Genealogie van het geslacht Eijgenraam
Henri Jean Ignace Marie Eijgenraam
Henri Jean Ignace Marie Eijgenraam1, geb. te 's-Gravenhage op 10-12-1884, kantoorbediende, ovl. (84 jaar oud) te Lochem op 16-09-1969.

tr. (resp. 48 en 41 jaar oud) te Haarlem op 04-10-1933
met

Anna Maria Christina Menssink1, geb. te Amsterdam op 06-08-1892, ovl. (77 jaar oud) te Lochem op 16-09-19696.


Bronnen:
1.Afgeschermd, Type: Algemene bron,
2.DTB, gemeentearchief Dordrecht (S01479), Type: Algemene bron,
3.Afgeschermd, Type: Algemene bron,
4.Correspondentie Felix Eijgenraam 56 (CF56), Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971
5.Bidprentje 5 (SO1816), Type: Algemene bron,
6.Afgeschermd, Type: Algemene bron,


Anna Maria Christina Menssink
Anna Maria Christina Menssink1, geb. te Amsterdam op 06-08-1892, ovl. (77 jaar oud) te Lochem op 16-09-19692.

tr. (resp. 41 en 48 jaar oud) te Haarlem op 04-10-1933
met

Henri Jean Ignace Marie Eijgenraam1, zn. van Lodovicus Theodorus . Corn. Lamb. Eijgenraam en Francisca Josina Louisa Martinot, geb. te 's-Gravenhage op 10-12-1884, kantoorbediende, ovl. (84 jaar oud) te Lochem op 16-09-1969.


Bronnen:
1.Afgeschermd, Type: Algemene bron,
2.Afgeschermd, Type: Algemene bron,


Lambertus Fredericus Maria Joseph Eijgenraam
Lambertus Fredericus Maria Joseph Eijgenraam1, geb. te Tilburg op 25-02-19062, kapelaan, ovl. (39 jaar oud) te Deurne op 09-11-19452.

 Bronnen:
1.Afgeschermd, Type: Algemene bron,
2.Correspondentie Felix Eijgenraam 57 (CF57), Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971
3.DTB, gemeentearchief Dordrecht (S01479), Type: Algemene bron,
4.Afgeschermd, Type: Algemene bron,
5.Correspondentie Felix Eijgenraam 52 (CF52), Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971
6.Bidprentje 5 (SO1816), Type: Algemene bron,
7.Afgeschermd, Type: Algemene bron,


Henricus Wilhelmus Josephus Maria Eijgenraam
Henricus Wilhelmus Josephus Maria (Henricus Fredericus Maria Joseph) Eijgenraam1, geb. te Tilburg op 09-02-19112, RK priester, pastoor te Nistelrode, ovl. (76 jaar oud) te Veghel op 05-10-1987.

 Bronnen:
1.Afgeschermd, Type: Algemene bron,
2.Correspondentie Felix Eijgenraam 56 (CF56), Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971
3.DTB, gemeentearchief Dordrecht (S01479), Type: Algemene bron,
4.Afgeschermd, Type: Algemene bron,
5.Correspondentie Felix Eijgenraam 52 (CF52), Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971
6.Correspondentie Felix Eijgenraam 57 (CF57), Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971
7.Bidprentje 5 (SO1816), Type: Algemene bron,
8.Afgeschermd, Type: Algemene bron,


Johanna Jacoba Drevijn
Johanna Jacoba Drevijn1, geb. te Rotterdam op 11-06-19123,4,5, ovl. (51 jaar oud) te Arnhem op 19-03-19642.

tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) te Rotterdam op 02-04-1941
met

Cornelis Eijgenraam1, zn. van Frans Eijgenraam en Adriana Lugtigheid, geb. te Delft op 28-11-19145,3,4,7, chef monteur, instrument maker PTT, opzichter, ovl. (58 jaar oud) te Zwolle op 28-08-19735, tr. (2) met . Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderenBronnen:
1.Afgeschermd, Type: Algemene bron,
2.Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971
3.Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971
4.Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971
5.Afgeschermd, Type: Algemene bron, datum: 2005
6.Afgeschermd, Type: Algemene bron,
7.Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971


