeg, geb. te Delft op 25-09-1876. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Hendrik , geb. te Delft op 14-01-1902, ovl. (2 jaar oud) op 30-08-1904. 
  2.  Arie , geb. te Delft op 02-02-1903, ovl. (1 jaar oud) te Delft op 19-06-1904. 

Xad.   Geertje Eijgenraam8,10, dr. van Simon Eijgenraam (IXp) en Maria Willemina van der Lee, geb. te Delft op 18-04-1896103,61, ovl. (75 jaar oud) te Box-Hill [Australië] op 25-12-1971, tr. (21 jaar oud) op 18-04-1917 met Frederik Douwe de Jong8, zn. van Cornelis de Jong en Getske Feenstra, ged. te 's-Gravenhage, boom- en plantenkweker te Loosduinen voor 1950. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Kees 8, geb. te 's-Gravenhage op 27-04-1918, ged. te 's-Gravenhage, ovl. (ongeveer 26 jaar oud) te Bergen Belsen [Duitsland] circa 04-1945. 
  2.   Simon 8, geb. te 's-Gravenhage op 03-07-1919, ged. te 's-Gravenhage. 
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd, volgt XIbg

Xae.   Johannes Eijgenraam10, zn. van Simon Eijgenraam (IXp) en Maria Willemina van der Lee, geb. te Delft op 05-10-189761, ged. te Delft, ovl. (hoogstens 102 jaar oud) te Zuid-Afrika [,zui] [R.S.A.] voor 20008, relatie met Anna8
 Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 
Johannes Eijgenraam.
Heeft samen met zijn broer Simon op 28-5-1902 de eerste steen gelegd van een huis aan de Buitenwatersloot in Delft.
 

Afgeschermd en Afgeschermd
   Uit dit huwelijk twee kinderen: Cecilia en Andries. 

Afgeschermd en Afgeschermd
   Uit dit huwelijk twee kinderen: Charmain en Anneline. 

Afgeschermd en Afgeschermd
   Een dochtertje hebben zij verloren. Naam onbekend. Zij is twee jaar geworden. 
 
Anna.
Afrikaanse.
 

Xaf.   Francisca (Franciska) Eijgenraam8, dr. van Simon Eijgenraam (IXp) en Maria Willemina van der Lee, geb. te Delft op 25-04-189961,18, ged. te Delft, ovl. (84 jaar oud) te 's-Gravenhage op 31-12-198361, begr. te 's-Gravenhage op 05-01-1984, tr. (beiden 23 jaar oud) te 's-Gravenhage op 18-04-1923 met Marius Boon8,137, zn. van Cornelis Boon en Hendrika van der Kaay, geb. te 's-Gravenhage op 19-12-189918,61, ged. te 's-Gravenhage, hoofd van een MULO school, ovl. (75 jaar oud) te 's-Gravenhage op 23-11-197561, begr. te 's-Gravenhage op 27-11-1975. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Herrema. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit deze relatie geen kinderen. 
  5.   Cornelis 8, geb. te 's-Gravenhage op 26-06-1934, ged. te 's-Gravenhage op 01-07-1934, verkoper bedrijfswagens, ovl. (59 jaar oud) te Rijswijk op 30-01-1994, tr. (25 jaar oud) te 's-Gravenhage op 27-10-1959 met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xag.   Simon Eijgenraam8,104, zn. van Simon Eijgenraam (IXp) en Maria Willemina van der Lee, geb. te Delft op 24-11-190061, ged. te 's-Gravenhage, tuinder te Schiebroek voor 1948, ovl. (hoogstens 99 jaar oud) voor 2000, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te 's-Gravenhage op 24-02-1926 met Martha Gezina (Martha) Schut8,104 (Scheet), geb. te Apeldoorn op 15-09-1899 (15 sep 1900)138
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit deze relatie geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd, volgt XIbh
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
 
Simon Eijgenraam.
Heeft samen met zijn broer Johannes op 28-5-1902 de eerste steen gelegd van een huis aan de Buitenwatersloot in Delft. Is samen met het hele gezin in 1949 naar Australie geemigreerd.
Heeft gewoond op de Ringdijk 90 te Rotterdam (Schiebroek).
 

Xah.   Hendrika Maria Eijgenraam8, dr. van Simon Eijgenraam (IXp) en Maria Willemina van der Lee, geb. te Delft op 24-08-1902 (25 aug 1902)61, ged. te Delft, ovl. (79 jaar oud) te Warnsveld op 23-01-198251,61, begr. te 's-Gravenhage, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te 's-Gravenhage op 24-10-1924 met Gijsbert Cornelis Looijen8,51, zn. van Looijen en Gerritje Modderkolk, geb. te 's-Gravenhage op 18-03-1901138,61, begr. te 's-Gravenhage op 06-08-1982. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd

Xai.   Frans Eijgenraam51, zn. van Frans Eijgenraam (IXq) en Johanna Maria Zoutendijk, geb. te Delft op 08-08-188685, tuinder, ovl. (66 jaar oud) te Maasland op 27-10-195271, begr. te Maasland, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Vlaardingen op 19-01-1910 met Elizabeth Eijgenraam51,7 (zie IXao). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Frans 51, geb. te 's-Gravenhage op 29-04-19113, ovl. (86 jaar oud) te Delft op 26-02-1998, volgt Xcf
  2.   Apolonia 51, geb. te Capelle a/d IJssel op 03-07-19133, ovl. (82 jaar oud) te Maassluis op 28-10-1995, tr. (resp. 29 en 32 jaar oud) te Maasland op 29-10-1942 met Jacob Doelman51, geb. te Maasland op 13-01-19103, ovl. (76 jaar oud) te Maassluis op 12-03-1986. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Arie , geb. te Capelle a/d IJssel op 12-01-19163,85, ovl. (21 jaar oud) te Leiden op 15-09-19373
  4.   Abraham , geb. te Vlaardingen op 14-02-19183,85, ovl. (25 jaar oud) te Auschwitz [Duitsland] op 17-03-1943 17-3-1963! moet zijn: 194385
  5.   Johannes Marinus 139, geb. te Vlaardingen op 27-04-19233, ovl. (80 jaar oud) te Vlaardingen op 14-03-2004, volgt Xcg
  6.   Hendrik (Henk) 19, geb. te Vlaardingen op 18-03-19283, ovl. (90 jaar oud) te Maasland op 18-10-2018, volgt Xch

Xaj.   Pleun Eijgenraam10,51, zn. van Frans Eijgenraam (IXq) en Johanna Maria Zoutendijk, geb. te Delft op 08-01-188871, warmoezier in 1921, ovl. (78 jaar oud) te 's-Gravenhage op 31-03-196671, tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) te Delft op 26-01-1916 met Anna Steeneveld51, dr. van Arie Steeneveld en Suzanna van der Kooij, geb. te Vrijenban op 21-12-1890. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Frans 51, geb. te Delft op 30-06-1916, ovl. (76 jaar oud) te 's-Gravenhage op 14-08-1992, volgt XIbi
  2.   Suzanna 51, geb. te Delft op 23-12-1917, ovl. (71 jaar oud) te 's-Gravenhage op 09-10-1989. 
  3.  Johanna Maria , geb. te Delft op 29-09-1919, ovl. (één dag oud) te Delft op 30-09-1919. 

Xak.   Maartje Eijgenraam, dr. van Frans Eijgenraam (IXq) en Johanna Maria Zoutendijk, geb. te Delft op 15-02-189571, ovl. (84 jaar oud) te Pijnacker op 16-04-1979 (16 apr 1974)8,71, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Delft op 20-03-1918 met Jacobus Cornelis Manger51, geb. te Delft op 10-04-1892, ovl. (53 jaar oud) te Pijnacker op 17-01-1946. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Jacoba 52,51, geb. te Delft op 28-06-1919. 
  2.   Frans 52,51, geb. te Delft op 05-08-1921, ovl. (23 jaar oud) te Zoeterwoude op 19-07-1945. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd

Jacobus Cornelis Manger en Maartje Eijgenraam
   Woonde op 22/9/1927 in Ede.
Woonde in 1945 op de Vlielandscheweg 17 te Pijnacker. 
 
