Bronnen Bronnen
Bronnen

BWB0001

Website Ben Wilbrink www.benwilbrink.nl 1 (Algemene bron)
hierin
Annetje Sijmonsdr. Hoorewech (*1668-†1759)
Blasius Pietersz Dijcxhoorn (~1560-1642)
Jannetje Patijn (Paters) (~1756-†1819)
Cornelis Leendertsz van der Vlugt (~1715-)
Dirk van der Vlugt en Jannetje Patijn (Paters)
Ridderus Sijmonsz. van der Kooij en Geertruijd Arendsdr de Hoog
Gabriλl Jacobsz. van der Kooij (~1668-†1727)
Ridderus Sijmonsz. van der Kooij (~1723-†1765)
Geertruijd Arendsdr de Hoog (~1726-)
Jacob Jacobsz. van der Kooij (~1791-†1859)
Anna van der Kooij (*1817-†1907)
Dirk Dijkxhoorn (*1817-†1889)
Dirk Dijkxhoorn en Anna van der Kooij
Sijmon Gabriλlsz. van der Kooij (~1694-1764)
Neeltje Riddersdr Dockum (~1699-1779)
Cornelia Jansdr van der Spek (*1790-†1822)
Douwe van Swigchem (*1915-)
Pieter Aryszoon Dijkxhoorn (*1786-)
Arij de Jongh (-)
Arij Pietersz Dijkxhoorn (~1763-†1847)
Cornelia Riddersdr van der Kooij (~1761-†1832)
Pieter Arentsz Dijkxhoorn (~1719-†1789)
Leentje van den Berg (~1717-)
Arent Pieter Dijcxhoorn (~1667-†1727)
Ariaantje Pietersdr Qualm (~1693-†1765)
Arij Gerritsz van den Berg (*1676-†1722)
Neeltje Willemsdr van der Burg (*1673-)
Pieter Arentsz Dijcxhoorn (*1639-†1712)
Maartje de Ghilde (Cleywech) (-†1720)
Pieter Ariensz Qualm (~1666-†1732)
Jannetje Cornelisdr Clapwijck (Klapwijk) (~1669-†1709)
Aaltje Cornelisdr Starrenburg (~1667-)
Gerrit Rembrantsz van den Berg (-†1682)
Leuntje Ariensdr Mostert (-†1685)
Willem Jansz Touw van der Burg (-)
Maertje Jacobsdr Doelman (-†1708)
Arent Blasiusz Dijcxhoorn (~1593-†1654)
Elisabeth Adriaensdr de Zeeuw (*1600-1679)
Adriaen Leendertsz Qualm (*1630-†1706)
Jannetje Philipsdr Dijkshoorn (~1631-†1706)
Cornelis Arijsz Clapwijck (Klapwijk) (~1636-)
Reijmbrant Ariensz van den Berg (*1619-)
Jaapje Gerritsdr (-†1685)
Arij Dirksz Mostert (*1590-†1638)
Jan Willemsz Touw van der Burg (*1613-)
Neeltje Ariens Post (-†1708)
Maartje Jansdr van Rijn (-†1669)
Neeltgen IJsbrantsdr Heemskerck (*1565-†1617)
Margaretha Lenertsdr van der Houve (*1567-†1660)
Adriaen Dircxsz van den Vogelesank (-†1622)
Pieter Cornelisz Dijcxhoorn (*1530-†1570)
Apolonia Arendsdr Pols (*1535-1590)
Arij Dijkxhoorn (*1813-)
Ridderus Dijkxhoorn (*1790-†1848)
Annetje van der Vlugt (~1796-)
Jacob Dijkxhoorn (*1845-†1880)
Jacoba van Geest (*1843-†1908)
Leendert van der Lingen (*1852-)
Dirk van der Vlugt (~1753-†1830)
Crijntje Dirksdr Waddingsveen (Waddinxveen) (Wattinxveen) (~1713-)
Adriaan Cornelisz de Hoog (~1691-)
Leendert Janse van der Vlugt (~1678-1721)
Aagje Jacobs van Adrichem (~1682-)
Dirk Pietersz Waddingsveen (~1690-)
Cornelia Jans Vermolen (~1692-)
Ridderus Jansz Dockum (*1649-1704)
Sijmentje Pietersdr Maen (Maan) (-1747)
Cornelis Arijensz de Hoog (~1664-†1756)
Simon Mattijsz Pruijmeboom (~1650-†1738)
Jan Lourense van der Vlugt (~1646-†1716)
Aryaentie Pieters Starrenburg (~1644-†1704)
Jacob Cornelisz van Adrichem (-†1719)
Barber Ariens Jongsten (-†1717)
Sijmon Cornelisz Hoorewech (*1643-†1673)
Maertje Pietersdr van der Sweth (*1643-†1676)
Jan Jacobs Dockum (-†1650)
