Parenteel van Pieter Pouwelsz (1) Ingenraem.
Parenteel van Pieter Pouwelsz (1) Ingenraem.

Generatie I

I.   Pieter Pouwelsz (1) Ingenraem1,5 vanaf ong 1670 familienaam: Eijgenraem, zn. van Pouwel Ingenraem en , geb. circa 1605 (1610)3, Eijgenraem, meester-harnasmaker te 's-Gravenhage, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te 's-Gravenhage op 13-12-16782,4, tr. (ongeveer 26 jaar oud) te 's-Gravenhage Groote Kerk op 12-10-1631 met Anneken Hendricx (Anneken Hendrickx) van Leeuwen1, dr. van Henrick van Leeuwen
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Paulus Eijgenraem1 (Eijgenraam), geb. te 's-Gravenhage circa 1634 CF51: ca 16406, ged. te 's-Gravenhage op 15-01-16344, tr. (ongeveer 28 jaar oud) te Loosduinen op 29-10-1662 loosduinse Gereformeerde kerk met Maritge Bennnewits
   wed van Thielmans, bwa. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Jan Pieterse 7,2, geb. circa 16356, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te 's-Gravenhage op 28-05-1704, volgt IIa
  3.   Jacob Pieterse (Jacob) Eijgenrae5, geb. te 's-Gravenhage in 16398,3,9, ovl. (minstens 70 jaar oud) na 17097,8, volgt IIb
  4.   Hendrickgen Eijgenraam, ged. op 17-01-1640 (getuige: Stoffel Jansen Maria Pouwels)4
  5.   Pietergen (Pietertgen) Eijgenraem1 (Eijgenraam), geb. in 1643, ged. te 's-Gravenhage op 23-06-1643 (getuige: Sander Jacobs Barber Du Lee)4, tr. (ongeveer 40 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage op 14-03-1683 met Gerrit Westeneinde. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (ongeveer 32 jaar oud) (2) luijtenant van Nimwegen& garnizoen van Grave te 's-Gravenhage op 20-01-1675 met Johan Joulijn. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.   Catrina Eijgenraam, ged. Kloosterkerk op 10-08-1646 (getuige: Jacob Einri Maria Henrick ende Henrick Lamberts)4
  7.   Mattheus Eijgenraam, ged. op 23-01-1649 (getuige: Jan Pietersen ende Hendricktgen Lamberts)4
  8.   Jannetgen Eijgenraem1, geb. in 1654, ged. te 's-Gravenhage op 11-01-1654 (getuige: Jan Pietersen)4, tr. (ongeveer 36 jaar oud) Jannitge =jd op 09-04-1690 Groeneveld= wedn v Delft met Nicolaas Groeneveld DTB Den Haag 1367. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.   Pieter Eijgenraam1, geb. in 1650, volgt IIc

Generatie II

IIa.   Jan Pieterse Ingenraem7,2 (Eijgenraam), zn. van Pieter Pouwelsz (1) Ingenraem (I) en Anneken Hendricx van Leeuwen, geb. circa 1635 (circa 1634) CF51: ca 16406, ged. in 16344, bakker van de Diaconie te 's-Gravenhage, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te 's-Gravenhage op 28-05-1704, tr. (ongeveer 22 jaar oud) (1) te Nootdorp op 08-04-1657 met Jacomijntje Leenderts van der Vliet7,2, geb. te 's-Gravenhage. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.   Leendert Eijgenraem7, geb. te 's-Gravenhage in 1660, volgt IIIa
  2.   Hendrik Eijgenraem7, geb. te 's-Gravenhage in 1662, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Delft in 1732, volgt IIIb
  3.   Pieter Eijgenraem7, geb. te 's-Gravenhage circa 1666, volgt IIIc
  4.   Johanna Eijgenraem7, geb. te 's-Gravenhage circa 1671, ged. te 's-Gravenhage op 03-06-1671 Groote kerk, otr. op 23-01-1695, tr. (ongeveer 24 jaar oud) te 's-Gravenhage Hoog duitse kerk op 06-02-1695 beiden geb en wa met Pieter Johannes van Houten7, geb. te 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Jacobmina Eijgenraem7, geb. circa 1675, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) in 175510, volgt IIId
  6.   Johannes Eijgenraem7, geb. te 's-Gravenhage circa 1679, ovl. (ongeveer 26 jaar oud) te 's-Gravenhage op 15-04-1705, volgt IIIe
  7.   Catharina Eijgenraem7, ovl. in 1694, volgt IIIf
  8.   Floris Eijgenraem7, ovl. in 1695, begr. te 's-Gravenhage op 20-03-1695. 
  9.   Paulina Eijgenraem7, geb. in 1671, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op 13-07-1751, volgt IIIg
  10.  Anna , geb. te 's-Gravenhage, ged. te 's-Gravenhage op 28-05-1673. 
   ged, Grote kerk. 
  11.  Maria , ged. te 's-Gravenhage op 03-07-1677. 
   Jan Pieterse Ingenraem7,2 (Eijgenraam), tr. (ongeveer 58 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage op 14-06-1693 Hoog Duitsche Kerk met Adriana van der Burgh
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IIb.   Jacob Pieterse (Jacob) (Jacobus Pietersz) Eijgenrae5 (Eijgenraam), zn. van Pieter Pouwelsz (1) Ingenraem (I) en Anneken Hendricx van Leeuwen, geb. te 's-Gravenhage in 1639 (getuigen: Jacob de Raet en Anneken Clement)8,3,9, ged. te 's-Gravenhage In de grote of St. Jacobskerk op 11-01-16394, meester-schoenmaker, ovl. (minstens 70 jaar oud) na 17097,8, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 42 jaar oud) te 's-Gravenhage op 22-04-1663 (22 jan 1664) met Elsje Alexanderse Colaert5, dr. van Alexander Colaert en Geertruijd Heijndriksdr van Hoessen, geb. in 16213, ovl. (minstens 80 jaar oud) na 17017
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Alexander Eijgenraam11, geb. in 16643, ged. te 's-Gravenhage op 16-02-1664 Nieuwe kerk4,12
  2.   Paulus Eijgenraam11, geb. in 16653, volgt IIIh
  3.   Hendrick Jacobusz Eijgenraam11, geb. in 16783,13, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Noordhoorn (Woutharnas) op 17-07-17323,13, volgt IIIi
  4.   Jacobus Eijgenraam11, geb. te 's-Gravenhage in 16823, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Delft op 05-01-1730, volgt IIIj
  5.   Jacobmijntje Eijgenraam8, geb. te 's-Gravenhage in 1684, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Delft op 01-07-1766, tr. (ongeveer 38 jaar oud) te Delft op 30-05-1722 met Johannes van der Saeg8, begr. te Delft (O.K.) op 11-11-1725. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.   Geertruyd Eijgenraam, ged. in 1667 get, Jan Pietersz Eij, Maria Colaert4, tr. (ongeveer 20 jaar oud) te Loosduinen op 02-03-1687 Loosduinsche geref kerk met Abraham van Bestij, geb. te 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.   Sander Eijgenraam, ged. te 's-Gravenhage DTB no 294 blz 27 op 19-00-1670 HoogDuitse kerk4, ovl. (ongeveer 21 jaar oud) te Geerwegt op 23-07-1692 soldaat in het regiment van Col Beaumont,verdronken te Geerwegt. 
  8.   Anna Eijgenraam, ged. in 1672 (239-35)4
  9.   Pieter Eijgenraam, ged. in 16754, volgt IIIk

IIc.   Pieter Eijgenraam1 (Eijgenraem, Eijgenraam), zn. van Pieter Pouwelsz (1) Ingenraem (I) en Anneken Hendricx van Leeuwen, geb. in 1650 Jan Pietersen, ged. te 's-Gravenhage op 18-12-1650 gedoopt door ds. Lotuss4, ovl. Jan Pietersen, otr. op 24-04-1678, tr. (ongeveer 28 jaar oud) op 24-04-1678 met Margrieta (Margarita) Traphoffe van Schenkenschans. 
 DTB HGA. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Jacobus 14
  2.   Lodewijk 14, ged. te 's-Gravenhage op 15-02-1679, volgt IIIl
  3.  Isaac (Isaak) (Eijgenraem), ged. te 's-Gravenhage Kloosterkerk op 10-08-1687 Paulus Eijgenraam, Isabella Latour juffr van Maerjale Paulus Eijgenraem, Isabella Latour, juffrouw van Moerjale ? 
   DTB, HGA 174-89. 
  4.   Klasijn Eijgenraem14, geb. te 's-Gravenhage in 1681, ged. te 's-Gravenhage op 12-01-1681, tr. te 's-Gravenhage Grote kerk met Anthonij Pirillier van Montpellier, b w a. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Johanna , ged. te 's-Gravenhage Nieuwe kerk get Jan Pieterse Eijgenraam op 27-03-1685. 

Generatie III

IIIa.   Leendert Eijgenraem7, zn. van Jan Pieterse Ingenraem (IIa) en Jacomijntje Leenderts van der Vliet, geb. te 's-Gravenhage in 1660, ged. te 's-Gravenhage op 05-10-1660, schoolmeester en voorzanger te Maare in de omgeving van 's-Hertogenbosch in 1704, tr. (ongeveer 26 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage op 21-04-1686 met Catharina van den Breet, geb. te Amersfoort, ovl. voor 1689. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Leendert Eijgenraem7, tr. (ongeveer 29 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage op 08-05-1689 Hoogd kerk met Catharina Lieffers2, geb. te Cleef [Duitsland] jd. 
 Voor haar huwelijk wonende te 's-Gravenhage. 
  Leendert Eijgenraem en Catharina Lieffers 
 Op 8/5/1689 in de Hoogduitsche Kerk getrouwd. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Catharina , ged. op 26-12-1689 (getuigen: Arnoldus Lieffers, en Margaritha Lieffers, Nieuwe kerk). 
  2.  Arnoldus , geb. te 's-Hertogenbosch, volgt IVa

IIIb.   Hendrik Eijgenraem7, zn. van Jan Pieterse Ingenraem (IIa) en Jacomijntje Leenderts van der Vliet, geb. te 's-Gravenhage in 1662, ged. te 's-Gravenhage op 15-08-1662, nootmeeter van de vijf maeten, talckdrager en tur op 19-09-1702, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Delft in 1732, begr. te Delft op 14-08-1732, tr. (ongeveer 26 jaar oud) te 's-Gravenhage op 25-04-1688 met Josina Schouten7, geb. te Haarlem, ovl. te Delft in 174510, begr. te Delft (O.K.) op 19-08-1745. 
 Uit dit huwelijk 5 dochters: 
  1.   Johanna Eijgenraam14, geb. te 's-Gravenhage in 1693, ged. te 's-Gravenhage op 05-04-1693 Johannes en Johanna Eijgenraam. 
  2.   Ariaantie 15, geb. te Delft in 1702, ged. te Delft (N.K.) op 04-05-1702. 
  3.  Sofia , ged. te 's-Gravenhage Groote kerk op 23-01-1689 (getuige: Jan Pieters Eijgenraam, Jacoba van Oorschot), ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Delft Oude krk op 20-06-1733, otr. te Delft op 22-01-1724, tr. (ongeveer 35 jaar oud) te Delft op 06-02-1724 met Jan van Trier
   DTB HGA 7-96, wonend Molslaan. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jacquemijne , ged. te 's-Gravenhage Groote kerk op 26-08-1691 (getuige: Pieter Eijgenraem, Kornelia Donge). 
   DTB, HGA no 7-153. 
  5.  Kornelia , ged. op 26-04-1690 Grote kerk . get Paulina eij Johanna Eij, Hendrik v Scharen. 

IIIc.   Pieter Eijgenraem7, zn. van Jan Pieterse Ingenraem (IIa) en Jacomijntje Leenderts van der Vliet, geb. te 's-Gravenhage circa 1666, meester bakker te Delft in 1704, tr. (ongeveer 25 jaar oud) te 's-Gravenhage op 18-03-1691 met Cornelia van Dongen7, ovl. te Delft op 06-07-174510
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Marija Eijgenraam8, geb. te Delft in 170015, ged. te Delft (N.K.) op 21-02-1700. 
  2.  Willem , ged. te 's-Gravenhage op 16-04-1692 (getuigen: Hendrik Eijgenraam, Josijna Schouten en Adriana v Doesen), ovl. (ongeveer 38 dagen oud) te Delft op 24-05-1692 Oude kerk. 
   Cornelia van Dongen7, relatie (1) met Johannes van Edenburg7
 Uit deze relatie geen kinderen. 

IIId.   Jacobmina Eijgenraem7, dr. van Jan Pieterse Ingenraem (IIa) en Jacomijntje Leenderts van der Vliet, geb. circa 1675, ged. op 21-04-1675, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) in 175510, begr. te Delft op 22-10-1755, otr. op 12-04-1699, tr. (ongeveer 24 jaar oud) te 's-Gravenhage op 26-04-1699 Hoogduitse kerk met Pieter van Noorden7, ovl. te Delft in 174710, begr. te Delft op 18-02-1747. 
 jm van Delft. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Jacobus van Noorde16, geb. te Delft in 1700, volgt IVb
  2.   Jacomijna van Noort16, geb. te Delft in 170215, ged. te Delft (N.K.) op 17-11-1702. 
  3.  Jacobus , ged. te Delft op 14-07-1707. 

