Bronnen Bronnen
Bronnen

FS03

www.familysearch.org 03 (Algemene bron)
datum: 2005
hierin
2005 Alle Pieters Algra (*1852-1913)

HOO0001

Website Hoogenboom-van Puijfelik (Algemene bron)
hierin
Jan Jans Barendsma (*1789-1858)
Janke Pieters Piebes (*1786-1856)
Maaike Barendsma (*1817-1867)
Jan Jans Barendsma en Janke Pieters Piebes
Piebe Jans Barendsma (*1810-1826)
Hendrikje Jans Barendsma (*1819-1819)
Bruin Barendsma (*1825-1902)
? Barendsma (*1827-)
Marijtje Barendsma (*1828-)
Renske van Dijk (*1833-1889)
Jan Barendsma (Bro(O)s(E)liske) (~1759-1807)
Johanna Eijsing (*1752-1827)
Antje Barendsma (Bro(O)s(E)liske) (*1786-)
Andries Jan Brooseliske (~1792-1821)
Hendrikje Barendsma (Bro(O)s(E)liske) (*1797-)
Johannes Broseliski (-)
Joris Broseliski (~1755-)
Maria Broseliske (~1764-1812)
Hendrik Broseliski (~1767-)
Carolina Broseliski (~1770-1846)
Ytse Willems van der Klomp (-1846)
Piebe Gosses Laverman (~1753-1818)
Maaike Everts de Haan (~1757-1842)
Gosse Laverman (*1778-)
Berber Laverman (*1780-1852)
Romkje Laverman (*1782-1852)
Antje Laverman (*1783-1859)
Evertie Laverman (*1788-)
Bruin Laverman (*1792-1823)
Sye Laverman (*1795-)
Jacob Laverman (*1797-1870)
Diewke Laverman (*1800-)
Johannes Ruurds Swarts (*1761-1833)
Wijbe Errits Hamstra (*1750-1842)
Bavius Atses Ynia (*1785-)
Feikje Ynia (*1810-1813)
Sara Gerrits van der Meulen (*1798-1853)
Cornelis Durks Bakker (*1799-)
Gosse Sijes (-1794)
Romkje Piebes (*1723-)
Sije Sijes (*1749-1840)
Janke Sijes (*1751-1822)
Jacob Sijes (*1755-1811)
Anne Sijes (*1758-)
Hidde Sijes (*1762-)
Johannes Sijes (*1767-1838)
Evert Hayes de Haan (*1708-1783)
Berber Romkes (~1733-)
Romke de Haan (~1755-)
Bruin de Haan (~1761-)
Antje de Haan (~1764-)
Duuwke de Haan (~1767-)
Romke Bruins (~1703-1762)
Antje Feitses (~1702-1762)
Bruin Bruins (~1724-)
Feitse Bruins (~1728-)
Soukje Bruins (~1728-)
Oedske Bruins (~1730-)
Tjeerd Bruins (~1734-)
Maria Bruins (~1736-)
Tjeerd Bruins (~1738-)
Tetje Bruins (~1739-)
Abraham Bruins (~1743-)
Sara Bruins (~1745-)
Bruin Barendsma en Renske van Dijk
Freerk van Dijk en Lijsbet Pieters Koning
Jan Barendsma (Bro(O)s(E)liske) en Johanna Eijsing
Andries Jan Brooseliske en Jaatje Koster
Johannes Broseliski en Hendrikje Hendriks
Jilles Collard en Maria Broseliske
Ytse Willems van der Klomp en Carolina Broseliski
Willem Jans Leekster en Sophia Jans Broseliske
Christiaan Broseliske en Johanna Jans Vlietstra
Piebe Gosses Laverman en Maaike Everts de Haan
Johannes Ruurds Swarts en Berber Laverman
Wijbe Errits Hamstra en Berber Laverman
Bavius Atses Ynia en Antje Laverman
Atze Petrus Ynia en Feikje Aebes
Evertie Laverman en Tjittske W. Miedema
Evertie Laverman en Tjittske W. Miedema
Bruin Laverman en Taetske Stienstra
Sye Laverman en Sara Gerrits van der Meulen
Jacob Laverman en Martjen Jans Bok
Cornelis Durks Bakker en Diewke Laverman
Durk Uilkes en Elske Willems
Gosse Sijes en Romkje Piebes
Piebe Fokkes en Janke Hiddes
Sije Sijes en Akke Klazes
Douwe Hoss en Janke Sijes
Jacob Sijes en Akke Jans
Pietje Weins en Anne Sijes
Hidde Sijes en Trijntje Jacobs
Johannes Sijes en Jantje Piers
Jan Eijsing en Antje Johannes Minsing
Albert Eijsing en Maijke Klinkhoff
Evert Hayes de Haan en Maaike Jans
Evert Hayes de Haan en Berber Romkes
Bruins Tjeerds en Oedske Sijbrens
Feitse Sakes en Sjoukje Gosses
Haye Aukes en Pietje Reiners

FS05

www.familysearch.org 05 (Algemene bron)
datum: 2005
hierin
2005 Pyter Halbes (*1718-)
Baafke Everts (*1722-)
Halbe Tieerds (*1664-1721)
Maijke Luytjens (*1671-)
Tieerd Halbes (*1604-)
Sipk Tomas (*1604-)
Luytien Jelles (*1645-)
Trijntje Pyters (*1649-)
Pyter Halbes en Baafke Everts
Halbe Tieerds en Maijke Luytjens
Tieerd Halbes en Sipk Tomas