Neeltje Arentsdr van Vliet (-)
Jacob Jansz van Clapwijck (Van Klapwijk) (-†1698)
Trijntje Dircksdr van der Sman (*1630-)
Lourens Dirckse Vogelaer (Van Der Vlugt) (-†1663)
Maertgen Vrancken (-†1663)
Cornelis Huijbrechtse van Adrichem (*1619-)
Aechje Jacobs van der Kooij (~1617-)
Leendert Adriaensz Qualm (*1600-†1657)
Ariaentje Jansdr van Schie (-)
Philip Blasiusz Dijkshoorn (*1601-†1648)
Jannetje Foppensdr Ackersdijk (-†1683)
Arij Gerrits Clapwijck (Klapwijk) (*1610-†1678)
Lijsbeth Ariens Overgauw (~1613-†1681)
Maritgen Jacobsdr (-†1632)
Dirk Sijmonsz Mostert (-†1612)
Neeltje Ariensdr (-†1602)
Willem Jansz Touw van der Burg Aankoop eigendom te Vlaardinger Ambacht op 23-03-1607
Annetje Gerritsdr Brouck (-†1708)
Cornelis Cornelisz Doelman (-†1632)
Pieter Harmensz van der Sweth (-†1684)
Ingetje Claesdr (-†1684)
Jacob Riddersz Dockum (-†1619)
Pietertgen Jans Thou van der Burch (-)
Arie Leendertsz van Vliet (-)
Leendert Cornelisz de Hoocht (De Hoog) (-)
Neeltje Jans (-†1669)
Claas Lenerts Conijnenburgh (Konijnenburg) (~1589-)
Geertje Dirks Conijnenburg (Konijnenburg) (-†1624)
Dirke Vogeler? (Van Der Vlugt) (*1575-†1575)
Hilletgen Joosten van der Hoeff (*1585-†1670)
Adriaen Adriaensz de Zeeuw (-†1629)
Aryen Willemsz Seeuw (-)
Adriaen Leendertsz Qualm (-†1611)
Marritgen Claesdr van Ackersdijk (-†1611)
Leendert Cornelis Bruijnsz (Van den Berg) (-†1624)
Jan Arentsz Thou van der Burch (*1539-†1595)
Neeltgen Willem Corssen van der Vliet (-†1606)
Gerrit Jansz Brouck (-†1633)
Lijsbet Leendertsdr (-†1617)
Claes Hz (-†1616)
Trijntje Clasen (-†1616)
Harmen Michielsz van der Sweth (*1571-†1651)
Ariaantje Dirxsdr (Van Dijk) (-†1651)
Ridder Heyndricksz Dockum (*1533-†1617)
Diewertgen Vrederixdr (-†1612)
Cornelis Leendertsz de Hoogh (De Hoog) (-†1642)
Jannetjen Heindricxdr (-†1644)
Leendert Claesz Claesz (Konijnenburg (-†1624)
Dirck Gerritsz (Schout Alias Konijnenburg) (-†1626)
Philip Arentsz Heemskerck (*1480-†1556)
Anna IJsbrandsdr (-†1568)
Pieter Dircksz Cap (-†1583)
Cornelis Jans Bruijnts (Van den Berg) (-†1553)
Arent Jansz Thou van der Burch (*1488-†1541)
Leentgen Pieters (De Backer) (-)
Pieter Gijsbrechts (-)
Willem Corssen van der Vliet (*1505-†1567)
Pietertgen Adamsdr (*1505-†1578)
Anna Jansdr (-†1586)
Heyndrik Riddersz Dockum (-)
Claes Dircxsz (Konijnenburg) (-†1581)
Maritge Heijndricksdr (-†1598)
Dirk Claesz Schoudt (-†1553)
Fijtgen Caseusdr (-†1582)
Jan Cornelis Bruijnts (Van den Berg) (-†1578)
Jan Arentsz Tou van der Burch (-†1515)
Kerstant (Cors) Jacobsz (Van Der Vliet) (*1470-†1515)
Machteld Bartholomeusdr van Dorp (*1475-1524)
Jacob Kerstantsz (Van Der Vliet) (*1445-†1482)
Bartholomeus Hendricksz van Dorp (*1440-†1520)
Baertgen (-†1508)
Kerstant Jansz (Van Der Vliet) (*1425-)
Henrick Bertelmeesz (Van Dorp) (-†1477)
Jan Kerstantsz (Van Der Vliet) (-†1425)
Katrijn (-†1425)
Bertelmees Tymansz (Van Dorp) (*1360-†1396)
Kerstant Coppartsz (Van Der Vliet) (*1380-†1424)
Tyman Bertolomeusz (Van Dorp) (-)
Coppaert Meynsensz (Van Der Vliet) (*1360-†1380)
Meijns N.N. (Van Der Vliet) (-†1380)
N.n. Coppaertsdr (-†1380)
Coppaerd Jansz (*1323-†1365)