Jacoba Manger.
Op 3-7-1951 naar Delft verhuisd.
 

Xal.   Anthonia (Anta) Eijgenraam10,51, dr. van Frans Eijgenraam (IXq) en Johanna Maria Zoutendijk, geb. te Delft op 15-11-1897, ovl. (88 jaar oud) te Delft op 11-12-1985, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Delft op 20-09-1922 met Teunis de Waardt51, geb. te Capelle a/d IJssel op 07-11-1896, ovl. (69 jaar oud) te Delft op 28-05-1966. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.   Frans 140, geb. te Capelle a/d IJssel op 16-10-1924, ovl. (75 jaar oud) te Delft op 22-06-2000141
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd, volgt XIbj
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd

Xam.   Simon Eijgenraam10, zn. van Frans Eijgenraam (IXq) en Johanna Maria Zoutendijk, geb. te Delft op 21-04-1900, ovl. (84 jaar oud) te Grimsby [Canada] op 29-03-1985105, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te Delft op 11-08-1926 met Antje van Oosten140,10, geb. te Delft op 21-10-1903, ovl. (87 jaar oud) te Thunderbay [Canada] op 01-04-1991105
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIbk
  2.  Afgeschermd, volgt XIbl
  3.  Afgeschermd, volgt XIbm
  4.   Adriana Anna Eygenraam10, geb. te Delft op 10-06-1931, ovl. (69 jaar oud) te Canada [Canada] op 17-11-2000140, volgt XIbn
  5.   Anna Eygenraam10, geb. te Delft op 24-05-1932, ovl. (62 jaar oud) te Canada [Canada] op 24-05-1994140, volgt XIbo
  6.  Afgeschermd, volgt XIbp
  7.  Afgeschermd, volgt XIbq
  8.  Afgeschermd, volgt XIbr
  9.  Afgeschermd, volgt XIbs
  10.  Afgeschermd, volgt XIbt
 
Simon Eijgenraam.
Is met het gehele gezin in mei 1948 verhuist naar Ontario, Canada.
 
 
Antje van Oosten.
Is met het gehele gezin in mei 1948 verhuist naar Ontario, Canada.
 

Xan.   Frans Eijgenraam8, zn. van Johannes Alexander Eijgenraam (IXr) en Dirkje de Vries, geb. te Ede op 12-02-189873,106, leeraar MO, ovl. (69 jaar oud) te Baarn op 16-04-1967, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Winterswijk op 21-10-1925 met Maria Renting8,51, dr. van Gerardus Renting en Adriana Maria de Jongh, geb. te 's-Gravendeel op 10-08-189973,106
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.   Johannes Bernhard Frans 8,51, geb. te Baarn op 30-01-194273, ovl. (56 jaar oud) te Apeldoorn op 06-02-1998, volgt XIbu

Frans Eijgenraam en Maria Renting
   Op 17-4-1932 in Soerakarta (N.O.I). 

Xao.   Bernard Dirk Eijgenraam8, zn. van Johannes Alexander Eijgenraam (IXr) en Dirkje de Vries, geb. te Ede op 08-08-190072, onderwijzer, landbouwleraar, ovl. (81 jaar oud) te Ede op 27-08-1981, tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) te Ede op 22-07-1930 met Jannetje Thijsen8,51, dr. van Gerardus Thijsen en Hendrina van Lonkhuyzen, geb. te Ede op 16-11-1901142
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Hendrina 51, geb. te Ede op 25-11-1931142, verpleegster, ovl. (46 jaar oud) te Renkum op 28-04-1978, tr. (26 jaar oud) te Ede op 15-01-1958 met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, volgt XIbv
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit deze relatie geen kinderen. 

Xap.   Abraham Eijgenraam8,51, zn. van Johannes Alexander Eijgenraam (IXr) en Dirkje de Vries, geb. te Ede op 31-10-190574,108, handelsreiziger in ijzerwaren, kantoorbediende, ovl. (68 jaar oud) te Ede op 14-06-1974, tr. (resp. 32 en 30 jaar oud) te Arnhem op 24-12-1937 met Marie Luise (Maria Louise) Henkeler8,51, dr. van Carl Henkeler en Elisabeth Tillmann, geb. te Hamborn [Duitsland] (te Duisburg-Hamborn [Duitsland]) op 21-10-190774,108
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIbw
  2.  Afgeschermd, volgt XIbx
  3.  Afgeschermd, volgt XIby
  4.  Afgeschermd, volgt XIbz
 
Marie Luise Henkeler.
Woonde op 17-4-1932 in Arnhem (zonder Abraham Eijgenraam ?).
 

Xaq.   Johannes Alexander Eijgenraam8,51, zn. van Johannes Alexander Eijgenraam (IXr) en Dirkje de Vries, geb. te Ede op 07-09-1907109,75, onderwijzer, dierkundige, wetenschappelijk hoofd, ovl. (70 jaar oud) te Ede op 27-10-1977, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Ede op 28-12-1934 met Wijmpje Fijnvandraat8,51 (Fijn van Draat), dr. van Arend Fijn van Draat en Aaltje Nijveld, geb. te Harderwijk op 23-01-190875
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 
Johannes Alexander Eijgenraam.
ook auteur van wetenschappelijke- en populaire natuurpublicaties.
 

Xar.   Dirk Eijgenraam8,51, zn. van Johannes Alexander Eijgenraam (IXr) en Dirkje de Vries, geb. te Ede op 03-05-191072,110, drogist, ovl. (73 jaar oud) te Bennekom op 22-05-1983, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) te Renkum op 21-04-1938 met Hendrika Adriana (Riek) (Hendrina Adriana) Capel8,51, dr. van Gerrit Capel en Gerritje Willemsen, geb. te Renkum op 08-07-190972, ovl. (70 jaar oud) te Ede op 22-06-1980. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIca
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd, volgt XIcb
  4.  Afgeschermd, volgt XIcc
  5.  Afgeschermd, volgt XIcd
 
Dirk Eijgenraam.
Woonde op 17-4-1932 in Ede  (gescheiden van R. Capel ?).
 
 
Hendrika Adriana (Riek) Capel.
Woonde op 17-4-1932 in Renkum  (gescheiden van Dirk Eijgenraam ?).
 

Xas.   Dirk Kouwenhoven10,51, zn. van Pieter Alexander Kouwenhoven en Geertruida Francisca Eijgenraam (IXs), geb. te Delft op 26-08-1887, timmerman vermoedelijk te 's-Gravenhage, tr. (41 jaar oud) vermoedelijk te 's-Gravenhage op 20-03-1929 met Cornelia Vrijenhoek52,111
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

Xat.   Geertruida Francisca Kouwenhoven10,111, dr. van Pieter Alexander Kouwenhoven en Geertruida Francisca Eijgenraam (IXs), geb. te Delft op 16-02-1890111, ovl. (70 jaar oud) te Capelle a/d IJssel op 17-10-1960, tr. (23 jaar oud) te Delft op 18-12-1913111 met Jacob van Tilburg52,51,111, onderwijzer op de Gr. v. Prinstererschool te Delft, later hoofd Chr. L.O. te Andijk. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Prijna 111, geb. te Delft in 1914. 
  2.   Geertruida Francisca 111, geb. te Delft in 1915. 
  3.   Petronella (Nel) 111, geb. te Andijk in 1917. 
  4.   Johanna Apolonia 111, geb. te Andijk in 1919. 
  5.   Piet 111, geb. te Andijk in 1920. 
  6.  Afgeschermd
  7.  Afgeschermd

Xau.   Simon Kouwenhoven52,10,111, zn. van Pieter Alexander Kouwenhoven en Geertruida Francisca Eijgenraam (IXs), geb. te Delft op 06-08-1893, aannemer, makelaar, taxateur onroerend goed te Delft111, ovl. (76 jaar oud) te Delft op 18-01-1970, tr. (32 jaar oud) te Delft op 16-12-1925 met Johanna Dora Schuil52,111
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.   Pieter Alexander 111, geb. in 1928, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) in 1992. 
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd
  7.  Afgeschermd
  8.  Afgeschermd
  9.  Afgeschermd
  10.  Afgeschermd
  11.   Johannes Alexander 111, geb. in 1946, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) in 1997. 
  12.  Afgeschermd

Simon Kouwenhoven en Johanna Dora Schuil
   Woonde in 1960 in Delft. 