IIIe.   Johannes Eijgenraem7, zn. van Jan Pieterse Ingenraem (IIa) en Jacomijntje Leenderts van der Vliet, geb. te 's-Gravenhage circa 1679, ged. op 16-04-1679, notaris te 's-Gravenhage in 1700, ovl. (ongeveer 26 jaar oud) te 's-Gravenhage op 15-04-1705 Groote kerk, otr. op 08-07-1703, tr. (ongeveer 24 jaar oud) te 's-Gravenhage beiden geb en w a op 22-07-1703 Groote kerk met Clasina Uffelhaven7, geb. te 's-Gravenhage. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Jakomina Eijgenraam14, geb. te 's-Gravenhage in 1704, volgt IVc

IIIf.   Catharina Eijgenraem7, dr. van Jan Pieterse Ingenraem (IIa) en Jacomijntje Leenderts van der Vliet, ovl. in 1694, begr. te Scheveningen op 06-09-1694, relatie (1) met 7, meester timmerman "op ten Bommel" in 1704. 
 Uit deze relatie geen kinderen. 
   Catharina Eijgenraem7, tr. (2) te Scheveningen op 17-02-1675 met Gosewijnis Verruijt7, geb. te Elst, meester bakker te Scheveningen in 1691, ovl. voor 28-07-1704. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.   Adriana Verhuyt7, ged. te Scheveningen op 20-01-1677, ovl. (hoogstens 27 jaar oud) voor 28-04-1704. 
  2.  Ariaantje Verhuyt, ged. te Scheveningen op 05-01-1676, ovl. (hoogstens 30 jaar oud) voor 14-04-1706. 
  3.  Joannes Verhuyt, ged. te Scheveningen op 18-09-1678, ovl. (hoogstens 27 jaar oud) voor 14-04-1706. 
  4.  Joannes Verhuyt, ged. te Scheveningen op 31-12-1679, ovl. (hoogstens 26 jaar oud) voor 14-04-1706. 
  5.  Johannes Verhuyt, ged. te Scheveningen op 15-02-1680. 
  6.  Trijntie Verhuyt, ged. te Scheveningen op 26-11-1684, ovl. (hoogstens 21 jaar oud) voor 14-04-1706. 
  7.  Jacomijntje Verhuyt, ged. te Scheveningen op 02-12-1685, ovl. (hoogstens 20 jaar oud) voor 14-04-1706. 
  8.  Antonij Verhuyt, ged. te Scheveningen op 19-02-1690, ovl. (hoogstens 16 jaar oud) voor 14-04-1706. 
  9.  Jacomijntje Verhuyt, ged. te Scheveningen op 21-02-1691, ovl. (hoogstens 15 jaar oud) voor 14-04-1706. 
  10.  Jacobus Verhuyt, ged. te Scheveningen op 10-02-1692. 
  11.  Jacomina Verhuyt, ged. te Scheveningen op 01-03-1693, ovl. (hoogstens 13 jaar oud) voor 14-04-1706. 
   Catharina Eijgenraem7, tr. (3) met Dirck van Gelder
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IIIg.   Paulina Eijgenraem7, dr. van Jan Pieterse Ingenraem (IIa) en Jacomijntje Leenderts van der Vliet, geb. in 1671, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op 13-07-1751, tr. (ongeveer 16 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage op 16-02-1687 Loosduinse Ger kerk met Henrick van Scharen7, geb. te Gorinchem, meester bakker te Scheveningen in 1691, ovl. voor 1700. 
 mail van Ans kleijheeg. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Willem , geb. in 1692, ged. te Scheveningen op 06-01-1692. 
  2.  Jakomijntje , geb. in 1693, ged. te Scheveningen op 12-04-1693. 
   Paulina Eijgenraem7, otr. (2) op 21-02-1700 bwa, tr. (ongeveer 29 jaar oud) te 's-Gravenhage op 06-03-1700 Hoogd kerk met Johannes van Spijck7, ovl. te Delft circa 1734. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Cornelis , ged. te 's-Gravenhage op 01-09-1700 (getuige: kornelis van Spijk, Teuntgen van der Heijde,Ariaantje van der D(B)urgh). 
   mail van Ans kleijheeg. 

IIIh.   Paulus Eijgenraam11, zn. van Jacob Pieterse (Jacob) Eijgenrae (IIb) en Elsje Alexanderse Colaert, geb. in 16653, ged. te 's-Gravenhage op 19-07-1665 get Jan Pieterss Eijgenraam, Paulus Eijgenraam4,12, relatie (1) met Jannetie Gerrits15, ovl. te Delft op 11-01-175310
 Uit deze relatie een zoon: 
  1.   Willem 15, ged. te Delft op 24-07-1710 Willem Gerrits, Maddaleentje Gerrits. 
   Paulus Eijgenraam11, tr. (ongeveer 36 jaar oud) (2) te Delft in 1701 met Jannetje van der Merse8
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Elsie 8, geb. te Delft in 1701, volgt IVd
  2.   Pieter 8, geb. te Delft in 1704, ged. te Delft op 06-07-1704. 
  3.  Arm Kind , ovl. op 29-08-1707 Oude kerk. 

IIIi.   Hendrick Jacobusz (Hendrik Jacobusz.) Eijgenraam11, zn. van Jacob Pieterse (Jacob) Eijgenrae (IIb) en Elsje Alexanderse Colaert, geb. in 1678 ZAN: geb 28-1-16783,13, ged. te 's-Gravenhage (kloosterkerk) op 28-01-1678 Pieter Poulusse en Anneke Hendrickse4,3,13, warmoesier te 't Woudt, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Noordhoorn (Woutharnas) op 17-07-17323,13, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 27 jaar oud) (1) te 't Woudt op 04-11-1703, Testatie te Delft op 04-10-17183 "Sieckelijk te bedde leggende" met Helena Cornelisdr Hogendijk11, dr. van Cornelis Hogendijk en Maartje Theunis, geb. te Delft in 1676, ged. te Delft Oude Kerk op 22-01-16763, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Hoog- en Woutharnas op 10-10-171818,7
 Het gebruik van glase ramen door Hendrick Jacobs Eijgenraam (1678),zoals blijkt uit zijn boedelbeschrijving wordt zover ik weet, gezien als de eerste.
vermelding van het gebruik van glas in de tuinbouw, (naast de orangerien bij.
de buitenplaatsen). 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Jacob Hendriksz 20,21, geb. te 't Woudt in 17043, volgt IVe
  2.   Marija 8, ged. te Delft op 27-08-1705. 
  3.   Cornelis 11, geb. te Delft in 17063, ged. te Delft op 25-12-1706 (25 feb 1706)12, begr. te Delft in 1707. 
  4.   Kornelis 22, ged. te Delft Nieuwe Kerk op 12-01-17083,12
  5.   Alexander Hendriksz 16, geb. te 't Woudt op 10-12-170923, ovl. (42 jaar oud) te Maasland op 04-04-175224, volgt IVf
  6.  Abraham Hendriksz , geb. te Delft in 1711, volgt IVg
  7.   Maria 21, geb. te 't Woudt in 1713 (1712)12, ged. te Delft op 07-02-1713, tr. (ongeveer 24 jaar oud) te 't Woudt op 18-01-1737 met Hendrik Riternick21, geb. te Rijswijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.   Elsje 21, geb. in 1714, ged. te 't Woudt op 11-11-17143,19, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Delft op 05-08-17693, tr. (ongeveer 22 jaar oud) te Delft op 21-01-1736 met Dirk Wiegand25,8. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Hendrick Jacobusz (Hendrik Jacobusz.) Eijgenraam11, otr. (2) te Delft op 01-04-1719, tr. (ongeveer 41 jaar oud) te Delft op 01-04-1719 met Neeltje Jansdr van Eembden7, begr. te Delft op 18-01-1746. 
  Hendrick Jacobusz Eijgenraam en Neeltje Jansdr van Eembden 
 Geen kinderen uit dit huwelijk. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IIIj.   Jacobus Eijgenraam11, zn. van Jacob Pieterse (Jacob) Eijgenrae (IIb) en Elsje Alexanderse Colaert, geb. te 's-Gravenhage in 16823, ged. te 's-Gravenhage op 12-02-1682 Pieter Eij,Trijntie Eij,Christijntje Colaert4,12, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Delft nieuwe kerk op 05-01-1730, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 27 jaar oud) (1) te Voorburg op 01-11-1711 met Jannetje Dirx van der Wegt26 (van Wegt), geb. te Voorburg in 1684, ged. te Voorburg op 23-07-1684. 
 Jacobus wordt na de dood van zijn broer Hendrik voogd over diens kinderen. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Dirk 26, geb. te Voorburg in 1712, ged. te Voorburg op 11-11-1712. 
  2.   Cornelia 26, geb. te Rijswijk in 1714, ged. te Rijswijk op 08-04-171427
  3.   Dirkje 26, geb. te Voorburg in 1719, ged. te Voorburg op 02-06-1719, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te 's-Gravenhage op 01-12-1803. 
   Jacobus Eijgenraam11, tr. (ongeveer 37 jaar oud) (2) te Delft op 04-11-1719 met Jannetie van Meurs16
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jannetie , geb. in 1721, begr. te Delft op 11-01-1805, volgt IVh
  2.  Pouwelis , geb. in 1722, ged. te Delft op 08-11-1722 Jannetie Gerris v/d Mast. 
  3.   Poulus 8, geb. in 1725, ged. te Delft op 06-02-1725. 
  4.   Klara 8, geb. in 1727, begr. te Delft op 03-03-1781, volgt IVi
  5.  Kobis , geb. in 1730, ged. te Delft op 11-01-1730 (getuige: Anna van Eembden). 

IIIk.   Pieter Eijgenraam, zn. van Jacob Pieterse (Jacob) Eijgenrae (IIb) en Elsje Alexanderse Colaert, ged. in 1675 (getuige: get Pieter Eij)4, tr. met Margaretha van Bergen Henegouwen
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.  Pieter(Petrus) , ged. te 's-Gravenhage op 01-10-1700, volgt IVj
  2.   Hendrik 14, geb. te 's-Gravenhage in 1708, ged. te 's-Gravenhage op 06-05-1708 (getuigen: Hendrik Eijgenraam en Helena Eijgenraam). 
  3.  Jacobus , ged. te 's-Gravenhage op 29-01-1698, volgt IVk
  4.  Paulus , ged. te 's-Gravenhage op 10-08-1703, volgt IVl

IIIl.   Lodewijk Eijgenraam14 (Eijgenraem), zn. van Pieter Eijgenraam (IIc) en Margrieta Traphoffe, ged. te 's-Gravenhage Groote kerk op 15-02-1679 Pieter Pieterse Eijgenraam, Louwijse de Calijfaes, mevr van Noortwijck, Annetie Eijgenraam, tr. (ongeveer 20 jaar oud) op 02-08-1699 Hoogduitse kerk met Geertruijd van Esvelt14
 v IJsselsteijn. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Claseijna 14, geb. te 's-Gravenhage in 1707, ged. te 's-Gravenhage op 14-08-1707. 
  2.   Klasina 14, geb. in 1708, ged. te 's-Gravenhage (NK) op 07-10-1708. 
  3.  Pieter , ged. te 's-Gravenhage Grote kerk op 11-06-1702 Leendert Essevelt en Margarita Trapof. 
   HGA dtb (18-03-08). 
  4.  Pieter , ged. te 's-Gravenhage op 22-10-1704, volgt IVm
  5.  Leendert , ged. op 20-12-1705 Groote kerk. 
  6.  Anthonij , ged. te 's-Gravenhage op 06-10-1711 Anthonij Perice en wed van Pieter Eijgenraam. 
  7.  Allart , ged. te 's-Gravenhage op 20-06-1713 243-blz 6. 
  8.  Klasijna , ged. te 's-Gravenhage op 16-10-1715 Grote kerk Klasijna Eijgenraam, tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Den Haag bwa op 11-09-1740 Schev kerk met Christiaan Zijnsse
   jm van het land van Hessen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Lodewijk , ged. op 11-02-1718 Kloosterkerk. 
   soldaat. 

Generatie IV

IVa.  Arnoldus Eijgenraem, zn. van Leendert Eijgenraem (IIIa) en Catharina Lieffers, geb. te 's-Hertogenbosch, tr. op 10-10-1717 met Maria Oerlemans, geb. te Cromvoirt. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Catharina , geb. te Vught op 05-05-1720. 
  2.  Anna Cunira , geb. te Vught op 09-04-1722, tr. (ongeveer 27 jaar oud) te Buren in 1750 met Johannes van Aken. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVb.   Jacobus van Noorde16, zn. van Pieter van Noorden en Jacobmina Eijgenraem (IIId), geb. te Delft in 1700, ged. te Delft op 09-03-1700 Pieter van Noorden en Maria van Luijk, 
 een zoon: 
  1.  Jacobus van Noorden, geb. te Delft op 14-07-1707. 

IVc.   Jakomina Eijgenraam14, dr. van Johannes Eijgenraem (IIIe) en Clasina Uffelhaven, geb. te 's-Gravenhage in 1704, ged. te 's-Gravenhage op 11-05-1704 Nieuwe kerk Jan Pieters Eijgenraam en Adriana v/d Burgh, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 37 jaar oud) op 27-08-1726 met Salomon Adriaan van der Werve, zn. van Salomon van der Werff en Anna de Klerk , geb. te Gameren in 1689. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Anna , geb. op 20-06-1727. 
  2.  Elisabet , geb. te 's-Gravenhage op 11-03-1729, ovl. (één maand oud) te 's-Gravenhage op 08-05-1729. 
  3.  Joannes , geb. te 's-Gravenhage op 24-01-1730. 
  4.  Rebekka , geb. te 's-Gravenhage op 08-12-1730, ovl. (4 maanden oud) te 's-Gravenhage op 23-04-1731. 
  5.  Salomon Adriaan , geb. te 's-Gravenhage op 28-04-1728, ovl. (2 jaar oud) te 's-Gravenhage op 25-04-1731. 