Jan Coppaerdsz van Schipliede (*1280-†1340)
Jonkvrouwe Sophie Boudijns van Naeldwijc (*1290-†1333)
Boudijn van Naeldwijc (-)
Hugo I I van Naeldwijc (-†1263)
Hugo I van Naeldwijc (-†1261)
Bartholomeus van Voorne (-)
Dirk van Voorne (-)
graaf Unarch van Naeldwijk (-)
Arij Pietersz Dijkxhoorn en Cornelia Riddersdr van der Kooij
Pieter Arentsz Dijkxhoorn en Leentje van den Berg
Arent Pieter Dijcxhoorn en Ariaantje Pietersdr Qualm
Leendert van den Berg en Ariaantje Pietersdr Qualm
Arij Gerritsz van den Berg en Neeltje Willemsdr van der Burg
Pieter Arentsz Dijcxhoorn en Maartje de Ghilde (Cleywech)
Pieter Ariensz Qualm en Jannetje Cornelisdr Clapwijck (Klapwijk)
Pieter Ariensz Qualm en Aaltje Cornelisdr Starrenburg
Gerrit Rembrantsz van den Berg en Leuntje Ariensdr Mostert
Willem Jansz Touw van der Burg en Maertje Jacobsdr Doelman
Arent Blasiusz Dijcxhoorn en Elisabeth Adriaensdr de Zeeuw
Cornelis Andriesz de Cleywech (De Ghilde?) en Trijntgen Ariensdr
Joris Az Verboon en Claasje Symonsdr van Suylen
Cornelis Arijsz Clapwijck (Klapwijk) en Claasje Symonsdr van Suylen
Reijmbrant Ariensz van den Berg en Jaapje Gerritsdr
Jan Willemsz Touw van der Burg en Neeltje Ariens Post
Jacob Cornelisz Doelman en Maartje Jansdr van Rijn
Blasius Pietersz Dijcxhoorn en Neeltgen IJsbrantsdr Heemskerck
Blasius Pietersz Dijcxhoorn en Margaretha Lenertsdr van der Houve
Adriaen Dircxsz van den Vogelesank en Maritgen Jansdr van Ruyven van Clapwijch
Arij Dijkxhoorn en Alida Diederik
Pieter Diederik en Alida van der Gaag
Ridderus Dijkxhoorn en Annetje van der Vlugt
Jacob Dijkxhoorn en Jacoba van Geest
Gerrit van der Lingen en Jerina van der Pot
Cornelis Leendertsz van der Vlugt en Crijntje Dirksdr Waddingsveen (Waddinxveen) (Wattinxveen)
Isaac Wilms Patijn (Pitijn) (Petijn) en Annetje Cornelis van der Snoek
Adriaan Cornelisz de Hoog en Marijtje Simonsdr Pruijmeboom
Leendert Janse van der Vlugt en Aagje Jacobs van Adrichem
Leendert Laurense van der Vlugt en Aagje Jacobs van Adrichem
Dirk Pietersz Waddingsveen en Cornelia Jans Vermolen
Ridderus Jansz Dockum en Sijmentje Pietersdr Maen (Maan)
Cornelis Arijensz de Hoog en Geertje Jacobs Cnijnenburg (Konijnenburg)
Simon Mattijsz Pruijmeboom en Annetje Jacobs Clapwijck (Klapwijk)
Jan Lourense van der Vlugt en Aryaentie Pieters Starrenburg
Jacob Cornelisz van Adrichem en Barber Ariens Jongsten
Pieter Dirksz Waddingsveen en Neeltje Cornelis Keij
Jan Willemsz Vermolen en Claesjen Arijens Groenewegh (Groenewegen)
Jan Jacobs Dockum en Neeltje Arentsdr van Vliet
Pieter Alewijnsz Maen en Neeltje Jorisdr Suytmaeslant
Arij Leenderts de Hoogh (De Hoog) en Neeltje Simons
Jacob Claasz Cnijnenburg (Konijnenburg) en Maaike Cornelisse
Matheus Sijmensen Pruijmeboom en Annetie Huibrechtse
Jacob Jansz van Clapwijck (Van Klapwijk) en Trijntje Dircksdr van der Sman
Jacob Jansz van Clapwijck (Van Klapwijk) en Marijtje Teunisdr van den Berg
Pieter Jans Broeck Op Starrenburch (Starrenburg) en Neeltie Claeskint
Cornelis Huijbrechtse van Adrichem en Aechje Jacobs van der Kooij
Dirk Waddingsveen en N.N.