Xav.   Hendrik Joseph Kouwenhoven52,10,111, zn. van Pieter Alexander Kouwenhoven en Geertruida Francisca Eijgenraam (IXs), geb. te Delft op 30-05-1897, brandstoffenhandelaar te Delft111, ovl. (71 jaar oud) te Delft op 16-11-1968, tr. (26 jaar oud) te Zegwaard op 14-09-1923 met Johanna Louwrina Viergever52,111, geb. vermoedelijk te Zoetermeer. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd
  7.  Afgeschermd

Hendrik Joseph Kouwenhoven en Johanna Louwrina Viergever
   Woonde in 1960 in Delft. 

Xaw.   Pieter Alexander Kouwenhoven51,111, zn. van Pieter Alexander Kouwenhoven en Geertruida Francisca Eijgenraam (IXs), geb. te Delft op 01-04-1899111, Leraar aan het Marnixgymnasium (VHMO) te Rotterdam, ovl. (88 jaar oud) te Heelsum op 19-05-1987111, tr. (1) met Pietertje Jacoba Vaalburg52,111, geb. te Delft in 1898111, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Rotterdam in 1970111
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
 
Pieter Alexander Kouwenhoven.
Op 25-4-1923 naar Rotterdam verhuisd.
 
   Pieter Alexander Kouwenhoven51,111, tr. (2) met Sara Meijer111, geb. in 1902. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xax.   Johanna Apolonia Kouwenhoven52,51,111, dr. van Pieter Alexander Kouwenhoven en Geertruida Francisca Eijgenraam (IXs), geb. te Delft op 26-01-1901, ovl. (95 jaar oud) te Delft in 01-1997, tr. (resp. 21 en ongeveer 25 jaar oud) te Delft op 14-06-1922 met Jacobus (Koos) Molenaar52,51,111, geb. in 1896, winkelier in schoenen te Delft111, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) in 1948. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.   Antonie Dirk Francois (Ton) 111, geb. in 1938, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) in 1978. 
 
Johanna Apolonia Kouwenhoven.
Woonde in 1960 in Delft.
 

Xay.   Maria Kouwenhoven52,51,111, dr. van Pieter Alexander Kouwenhoven en Geertruida Francisca Eijgenraam (IXs), geb. te Delft op 17-03-1903, tr. (beiden 23 jaar oud) te Delft op 09-04-1926 met Hendrik Johannes Wijnmaalen52,51,111, geb. te Delft op 07-03-190393,111, bestuursambtenaar in Nederlands Indië111, ovl. (100 jaar oud) op 10-09-2003111
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIce
  2.   Pieter Alexander Johannes (Hans) 111, geb. in 1931, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) in 2001. 
 
Maria Kouwenhoven.
zie genealogie Jan van Couwenhoven.
 

Hendrik Johannes Wijnmaalen en Maria Kouwenhoven
   Woonde in 1960 in Rijswijk. 

Xaz.   Johannes Alexander Kouwenhoven52,51,111, zn. van Pieter Alexander Kouwenhoven en Geertruida Francisca Eijgenraam (IXs), geb. te Delft op 28-04-1905111, leeraar kweekschool te Rotterdam111, ovl. (81 jaar oud) te Apeldoorn op 25-03-1987111, tr. (1) met Maria (Mies) van der Zwaal111, geb. in 1906, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) in 1955. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
 
Johannes Alexander Kouwenhoven.
Woonde in 1960 in Rotterdam. Op 28-7-1933 naar Rotterdam verhuisd.
 
   Johannes Alexander Kouwenhoven52,51,111, tr. (2) met Anna Janke (Annie) van der Meulen111, geb. in 1907. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xba.   Anna Christina Kouwenhoven52,51,111, dr. van Pieter Alexander Kouwenhoven en Geertruida Francisca Eijgenraam (IXs), geb. te Delft op 01-03-1907111, ovl. (88 jaar oud) te Rijswijk op 22-03-1995111, tr. (resp. 22 en ongeveer 26 jaar oud) te Delft op 02-10-1929 met Aart de Bruin52,51,111, geb. in 1903, ingenieur bij Philips te Eindhoven111, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) in 1979. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

Aart de Bruin en Anna Christina Kouwenhoven
   Woonde in 1960 in Eindhoven. 

Xbb.   Abraham Kouwenhoven52,51,111, zn. van Pieter Alexander Kouwenhoven en Geertruida Francisca Eijgenraam (IXs), geb. te Delft op 09-10-1909111, administrateur boekhouder te Delft111, ovl. (65 jaar oud) te Delft op 17-03-1975111, tr. (resp. 26 en ongeveer 28 jaar oud) te Delft op 29-07-1936 met Petronella Jacoba Ruis52,51,111, geb. in 1908. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Marleentje 111, geb. in 1937, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) in 2003. 
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

Abraham Kouwenhoven en Petronella Jacoba Ruis
   Woonde in 1960 in Delft. 

Xbc.   Pieter Eigenraam52,51,7, zn. van Pieter Eigenraam (IXv) en Maria Hoogerwerf, geb. te Vlaardingen op 15-09-1892113, fabrieks arbeider, ovl. (89 jaar oud) te Vlaardingen op 18-01-1982, tr. (resp. 30 en 27 jaar oud) te Vlaardingen op 14-02-1923 met Cornelia Storm51, geb. te Vlaardingen op 23-10-1895 Mogelijk zuster van Johanna storm. (Geb 21-2-1893)113, ovl. (83 jaar oud) te Vlaardingen op 14-08-1979. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Adriana 51, geb. te Vlaardingen op 19-04-1928, ovl. (69 jaar oud) te Vlaardingen op 27-04-1997, volgt XIcf
  3.  Afgeschermd, volgt XIcg
 
Pieter Eigenraam.
Woonde in 1860 in Vlaardingen.
 

Xbd.   Neeltje Eigenraam52,51,7, dr. van Pieter Eigenraam (IXv) en Maria Hoogerwerf, geb. te Vlaardingen op 21-02-1895, ovl. (88 jaar oud) te Vlaardingen op 30-08-1983, tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) te Vlaardingen op 21-01-1920 met Cornelis van der Leeden52,51, zn. van Jan van der Leeden en Johanna van den Bosch, geb. te Oegstgeest op 29-09-1892, ovl. (87 jaar oud) te Vlaardingen op 08-09-1980. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd

Cornelis van der Leeden en Neeltje Eigenraam
   Woonde in 1860 in Vlaardingen. 

Xbe.   Catharina Eigenraam52,51,7, dr. van Pieter Eigenraam (IXv) en Maria Hoogerwerf, geb. te Vlaardingen op 04-04-1899, huishoudster, werkster, ovl. (91 jaar oud) te Rotterdam op 20-10-1990, 
 Zij krijgt een kind: 
  1.  Afgeschermd
 
Catharina Eigenraam.
Woonde in 1950 in Rotterdam.
 