Lambertus van Zeeland
Lambertus van Zeeland1, bediende.

relatie
met

Sophia Louisa Vinnenberger1.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antoinetta*1813 's-Gravenhage 1889 Dordrecht 75Bronnen:
1.Afgeschermd, Type: Algemene bron,


Sophia Louisa Vinnenberger
Sophia Louisa Vinnenberger1.

relatie
met

Lambertus van Zeeland1, bediende.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antoinetta*1813 's-Gravenhage 1889 Dordrecht 75Bronnen:
1.Afgeschermd, Type: Algemene bron,


Gijsbertus Holland
Gijsbertus Holland1, geb. in 1827, timmerman.

relatie
met

Helena Sophia Kautz.1.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Constantia*1841 Arnhem 1909 Dordrecht 67Bronnen:
1.Afgeschermd, Type: Algemene bron,


Helena Sophia Kautz.
Helena Sophia Kautz.1.

relatie
met

Gijsbertus Holland1, geb. in 1827, timmerman.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Constantia*1841 Arnhem 1909 Dordrecht 67Bronnen:
1.Afgeschermd, Type: Algemene bron,


Maria Lamberta Elisabeth Joseph Eijgenraam
Maria Lamberta Elisabeth Joseph Eijgenraam1, geb. te Dordrecht op 17-08-1899, ovl. (6 maanden oud) te Dordrecht op 24-02-19002.

 
 Bronnen:
1.Afgeschermd, Type: Algemene bron,
2.Afgeschermd, Type: Algemene bron,
3.DTB, gemeentearchief Dordrecht (S01479), Type: Algemene bron,
4.Afgeschermd, Type: Algemene bron,
5.Afgeschermd, Type: Algemene bron,

Lambertus Frederikus Joseph Maria Eijgenraam
 
Lambertus Frederikus Joseph Maria Eijgenraam1, geb. te Dordrecht op 29-12-1901, priester, missionaris te Belgisch Congo, ovl. (34 jaar oud) te Basankusu [Congo] op 17-09-19362.