IVd.   Elsie Eijgenraam8, dr. van Paulus Eijgenraam (IIIh) en Jannetje van der Merse, geb. te Delft in 1701, ged. te Delft op 01-12-1701, tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Delft in 1725 met Frederik Aelslot8
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.   Johannes 8, ged. te Delft op 29-04-1731. 
  2.   Jacobus 8, ged. te Delft op 01-09-1734. 

IVe.   Jacob Hendriksz Eijgenraam20,21, zn. van Hendrick Jacobusz Eijgenraam (IIIi) en Helena Cornelisdr Hogendijk, geb. te 't Woudt in 17043, ged. te 't Woudt op 18-05-1704 CF51: 18-4-170419,3, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 28 jaar oud) te Rijswijk op 26-02-1737 met Willemijntje (Willemyntje) Noue, dr. van Joris Willemsz Noue en Grietje Thijsse de Ruijter, geb. (getuige: Pieter Wilmse Nowee, Angeniesje Joris Back, Jasprinck Wagensveldt)3, ged. te Delft (N.K.) op 12-10-1708, begr. te Rijswijk op 25-11-1779. 
 De Delfts- Westlandse familie Nowe of Nowee, afkomstig uit de Franse prov Artoijs ( jubileumboek NGV Delfland 2001). 
  Jacob Hendriksz Eijgenraam en Willemijntje Noue 
 Op 5 februari 1739 compareerde Jacob en Willemijntje te Delft; ze woonden toen onder Hoog- en Woutharnas en waren gegoed beneden 4000 gulden. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Hendrik , geb. te 't Woudt in 1738, ged. te 't Woudt op 13-04-17383
  2.   Grietje , geb. te Schipluiden in 17413, ged. te Schipluiden op 26-02-17413

IVf.   Alexander Hendriksz Eijgenraam16, zn. van Hendrick Jacobusz Eijgenraam (IIIi) en Helena Cornelisdr Hogendijk, geb. te 't Woudt op 10-12-170923, ged. te Delft Oude Kerk op 11-12-17093,13, warmoezier, ovl. (42 jaar oud) te Maasland op 04-04-1752 (2 mei 1792)24, tr. (22 jaar oud) (1) te Rijswijk op 02-11-1732 CF13: Huw: 15-10-1732 met Suzanne Barents (Suzanna Barents) Wijnant (Wynant), dr. van Barent Wijnant en Maria Wiegant, geb. te Deventer3, ovl. te Maasland op 25-04-1752. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Hendrik Alexandersz 22, geb. te 's-Gravenzande in 1735, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Maasland op 02-05-179223, volgt Va
  2.   Maria 22, geb. te Maasland in 1743, volgt Vb
  3.   Lena , geb. in 1746, ged. te Maasland op 19-06-17463,13
   Alexander Hendriksz Eijgenraam16, tr. (48 jaar oud) (2) op 27-04-1758 met Engeltje Does, geb. te Maassluis24, ovl. te Maasland24
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVg.   Abraham Hendriksz Eijgenraam, zn. van Hendrick Jacobusz Eijgenraam (IIIi) en Helena Cornelisdr Hogendijk, geb. te Delft in 1711, ged. te Delft Oude Kerk op 29-09-17113, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) te Maasland op 11-12-1735 met Annetje Jacobsdr (Annetje Jacobusdochter) van der Spek (van der Spek), dr. van Jacob Claas van der Spek en Jannetje van Staalduijnen, geb. te Maasland in 17133, ged. te Maasland op 03-12-17133
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Lena , geb. te Maasland in 1737, ged. te Maasland op 24-02-17373
  2.   Jannetje , geb. te Maasland in 1738, ged. te Maasland op 31-08-17383
  3.   Jacob , geb. te Maasland in 1749, ged. te Maasland op 05-01-17493
  4.   Hendrik Abrahamszoon 29, geb. te Maasland in 1740, volgt Vc
  5.   Lena , geb. te Maasland in 1746, ged. te Maasland op 09-10-17463

IVh.   Jannetie Eijgenraam, dr. van Jacobus Eijgenraam (IIIj) en Jannetie van Meurs, geb. in 1721, ged. te Delft op 05-01-1721 Jannetje van Meurs, Jannetje v/d Mast, begr. te Delft op 11-01-1805, tr. (ongeveer 18 jaar oud) (1) te Delft op 08-02-1739 met Pieter van Dalen8
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Maria 8, ged. te Delft op 14-01-1740. 
  Jannetie Eijgenraam, tr. (ongeveer 26 jaar oud) (2) te Delft op 22-05-1747 met Gijsbert Koppens
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Jannetje 8, geb. te Delft circa 1743, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Delft op 27-07-1818. 
  2.  Gijsbregt , ged. te Delft op 24-09-1752. 
  3.  Cornelia , geb. in 1748, ged. te Delft op 07-04-1748. 
  4.  Johanna , ged. te Delft op 05-06-1766. 
  5.  Jacoba , geb. in 1755, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Delft op 06-07-1812, volgt Vd
  6.   Clara 8, ged. te Delft op 27-03-1757, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Delft op 08-06-1837, relatie met haar neef Nicolaas van der Tandt8, zn. van Elias van der Tandt en Klara Eijgenraam (IVi), ged. op 12-02-1765, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) op 21-06-1852. Uit deze relatie geen kinderen. 
  7.  Cornelia , ged. te Delft op 05-06-1766. 
  Jannetie Eijgenraam, tr. (ongeveer 64 jaar oud) (3) te Delft op 22-05-1785 met Jacobus van Putten
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVi.   Klara Eijgenraam8, dr. van Jacobus Eijgenraam (IIIj) en Jannetie van Meurs, geb. in 1727, ged. te Delft op 20-05-1727 (getuige: Johannes van Meurs, Klara van Meurs. Anna Bastiaans), begr. te Delft op 03-03-1781, tr. (ongeveer 20 jaar oud) te Delft op 28-05-1747 met Elias van der Tandt8, ged. te Delft op 09-04-1748. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Pieter , ged. te Delft op 09-04-1748. 
  2.  Jacobus , ged. te Delft op 30-07-1750. 
  3.   Gijsbertje 15,8, ged. te Delft op 08-04-1753. 
  4.   Jacobus 8,15, ged. te Delft op 07-09-1755. 
  5.   Jannetje 8, ged. te Delft op 26-03-1758. 
  6.   Johannes 8, ged. te Delft op 02-07-1761. 
  7.   Johannes 8, ged. te Delft op 15-03-1763. 
  8.   Nicolaas 8, ged. op 12-02-1765, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) op 21-06-1852, relatie met zijn nicht Clara Koppens8, dr. van Gijsbert Koppens en Jannetie Eijgenraam (IVh). Uit deze relatie geen kinderen. 

IVj.  Pieter(Petrus) Eijgenraam, zn. van Pieter Eijgenraam (IIIk) en Margaretha van Bergen Henegouwen, ged. te 's-Gravenhage kloosterkerk op 01-10-1700 (getuige: Jacobus Eijgenraem, Elsje Koolaar), tr. (ongeveer 22 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage jm en jd op 28-03-1723 Hoogduitse kerk met Maria van Dongen
 DTB,HGA 21. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Petrus , ged. te 's-Gravenhage op 24-01-1724 RK kerk Oude Molstraat (getuige: Nicolaas Pieters van Bergen Henegouwen). 
  Pieter(Petrus) Eijgenraam, tr. (ongeveer 32 jaar oud) (2) te Den Haag Pieter= wed op 09-11-1732 Oude molstr met Maria Arienz van Leeuwen
 wed v Arie v Duijn. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Jacoba , ged. te Den Haag op 24-04-1734 RK Oude Molstr, tr. (ongeveer 17 jaar oud) (1) bwa te Den Haag Schev kerk op 13-02-1752 met Johan Frederik Irmein
   wedn, chirurgijn. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (ongeveer 19 jaar oud) (2) te Den Haag RK Oude Molstr kerk op 25-08-1753 met Leendert Ruijper
   jm van Overorsel in Frankfort. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVk.  Jacobus Eijgenraam, zn. van Pieter Eijgenraam (IIIk) en Margaretha van Bergen Henegouwen, ged. te 's-Gravenhage op 29-01-1698 Groote kerk Jacobus Eij, Kornelia v Bergen Henegouwen, tr. (ongeveer 27 jaar oud) te 's-Gravenhage op 05-05-1725 RK Oude Molstraatkerk met Lena van der Lubbe geb en wa. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Petrus , ged. te 's-Gravenhage op 03-02-1726 RKOude Molstr Wilhelmus en Joanna van Rosmaale, tr. (ongeveer 27 jaar oud) te Den Haag RK Oude Molstr kerk op 10-11-1753 met Christina Cornelisdr jd van Nederhasselt
   b w a. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Debbara , ged. te 's-Gravenhage op 22-09-1727 RK OudeMolstr Joannis en Catharina v/d Lubbe. 
  3.  Joannis , ged. op 13-05-1730 RK OudeMolstr. 
  4.  Henricus , ged. op 04-03-1732, volgt Ve
  5.  Debora , ged. te 's-Gravenhage op 24-03-1734, volgt Vf
  6.  Leonardus , ged. te 's-Gravenhage op 07-05-1736 RK Oude Molstraat. 
  7.  Johanna Catharina , ged. op 06-05-1740 RK Oude Molstraat. 

IVl.  Paulus Eijgenraam, zn. van Pieter Eijgenraam (IIIk) en Margaretha van Bergen Henegouwen, ged. te 's-Gravenhage op 10-08-1703 Kloosterkerk Paulus Eijgenraam, tr. (ongeveer 26 jaar oud) (1) op 30-04-1730 RK Oude Molstr en stadhuis met Johanna Rosmalen
 geb en bwa. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Petrus , ged. op 09-03-1731, volgt Vg
  2.  Adriana , ged. op 22-05-1737 RK OudeMolstr, begr. op 20-07-1737 begraven op Oud Eik en Duinen. 
  Paulus Eijgenraam, tr. (ongeveer 45 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage op 16-02-1749 Stadhuis, kerk.huw. op 15-02-1749 RK Oude Mol str met Maria v/d Meer
 bwa, Paulus; wedn. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVm.  Pieter Eijgenraam, zn. van Lodewijk Eijgenraam (IIIl) en Geertruijd van Esvelt, ged. te 's-Gravenhage op 22-10-1704 Klasina Eijgenraam, Antonij Perije, tr. (ongeveer 26 jaar oud) te Den Haag Schev kerk op 18-03-1731 b geb en won alh met Cornelia Urbanus
 HGA dtb (18-03-08). 
 b geb en won alh. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Lodewijck , ged. te Den Haag op 04-03-1733 get, Geertruij Esveld. 
  2.  Cornelia , ged. te Den Haag op 18-12-1733, volgt Vh
  3.  Pieter , ged. te Den Haag op 20-11-1735 Nieuwe kerk (getuige: Pieter Bakker,Jacoba Zanders), tr. (ongeveer 17 jaar oud) te Den Haag Schev kerk op 20-05-1753 met Cornelia van Kempen
   jd geb en b w a. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Lodewijck , ged. te Den Haag op 10-08-1738. 

Generatie V

Va.   Hendrik Alexandersz (Hendrik Alexandersz.) Eijgenraam22, zn. van Alexander Hendriksz Eijgenraam (IVf) en Suzanne Barents Wijnant, geb. te 's-Gravenzande in 1735, ged. te 's-Gravenzande OVG1: 's-Gravenhage op 27-03-1735 (27 feb 1735)28,3,13, tuinier, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Maasland op 02-05-179223, otr. te Maasland op 27-04-1758, tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) te Maassluis op 14-05-1758 met Ingetje Fransdochter (Ingetje Fransdr.) Doeff22, dr. van Frans Ariense Doeff en Neeltje Izaakse Houweling, geb. te Hazerswoude in 1735, ged. te Hazerswoude (te Hazerswoude-Dorp) op 09-10-17353,13, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) te Maassluis op 17-01-182330
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Suzanna Hendrikje 22, geb. in 1759, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Maasland op 21-10-183113, volgt VIa
  2.   Frans 25,20, geb. in 1760 Geboorte datum van 1760 aangehouden (gegevens Ludo Eijgenraam), dit in tegenstelling tot de gegevens uit Ons Voorgeslacht 1963 waar 1780 wordt vermeld, ged. te Maasland op 09-11-17603,13, ovl. (hoogstens 71 jaar oud) voor 30-07-1831, tr. (hoogstens 71 jaar oud) voor 1831 met Clasina Buijte31. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Alexander 29, geb. te Maasland op 19-04-176333,23,24, ovl. (92 jaar oud) te Hof van Delft op 05-06-185532,23,24, volgt VIb
  4.   Ary 17, geb. te Maasland in 1765, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Vlaardingen op 20-06-182630,7,3,13, volgt VIc
  5.   Jacobus 7, geb. te Maasland in 17673, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Maassluis op 06-01-184130, volgt VId
  6.   Neeltje 29, geb. te Maasland in 177013, volgt VIe
  7.   Antje 8, geb. in 1773, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Maassluis op 17-05-1845, volgt VIf
  8.   Maria 29, geb. in 1775, ged. te Maasland op 19-11-17753,13
  9.   Lena 29, geb. in 1778, volgt VIg

Vb.   Maria Eijgenraam22, dr. van Alexander Hendriksz Eijgenraam (IVf) en Suzanne Barents Wijnant, geb. te Maasland in 1743, ged. te Maasland op 23-11-17433,13, tr. (ongeveer 32 jaar oud) (1) te Maasland op 28-05-1775 met Steven Verleek31, geb. te Dinxperlo25
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Egbert 25, geb. te Maasland op 25-11-1781. 
   Maria Eijgenraam22, tr. (ongeveer 42 jaar oud) (2) te Maasland op 14-10-1785 met Barend de Jong31
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vc.   Hendrik Abrahamszoon (Hendrik Abrahamsz) Eijgenraam29, zn. van Abraham Hendriksz Eijgenraam (IVg) en Annetje Jacobsdr van der Spek, geb. te Maasland in 1740, ged. te Maasland op 20-11-17403, tr. (ongeveer 29 jaar oud) (1) te Maasland op 09-04-1769, (gesch. op 06-05-1775) met Geertje Cornelisdr (Geertje Cornelisdochter) van der Gaagh29 (van der Gaagh). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Abraham 29, geb. te Maasland in 1770, ged. te Maasland op 21-01-17703
  2.   Claartje 29, geb. te Maasland in 1771, ged. te Maasland op 01-09-17713
   Hendrik Abrahamszoon (Hendrik Abrahamsz) Eijgenraam29, tr. (resp. ongeveer 35 en 31 jaar oud) (2) te Maasland op 07-05-1775 met Meijnsje (Meinsje) Dijkshoorn29 (Dykshoorn), dr. van Jacobus Dijkshoorn en Trijntje van der Kooij, geb. te Vlaardingen op 03-02-1744, ged. te Vlaardingen op 12-03-1744. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Pieter 29, geb. te Maasland in 1778, ged. te Maasland op 08-02-17783

Vd.  Jacoba Koppens, dr. van Gijsbert Koppens en Jannetie Eijgenraam (IVh), geb. in 1755, ged. te Delft op 13-03-1755, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Delft op 06-07-1812, relatie met Johannes van Stokkum
 Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Gijsbertus , ged. te Delft op 23-11-1780. 
  2.  Jannetje , ged. te Delft op 24-04-1785. 
  3.  Catrina , ged. te Delft op 19-08-1792. 

Ve.  Henricus Eijgenraam, zn. van Jacobus Eijgenraam (IVk) en Lena van der Lubbe, ged. op 04-03-1732 RK Oude Mol Paulus en Margaritha Eijgenraam, tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Den Haag op 31-10-1756 Stadhuis met Maria Elisabeth Rosisca
 v Maastricht. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jacobus , ged. te Den Haag RK OudeMolstr op 03-09-1757 (getuige: Petrus Eijgenraam). 
  2.  Henricus , ged. te Den Haag RK Oude Molstr op 05-01-1760. 
  3.  Herderina , ged. te Den Haag RK Oude Molstr op 12-10-1761. 
  4.  Johanna , ged. te Den Haag op 03-08-1765, volgt VIh
  5.  Joannes , ged. te Den Haag RK Oude Molstr op 03-08-1765. 

Vf.  Debora Eijgenraam, dr. van Jacobus Eijgenraam (IVk) en Lena van der Lubbe, ged. te 's-Gravenhage op 24-03-1734 RK Oude Mol Cath van der Lubben, Leonardus Verhoog, tr. (ongeveer 29 jaar oud) te Den Haag stadhuis op 01-05-1763 jd & wedn met Arij Bakker
 wednr b w a. 
 Uit dit huwelijk 5 dochters: 
  1.  Maria Geertrudis , ged. te Den Haag RK Oude Molstr op 02-02-1764. 
  2.  Leena , ged. te Den Haag RK Oude Molstr op 01-08-1765. 
  3.  Joanna , ged. te Den Haag RK OudeMolstr op 11-02-1767. 
  4.  Cornelia Arnolda , ged. te Den Haag RK Oude Molstr op 09-11-1768. 
  5.  Helena , ged. te Den Haag RK Oude Molstr op 09-02-1772. 

Vg.  Petrus Eijgenraam, zn. van Paulus Eijgenraam (IVl) en Johanna Rosmalen, ged. op 09-03-1731 RK Oude Molstr Willem en Maria van Rosmaale, tr. (ongeveer 25 jaar oud) te Den Haag Stadhuis op 07-11-1756, kerk.huw. te Den Haag RK Oude Molstr op 06-11-1756 met Maria de Haes
 jd. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Joannis , ged. te Den Haag RK Oude Molstr op 24-09-1757. 
  2.  Johanna , ged. te Den Haag op 06-02-1759 Merijntie van Rosmaalen, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Den Haag op 17-08-1846 RK Oude Molstr, tr. (ongeveer 28 jaar oud) te Den Haag op 30-03-1787, kerk.huw. RK met Reinier Root
   wedn geref (zie Root Regina 1787 ??). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Maria , ged. te Den Haag RK Casuaristr op 03-02-1761 (getuige: Petrus v Eigenraem), ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Den Haag op 16-05-1831 ongehuwd. 

Vh.  Cornelia Eijgenraam, dr. van Pieter Eijgenraam (IVm) en Cornelia Urbanus , ged. te Den Haag Kloosterkerk op 18-12-1733, tr. (ongeveer 22 jaar oud) te Scheveningen op 01-08-1756 met Joseph Zetter
 soldaat, jm v Eijsenbritzhof in Swaben, b w a. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Joseph Zitters, geb. op 07-12-1766. 
   Joseph Zitters, 126e Regiment Infanterie van Linie, stamboeknr. 76 
   Joseph Zitters, 126e Regiment Infanterie van Linie, stamboeknr. 76. 

Generatie VI

VIa.   Suzanna Hendrikje Eijgenraam22, dr. van Hendrik Alexandersz Eijgenraam (Va) en Ingetje Fransdochter Doeff, geb. in 1759, ged. te Maasland op 04-03-17593, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Maasland op 21-10-183113, tr. (resp. ongeveer 26 en 27 jaar oud) te Maasland op 20-03-1785 (20 mrt 1785) met Arie Pietersz. (Arie Pieterszn) Poot25, zn. van Pieter Poot en Jannetje Kleywegh, geb. te Schipluiden op 29-05-175733, ged. te Kethel op 29-05-175713, ovl. (55 jaar oud) te Rotterdam op 28-03-181313
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Pieter 25, geb. te Maasland in 1786, ged. te Maasland op 21-05-1786. 
  2.   Hendrik 25, geb. te Maasland in 1787, ged. te Maasland op 22-04-1787, ovl. (hoogstens 3 jaar oud) te Maasland voor 05-12-1790. 
  3.   Ingetje 25, geb. te Maasland in 1788, ged. te Maasland op 21-12-1788. 
  4.   Hendrik 25, geb. te Maasland in 1790, ged. te Maasland op 05-12-1790, ovl. (hoogstens 3 jaar oud) te Maasland voor 15-12-1793. 
  5.   Hendrijntje 35, geb. te Maasland op 28-01-1792. 
  6.   Hendrik 25, geb. te Maasland op 15-12-1793, ovl. (81 jaar oud) te Delft op 10-12-1875, tr. (resp. 49 en ongeveer 46 jaar oud) te Vrijenban op 30-11-1843 met Reijntje Drop25, dr. van Pieter Drop en Jaapje Zijdervelt, geb. te Maassluis circa 1797. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIb.   Alexander Eijgenraam29, zn. van Hendrik Alexandersz Eijgenraam (Va) en Ingetje Fransdochter Doeff, geb. te Maasland op 19-04-176333,23,24, ged. te Maasland op 24-04-176332,3, warmoezier, Buitenwatersloot, ovl. (92 jaar oud) te Hof van Delft op 05-06-185532,23,24, tr. (resp. 30 en 31 jaar oud) te Delft op 02-03-1794 met Margaretha (Grietje) Valkenburg29, dr. van Abraham Valkenburg en Willemijntje Dirks Patijn, geb. te Hof van Delft op 01-04-176223,24, ged. te Delft Nieuwe Kerk op 01-04-17623, ovl. (75 jaar oud) te Delft op 22-01-183824,3
 Heeft gewoond aan de 1e Buitenwatersloot te Delft F.26. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Hendrik 29, geb. te Delft op 11-05-1797, ged. te Delft Nieuwe Kerk op 14-05-17973, tuinder. 
  2.   Abram 29, geb. te Delft op 01-11-179824, ovl. (46 jaar oud) te Delft op 25-05-184536,32, volgt VIIa
  3.   Heijndrik 10, geb. te Delft op 15-05-1802, ovl. (64 jaar oud) te Delft op 21-10-186637, volgt VIIb
  4.   Cornelia , geb. te Delft op 31-12-180424,23, ovl. (78 jaar oud) te Delft op 20-04-1883, volgt VIIc
   Margaretha (Grietje) Valkenburg29, dr. van Abraham Valkenburg en Willemijntje Dirks Patijn, relatie (1) met Johan Willems Heesterman, ovl. te Delft. 
 Uit deze relatie geen kinderen. 

VIc.   Ary (Arij) Eijgenraam17, zn. van Hendrik Alexandersz Eijgenraam (Va) en Ingetje Fransdochter Doeff, geb. te Maasland in 1765, ged. te Maasland op 08-04-176530,3,34,13, tuinier, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Vlaardingen op 20-06-1826 (28 jun 1826)30,7,3,13, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 25 jaar oud) te Rijswijk op 02-02-1794 met Pieternella Overvoorde29, dr. van Cornelis Overvoorde en Willemina Heesterman, geb. te Delft in 1769, ged. te Delft Oude Kerk op 11-06-17693,30, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Vlaardingen op 12-03-18353,30
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Ingetje 17, geb. te Delft op 28-05-1795, ged. te Delft op 31-05-1795, ovl. (13 jaar oud) te Vlaardingen op 07-10-180831
  2.   Hendrijntje 8, geb. in 07-17953, ged. te Delft op 31-05-1795 Ged. voor geb, ovl. (13 jaar oud) te Vlaardingen op 07-10-1808, begr. te Vlaardingen op 07-10-18083
  3.   Wilhelmijntje (Willemijntje) 29, geb. te Delft op 31-05-17963, ged. te Delft op 05-06-1796, ovl. (10 jaar oud) te Vlaardingen op 22-08-1806, begr. te Vlaardingen op 22-08-18063
  4.   Heijnderik , geb. te Delft op 31-05-17983, ovl. (66 jaar oud) te Vlaardingen op 10-06-186434,7, volgt VIId
  5.   Cornelis , geb. te Rijswijk op 24-04-1800, ged. te Rijswijk op 27-04-1800, ovl. (13 jaar oud) te Vlaardingen op 09-11-18137
  6.   Pieter 8, geb. op 18-05-1803, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 1806. 
  7.   Pieter 7, geb. te Vlaardingen op 07-06-180630,3, ovl. (64 jaar oud) te Vlaardingen op 26-09-18707,30,38, volgt VIIe

VId.   Jacobus Eijgenraam7, zn. van Hendrik Alexandersz Eijgenraam (Va) en Ingetje Fransdochter Doeff, geb. te Maasland in 17673, ged. te Maasland op 06-12-176730, 1963,13, tuinier, havenmeester, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Maassluis op 06-01-184130, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 34 jaar oud) te Maasland op 15-02-1795 (25 feb 1795) met Arentje Kwakkestein7 (Zwakkestein, Kwakkelsteijn), dr. van Arij Quakkestein en Arijaentie Pieters Lekkerkerk, 3, ged. te 's-Gravenzande op 25-04-1760 (17 sep 1760)30, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Maassluis op 03-08-183330
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Hendrika 39, geb. te Maassluis op 13-01-179631, ovl. (33 jaar oud) te Vlaardingen op 01-08-18293,7, volgt VIIf
  2.   Ary 7, geb. te Maassluis op 08-04-179930, ovl. (41 jaar oud) te Maassluis op 22-03-184130, volgt VIIg
  3.   Adrianus 31, geb. te Maassluis op 14-10-1802. 
  4.   Ingetje 31, geb. te Maassluis op 14-10-1802. 

VIe.   Neeltje Eijgenraam29, dr. van Hendrik Alexandersz Eijgenraam (Va) en Ingetje Fransdochter Doeff, geb. te Maasland in 177013, ged. te Maasland op 26-08-17703,13, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 27 jaar oud) te Maasland op 14-02-1802 met Jan van der Burgh, zn. van Huybregt van der Burgh en Gerritje Lambregts Boogaard, geb. te Maassluis13, ged. te Maassluis op 20-07-177413
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Huibrecht , geb. te Maasland op 09-11-180213, ovl. (70 jaar oud) te Naaldwijk op 29-07-187313, volgt VIIh

VIf.   Antje Eijgenraam8, dr. van Hendrik Alexandersz Eijgenraam (Va) en Ingetje Fransdochter Doeff, geb. in 1773, ged. te Maasland op 17-01-17733,13, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Maassluis op 17-05-1845, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 34 jaar oud) te Maasland op 11-05-1806 met Cornelis Pieterszn. Lekkerkerk8, zn. van Pieter Pieterszn. Lekkerkerk en Trijntje van der Spek, ged. te 's-Gravenzande op 26-12-1771, warmoezier, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Maassluis op 07-10-1834. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Pieter , geb. te Maassluis op 28-04-1807, ovl. (80 jaar oud) te Hof van Delft op 15-01-1888, volgt VIIi
  2.  Ingetje , geb. te Maassluis op 27-01-1810, ovl. (18 jaar oud) te Maassluis op 21-06-1828. 
  3.  Hendrik , geb. te Maassluis op 09-06-1812, ovl. (23 jaar oud) te Maassluis op 21-12-1835. 

VIg.   Lena Eijgenraam29, dr. van Hendrik Alexandersz Eijgenraam (Va) en Ingetje Fransdochter Doeff, geb. in 1778, ged. te Maasland op 18-10-17783, relatie met Gerrit van der Blom8, tuinder. 
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.   Hendrik 8, geb. te Maasland circa 1807, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Delft op 30-03-1876, relatie met Maria van Spronsen8. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.   Suzanna 40, geb. te Maassluis op 12-07-1818, ovl. (55 jaar oud) te Rotterdam op 15-03-1874, volgt VIIj

VIh.  Johanna Eijgenraam, dr. van Henricus Eijgenraam (Ve) en Maria Elisabeth Rosisca, ged. te Den Haag RK Oude Molstr op 03-08-1765, 
 een dochter: 
  1.  Maria Eijgenraam, ged. te Den Haag RK Assendelftstr op 14-01-1789 (getuige: La Maraine Maria Eijgenraam). 

Generatie VII

VIIa.   Abram (Abraham) Eijgenraam29, zn. van Alexander Eijgenraam (VIb) en Margaretha (Grietje) Valkenburg, geb. te Delft op 01-11-179824, ged. te Delft op 04-11-179836,32,3, warmoezier, ovl. (46 jaar oud) te Delft op 25-05-184536,32, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) (1) te Delft op 09-05-1821 met Maertje (Maartje) Makkus10 (Makkes), dr. van Johannes (Jan) Makkus en Margaretha (Grietje) Blankhart, geb. te Delfshaven op 08-02-1795 PIE: Schoonderloo3,41,42,43, ged. te Delfshaven op 15-02-179543, ovl. (32 jaar oud) te Delft op 05-09-1827. 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.   Alexander 10, geb. te Delft op 27-07-182144,45, ovl. (75 jaar oud) te Hof van Delft op 01-11-189638, volgt VIIIa
  2.   Abraham 10, geb. te Delft op 09-07-182332,23, ovl. (32 jaar oud) te Hof van Delft op 11-02-185632, volgt VIIIb
  3.   Johannes , geb. te Delft op 07-09-182523,46, ovl. (81 jaar oud) te Delft op 13-02-190746, volgt VIIIc
  4.   Frans , geb. te Delft op 07-09-182523,3,42, ovl. (42 jaar oud) te Delft op 07-07-18683, volgt VIIId
   Abram (Abraham) Eijgenraam29, tr. (beiden 31 jaar oud) (2) te Delft op 05-05-1830 met Willemina (Wilhelmina) van den Berg29 (van der Berg), dr. van Jap van den Berg en Maria Grisnigt, geb. te Delft op 15-11-1798, ovl. (41 jaar oud) te Delft op 26-09-1840. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Cornelis 10, geb. te Delft op 22-02-183238,47, ovl. (7 weken oud) te Delft op 15-04-183247
  2.   Job 10, geb. te Delft op 04-03-183344, ovl. (8 maanden oud) te Delft op 15-11-183345
  3.   Margaretha , geb. te Delft op 29-07-183423, ovl. (47 jaar oud) te Delft op 15-11-188147, volgt VIIIe
  4.   Maria 10, geb. te Delft op 05-08-183647, ovl. (8 maanden oud) te Delft op 05-04-183747
   Abram (Abraham) Eijgenraam29, tr. (resp. 42 en ongeveer 48 jaar oud) (3) te Delft op 05-05-1841 met Neeltje van der Lee10, dr. van Dirk van der Lee en Maria Post, geb. te Vlaardingen (te Naarden) in 179347
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIb.   Heijndrik (Heijnderik) Eijgenraam10, zn. van Alexander Eijgenraam (VIb) en Margaretha (Grietje) Valkenburg, geb. te Delft op 15-05-1802, ged. te Delft op 20-05-180223,37,3, warmoezier, ovl. (64 jaar oud) te Delft op 21-10-186637, tr. (resp. 31 en 21 jaar oud) te Vrijenban (te Hof van Delft) op 12-02-1834 CF12 meldt: huw 27-8-1812, kan niet, is geboortejaar met Maria Breedveld10 (GAD1 Breetveld), dr. van Wijnand Pieter Breedveld en Alida (Aaltje) Schippers, geb. te Hof van Delft op 27-08-181223, ovl. (75 jaar oud) te Delft op 31-03-1888. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Margaretha 10, geb. te Delft op 26-11-183444, ovl. (9 jaar oud) te Delft op 11-11-184437
  2.   Wijnand Pieter 10, geb. te Delft op 13-04-1836 (14 apr 1836)44, ovl. (2 maanden oud) te Delft op 26-06-183637
  3.   Maria Alida 8, geb. te Delft op 11-08-183723, ovl. (51 jaar oud) te Delft op 14-11-1888, tr. (resp. 29 en ongeveer 29 jaar oud) te Delft op 10-07-1867 met Cornelis Kunst8, zn. van Cornelis Kunst en Johanna van Uijen, geb. te Delft circa 1838. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Alida 10, geb. te Delft op 29-03-184023, ovl. (16 jaar oud) te Delft op 21-08-185638,37
  5.   Alexander 10, geb. te Delft op 09-02-184244, ovl. (6 maanden oud) te Delft op 29-08-1842 (29 okt 1842)37
  6.   Hendrik , geb. te Delft op 18-07-184423, ovl. (50 jaar oud) te Delft op 31-03-1895, tr. (resp. 50 en ongeveer 42 jaar oud) te Delft op 06-02-1895 met Hendrika Adriana Balfoort, dr. van Thomas Johannes Balfoort en Johanna Renier, geb. te Utrecht in 1853. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.   Wijnand Alexander 10, geb. te Delft op 14-02-1848 (13 feb 1848)44, ovl. (21 jaar oud) te Delft op 15-12-1869 politiebericht 14-11-1869 vermist L 1.88 m37

VIIc.   Cornelia Eijgenraam, dr. van Alexander Eijgenraam (VIb) en Margaretha (Grietje) Valkenburg, geb. te Delft op 31-12-180424,23, ged. te Delft op 06-01-1805, ovl. (78 jaar oud) te Delft op 20-04-1883, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Delft op 14-05-1828 met Antonie Johannes Pieter (Johannes) Beemener10 Beemener of Bezemer? (Bezemer), zn. van Lodewijk Beemener en Willemina Kanselaar, geb. te 's-Gravenhage op 04-06-180224, schippersknecht, schoenmaker, ovl. (61 jaar oud) te Delft op 05-08-1863. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.   Willemina Jacoba Bemener8,10, geb. te Delft op 10-05-1829, ovl. (34 dagen oud) te Delft op 13-06-1829. 
  2.   Alexander Lodewijk Bemener10, geb. te Delft op 12-11-1830, ovl. (2 maanden oud) te Delft op 25-01-1831. 
  3.   Willemina Margaretha Bemener10, geb. te Delft op 20-05-1834, ovl. (2 maanden oud) te Delft op 08-08-1834. 
  4.   Margaretha Willemina Bemener10, geb. te Delft op 25-12-1835. 
  5.   Anthonij Lodewijk Bemener10, geb. te Delft op 07-02-1837. 
  6.   Willem Alexander Bemener8,10, geb. te Delft op 16-04-1838, ovl. (2 maanden oud) te Delft op 07-07-1838. 
  7.   Maria Cornelia Bemener10,8, geb. te Delft op 26-06-1839, ovl. (4 maanden oud) te Delft op 03-11-1839. 
  8.   Margaretha Cornelia Bemener10, geb. te Delft op 02-01-1841, ovl. (10 maanden oud) te Delft op 01-12-1841. 
  9.   Willemina Cornelia Bemener10, geb. te Delft op 03-06-1843, ovl. (4 maanden oud) te Delft op 30-10-1843. 
  10.   Alexander Bemener10, geb. te Delft op 01-11-1845, ovl. (12 dagen oud) te Delft op 13-11-1845. 
  11.   Lodewijk Johannes Bemener10, geb. te Delft op 15-01-1847, ovl. (2 maanden oud) te Delft op 16-03-1847. 

VIId.   Heijnderik Eijgenraam (VIId), zn. van Ary Eijgenraam (VIc) en Pieternella Overvoorde, geb. te Delft op 31-05-17983, ged. te Delft Oude Kerk op 03-06-17983, tuinder, ovl. (66 jaar oud) te Vlaardingen op 10-06-186434,7, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) (1) te Maassluis op 05-05-1824 met zijn nicht Hendrika Eijgenraam39, dr. van Jacobus Eijgenraam (VId) en Arentje Kwakkestein (zie VIIf). 
   Heijnderik Eijgenraam (VIId), tr. (resp. 33 en 32 jaar oud) (2) te Vlaardinger Ambacht op 04-05-1832 met Neeltje de Bloois, dr. van Pieter Leendertszn. de Bloois en Neeltje Philipsdr. Verkade, geb. te Maasland op 31-10-17993, ged. te Maasland op 03-11-1799, dienstbode, ovl. (38 jaar oud) te Vlaardingen op 22-02-18383
 Uit dit huwelijk 4 kinderen:, VIIf
  1.   Petronella Eigenraam7, geb. te Vlaardingen op 02-01-1833, ovl. (24 dagen oud) te Vlaardingen op 26-01-18337
  2.  Petronella , geb. te Vlaardingen op 22-09-1834, ovl. (66 jaar oud) te Vlaardingen op 10-02-1901, volgt VIIIf
  3.   Pieter Eigenraam7, geb. te Vlaardingen op 22-01-183649,50, ovl. (79 jaar oud) te Vlaardingen op 11-01-19167, volgt VIIIg
  4.   Neeltje Eigenraam7, geb. en ovl. te Vlaardingen op 17-01-1838. 
   Heijnderik Eijgenraam, tr. (resp. 40 en 28 jaar oud) (3) te Vlaardinger Ambacht (te Vlaardingen) op 22-05-1839 met Suzanne (Suzanna) Schilder, dr. van Adrianus Schilder en Elisabeth Mannekens, geb. te Vlaardingen op 10-10-18103
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Elizabeth 7, geb. te Vlaardingen op 09-03-1841, ovl. (25 jaar oud) te Vlaardingen op 20-11-18667
  2.   Neeltje Eigenraam7, geb. te Vlaardingen op 15-09-1842. 
  3.   Adrianus Eigenraam51,7, geb. te Vlaardingen op 17-12-184734, ovl. (85 jaar oud) te Vlaardingen op 27-02-193334, volgt VIIIh
  4.   Arij , geb. te Vlaardingen op 06-03-18497,3, ovl. (80 jaar oud) te Vlaardingen op 23-06-19297,52,3, volgt VIIIi
  5.   Suzanna Eigenraam51,7, geb. te Vlaardingen op 05-02-1851, ovl. (93 jaar oud) te Vlaardingen op 09-01-1945, volgt VIIIj

VIIe.   Pieter Eijgenraam7, zn. van Ary Eijgenraam (VIc) en Pieternella Overvoorde, geb. te Vlaardingen op 07-06-180630,3, tuinier, ovl. (64 jaar oud) te Vlaardingen op 26-09-18707,30,38, tr. (resp. 32 en 27 jaar oud) (1) te Vlaardingen op 20-02-1839 met Catharina Schilder7, dr. van Adrianus Schilder en Elisabeth Mannekens, geb. te Vlaardingen op 01-02-18123, ged. te Vlaardingen, ovl. (39 jaar oud) te Vlaardingen op 15-03-18517, begr. te Vlaardingen. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Petronella Eigenraam7, geb. te Vlaardingen op 20-10-1841, ovl. (3 maanden oud) te Vlaardingen op 15-02-18427
  2.   Arij 7, geb. te Vlaardingen op 24-10-1842, ovl. (4 jaar oud) te Vlaardingen op 07-04-18477
  3.   Adrianus 7, geb. te Vlaardingen op 30-10-1843, ovl. (11 jaar oud) te Vlaardingen op 06-07-18557
  4.   Petronella 7, geb. te Vlaardingen op 10-06-1845. 
  5.   Elizabeth Eigenraam7, geb. te Vlaardingen op 27-06-1846, volgt VIIIk
  6.   Ingelina 7, geb. te Vlaardingen op 26-08-1847, ovl. (3 jaar oud) te Vlaardingen op 30-11-18507
  7.   Arij 7, geb. te Vlaardingen op 10-10-1848, ovl. (4 jaar oud) te Vlaardingen op 10-06-18537
  8.   Catharina Eigenraam7, geb. te Vlaardingen op 27-01-1850, volgt VIIIl
  9.   Kornelis 7, geb. te Vlaardingen op 02-03-1851, ovl. (2 maanden oud) te Vlaardingen op 09-05-18517
   Pieter Eijgenraam7 (VIIe), tr. (resp. 45 en 23 jaar oud) (2) te Vlaardingen op 10-12-1851 met zijn achternicht Arendje Eijgenraam7, dr. van Ary Eijgenraam (VIIg) en Anna de Lange (zie VIIIp). 

VIIf.   Hendrika Eijgenraam39, dr. van Jacobus Eijgenraam (VId) en Arentje Kwakkestein, geb. te Maassluis op 13-01-179631, ged. op 17-01-17963, ovl. (33 jaar oud) te Vlaardingen op 01-08-18293,7, tr. met haar neef Heijnderik Eijgenraam (zie VIId). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Arij 7, geb. te Vlaardingen op 09-03-1825, tuindersknecht, ovl. (21 jaar oud) te Vlaardingen op 02-07-18467
  2.   Arendje 7, geb. te Vlaardingen op 01-05-1826, ovl. (1 jaar oud) te Vlaardingen op 22-07-18277
  3.   Arendje 7, geb. te Vlaardingen op 14-10-1828, ovl. (6 maanden oud) te Vlaardingen op 07-05-18297

VIIg.   Ary (Arij) Eijgenraam7, zn. van Jacobus Eijgenraam (VId) en Arentje Kwakkestein, geb. te Maassluis op 08-04-179930, ged. te Maassluis op 10-04-1799, tuinier, ovl. (41 jaar oud) te Maassluis op 22-03-184130, tr. (resp. 28 en ongeveer 37 jaar oud) te Maassluis op 27-02-1828 met Anna de Lange7, dr. van Leendert de Lange en Maria van Schie, ged. te Maassluis op 25-06-179030, dienstbode, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Vlaardingen op 22-08-185930
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Arendje 7, geb. te Maassluis op 21-05-182830,38, ovl. (54 jaar oud) te Scheveningen op 07-09-188230,7,38, volgt VIIIp
  2.   Leendert Philippus 7, geb. te Maassluis in 1831, volgt VIIIq

VIIh.   Huibrecht van der Burgh, zn. van Jan van der Burgh en Neeltje Eijgenraam (VIe), geb. te Maasland op 09-11-180213, ged. te Maasland op 11-11-180213, tuinder, ovl. (70 jaar oud) te Naaldwijk op 29-07-187313, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Naaldwijk op 05-09-1829 met Antje Burger, geb. te Honselersdijk op 10-10-180513, ged. te Naaldwijk op 15-10-180513, ovl. (54 jaar oud) te Naaldwijk op 12-05-186013
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Neeltje , geb. te Naaldwijk op 22-01-183013, ovl. (61 jaar oud) te Wateringen op 21-07-189113, volgt VIIIr
  2.   Cornelis , geb. circa 183213, tuinder. 

VIIi.  Pieter Lekkerkerk, zn. van Cornelis Pieterszn. Lekkerkerk en Antje Eijgenraam (VIf), geb. te Maassluis op 28-04-1807, ovl. (80 jaar oud) te Hof van Delft op 15-01-1888, relatie met Willemina van der Wees
 Uit deze relatie een zoon: 
  1.   Hendrik , geb. te Hof van Delft op 25-12-1843, ovl. (82 jaar oud) op 14-04-1926, tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) te Hof van Delft op 01-03-1872 met Maartje Eijgenraam10, dr. van Abraham Eijgenraam (VIIIb) en Anna Willemina Sonneveld, geb. te Hof van Delft op 03-04-1849 (5 apr 1849)47,23, ovl. (82 jaar oud) op 27-02-1932. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIj.   Suzanna van der Blom40, dr. van Gerrit van der Blom en Lena Eijgenraam (VIg), geb. te Maassluis op 12-07-1818, ovl. (55 jaar oud) te Rotterdam op 15-03-1874, tr. (resp. 21 en 39 jaar oud) te Maassluis op 25-09-1839 met Jean Daniel Morin40, geb. te Voorburg op 23-08-1800, ged. te Voorburg op 31-08-1800, broodbakker, ovl. (67 jaar oud) te Maassluis op 14-09-1867. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Leendert Gerardus 40, geb. te Maassluis op 17-11-1842, ovl. (7 maanden oud) te Maassluis op 22-06-1843. 
  2.   Lena 40, geb. te Maassluis op 13-05-1844, ovl. (29 dagen oud) te Maassluis op 11-06-1844. 
  3.   Lena 40, geb. te Maassluis op 27-06-1845, ovl. (73 jaar oud) te Poortugaal op 27-03-1919. 
  4.   Gerrit 40, geb. te Maassluis op 11-03-1849, ovl. (3 maanden oud) te Maassluis op 15-06-1849. 
  5.   Gerardus Albertus 40, geb. te Maassluis op 27-02-1852, ovl. (35 jaar oud) te Rotterdam op 01-09-1887. 

Generatie VIII

VIIIa.   Alexander Eijgenraam10, zn. van Abram Eijgenraam (VIIa) en Maertje Makkus, geb. te Delft op 27-07-182144,45, ovl. (75 jaar oud) te Hof van Delft op 01-11-189638, tr. (resp. 37 en ongeveer 30 jaar oud) te Hof van Delft op 25-08-1858 met Anna Willemina Sonneveld, dr. van Cornelis Sonneveld en Trijntje van Schie, geb. te Delfshaven (te Schoonderloo) in 1828 (1829, 28 mei 1827)54,47,38, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Hof van Delft op 05-09-186753,54,10
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Cornelia 10, geb. te Hof van Delft op 17-08-185947, ovl. (45 jaar oud) te Delft op 15-04-190547, volgt IXa
  2.   Adriana 51,10, geb. te Hof van Delft op 27-02-186147, ovl. (84 jaar oud) te Vlaardingen op 07-07-1945, volgt IXb
  3.   Abraham Alexander 10, geb. te Hof van Delft op 04-09-186238,47, ovl. (3 jaar oud) te Hof van Delft op 07-08-1866 (8 aug 1866)47
  4.   Willemina Geertruida (Wilhelmina Geertruida) 10, geb. te Hof van Delft op 04-09-186247
  5.   Alexander Johannes 10, geb. te Hof van Delft op 04-03-186547, ovl. (1 jaar oud) te Hof van Delft op 03-08-186647
  6.   Franciscus Hendricus 10, geb. te Hof van Delft op 15-05-186647, ovl. (2 maanden oud) te Hof van Delft op 05-08-1866 (8 aug 1866)47
   Anna Willemina Sonneveld, dr. van Cornelis Sonneveld en Trijntje van Schie, tr. (1) met Abraham Eijgenraam10, zn. van Abram Eijgenraam (VIIa) en Maertje Makkus (zie VIIIb). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Maartje 10, geb. te Hof van Delft op 03-04-1849 (5 apr 1849)47,23, ovl. (82 jaar oud) op 27-02-1932, tr. met Hendrik Lekkerkerk, zn. van Pieter Lekkerkerk (VIIi) en Willemina van der Wees. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Cornelis 10, geb. te Hof van Delft op 20-08-185047,56,32, ovl. (70 jaar oud) te Hof van Delft op 08-12-192056,10,32, tr. (resp. 30 en 22 jaar oud) te Pijnacker op 02-07-1881 met Maria den Otter51, dr. van Johannes den Otter en Catharina van den Beukel, geb. te Hof van Delft op 28-07-185823,57,56, ovl. (63 jaar oud) op 16-01-192256. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  3.   Anna Willemina 10, geb. te Hof van Delft op 05-01-185247, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Delft op 10-05-1876 met Hubertus Jacobus Eigeman10, zn. van Jean Henri Eigeman en Teuntje Jansen, geb. te Voorschoten (te Delft) op 11-11-1847 (1852)47,58
   Hubertus Jacobus Eigeman en Anna Willemina Eijgenraam 
   Register van vertrek 1873-1876: Op 22-9-1876 naar Vrijenban vertrokken. Uit dit huwelijk een dochter. 
  4.   Margaretha 10, geb. te Hof van Delft op 18-09-185347, ovl. (74 jaar oud) te Delft op 12-11-1927, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) te Delft op 13-06-1877 met Cornelis van Essen10,25, zn. van Jacobus van Essen en Margaretha Hulster, geb. te Delft op 17-01-1850 (1854)47,10, zinkwerker, ovl. (86 jaar oud) te Delft op 25-06-1936. Uit dit huwelijk 11 kinderen. 
  5.   Maria 10,51, geb. te Hof van Delft op 05-08-185523,47, ovl. (90 jaar oud) te Loosduinen op 05-10-1945, relatie (1) met Cornelis van Spronsen51. Uit deze relatie een dochter, tr. (resp. 25 en 29 jaar oud) (2) te Hof van Delft op 20-04-1881 met Gerrit Klapwijk59, zn. van Hendrik Klapwijk en Johanna Kemmers, geb. te Naaldwijk op 02-02-1852, mandenmaker, tuinder, ovl. (36 jaar oud) op 29-05-1888. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

VIIIb.   Abraham Eijgenraam10, zn. van Abram Eijgenraam (VIIa) en Maertje Makkus, geb. te Delft op 09-07-182332,23, warmoezier, ovl. (32 jaar oud) te Hof van Delft op 11-02-1856 CF10 meldt + 11-2-1856. Kan niet vanwege latere geboorte kinderen32, tr. (resp. 24 en ongeveer 20 jaar oud) te Delft op 17-05-1848, (ontb. door overlijden op 11-02-1856) met Anna Willemina Sonneveld (zie VIIIa). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Maartje 10, geb. te Hof van Delft op 03-04-1849 (5 apr 1849)47,23, ovl. (82 jaar oud) op 27-02-1932, tr. met Hendrik Lekkerkerk, zn. van Pieter Lekkerkerk (VIIi) en Willemina van der Wees. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Cornelis 10, geb. te Hof van Delft op 20-08-185047,56,32, ovl. (70 jaar oud) te Hof van Delft op 08-12-192056,10,32, volgt IXc
  3.   Anna Willemina 10, geb. te Hof van Delft op 05-01-185247, volgt IXd
  4.   Margaretha 10, geb. te Hof van Delft op 18-09-185347, ovl. (74 jaar oud) te Delft op 12-11-1927, volgt IXe
  5.   Maria 10,51, geb. te Hof van Delft op 05-08-185523,47, ovl. (90 jaar oud) te Loosduinen op 05-10-1945, volgt IXf
   Anna Willemina Sonneveld, tr. (2) met Alexander Eijgenraam10 (zie VIIIa). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Cornelia 10, geb. te Hof van Delft op 17-08-185947, ovl. (45 jaar oud) te Delft op 15-04-190547, relatie met Christiaan Wilhelmus Siepman, zn. van Peter Siepman en Catharina Johanna van Loo, geb. te Delft in 1857, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Delft op 21-12-1926. Uit deze relatie 8 kinderen. 
  2.   Adriana 51,10, geb. te Hof van Delft op 27-02-186147, ovl. (84 jaar oud) te Vlaardingen op 07-07-1945, tr. (beiden 25 jaar oud) te Den Hoorn op 23-06-1886 met Cornelis Schippers51, geb. te Vlaardingen op 08-07-1860, ovl. (79 jaar oud) te Vlaardingen op 23-12-1939. Uit dit huwelijk een dochter. 
  3.   Abraham Alexander 10, geb. te Hof van Delft op 04-09-186238,47, ovl. (3 jaar oud) te Hof van Delft op 07-08-1866 (8 aug 1866)47
  4.   Willemina Geertruida (Wilhelmina Geertruida) 10, geb. te Hof van Delft op 04-09-186247
  5.   Alexander Johannes 10, geb. te Hof van Delft op 04-03-186547, ovl. (1 jaar oud) te Hof van Delft op 03-08-186647
  6.   Franciscus Hendricus 10, geb. te Hof van Delft op 15-05-186647, ovl. (2 maanden oud) te Hof van Delft op 05-08-1866 (8 aug 1866)47

VIIIc.   Johannes Eijgenraam, zn. van Abram Eijgenraam (VIIa) en Maertje Makkus, geb. te Delft op 07-09-182523,46, ged. te Delft, warmoezier, ovl. (81 jaar oud) te Delft op 13-02-190746, tr. (resp. 23 en ongeveer 24 jaar oud) (1) te Rijswijk op 15-02-1849 met Adriana Brouwer, dr. van Adrianus Brouwer en Jannetje de Wit, geb. te Zwijndrecht in 1825 (4 mrt 1824)55, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Delft op 02-09-1867. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.   Abraham , geb. te Rijswijk in 184961,62, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Delft op 02-02-192638,60, volgt IXg
  2.   Adriaan , geb. te Delft op 04-10-185055, ovl. (10 maanden oud) te Delft op 21-08-185110,55
  3.   Adriaan KBF: naam Adrianus , geb. te Delft op 29-05-185255, ovl. (2 maanden oud) te Delft op 09-08-185238,60
  4.   Johannes 10, geb. te Delft op 14-12-185355, ovl. (2 jaar oud) te Delft op 17-08-185655
  5.   Maartje , geb. te Delft op 08-12-185655, ovl. (61 jaar oud) te Delft op 16-01-191860, volgt IXh
  6.   Adrianus Johannes , geb. te Delft op 16-08-1858 (15 aug 1858)55, ovl. (9 jaar oud) te Delft op 04-09-1867 (5 sep 1867)55
  7.   Johannes , geb. te Delft op 03-05-186042,55, ovl. (26 jaar oud) te Delft op 13-09-188655, volgt IXi
  8.   Leonardus 10, geb. te Delft op 08-02-186255, ovl. (1 jaar oud) te Delft op 09-08-186355
  9.   Leendert Alexander 63,64, geb. te Delft op 01-12-186355, ovl. (85 jaar oud) te Delft op 20-06-194910,55, volgt IXj
  10.   Alexander , geb. te Delft op 21-02-186755, ovl. (62 jaar oud) te Schiedam op 27-02-192965,38, volgt IXk
   Johannes Eijgenraam, tr. (resp. 42 en 32 jaar oud) (2) te Delft op 03-06-1868 met Trijntje Roovers, dr. van Johannes Roovers en Catrina Coomans, geb. te Rijswijk op 20-04-1836 (22 apr 1833)46, ged. te Rijswijk, huisvrouw, ovl. (72 jaar oud) te Delft op 10-05-190810,66
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Frans 10, geb. te Delft op 09-11-186866,55, ovl. (5 maanden oud) te Delft op 29-04-186955
  2.   Catharina 63, geb. te Delft op 13-04-187055, ovl. (76 jaar oud) te Delft op 06-09-194655, volgt IXl
  3.   Johannes , geb. te Delft op 04-01-187255, ovl. (26 jaar oud) te Delft op 23-03-189855, volgt IXm
  4.   Theodora Catharina 10, geb. te Delft op 26-06-187355, ovl. (1 jaar oud) te Delft op 18-09-187455,10
  5.   Frans 10, geb. te Delft op 10-09-187567,68,55, ovl. (78 jaar oud) te Delft op 19-12-19538,69,55, volgt IXn

VIIId.   Frans Eijgenraam, zn. van Abram Eijgenraam (VIIa) en Maertje Makkus, geb. te Delft op 07-09-182523,3,42, warmoezier, ovl. (42 jaar oud) te Delft op 07-07-1868 (7 jul 1869) Overleden ten gevolge van kou vatten bij een begrafenis3, tr. (resp. 21 en 19 jaar oud) te Delft op 14-10-1846 met Geertje van Kampen, dr. van Simon van Kampen en Willemijntje (Pleuntje) Val, geb. te Delft op 11-03-182742, ovl. (49 jaar oud) te Delft op 07-11-18763 Overleden ten gevolge van een beroerte38
 Tweeling, zie ook Johannes Eijgenraam, geb. 7-9-1825. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.   Maartje 10,63, geb. te Delft op 10-07-184842, ovl. (69 jaar oud) te Delft op 26-02-1918, volgt IXo
  2.   Simon 63, geb. te Delft op 20-08-184961,18,42,36, ovl. (72 jaar oud) te 's-Gravenhage op 19-12-1921, volgt IXp
  3.   Apolonia Geertruida 10, geb. te Delft op 13-10-185142, ovl. (17 jaar oud) te Delft op 19-09-186942
  4.   Abraham 10, geb. te Delft op 07-11-185342,38, ovl. (17 jaar oud) te Delft op 30-07-1871 Gestorven aan de pokken42
  5.   Margaretha 10, geb. te Delft op 09-04-1856, ovl. (9 jaar oud) te Delft op 21-06-1865. 
  6.   Frans 10, geb. te Delft op 02-07-1858 (17 sep 1858)3,42, ovl. (1 jaar oud) te Delft op 13-02-186042
  7.   Frans , geb. te Delft op 16-11-186071,42, ovl. (66 jaar oud) te Delft op 19-09-192770,71,42, volgt IXq
  8.   Johannes Alexander , geb. te Delft op 17-03-186372,74,75,42, ovl. (69 jaar oud) te Ede op 17-04-19328,73, volgt IXr
  9.   Geertruida Francisca 8, geb. te Delft op 12-06-1865, ovl. (94 jaar oud) te Delft op 26-04-1960, volgt IXs
  10.   Margaretha , geb. te Delft in 185442, ovl. (ongeveer 9 jaar oud) te Delft op 09-08-186342
  11.   Geertruida Francina , geb. in 185942
  12.   Margaretha 10, geb. te Delft op 05-02-186842, ovl. (4 maanden oud) te Delft op 08-06-186842

VIIIe.   Margaretha Eijgenraam, dr. van Abram Eijgenraam (VIIa) en Willemina van den Berg, geb. te Delft op 29-07-183423, ovl. (47 jaar oud) te Delft op 15-11-188147, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) te Delft op 20-02-1856 met Pieter Koreneef76, zn. van Maria Koreneef, geb. te Soetermeer op 21-12-1831, winkelier, ovl. (74 jaar oud) te Delft op 30-09-190677
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Maria 10, geb. te Delft op 25-06-1857, ovl. (2 maanden oud) te Delft op 31-08-1857. 
  2.   Maria 10, geb. te Delft op 15-02-186178, ovl. (43 jaar oud) te Delft op 21-05-1904, volgt IXt
  3.   Abraham Johannes 10, geb. te Delft op 10-03-1863, ovl. (38 dagen oud) te Delft op 17-04-1863. 
  4.   Abraham Johannes 10, geb. te Delft op 07-12-1865, ovl. (2 maanden oud) te Delft op 16-02-1866. 
  5.   Johannes 10, geb. te Delft op 15-03-1867, ovl. (16 dagen oud) te Delft op 31-03-1867. 
  6.  Johannes , geb. te Delft op 06-07-1868, ovl. (11 dagen oud) te Delft op 17-07-1868. 
  7.   Abraham Johannes , geb. te Delft op 13-10-1870, magazijnbediende, tr. (resp. 39 en 36 jaar oud) te Rotterdam op 09-06-1910 met Johanna Christina Muis79, dr. van Jacob Muis en Johanna Jacoba Konig, geb. te Schiedam op 06-06-1874. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Johannes , geb. te Delft op 27-12-1873, ovl. (31 dagen oud) te Delft op 27-01-1874. 
  9.  Wilhelmina Margaretha , geb. te Delft in 1876, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Delft op 12-08-1878. 

VIIIf.  Petronella Eijgenraam, dr. van Heijnderik Eijgenraam (VIId) en Neeltje de Bloois, geb. te Vlaardingen op 22-09-1834, ovl. (66 jaar oud) te Vlaardingen op 10-02-1901, tr. (beiden 21 jaar oud) te Vlaardingen op 12-03-1856 met Martinus van der Burg, zn. van Jakob van der Burg en GrietjedeHaas van Dijk, geb. te Vlaardingen op 09-07-1834, kuiper, ovl. (83 jaar oud) te Vlaardingen op 22-03-1918. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Grietje , geb. te Vlaardingen op 16-10-1857, ovl. (23 jaar oud) te Vlaardingen op 26-02-1881, relatie met Jan van der Windt. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Hendrik , geb. te Vlaardingen op 11-12-1859, kuiper, reder, ovl. (49 jaar oud) te Vlaardingen op 07-10-1909, relatie met Hillegonda van der Spek. Uit deze relatie geen kinderen. 
  3.  Jacob , geb. te Vlaardingen op 26-01-1862, kuiper, ovl. (69 jaar oud) te Vlaardingen op 16-07-1931, relatie met Elisabeth van der Valk. Uit deze relatie geen kinderen. 
  4.  Neeltje , geb. te Vlaardingen op 13-11-1864, ovl. (84 jaar oud) te Vlaardingen op 11-08-1949, relatie met Albertus van Dorssen. Uit deze relatie geen kinderen. 
  5.  Elisabeth , geb. te Vlaardingen op 16-11-1867, ovl. (66 jaar oud) te Vlaardingen op 15-04-1934, relatie met Dirk van der Weijden. Uit deze relatie geen kinderen. 
  6.  Cornelia Johanna , geb. te Vlaardingen op 03-06-1872, ovl. (37 jaar oud) te Rotterdam op 02-10-1909. 

VIIIg.   Pieter Eigenraam7, zn. van Heijnderik Eijgenraam (VIId) en Neeltje de Bloois, geb. te Vlaardingen op 22-01-1836 In de geboorte akte is de familienaam geschreven als "Eigenraam", terwijl de vader heeft getekend met "H. Eijgenraam"
Op de PK van Pieter Eigenraam (geb. 3-3-1898) staat als vader Pieter Eigenraam geb. 25-9-1877 en dit is volgens de PK van Sophia Eigenraam 22-1-1836. Is deze PK niet goed ingevuld ?49,50, ovl. (79 jaar oud) te Vlaardingen op 11-01-19167, tr. (resp. 22 en ongeveer 20 jaar oud) (1) te Vlaardingen op 01-12-1858 met Maria Maan7, dr. van Pieter Maan en Trijntje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen in 1838, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Vlaardingen op 16-02-18747
  Pieter Eigenraam en Maria Maan 
 Woonden in 1860 in de Kwakkelsteeg 108 te Vlaardingen. 
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.   Neeltje 7, geb. te Vlaardingen op 06-12-1858, ovl. (6 weken oud) te Vlaardingen op 20-01-18597
  2.   Pieter 7, geb. te Vlaardingen op 17-04-1860, ovl. (90 jaar oud) te Vlaardingen op 03-09-1950, volgt IXu
  3.   Neeltje 7, geb. te Vlaardingen op 30-09-1861, ovl. (32 jaar oud) op 12-06-1894, relatie met Dirk van der Valk7, geb. in 1863, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Vlaardingen op 20-10-193634. Uit deze relatie geen kinderen. 
  4.   Catharina 7, geb. te Vlaardingen op 30-03-1863, ovl. (88 jaar oud) te Vlaardingen op 05-08-1951, volgt IXv
  5.   Hendrik 7, geb. te Vlaardingen op 10-06-1864, ovl. (3 maanden oud) te Vlaardingen op 27-09-18647
  6.   Hendrik 7, geb. te Vlaardingen op 28-07-1865, ovl. (103 jaar oud) te Vlaardingen op 21-06-19697
  7.   Arij 7, geb. te Vlaardingen op 23-07-1867, ovl. (3 maanden oud) te Vlaardingen op 27-10-18677
  8.   Elizabeth 7, geb. te Vlaardingen op 05-08-1869, ovl. (9 maanden oud) te Vlaardingen op 03-06-18707
  9.   Arij 7, geb. te Vlaardingen op 23-09-1870, tuinder, ovl. (55 jaar oud) op 16-06-1926. 
  10.   Hendrik 7, geb. te Vlaardingen op 23-09-1870, ovl. (6 weken oud) te Vlaardingen op 10-11-18707
  11.   Hendrik 7, geb. te Vlaardingen op 26-10-1871, ovl. (3 maanden oud) te Vlaardingen op 31-01-18727
  12.   Hendrik 7, geb. te Vlaardingen op 22-11-1873, ovl. (10 dagen oud) te Vlaardingen op 02-12-18737
  13.   Marinus 7, geb. te Vlaardingen op 22-11-1873, ovl. (13 dagen oud) te Vlaardingen op 05-12-18737
   Pieter Eigenraam7, tr. (resp. 48 en ongeveer 38 jaar oud) (2) te Vlaardingen op 11-06-1884 met Neeltje Nouwt7, dr. van Gerrit Nouwt en Neeltje Korpershoek, geb. te Maasland in 1846, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Vlaardingen op 17-05-1888. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Hendrik 7,51, geb. te Vlaardingen op 13-09-1885, ovl. (59 jaar oud) te 's-Gravenhage op 29-12-1944, volgt IXw
  2.   Gerrit 7, geb. te Vlaardingen op 27-11-1886, ovl. (14 jaar oud) op 14-04-1901. 
  3.   Neeltje Maria 51,7, geb. te Vlaardingen op 01-05-1888, ovl. (93 jaar oud) te Vlaardingen op 03-03-1982, tr. (resp. 30 en 29 jaar oud) te Vlaardingen op 18-09-1918 met Abraham Drop7,51, geb. te Vlaardingen op 06-02-1889, ovl. (45 jaar oud) te Vlaardingen op 07-09-1934. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Pieter Eigenraam7, tr. (resp. 54 en 30 jaar oud) (3) te Vlaardingen op 24-12-1890 met Liedewij (Liedewy) Broek7, dr. van Teunis Broek en Sophia van Santen, geb. te Vlaardingen op 15-08-1860 (15 aug 1866)51,49, ovl. (66 jaar oud) te Vlaardingen op 01-05-192752
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Teunis Eijgenraam52,51,7, geb. te Vlaardingen op 05-11-189181, ovl. (52 jaar oud) te Vlaardingen op 10-02-194480, volgt IXx
  2.   Sophia 7,51, geb. te Vlaardingen op 20-01-1893, ovl. (89 jaar oud) te 's-Gravenzande op 07-11-1982, volgt IXy
  3.   Alexander 7,51, geb. te Vlaardingen op 25-11-189482,83, ovl. (66 jaar oud) te Vlaardingen op 22-10-196183, volgt IXz
  4.   Kornelis Ewoud 51,52,7, geb. te Vlaardingen op 26-05-1896, winkelier, ovl. (54 jaar oud) te Vlaardingen op 13-12-1950, tr. (resp. 27 en 30 jaar oud) te Klundert op 31-01-1924 met Baatje Adriana Vos52,7,51, geb. te Klundert op 14-09-1893. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Pieter 7,51, geb. te Vlaardingen op 03-03-189849, ovl. (91 jaar oud) te Amersfoort op 21-04-1989, volgt IXaa
  6.   Liedewij 7, geb. te Vlaardingen op 29-08-1899, ovl. (2 jaar oud) te Vlaardingen op 24-10-1901. 
  7.   Adrianus 7,85, geb. te Vlaardingen op 01-04-190150,84, ovl. (47 jaar oud) te Vlaardingen op 17-05-1948, volgt IXab
  8.   Gerrit 7, geb. te Vlaardingen op 28-05-1903, ovl. (15 jaar oud) op 24-06-1918. 