   Catharina Eigenraam52,51,7, tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) te Vlaardingen op 25-04-1923, (gesch. te Vlaardingen op 25-05-1934) met Arnoldus van IJperen, geb. te Vlaardingen op 09-03-1896. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xbf.   Elisabeth Johanna Philippina Eijgenraam51, dr. van Hendrik Eigenraam (IXx) en Elizabeth Johanna Philippina Wegner, geb. te Veur op 11-05-1919, ovl. (79 jaar oud) te 's-Gravenhage op 28-07-1998, tr. (resp. 20 en 19 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage op 31-01-1940 met Nicolaas Pieter Schilder51, geb. te 's-Gravenhage op 30-07-1920, ovl. (23 jaar oud) te Rotterdam op 05-05-1944. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
   Elisabeth Johanna Philippina Eijgenraam51, tr. (resp. 28 en 30 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage op 27-08-1947 met Frits Louis Jan Mesker51, geb. te 's-Gravenhage op 27-08-1917. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

Xbg.   Hendrik Willem Adrianus Eygenraam51, zn. van Hendrik Eigenraam (IXx) en Elizabeth Johanna Philippina Wegner, geb. te 's-Gravenhage op 19-03-1924, boekbinder, wikkelaar, fabrieksarbeider, ovl. (67 jaar oud) te 's-Gravenhage op 26-09-1991, tr. (27 jaar oud) te Rijswijk op 27-02-1952 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xbh.   Petronella Liedewij Eigenraam51, dr. van Teunis Eijgenraam (IXz) en Johanna Storm, geb. te Vlaardingen op 27-09-1916, ovl. (86 jaar oud) te Vlaardingen op 14-05-2003114, tr. (resp. 25 en 30 jaar oud) te Vlaardingen op 01-04-1942 met Chiel Kramer51,114, geb. te Vlaardingen op 19-10-1911, ovl. (86 jaar oud) te Vlaardingen op 29-10-1997. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

Xbi.   Teuni Eigenraam51, dr. van Teunis Eijgenraam (IXz) en Johanna Storm, geb. te Vlaardingen op 16-01-1925, ovl. (82 jaar oud) te Vlaardingen op 24-11-2007, tr. met Johannes Jacobus van Everdingen, ovl. op 19-10-1991. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd

Xbj.  Afgeschermd, kind van Teunis Eijgenraam (IXz) en Johanna Storm, relatie met Afgeschermd, kind van Adrianus de Bruijn en Clasina Slijp
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd

Xbk.  Afgeschermd, kind van Teunis Eijgenraam (IXz) en Johanna Storm, relatie met Afgeschermd, kind van Jan Vons en Petronella Schrijver
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd

Xbl.  Afgeschermd, kind van Teunis Eijgenraam (IXz) en Johanna Storm, relatie met Afgeschermd, kind van Pleun van der Tas en Maria Broek
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

Xbm.  Afgeschermd, kind van Bastiaan Maat en Sophia Eigenraam (IXaa), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd

Xbn.   Jakob (Jacob) Eigenraam51, zn. van Alexander Eigenraam (IXab) en Cornelia Arendina van der Valk, geb. te Vlaardingen op 15-12-192382, rijksambtenaar, vertegenwoordiger, kantoorbediende, ovl. (68 jaar oud) te Vlaardingen op 12-11-1992, tr. (27 jaar oud) te Vlaardingen op 04-01-1951 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Alexander Pieter 51, geb. te Vlaardingen op 17-11-195182, ovl. (44 jaar oud) te Marondera [Zimbabwe] op 24-08-1996, volgt XIch
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd

Xbo.  Afgeschermd, kind van Alexander Eigenraam (IXab) en Cornelia Arendina van der Valk, relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

Xbp.  Afgeschermd, kind van Alexander Eigenraam (IXab) en Cornelia Arendina van der Valk, relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd

Xbq.   Jacobus Eigenraam51, zn. van Alexander Eigenraam (IXab) en Cornelia Arendina van der Valk, geb. te Vlaardingen op 17-05-192982,81, kantoorbediende te Lekkerkerk, ovl. (79 jaar oud) te Vlaardingen op 27-08-2008 rouwadv Trouw.email zoon Lex, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Vlaardingen op 22-06-1954 met Maria Kalkman51, dr. van Gerrit Kalkman en Aukjen Baaima, geb. te Vlaardingen op 27-01-193081,143, ovl. (63 jaar oud) op 13-07-1993. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIci
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
 
Maria Kalkman.
rouwadv Jacobus Eigenraam.
 

Xbr.  Afgeschermd, kind van Pieter Eigenraam (IXad) en Geertruide Alida Versteeve, relatie met Afgeschermd, kind van Mink Bijlsma en Maria Willemina Verhoeven
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIcj
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd

Xbs.  Afgeschermd, kind van Pieter Eigenraam (IXad) en Geertruide Alida Versteeve, relatie met Afgeschermd, kind van Jan Arend Jekel en Jannetje Kraaikamp
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd
  7.  Afgeschermd

Xbt.   Alexander Eigenraam51, zn. van Pieter Eigenraam (IXad) en Geertruide Alida Versteeve, geb. te Vlaardingen op 20-02-193049, boekhouder, ovl. (88 jaar oud) te Amersfoort op 17-03-2018, tr. (26 jaar oud) te Vlaardingen (te Amersfoort) op 16-10-1956 met Afgeschermd, kind van Metske Bertus Koning en Grietje Vedder
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd

Xbu.  Afgeschermd, kind van Pieter Eigenraam (IXad) en Geertruide Alida Versteeve, relatie met Afgeschermd, kind van Jan Jacobus van Bochove en Helena Pieternella Annot
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd

Xbv.  Afgeschermd, kind van Adrianus Eigenraam (IXae) en Teuntje den Hollander, relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Afgeschermd en Afgeschermd
   Woont op 16/12/1998 in de U.S.A. 

Xbw.  Afgeschermd, kind van Adrianus Eigenraam (IXae) en Teuntje den Hollander, relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd

Afgeschermd en Afgeschermd
   Op 16-12-98 woonde in de U.S.A. 

Xbx.   Arend Eigenraam51, zn. van Hendrik Eigenraam (IXah) en Sophia Moerman, geb. te Vlaardingen op 31-08-1908 (31 jul 1908)117,118, chauffeur, expediteur, ovl. (41 jaar oud) te Kampen op 27-12-1949, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) te Vlaardingen op 25-09-1929 met zijn aangetrouwd tante Jacoba Geertruida van Kooij51 (zie IXal). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIck
  2.  Afgeschermd, volgt XIcl
  3.  Afgeschermd
   Jacoba Geertruida van Kooij51, tr. (2) met Pieter Eijgenraam51,7 (zie IXal). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xby.   Adrianus Eigenraam51, zn. van Hendrik Eigenraam (IXah) en Sophia Moerman, geb. te Vlaardingen op 08-09-1910119, expediteur, ovl. (75 jaar oud) te Rotterdam op 26-07-1986, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Vlaardingen op 28-08-1935 (25 aug 1935) met Alida Vons51, geb. te Vlaardingen op 21-04-1913145
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIcm
  2.  Afgeschermd, volgt XIcn
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xbz.   Adrianus Eigenraam51 (Eijgenraam), zn. van Koenraad Eigenraam (IXai) en Johanna Drop, geb. te Vlaardingen op 23-12-191534, tuinder, tr. (resp. 38 en 29 jaar oud) te Vlaardingen op 30-03-1954 met Pleuntje den Draak51, dr. van Arie den Draak en Neeltje Mooy, geb. te Vlaardingen op 29-10-192434, ovl. (82 jaar oud) te Emmen op 11-06-2007, gecr. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIco
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xca.   Johanna Eigenraam51, dr. van Koenraad Eigenraam (IXai) en Johanna Drop, geb. te Vlaardingen op 27-03-1918, ovl. (80 jaar oud) te Vlaardingen op 25-05-1998, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Vlaardingen op 01-07-1942 met Jan Moerman51, geb. te Vlaardingen op 10-01-1916, ovl. (72 jaar oud) te Maassluis op 20-04-1988. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

Xcb.   Dingeman Eigenraam51 (Eijgenraam), zn. van Koenraad Eigenraam (IXai) en Johanna Drop, geb. te Vlaardingen op 07-02-1922121, tuinder, ovl. (95 jaar oud) te Emmen op 12-07-2017, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Vlaardingen op 29-06-1949 met Trijntje Visser51, dr. van L Visser en Jannetje Kleywegt, geb. te Rozenburg op 08-08-1922121, ovl. (70 jaar oud) te Erica146 op 04-01-1993146
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd

Xcc.   Coenraad Eigenraam51, zn. van Koenraad Eigenraam (IXai) en Johanna Drop, geb. te Vlaardingen op 19-07-1924, ovl. (59 jaar oud) te Melbourne, Australia op 14-03-1984, tr. (resp. 24 en ongeveer 20 jaar oud) (1) te Vlaardingen op 28-07-1948, (gesch.) met Elisabeth. de Klepper51, geb. in 1928, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Mournington [Australië] op 01-08-1994. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  1. 