Pieter Jansz van der Burg en Neeltgen IJsbrantsdr Heemskerck
Andries Cornelis de Cleywech de Jonge en Catalijntgen Michiels van Rotterdam
Leendert Adriaensz Qualm en Ariaentje Jansdr van Schie
Cornelis Arentz Pijnacker en Trijntgen Cornelisdr
Philip Blasiusz Dijkshoorn en Jannetje Foppensdr Ackersdijk
Arij Gerrits Clapwijck (Klapwijk) en Lijsbeth Ariens Overgauw
Andries Lenertsz van den Berg (Bruijnsz) en Maritgen Jacobsdr
Dirk Sijmonsz Mostert en Neeltje Ariensdr
Cornelis Cornelisz Doelman en Neeltgen Claesdr
Jan Cornelisz van Rijn en Maartje Pietersdr van Maerleveldt
Pieter Harmensz van der Sweth en Ingetje Claesdr
Jacob Riddersz Dockum en Pietertgen Jans Thou van der Burch
Simon Allertsz en N.N.
Claas Lenerts Conijnenburgh (Konijnenburg) en Geertje Dirks Conijnenburg (Konijnenburg)
Dirck Cornelisz van der Sman en N.N.
Huijbrecht Dircksz van Adrichem en Elisabeth van der Bergh
Jacob Pleunen van der Kooij en Hilletgen Joosten van der Hoeff
Claes-Dirckz van der Zijll en Hilletgen Joosten van der Hoeff
Adriaen Leendertsz Qualm en Marritgen Claesdr van Ackersdijk
Fop Leendertsz Ackersdijk en Maertie Pietersdr
Leendert Cornelis Bruijnsz (Van den Berg) en Neeltge Reijmbrantsdr
Sijmon Dircksz Mostert en Neeltje Jansdr
Jan Arentsz Thou van der Burch en Neeltgen Willem Corssen van der Vliet
Gerrit Jansz Brouck en Lijsbet Leendertsdr
Claes Hz en Trijntje Clasen
Harmen Michielsz van der Sweth en Ariaantje Dirxsdr (Van Dijk)
Ridder Heyndricksz Dockum en Diewertgen Vrederixdr
Cornelis Leendertsz de Hoogh (De Hoog) en Jannetjen Heindricxdr
Leendert Claesz Claesz (Konijnenburg en Trijntgen Dircxdr
Philip Arentsz Heemskerck en Anna IJsbrandsdr
Claes Gerritsz van Ackersdijk (Van Dijk) en Marritgen Maertensdr
Reijmbrant en Marritge Pieters
Arent Jansz Thou van der Burch en Leentgen Pieters (De Backer)
Willem Corssen van der Vliet en Pietertgen Adamsdr
Jan Gerritsz Brouck en Anna Jansdr
Lenaert Cornelisz en Erckge Jansdr
Dirk Claasz (Van Dijk) en Rusje Pietersdr
Gerrit Dircxsz Schoudt en Maritge Heijndricksdr
Dirk Claesz Schoudt en Fijtgen Caseusdr
Jacob Kerstantsz (Van Der Vliet) en Machteld
Bertelmees Tymansz (Van Dorp) en Pieternelle Heynric Kerstantsdr
Coppaerd Jansz en Ave N.N.