Bronnen Bronnen
Bronnen

GL01

www.genlias.nl 01 (Algemene bron)
datum: 2005
hierin
2005 Janke Algra (*1848-1912)
Pieter Alles Algra en Maaike Barendsma

DVS

Afgeschermd (Algemene bron)
plaats: Amsterdam
datum: 1999
hierin
1999 Pieter Johannes van Swigchem (*1917-1917)
Gerbrand Ferckes Aytta (*1440-1484)
Jan Willem van Swighum (*1781-1812)
Sovia Gesina Wolters (*1782-)
Pieter Antonij van Swigchem (*1810-1880)
Alida van Swigchum (*1906-)
Jan Wilhelm van Swigchum (*1813-1892)
Jan Willem van Swighum en Sovia Gesina Wolters
Jan Wilhelm van Swigchum (*1874-1932)
Sophia Gezina van Swigchem (*1842-1892)
Dirk de Vries (*1849-)
Ruurd Meere (-)
Anna de Vries (*1842-1895)
Janke van Swigchum (*1848-1896)
Greta Jantina (Greet) Winter (*1920-1996)
Pieter Johannes (Pier) van Swigchem (*1918-)
Jan Willem van Swigchem (-1975)
Gerrit van Swigchem (-)
Jacoba Ter Marsch (-)
N.n. van Swigchem (-)
N.n. van Swigchem (-)
Jan Wilhelm van Swigchum (*1903-1993)
Johannes Hendricus van Swigchum (*1916-1995)
Johanna Neeltje van Dijk (*1904-1994)
Francina J. P. van Aertsen (*1919-)
Folckert Aytta (*1484-1545)
Seerp van Aytta (*1510-1556)
Gerbrant van Aytta (*1505-)
Wigle van Aytta (*1507-1577)
Rintze van Aytta (*1509-1570)
Jacoba Damant (-1552)
Hette van Aytta (*1546-1576)
Wijbrant van Aytta (*1548-)
Viglius van Aytta (-1641)
Viglius Zuichemius van Aytta (-1635)
Viglius Zuichemius van Aytta van Zwichum (-1651)
Viglius van Aytta testament: in 1619
Viglius Wijbrandus van Aytta van Zwichem (-1670)
Viglius Ernestus van Aytta (-1729)
Gellius Wijbrandus van Aytta (*1688-1772)
Wilhelmina van Coenders (-1721)
Viglius Wijbrandus van Aytta (~1718-)
Elisabeth Clara van Aytta (~1719-1789)
Egbert Jan van Aytta (~1721-)
Allegonda van Coenders (-1782)
Clara Susanna van Aytta (-)
Douwe van Swigchem en Greta Jantina (Greet) Winter
Pieter Johannes (Pier) van Swigchem en Maartje van der Spek
Gerrit van Swigchem en Jacoba Ter Marsch
Gerrit van Swiggum en Marijke Borens
Jan Wilhelm van Swigchum en Johanna Neeltje van Dijk
Johannes Hendricus van Swigchum en Francina J. P. van Aertsen
Gerbrand Ferckes Aytta en Jets Bucama
Folckert Aytta en Ydt Hania
Seerp van Aytta en Barbara van Hettema
Wigle van Aytta en Jacoba Damant
Wijbrant van Aytta en Cornelia van Tjepnia
Hette van Aytta en Bauck van Buygers
Viglius van Aytta en Cnier van Teetlum
Viglius Zuichemius van Aytta en Foockel Ruurdsdr
Viglius Zuichemius van Aytta van Zwichum en Frouck van Aylva
Viglius van Aytta en Beatrix van Liauckama
Viglius Wijbrandus van Aytta van Zwichem en Susanna de Laignier
Viglius Ernestus van Aytta en Clara van Wissema
Gellius Wijbrandus van Aytta en Wilhelmina van Coenders
Gellius Wijbrandus van Aytta en Allegonda van Coenders