Coenraad Eigenraam en Elisabeth. de Klepper
   aangekomen op 18 maart per ms Fiarsea in Melbourne. 5 kinderen,Johanna 13,7,1949Koenraad  21,8,1950,Jacobus, Elisabeth en Linda. 
   Coenraad Eigenraam51, tr. (2) met Gudrun Annelore Eigenraam 1945 -2003 , geb. in 1945, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) in 2003. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xcd.   Susanna Eigenraam51, dr. van Koenraad Eigenraam (IXai) en Johanna Drop, geb. te Vlaardingen op 06-07-1929, ovl. (60 jaar oud) te Vlaardingen op 05-01-1990, tr. (23 jaar oud) te Vlaardingen op 28-05-1953 met Afgeschermd, kind van Pieter Dijkshoorn en Neeltje Verboon
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

Xce.  Afgeschermd, kind van Louwrens van IJperen en Wilhemina Eijgenraam (IXan), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIcp

Xcf.   Frans Eijgenraam51, zn. van Frans Eijgenraam (Xai) en Elizabeth Eijgenraam (IXao), geb. te 's-Gravenhage op 29-04-19113, vertegenwoordiger, ovl. (86 jaar oud) te Delft op 26-02-1998, tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) te Vlaardingen op 08-11-1939 met Clazina Cornelia Brinkman51, dr. van Willem Leendert Brinkman en Adriana van Pelt, geb. te Vlaardingen op 28-01-1913147,3, ovl. (95 jaar oud) te Naaldwijk op 04-04-2008. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd, volgt XIcq
  3.  Afgeschermd, volgt XIcr
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xcg.   Johannes Marinus (Johannes Marinus) Eijgenraam139, zn. van Frans Eijgenraam (Xai) en Elizabeth Eijgenraam (IXao), geb. te Vlaardingen op 27-04-19233, ovl. (80 jaar oud) te Vlaardingen op 14-03-2004, relatie met Afgeschermd
 Uit deze relatie een kind: 
  1.  Afgeschermd
 
Johannes Marinus Eijgenraam.
Op 30-11-1946 naar Kortenhoef verhuisd.
 

Xch.   Hendrik (Henk) Eijgenraam19, zn. van Frans Eijgenraam (Xai) en Elizabeth Eijgenraam (IXao), geb. te Vlaardingen op 18-03-19283, Princes Beatrixlaan 37, Maasland, Nederland, 010-5921639, ovl. (90 jaar oud) te Maasland op 18-10-2018, begr. Algemene begraafplaats, Maasland, tr. (23 jaar oud) te Maasland op 02-01-1952 met Afgeschermd, kind van Arie van Nierop en Aafje Buitelaar
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
 
Hendrik (Henk) Eijgenraam.
Via Hans Eijgenraam (collega bij de ING) verkregen:
Henk Eijgenraam.
Prinses Beatrixlaan 37.
3155 TH  Maasland.
tel 010 - 592 1639.
 

Xci.   Arie Eigenraam86, zn. van Pieter Eijgenraam (IXaq) en Dirkje Janson, geb. in 1900, seaman, 
 Hij krijgt 3 kinderen: 
  1.  Betty
  2.  Dirkje
  3.  William
 
Arie Eigenraam.
Was in 1947 al in Amerika.
 

Xcj.   Johannes Eigenraam86, zn. van Pieter Eijgenraam (IXaq) en Dirkje Janson, geb. op 10-10-1901, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) in 1972, relatie met Maartje van der Pols86, geb. te Rotterdam op 13-02-1913. 
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIcs
  2.  Afgeschermd
 
Johannes Eigenraam.
Is in 1947 maar Amerika geemigreerd.
 

Xck.   Magcheltje Eigenraam51, dr. van Pieter Eijgenraam (IXaq) en Dirkje Janson, geb. te Rotterdam op 07-08-1903, ovl. (86 jaar oud) te Lelystad op 06-01-1990, tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) (1) te Rotterdam op 28-12-1923 met Job Heus51, geb. te Rotterdam op 25-11-1899, ovl. (33 jaar oud) te Mechelen [België] op 26-04-1933. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Magcheltje Eigenraam51, tr. (beiden 32 jaar oud) (2) te 's-Hertogenbosch op 03-01-1936 met Petrus van Dijk51, geb. te Rotterdam op 11-01-1903, ovl. (60 jaar oud) te Amsterdam op 26-12-1963. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xcl.   Pieter Eigenraam51, zn. van Pieter Eijgenraam (IXaq) en Dirkje Janson, geb. te Rotterdam op 07-12-1905, vrachtrijder, ovl. (68 jaar oud) te Rotterdam op 30-10-1974, tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) te Rotterdam op 18-07-1934 met Helena Derichs51, geb. te Breinigerberg [Duitsland] op 21-06-1908. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Eduard Gobert 51, geb. te Delft op 10-12-1931, ovl. (65 jaar oud) te Rotterdam op 06-09-1997, volgt XIct
 
Helena Derichs.
Op 19-8-1955 naar Breinigerberg (Dld) verhuisd.
 

Xcm.   Arij Eijgenraam7,51, zn. van Johannes Kornelis Eijgenraam (IXar) en Maartje Bijl, geb. te Vlissingen op 20-05-1910, kantoorbediende, ovl. (43 jaar oud) te Naarden op 12-10-1953, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) te Amsterdam op 10-09-1936 met Geesje Maaike de Wit7,51, geb. te Ooststellingwerf op 03-02-1908. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.   Femmie Johanna 7,51, geb. te Naarden op 21-03-1939, verkoopster, ovl. (50 jaar oud) op 10-11-1989, tr. (26 jaar oud) te Amsterdam op 28-09-1965 met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd

Arij Eijgenraam en Geesje Maaike de Wit
   Woonde op 23-3-1941 op de Vaartweg 6 te Naarden. 

Xcn.   Adriana Elizabeth Eigenraam51, dr. van Johannes Kornelis Eijgenraam (IXar) en Maartje Bijl, geb. te Vlissingen op 08-12-1914, kantoorbediende, ovl. (64 jaar oud) te Amsterdam op 20-12-1978, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Amsterdam op 05-06-1941 met Klaas Boschma51, geb. te IJlst op 23-06-1916. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

Xco.   Gerard Eijgenraam51 Gerard is geboren na de scheiding van z'n moeder met Dirk Moerman, vandaar de achternaam Eijgenraam. Is op 3-5-1947 verhuisd Naam van moeder gehouden vanwege geboortedatum eerder dan huwelijksdatum, zn. van Dirk Moerman en Geertruida Eijgenraam (IXau), geb. te Vlaardingen op 07-05-192687, ovl. (83 jaar oud) te Heerlen op 01-03-2010, tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) te Eferding [Oostenrijk] op 16-08-1955 met Gertrude Derfler, dr. van Franz Derfler en Theresia Maurer, geb. te Kallham [Oostenrijk] op 17-08-193087, ovl. (87 jaar oud) te Amstenrade op 26-02-2018. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd, volgt XIcu
  4.  Afgeschermd, volgt XIcv

Xcp.   Sophia Eigenraam51, dr. van Leendert Philippus Eigenraam (IXav) en Jacoba Harrewijn, geb. te Vlaardingen op 31-10-1904, ovl. (78 jaar oud) te Vlaardingen op 02-01-1983, tr. (beiden 25 jaar oud) te Vlaardingen op 31-12-1929 met Hermanus van Teijlingen51, geb. te Vlaardingen op 14-10-1904, ovl. (77 jaar oud) te Vlaardingen op 13-10-1982. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd, volgt XIcw
  3.  Leendert Phillipus
  4.  Nel
  5.  Koos

Xcq.   Krijntje Eigenraam51, dr. van Leendert Philippus Eigenraam (IXav) en Jacoba Harrewijn, geb. te Vlaardingen op 26-02-1906, ovl. (81 jaar oud) te Vlaardingen op 19-11-1987, tr. (beiden 25 jaar oud) te Vlaardingen op 23-09-1931 met Arie Gerrit Noordhoek51, geb. te Vlaardingen op 30-08-1906, ovl. (62 jaar oud) te Vlaardingen op 01-05-1969. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd

Xcr.   Helena Eigenraam51, dr. van Leendert Philippus Eigenraam (IXav) en Jacoba Harrewijn, geb. te Vlaardingen op 18-09-1907, verkoopster herenmodeartikelen, ovl. (72 jaar oud) te Apeldoorn op 29-03-1980, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Vlaardingen op 24-07-1929 met Hendrik van der Linden51, geb. te Maassluis op 30-03-1906, ovl. (70 jaar oud) te Baarle-Nassau op 15-11-1976. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xcs.   Engelbertus van Zanten, zn. van Johannes van Zanten (IXaw) en Jannetje Moor, geb. te Wateringen op 26-09-188513, tuinder, ovl. (79 jaar oud) te Delft op 25-01-196513, relatie (1) met N. N.
 Uit deze relatie geen kinderen. 
   Engelbertus van Zanten, relatie (2) met Cato Delia van der Meer, dr. van Hubregt van der Meer en Maria Magdalena Ouwendijk, geb. te Monster13
 Uit deze relatie een dochter: 
  1.   Adriana Maria , geb. te Wateringen13, tr. te 's-Gravenhage met Johannes Dorotheus van der Mijl, zn. van Johannes Dorotheus van der Mijl en Pieternella Josina Maria Timmermans, geb. te Hiesfeld [Duitsland] op 06-02-190913, Aannemer bouwwerken, ovl. (77 jaar oud) te Wateringen op 14-02-198613, begr. te Wateringen 13. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie XI

XIa.   Cornelis Marinus (Cor) Eijgenraam52,51, zn. van Johannes Abraham (Jan) Eijgenraam (Xb) en Pauline Johanna (Paulien) van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 02-02-1911126,127,128, tuinder, ovl. (91 jaar oud) te Delft op 17-01-2003101,126, tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) te Schipluiden op 24-02-1938 met Aagje de Jong52, dr. van Simon de Jong en Grietje van der Eijck, geb. te Hof van Delft op 19-09-1915148,126,128, ovl. (87 jaar oud) te Delft op 08-11-2002148,101,126
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIa
  2.   Simon Johannes (Simon) 32,101,148, geb. te Rijswijk op 17-03-1941126,128, ovl. (71 jaar oud) te Voorschoten op 23-02-2013, volgt XIIb
  3.  Afgeschermd, volgt XIIc
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd
  7.  Afgeschermd, volgt XIId
  8.  Afgeschermd


 
Cornelis Marinus (Cor) Eijgenraam.
Hij was vele jaren secretaris-penningmeester van de Delftse groentenveiling en voorzitter van de Rabobank Delft. Heeft gewoond op de Zuideindseweg 16 te Delfgauw (gem. Pijnacker).
 

Cornelis Marinus (Cor) Eijgenraam en Aagje de Jong
   Woonde in 1938 op het Haantje 16 in Delft.
Woonde in 1968 in Pijnacker. 

XIb.   Paulus Johannes (Pauw) Eijgenraam52,51,127,129, zn. van Johannes Abraham (Jan) Eijgenraam (Xb) en Pauline Johanna (Paulien) van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 05-05-1912, tuinder, ovl. (89 jaar oud) te 's-Gravenzande op 12-01-2002 (12 apr 2002), tr. (resp. 33 en 24 jaar oud) te Schipluiden op 19-09-1945 met Antje Cornelia (Annie) Vreugdenhil52,149,51, geb. te Loosduinen op 21-05-1921129, ged. te Loosduinen129, ovl. (75 jaar oud) te 's-Gravenhage op 27-01-1997. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd, volgt XIIe
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  AfgeschermdPaulus Johannes (Pauw) Eijgenraam en Antje Cornelia (Annie) Vreugdenhil
   Woonde in 1968 in Loosduinen. 

XIc.   Marinus Cornelis (Rinus) Eijgenraam52,51, zn. van Johannes Abraham (Jan) Eijgenraam (Xb) en Pauline Johanna (Paulien) van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 16-07-1913 Kinderen allen gedoopt 1e zondag na geboorte behalve Johannes Abraham en Paul?127,130, ged. te Delft130, winkelier, ovl. (92 jaar oud) te Bennekom op 28-01-2006, begr. te Bennekom op 01-02-2006, tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) te Rotterdam op 23-06-1943 met Hugorina (Rina) van der Kaaden52,32, dr. van Carel van der Kaaden en Lijntje Peters, geb. te Rotterdam (te Capelle a/d IJssel) op 16-01-1917130, ovl. (83 jaar oud) te Ede op 19-08-2000. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIf
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd, volgt XIIg
  4.  Afgeschermd, volgt XIIh
  5.  Afgeschermd, volgt XIIi
  6.  Afgeschermd, volgt XIIj
  7.  Afgeschermd, volgt XIIk
  8.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. Marinus Cornelis (Rinus) Eijgenraam en Hugorina (Rina) van der Kaaden
   Woonde in 1968 in Berkel. 

XId.   Johanna Paulina (Jo) Eijgenraam52,51,32, dr. van Johannes Abraham (Jan) Eijgenraam (Xb) en Pauline Johanna (Paulien) van der Kooij, geb. te Hof van Delft (te Schipluiden) op 10-01-1915127,125, ged. te Delft125, winkelierster uurwerken, ovl. (70 jaar oud) te Delft op 23-10-1985, tr. (resp. 35 en 34 jaar oud) te Delft op 16-08-1950 met Johannes Diederik (Jo) van Altena52,51, zn. van Aalt van Altena, geb. te Hasselt op 14-11-1915125, horlogemaker, ovl. (38 jaar oud) te Delft op 27-03-1954125
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit deze relatie geen kinderen. Johannes Diederik (Jo) van Altena en Johanna Paulina (Jo) Eijgenraam
   Woonde in 1968 in Delft. 

XIe.   Maria (Rie) Eijgenraam52,51, dr. van Johannes Abraham (Jan) Eijgenraam (Xb) en Pauline Johanna (Paulien) van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 01-12-1916127,88, ged. te Delft88, kantoorbediende, ovl. (77 jaar oud) te Delft op 26-01-1994, tr. (resp. 35 en 31 jaar oud) te Delft op 15-02-1952 met Johannes (Jo) Harte52,51, geb. te Delft op 22-06-192088, ged. te Delft88, ovl. (86 jaar oud) te Rijswijk op 26-12-2006. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  AfgeschermdJohannes (Jo) Harte en Maria (Rie) Eijgenraam
   Woonde in 1968 in Delft. 
 
Johannes (Jo) Harte.
correspondent.
 

XIf.   Pieter Johannes (Piet) Eijgenraam52,51,127,128, zn. van Johannes Abraham (Jan) Eijgenraam (Xb) en Pauline Johanna (Paulien) van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 17-11-1918, tuinder, ovl. (88 jaar oud) te Delft op 22-08-2007, begr. te Schipluiden op 27-08-2007, tr. (resp. 32 en 34 jaar oud) te Klundert op 17-05-1951 met Trijntje Werkman52,150, geb. te Klundert op 16-01-1917 (16 jan 1918)128, ovl. (90 jaar oud) op 16-05-2007. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIl
  2.  Afgeschermd, volgt XIIm
  3.  Afgeschermd, volgt XIIn
  4.  Afgeschermd, volgt XIIoPieter Johannes (Piet) Eijgenraam en Trijntje Werkman
   Woonde in 1968 in Schipluiden. 

XIg.  Afgeschermd, kind van Johannes Abraham (Jan) Eijgenraam (Xb) en Pauline Johanna (Paulien) van der Kooij, relatie met Afgeschermd, kind van Jan Wilhelm van Swigchem en Leentje Pieternella de Kruijter
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Marleentje (Marleen) Eijgenraam51, geb. te Delft op 11-08-195089, bibliothecaresse, vertaler spaans, ovl. (63 jaar oud) te Amsterdam op 25-12-2013. 
  2.  Afgeschermd
  3.  Eijgenraam, geb. en ovl. te Delft op 22-11-1953. 
  4.   Felix Eijgenraam52,51, geb. te Delft op 04-08-1957125, moleculairbioloog, wetenschapsjournalist, ovl. (36 jaar oud) te Amsterdam op 07-07-1994 (13 jul 1994). Afgeschermd en Afgeschermd
   Woonde in 1968 in Delft op de Spoorsingel 28 (1949-1957). 

XIh.   Anna Willemina (Annie) Eijgenraam52,51,32, dr. van Johannes Abraham (Jan) Eijgenraam (Xb) en Pauline Johanna (Paulien) van der Kooij, geb. te Schipluiden op 30-01-1924127, zonder beroep, ovl. (57 jaar oud) te Warnsveld op 20-03-1981, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Delft op 18-04-1951 met Cornelis Abraham (Kees) de Graaf52,51, geb. te 's-Gravenhage op 18-12-1926151, ged. te 's-Gravenhage op 16-01-1927151, maatschappelijk werk adviseur, ovl. (94 jaar oud) te Apeldoorn op 15-10-2021. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIp
  2.  Afgeschermd, volgt XIIq


 
Anna Willemina (Annie) Eijgenraam.
Op 20-5-1949 naar Delft verhuisd.
 

Cornelis Abraham (Kees) de Graaf en Anna Willemina (Annie) Eijgenraam
   Woonde in 1968 in Apeldoorn. 

XIi.   Cornelis (Cor) Eijgenraam51, zn. van Abraham Alexander Eijgenraam (Xc) en Maria Adriana Overvoorde, geb. te Delft op 20-07-192288, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te s,Gravezande in 2010, tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) te 's-Gravenzande op 16-10-1951 met Klasina van der Wijden51,152, dr. van Hendrik van der Wijden en Elisabeth Alblas, geb. te 's-Gravenzande op 01-04-1927, ovl. (85 jaar oud) te s, Gravenzande op 03-01-2013. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIr
  2.  Afgeschermd, volgt XIIs
 
Cornelis (Cor) Eijgenraam.
Is in de oorlog op transport gezet, maar is uit de trein gesprongen.
 

XIj.   Abraham Cornelis Eijgenraam51, zn. van Abraham Alexander Eijgenraam (Xc) en Maria Adriana Overvoorde, geb. te Delft op 26-02-192488, boekhouder, ovl. (70 jaar oud) te Delft op 26-05-1994, tr. (34 jaar oud) te Amersfoort op 25-09-1958 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIk.  Afgeschermd, kind van Abraham Alexander Eijgenraam (Xc) en Maria Adriana Overvoorde, relatie met Afgeschermd, kind van Pieter van der Ster en Cornelia Elisabeth van den Bos
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Abraham Alexander Eijgenraam51, geb. te Delft op 18-10-1952, ovl. (één week oud) te Delft op 25-10-1952. 
  2.   Pieter Eijgenraam51, geb. te Delft op 18-10-1952, ovl. (12 dagen oud) te Delft op 30-10-1952. 
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd
  7.  Afgeschermd

XIl.   Cornelis Eijgenraam52,51, zn. van Leendert Arie Eijgenraam (Xe) en Hansje Driessen, geb. te Schipluiden op 15-11-192288, leeraar Frans, conrector v/h Christelijk Lyceum, ovl. (46 jaar oud) te Alphen a/d Rijn op 23-01-196952, tr. (36 jaar oud) te Alphen a/d Rijn op 20-02-1959 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIt
  2.  Afgeschermd, volgt XIIu
  3.  Afgeschermd, volgt XIIv
  4.  Afgeschermd, volgt XIIw

XIm.   Anna Johanna (Annie) Eijgenraam52,51, dr. van Leendert Arie Eijgenraam (Xe) en Hansje Driessen, geb. te Schipluiden (te Den Hoorn) op 06-07-1924 (7 jul 1924) KBF: 's-Gravenhage88, ovl. (52 jaar oud) te Leiden op 08-11-1976, tr. (22 jaar oud) te Schipluiden op 25-09-1946 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd

Afgeschermd en Anna Johanna (Annie) Eijgenraam
   Woonde in 1961 in Bodegraven. 

XIn.   Alexander Eijgenraam52,51, zn. van Leendert Arie Eijgenraam (Xe) en Hansje Driessen, geb. te Schipluiden (te Den Hoorn) op 20-01-192688, tuinder, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) in 2011, tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) te 's-Gravenhage (te Loosduinen) op 19-09-1951 met Maria Johanna Gerarda Toet52,105, dr. van Johannes Toet en Margaretha Vreugdenhil, geb. te 's-Gravenhage (te Loosduinen) op 29-09-192988, ovl. (79 jaar oud) te Delft op 27-03-2009, begr. te Loosduinen op 31-03-2009. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIx
  2.   Johannes Alexander 105, geb. te Delft op 25-11-195388, ovl. (46 jaar oud) te Schiedam in 01-2000, volgt XIIy
  3.  Afgeschermd, volgt XIIz
  4.   Marcel Cornelis 105, geb. te Rijswijk op 07-07-195788, ovl. (62 jaar oud) te Honselersdijk op 24-11-2019, volgt XIIaa
  5.  Afgeschermd, volgt XIIab
  6.  Afgeschermd, volgt XIIac
 
Alexander Eijgenraam.
Op 13-11-1950 verhuisd naar B.wijk ZH.
Op 5-2000 op bezoek geweest samen met z'n zoon Leendert Arie. Alexander heeft een tuinderij gehad op Sion (bij Rijswijk), vlakbij van der Meer op Sion. Door de stenen palen en dan de tuinderij rechts. Nu tuint er een ander zoon van hem daar. Leendert Arie was bloemenhandelaar en kwam hierdoor in vele landen.
 

Alexander Eijgenraam en Maria Johanna Gerarda Toet
   Woonde in 1961 in Rijswijk. 

XIo.   Maria Eijgenraam52,51, dr. van Leendert Arie Eijgenraam (Xe) en Hansje Driessen, geb. te Schipluiden (te Den Hoorn) op 28-05-192788, ovl. (92 jaar oud) te Schipluiden op 28-09-2019, tr. (26 jaar oud) te Schipluiden op 07-04-1954 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Janneke de Jonge

Afgeschermd en Maria Eijgenraam
   Woonde in 1961 in Delft. 

XIp.   Jan Eijgenraam52,51, zn. van Leendert Arie Eijgenraam (Xe) en Hansje Driessen, geb. te Schipluiden (te Den Hoorn) op 01-06-192988, ovl. (90 jaar oud) te Delft op 13-02-2020, relatie met Afgeschermd
 Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIad
  2.  Afgeschermd, volgt XIIae
  3.  Afgeschermd, volgt XIIaf
 
Jan Eijgenraam.
Sion.
 

Jan Eijgenraam en Afgeschermd
   Woonde in 1961 in Rijswijk. 

XIq.   Johannes Maarten Eijgenraam52,51, zn. van Leendert Arie Eijgenraam (Xe) en Hansje Driessen, geb. te Schipluiden (te Den Hoorn) op 01-11-193288, ovl. (88 jaar oud) te Midden Delfland op 10-12-2020, relatie met Afgeschermd
 Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

Johannes Maarten Eijgenraam en Afgeschermd
   Woonde in 1961 in Den Hoorn. 

XIr.   Afgeschermd, kind van Leendert Arie Eijgenraam (Xe) en Hansje Driessen, tr. (Leendert 27 jaar oud) te Schipluiden op 12-10-1956 met Leendert Pieter van der Gaag52, geb. te Delft op 17-05-1929, architect, ovl. (79 jaar oud) te Delft op 02-06-2008. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIag
  2.  Afgeschermd, volgt XIIah
  3.  Afgeschermd, volgt XIIai
  4.  Afgeschermd, volgt XIIaj

Leendert Pieter van der Gaag en Afgeschermd
   Woonde in 1961 in Den Hoorn. 
 
Leendert Pieter van der Gaag.
architect.
 

XIs.   Willem Jacob Eijgenraam52, zn. van Leendert Arie Eijgenraam (Xe) en Hansje Driessen, geb. te Schipluiden (te Den Hoorn) op 07-05-193688, ovl. (72 jaar oud) op 07-06-2008, relatie met Afgeschermd
 Uit deze relatie 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIak
  2.  Afgeschermd, volgt XIIal
  3.  Afgeschermd, volgt XIIam
  4.  Afgeschermd

Willem Jacob Eijgenraam en Afgeschermd
   Woonde in 9161 in Den Hoorn. 