Lambertus Frederikus Joseph Maria Eijgenraam.
Uit: Mill Hill, Annalen der st. Joseph's Congregatie, jaargang 47, no 7, nov. 1936. In Memoriam Father L. Eijgenraam. Ovl. 16 september 1936..
Father Lambert Eijgenraam wiens overlijden in Belgisch Congo we vorige maand vermeldden, werd op 29 december 1901 te Dordrecht geboren. Na volbrachte studien ontving hij op 17 juli 1927 te Mill Hill de Heilige Priesterwijding, waarna de algemene Overste hem benoemde tot Leraar aan het St. Bonifacius Missiehuis te Hoorn. Gedurende een tweetal jaren wijdde hij daar zijn beste krachten aan de opvoeding van de aanstaande Priesters der St. Joseph's Congregatie. In maart 1930, eindelijk, werd zijn vurigste wens vervuld, en mocht hijnaar de Missie vertrekken. En nu, slechts zes jaar later, heeft de dood plotseling 'n einde gemaakt aan dat veelbelovende leven. Father Eijgenraam stierf tengevolge van een bliksuminslag tijdens een hevig onweer, dat boven zijn missiepost, Bokakata, was uitgebroken. De missie verliest in hem een volijverig priester, die bij iedereen, blanken en zwarten, bemind was om zijn aangenaam karakter, zijn edelmoedige toewijding aan de geestelijke en tijdelijke belangen van zijn zwarte christenen en vooral van zijn schooljongens, die ver weesd en verloren rondliepen, toen de slag vevallen was, en zijn begonnen te beseffen wat zij in hem verloren hadden..
Uit een brief van den Apostolischen Prefect, Mgr. G. Wantenaar, putten wij de volgende bijzonderheden:.
"Toevallig was ik verleden Zondag in Bokakata geweest, per motorrijwiel met Father Swildens, en zoals gewoonlijk hadden wij er een gezellige avond. Father Eijgenraam was opgewekt en humoristisch als altijd, en amuseerde ons niet weinig met zijn dramatische verhalen van wederwaardigheden, die hij met "zijn jongens" beleefd had. Maandagmiddag namen wij afscheid, een keerden terug naar Basankusu (de hoofdstatie). Twee dagen later, woensdagnamiddag, kwam de ontstellende aankondiging: Father Eijgenraam door de bliksem getroffen en gedood, deze morgen om negen uur.".
"Die zelfde middag zijn wij er met ons zessen heen gegaan (er waren juist verschillende Fathers hier voor het op handen zijnde priesterfeest van Father Geurts); eveneens de Administrateur en de dokter. Toen we er tegen de avond aankwamen, vonden wij de missie zo goed als verlaten: men was bezig de Rozenkrans te bidden in de kerk, waar het stoffelijk overschot stond opgebaard, en waar reeds een groot aantal Katholieken uit de omliggende dorpen waren bijeengekomen. Naar men ons vertelde, had het ongeluk zich aldus toegedragen:.
"Die morgen omstreeks negen uur was er geen school geweest vanwege de storm die was losgebroken; en Father Eijgenraam was op z'n kamer bezig een van z'n jongens te verbinden, die een wond aan z'n voet had. Halfweg stond hij op om medicijn ui de kast te halen; en terwijl hij voor de kast stond, kwam de fatale slag: hij werd getroffen, viel, en ook zijn patient werd tegen de grond geslagen; doch even later slaagde deze er in zich overeind te werken, liep naar buiten en riep om hulp. Een zwarte onderwijzer, die zich in een van de klaslokalen bevond, kwam onmiddellijk toegelopen, en samen namen zij Father Eijgenraam van de grond op en zetten hem op een stoel, waarop hij diep zuchtte. Dit was het enige teken van leven dat hij nog gaf, of scheen te geven, want de dokter was van oordeel, dat hij terstond door de slag gedood was. "Het nieuws verspreidde zich snel: in het kamp van de jongens brak een algemene weeklacht los, die even later op de missie, ruim een kilometer afstand, werd overgenomen - de inlandse trommen brachten bericht aan de dorpen in de omgeving, en toen we die namiddag naar Bokakata gingen, was heel de streek al in opschudding. Father van Roosmalen en Broeder Wilfrid, die op de missie waren, fietsten natuurlijk onmiddellijk naar het schoolkwartier, maar kwamen te laat en konden alleen constateren, dat hij reeds gestorven was..
"De volgende morgen hebben wij hem begraven. Een 25-tal catechisten en christenen van de missie hadden 's avonds gevraagd of zij 's nachts in de kerk bij het lijk mochten waken, en hadden zo om het half uur gezamelijk 'n Rozenkrans gebeden; er waren die avond en 's morgens bij de 400 Biechten geweest en het aantal H.H. Communies was nog veel groter. Na de mis werd het stoffelijk overschot naar het kerkhof op de missie gedragen, in tegenwoordigheid van Fathers Geurts, van Roosmalen, Jacobse, Lamers en Cramer en van Broeders Tarcisius Tweehuizen en Wilfrid Verhoef, een vijftal blanken die daar bij Bokakata wonen, en een grote menigte zwarte Christenen, waaronder natuurlijk op de eerste plaats z'n schooljongens. Hij ligt begraven naast de drie missionarissen die vroeger oin Bokakata gestorven zijn, Fathers O'Grady, MacMahon en van Tongeren, naast  de grote laan, die van de missie naar het schoolkwartier loopt..
"Moge hij rusten in de vrede Gods!".

 
 Bronnen:
1.Afgeschermd, Type: Algemene bron,
2.Afgeschermd, Type: Algemene bron,
3.DTB, gemeentearchief Dordrecht (S01479), Type: Algemene bron,
4.Afgeschermd, Type: Algemene bron,
5.Afgeschermd, Type: Algemene bron,

Dossier: