Bronnen Bronnen
Bronnen

INKO06

www.vanderkooij.org 06 (Algemene bron)
datum: 2005
hierin
2005 Ridderus Sijmonsz. van der Kooij en Geertruijd Arendsdr de Hoog
Gabriël Jacobsz. van der Kooij en Annetje Sijmonsdr. Hoorewech
Annetje Sijmonsdr. Hoorewech (*1668-†1759)
Ridderus Sijmonsz. van der Kooij (~1723-†1765)
Geertruijd Arendsdr de Hoog (~1726-)
Hester Jacobsdr. van der Kooij (*1729-†1815)
Annetje Gabriëlsdr. van der Kooij (*1692-†1761)
Neeltje Sijmonsdr. van der Kooij (-)
Simon Ridderusz. van der Kooij (*1753-†1841)
Trijntje Jacobsdr. Poot (*1760-†1836)
Jacobus Simonsz. van der Kooij (*1793-†1872)
Maartje van der Spek (-†1851)
Simon van der Kooij (*1830-†1916)
Jaapje Zeelenberg (*1827-)
Maria Gabriëlsdr. van der Kooij (~1696-)
Jacob Gabriëlsz. van der Kooij (~1701-1764)
Cornelis Gabriëlsz. van der Kooij (~1705-†1734)
Johannes Jacobsz. van der Kooij (~1732-†1814)
Arij Philipsz. Qualm en Neeltje Gabriëlsdr. van der Kooij
Simon Ridderusz. van der Kooij en Trijntje Jacobsdr. Poot
Jacobus Simonsz. van der Kooij en Maartje van der Spek
Simon van der Kooij en Jaapje Zeelenberg