XIt.  Afgeschermd, kind van Leendert Arie Eijgenraam (Xe) en Hansje Driessen, relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XIu.   Alida Johanna Eijgenraam10,8,51, dr. van Johannes Eijgenraam (Xf) en Maria Cornelia van Doorne, geb. te Delft op 02-06-190162, ovl. (83 jaar oud) te Delft op 25-04-198562, tr. (resp. 26 en 36 jaar oud) te Delft op 16-11-1927 met Dirk Boode8,51 (Bode), geb. te Delft op 25-06-189162, ovl. (66 jaar oud) te Delft op 16-11-1957. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIv.   Alida Johanna Eijgenraam52,51, dr. van Abraham Eijgenraam (Xh) en Johanna Christina van Velzen, geb. te Delft op 09-07-191962, tr. (24 jaar oud) te Delft op 07-01-1944 met J.L.V. Eckhardt52
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIw.   Johannes Abraham Eijgenraam52,51, zn. van Abraham Eijgenraam (Xh) en Johanna Christina van Velzen, geb. te Delft op 29-08-192462, arbeider Kabelfabriek NKF, ovl. (64 jaar oud) te Delft op 14-11-1988, tr. (resp. 30 en 24 jaar oud) te Delft op 27-04-1955 met Maartje Hoogendoorn52,51, geb. te Delft op 24-01-1931, ovl. (50 jaar oud) te Delft op 16-03-1981. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIx.  Afgeschermd, kind van Afgeschermd (Xj) en Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIan
  2.  Afgeschermd, volgt XIIao
 
Afgeschermd.
Carolien woonde in 2003 nog in Lisse.
 

XIy.   Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd (Xk), relatie met Annie Sietzes Des Plantes134, geb. op 07-05-1915. 
 Uit deze relatie 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIap
  2.  Afgeschermd, volgt XIIaq
  3.  Afgeschermd, volgt XIIar
  4.  Afgeschermd, volgt XIIas

XIz.   Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd (Xk), relatie met Martin Schenk134, geb. op 30-03-1916, ovl. (79 jaar oud) op 08-06-1995. 
 Uit deze relatie 7 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIat
  2.  Afgeschermd, volgt XIIau
  3.  Afgeschermd, volgt XIIav
  4.  Afgeschermd, volgt XIIaw
  5.  Afgeschermd, volgt XIIax
  6.  Afgeschermd, volgt XIIay
  7.  Afgeschermd, volgt XIIaz

XIaa.   Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd (Xk), relatie met Jenneke van de Linden134, geb. op 31-08-1920, ovl. (70 jaar oud) op 07-01-1991. 
 Uit deze relatie 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIba
  2.  Afgeschermd, volgt XIIbb
  3.  Afgeschermd, volgt XIIbc
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit deze relatie geen kinderen. 

XIab.   Afgeschermd, kind van Adriaan (Aad) Eijgenraam (Xl) en Afgeschermd, tr. (Jan 24 jaar oud) te Delft op 11-12-1942 met Jan Hendrik Ottevangers134,51, geb. te Gorinchem op 17-02-1918, ovl. (80 jaar oud) te Leidschendam op 08-03-1998. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIbd
  2.  Afgeschermd, volgt XIIbe
 
Afgeschermd.
Woonde op de Heemskerkstraat 4 te Delft.
 

Jan Hendrik Ottevangers en Afgeschermd
   Uit de familie-advertenties tot 1970; het volgende bericht:
Na het huwelijk gaan wonen in :
vd Kasteelestraat 42.
's-Gravenzande. 
 
Jan Hendrik Ottevangers.
Woonde op de Delfgauwscheweg 197 te Delft.
 

XIac.   Afgeschermd, kind van Adriaan (Aad) Eijgenraam (Xl) en Afgeschermd, tr. (Alb. 27 jaar oud) te Delft op 25-06-1943 met Alb. Joh. van Rijsoord134 (van Rijsoort), geb. op 28-09-1915, ovl. (65 jaar oud) op 05-07-1981. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIbf
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit deze relatie geen kinderen, relatie met Afgeschermd. Uit deze relatie geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd

XIad.   Afgeschermd, kind van Adriaan (Aad) Eijgenraam (Xl) en Afgeschermd, tr. (Frederik 28 jaar oud) te Delft op 18-05-1951 met Frederik Eke van der Zee51, geb. te Delft op 17-01-1923, ovl. (60 jaar oud) te Arnhem op 19-04-1983. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd

XIae.  Afgeschermd, kind van Adriaan (Aad) Eijgenraam (Xl) en Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Hendrik Johannes Wijnmaalen en Maria Kouwenhoven (Xay) (zie XIce). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIbg
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit deze relatie geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd

XIaf.   Afgeschermd, kind van Adriaan (Aad) Eijgenraam (Xl) en Afgeschermd, tr. (Jacobus 25 jaar oud) te Delft op 30-01-1953 met Jacobus Mostert134 (Mosterd), geb. op 02-10-1927, ovl. (55 jaar oud) op 25-03-1983134
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIag.  Afgeschermd, kind van Afgeschermd (Xm) en Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Martin Roos en Wilhelmina Geertruida Lindenhof
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIbh
  2.  Afgeschermd, volgt XIIbi
  3.  Afgeschermd, volgt XIIbj
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit deze relatie geen kinderen. 

XIah.  Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd (Xn), relatie met Afgeschermd
 Uit deze relatie 6 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd

XIai.  Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd (Xn), relatie met Afgeschermd
 Uit deze relatie 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd

XIaj.  Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd (Xo), relatie met Afgeschermd
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIbk
  2.  Afgeschermd

XIak.  Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd (Xo), relatie met Afgeschermd
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIbl
  2.  Afgeschermd

XIal.  Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd (Xp), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd, volgt XIIbm
  4.  Afgeschermd, volgt XIIbn

XIam.  Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd (Xp), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIbo
  2.  Afgeschermd, volgt XIIbp
  3.  Afgeschermd, volgt XIIbq

XIan.   Afgeschermd, kind van Afgeschermd (Xq) en Afgeschermd, tr. (Maria 22 jaar oud) (1) te Leiden op 20-12-1965 met Maria Elisabeth de Knegt8,51,134, geb. op 09-10-1943, ovl. (43 jaar oud) op 14-06-1987. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, volgt XIIbr
  3.  Afgeschermd
  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIao.   Everdine Wilhelmina Eijgenraam52,51, dr. van Johannes Eijgenraam (Xr) en Marie Elisabeth Badoux, geb. te Schiedam op 02-01-1923, ovl. (98 jaar oud) te Schiedam in 11-2021, tr. (23 jaar oud) te Schiedam op 28-05-1946 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
 
Everdine Wilhelmina Eijgenraam.
Woonde in 1944 op de Nieuwe Haven 123a te Schiedam.
 

Afgeschermd en Everdine Wilhelmina Eijgenraam
   Zij woonden in 1959 in Amersfoort.
Zij woonde in 1950 op de Rotterdamserijweg 147 te Overschie. 

XIap.  Afgeschermd, kind van Hendrik Eijgenraam (Xs) en Elsziena Helena Knot, relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIaq.  Afgeschermd, kind van Johannes Petrus Laurens van der Beek en Trijntje Johanna Eijgenraam (Xt), relatie met Afgeschermd
 Uit deze relatie een kind: 
  1.  Afgeschermd

XIar.  Afgeschermd, kind van Pieter Goudappel en Afgeschermd (Xu), relatie met Afgeschermd
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIas.  Afgeschermd, kind van Pieter Goudappel en Afgeschermd (Xu), relatie met Afgeschermd
 Uit deze relatie 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd

XIat.  Afgeschermd, kind van Adrianus van Rijs en Afgeschermd (Xw), relatie met Afgeschermd
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIau.  Afgeschermd, kind van Willem Roos en Afgeschermd (Xx), relatie met Afgeschermd
 Uit deze relatie een kind: 
  1.  Afgeschermd

XIav.  Afgeschermd, kind van Willem Roos en Afgeschermd (Xx), relatie met Afgeschermd
 Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XIaw.  Afgeschermd, kind van Willem Roos en Afgeschermd (Xx