VIIIh.   Adrianus Eigenraam51,7 (Eijgenraam), zn. van Heijnderik Eijgenraam (VIId) en Suzanne Schilder, geb. te Vlaardingen op 17-12-184734, tuinier in 1873, ovl. (85 jaar oud) te Vlaardingen op 27-02-193334, tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) te Vlaardingen op 02-01-1873 met Johanna Jacobs51,7 (Jakobs), dr. van Coenraad Jacobs en Agatha Don, geb. te Vlaardingen (te Goes) op 28-02-1851 CF39: naam Jakobs34, ovl. (63 jaar oud) op 19-04-191434
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Suzanna Eijgenraam7,52, geb. te Vlaardingen op 07-06-187334, ovl. (26 jaar oud) op 11-05-190034, volgt IXac
  2.   Agatha 51,7, geb. te Vlaardingen op 18-11-187534, ovl. (77 jaar oud) te Vlaardingen op 31-07-1953, volgt IXad
  3.   Hendrik 7,51, geb. te Vlaardingen op 09-06-187934, ovl. (86 jaar oud) te Vlaardingen op 27-06-1965, volgt IXae
  4.   Koenraad 51,7, geb. te Vlaardingen op 15-10-188134, ovl. (86 jaar oud) te Vlaardingen op 28-02-1968, volgt IXaf
  5.   Adrianus 7, geb. te Vlaardingen op 10-04-1884. 
  6.   Johanna 51,7 (Eijgenraam), geb. te Vlaardingen op 01-01-188734, ovl. (71 jaar oud) te Vlaardingen op 18-07-1958, tr. (resp. 48 en 59 jaar oud) te Hazerswoude op 07-11-1935 met Jan Mostert51, geb. te Naaldwijk op 09-04-1876, ovl. (70 jaar oud) te Hazerswoude op 16-02-1947. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.   Adrianus 51,7 (Eijgenraam), geb. te Vlaardingen op 22-10-1890 (22 jun 1890)34, koopman, groentehandelaar, tuinder, ovl. (65 jaar oud) te Vlaardingen op 09-08-1956, tr. (beiden 32 jaar oud) te Vlaardingen op 28-02-1923 met Catharina de Graaf51, geb. te Vlaardingen op 21-05-1890. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.   Willemina Johanna 51,7, geb. te Vlaardingen op 22-01-189334, ovl. (69 jaar oud) te Hilversum op 25-07-1962, volgt IXag
  9.   Pieter Eijgenraam7,51, geb. te Vlaardingen op 05-02-189634, ovl. (86 jaar oud) te Vlaardingen op 10-05-1982, volgt IXah

VIIIi.   Arij Eijgenraam, zn. van Heijnderik Eijgenraam (VIId) en Suzanne Schilder, geb. te Vlaardingen op 06-03-18497,3, tuinman, tuinder, ovl. (80 jaar oud) te Vlaardingen op 23-06-1929 (23 nov 1929)7,52,3, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Vlaardingen op 24-02-1875 (27 feb 1875) met Pleuntje Dijkshoorn (Dykshoorn), dr. van Willem Dijkshoorn en Johanna (Jannetje) Hoekveen, geb. te Vlaardingen op 04-05-18513, ovl. (51 jaar oud) te Vlaardingen op 15-05-19023
 Arij Eijgenraam hanteerde het familiewapen, zoals afgebeeld in bijlage 15. In 1929 heeft hij een gebrandschilderd raam geschonken aan de Grote Kerk te Vlaardingen. In dit gebrandschilderd raam was een afbeelding van de "Voorstelling in den Tempel" weergegeven. Rechts onderin dit raam was een afbeelding van het familiewapen te zien. Ook zijn er pentekeningen van dit familiewapen in het stadsarchief van de gemeente Vlaardingen aangetroffen, zie bijlage 15.
In de notulen van de kerkvoogdij d.d. maandag 9 dec. 1929 's-avonds 19:45 is het volgende te lezen:
"Het raam boven den uitgang Tuin Havenstraat, weergevend de "Voorstelling in den Tempel", wat aangeboden door thans wijlen den heer A. Eijgenraam Hzn. Helaas beleefde de heer Eijgenraam de plaatsing van dit raam niet meer; eerst na zijn overlijden kon het raam door de familie worden geplaatst.". 
 Uit dit huwelijk 6 dochters: 
  1.   Suzanna 52,51, geb. te Vlaardingen op 06-11-1876, ovl. (85 jaar oud) te Rotterdam op 23-08-1962, volgt IXai
  2.   Jannetje 52,7, geb. te Vlaardingen op 03-12-1878. 
  3.   Elizabeth 7, geb. te Vlaardingen op 04-11-1882. 
  4.   Wilhemina 51,52,7, geb. te Vlaardingen op 07-04-1885, ovl. (61 jaar oud) te Vlaardingen op 24-05-1946, tr. (resp. 35 en 41 jaar oud) te Vlaardingen op 23-03-1921 met Louwrens van IJperen52,51, geb. te Maassluis op 08-09-1879. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Elizabeth 51,7, geb. te Vlaardingen op 18-12-18873,86, ovl. (90 jaar oud) te Vlaardingen op 21-04-197851, volgt IXaj
  6.   Apolonia 8,51,7, geb. te Vlaardingen op 02-10-1891, ovl. (96 jaar oud) te Delft op 06-09-1988, begr. te Delft op 09-09-1988, tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) te Vlaardingen op 15-09-1920 met Willem Hendrik Manger8,51, geb. te Delft op 28-01-1894, ovl. (70 jaar oud) te Delft op 03-01-1965. 
   Willem Hendrik Manger en Apolonia Eijgenraam 
   Woonde in 1929 in Delft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIj.   Suzanna Eigenraam51,7, dr. van Heijnderik Eijgenraam (VIId) en Suzanne Schilder, geb. te Vlaardingen op 05-02-1851, ovl. (93 jaar oud) te Vlaardingen op 09-01-1945, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) te Vlaardingen op 04-06-1873 met Arij van der Berg51,7, zn. van Maarten van den Berg en Lena Koster, geb. te Vlaardingen op 03-06-1848, kuiper in 1873, ovl. (90 jaar oud) te Vlaardingen op 22-04-1939. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Elizabeth van den Berg51, geb. te Vlaardingen op 05-06-1882. 
  2.   Hendrik van den Berg51, geb. te Vlaardingen op 01-09-1886. 

VIIIk.   Elizabeth Eigenraam7, dr. van Pieter Eijgenraam (VIIe) en Catharina Schilder, geb. te Vlaardingen op 27-06-1846, tr. (resp. 21 en ongeveer 24 jaar oud) te Vlaardingen op 06-11-1867 met Jan Maarleveld7, zn. van Arij Maarleverld en Neeltje van der Brugge, geb. te Vlaardingen in 1843. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Catharina Elisabeth , geb. te Vlaardingen op 24-06-1877, ovl. (70 jaar oud) te Vlaardingen op 04-08-1947, volgt IXak

VIIIl.   Catharina Eigenraam7, dr. van Pieter Eijgenraam (VIIe) en Catharina Schilder, geb. te Vlaardingen op 27-01-1850, 
 een dochter: 
  1.   Katharina Eigenraam7, geb. te Vlaardingen op 05-05-1871, ovl. (22 dagen oud) te Vlaardingen op 27-05-18717

VIIIm.   Arij Eijgenraam51,7, zn. van Pieter Eijgenraam (VIIe) en Arendje Eijgenraam (VIIIp), geb. te Vlaardingen op 04-11-1852, tuinier, ovl. (73 jaar oud) te Vlaardingen op 16-12-1925, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Vlaardingen op 16-08-1876 met Willemina Valkenier7,51, dr. van Jan Valkenier en Willemina Schouten, geb. te Vlissingen op 20-07-1854, ovl. (76 jaar oud) op 14-11-193087
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.   Arendje 7, geb. te Vlaardingen op 19-06-1877, ovl. (3 jaar oud) te Vlaardingen op 06-10-18807
  2.   Pieter 7,51, geb. te Vlaardingen op 03-10-1878, volgt IXal
  3.   Johannes Kornelis 7, geb. te Vlaardingen op 02-11-1880, ovl. (11 maanden oud) te Vlaardingen op 12-10-18817
  4.   Johannes Kornelis 7,51, geb. te Vlaardingen op 14-09-1882, ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam op 16-03-195352, volgt IXam
  5.   Arie Adriaan Eigenraam7, geb. te Vlaardingen op 28-11-1884. 
  6.   Arendina Wilhelmina 7,51, geb. te Vlaardingen op 31-05-1886, ovl. (77 jaar oud) te Rhenen op 30-04-1964, tr. (resp. 42 en 44 jaar oud) te Vlaardingen op 30-10-1928 met Arie Poot51, geb. te Vlaardingen op 18-10-1884. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.   Wilhelmina Eigenraam7, geb. te Vlaardingen op 31-03-1888. 
  8.   Wilhelmina 7,51, geb. te Vlaardingen op 16-05-1889, kraamverpleegster, hulp in de huishouding, ovl. (56 jaar oud) te Vlaardingen op 08-07-1945. 
  9.   Ingetje 7,51, geb. te Vlaardingen op 14-12-1890, ovl. (81 jaar oud) te Vlaardingen op 11-05-1972, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Vlaardingen op 30-03-1916 met Kornelis Nieuwstraten51,7, zn. van Klaas Nieuwstraten en Neeltje Jacoba van der Vlis, geb. te Vlaardingen op 19-05-1891, ovl. (79 jaar oud) te Vlaardingen op 29-12-1970. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.   Cornelia 7,51, geb. te Vlaardingen op 29-07-1892, manufacturierster, ovl. (93 jaar oud) te Schiedam op 29-01-1986. 
  11.   Arie Adrianus Eigenraam7, geb. te Vlaardingen op 02-11-1893. 
  12.   Katharina 7, geb. te Vlaardingen op 26-03-1897, tr. (24 jaar oud) te Vlaardingen op 29-06-1921 met Willem ter Bals7. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  13.   Leendert Cornelis Eigenraam7,51, geb. te Vlaardingen op 10-04-1899, groentekoopman, transport arbeider, ovl. (70 jaar oud) te Vlaardingen op 08-11-1969, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) te Vlaardingen op 07-09-1927 met Johanna Don51, geb. te Vlaardingen op 12-12-1902. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIn.  Johanna Eijgenraam, dr. van Pieter Eijgenraam (VIIe) en Arendje Eijgenraam (VIIIp), geb. te Vlaardingen op 29-04-1861, ovl. (74 jaar oud) te Vlaardingen op 22-01-1936, relatie met Jan Vink, ovl. voor 1936. 
 Uit deze relatie 2 dochters: 
  1.   A. 52
  2.   Joh. 52

VIIIo.   Arij Adrianus Eijgenraam, zn. van Pieter Eijgenraam (VIIe) en Arendje Eijgenraam (VIIIp), geb. te Vlaardingen op 09-04-186430,38, ged. te Vlaardingen, fustkuiper, tuinder, ovl. (69 jaar oud) te Vlaardingen op 18-11-193330,38, begr. te Vlaardingen, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) te Vlaardingen op 24-11-1886 met Kornelia Maat7, geb. te Vlaardingen op 26-04-186130,38, ovl. (70 jaar oud) te Vlaardingen op 19-12-193130,38
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.   Arendje 51,7, geb. te Vlaardingen op 11-03-1887, ovl. (67 jaar oud) te Vlaardingen op 29-01-1955, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Vlaardingen op 22-09-1909 met Martinus van der Kooij51, geb. te Vlaardinger Ambacht op 08-11-1885. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Jacoba Geertruida 7,8, geb. te Vlaardingen op 25-11-188830, ovl. (48 jaar oud) te Vlaardingen op 21-03-193730, volgt IXan
  3.   Elizabeth Katharina 7,51, geb. te Vlaardingen op 04-06-1890, ovl. (70 jaar oud) te Vlaardingen op 04-06-1960, volgt IXao
  4.   Pieter Adrianus 7, geb. te Vlaardingen op 07-08-1893. 
  5.   Pieter Kornelis 7, geb. te Vlaardingen op 07-08-1893. 
  6.   Geertruida 7,51, geb. te Vlaardingen op 19-03-189588, ovl. (67 jaar oud) te Rotterdam op 28-07-1962, volgt IXap
  7.   Ingetje 51,7, geb. te Vlaardingen op 02-09-1896, ovl. (72 jaar oud) te Vlaardingen op 11-01-1969, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Vlaardingen op 01-02-1922 met Hendrikus van Leeuwen51, geb. te Vlaardingen op 12-01-1898. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.   Pietje 7, geb. te Vlaardingen op 21-04-1898. 
  9.   Pieter 7, geb. te Vlaardingen op 05-05-1899. 
  10.   Arij Adrianus Eigenraam7, geb. te Vlaardingen op 30-06-1900. 

VIIIp.   Arendje Eijgenraam7, dr. van Ary Eijgenraam (VIIg) en Anna de Lange, geb. te Maassluis op 21-05-182830,38, dienstbode, ovl. (54 jaar oud) te Scheveningen op 07-09-188230,7,38, tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) (1) te Vlaardingen op 10-05-1849 met Pieter Maat7, geb. te Vlaardingen op 02-04-1825, arbeider, winkelier, ovl. (58 jaar oud) te Vlaardingen op 15-12-1883. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Arendje Eijgenraam7, tr. (2) met haar achterneef Pieter Eijgenraam7 (zie VIIe). 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Arij 51,7, geb. te Vlaardingen op 04-11-1852, ovl. (73 jaar oud) te Vlaardingen op 16-12-1925, volgt VIIIm
  2.  Ingetje , geb. te Vlaardingen op 08-03-1855, ovl. (65 jaar oud) te Vlaardingen op 10-11-1920, tr. (20 jaar oud) te Vlaardingen op 26-05-1875 met Jan Goedknegt. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Willemina , geb. te Vlaardingen op 09-07-1857, ovl. (4 maanden oud) te Vlaardingen op 20-11-18577
  4.  Willemina , geb. te Vlaardingen op 27-10-1858, ovl. (44 jaar oud) te Vlaardingen op 30-03-1903, tr. (22 jaar oud) te Vlaardingen op 01-06-1881 met Leendert Drop. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Johanna , geb. te Vlaardingen op 29-04-1861, ovl. (74 jaar oud) te Vlaardingen op 22-01-1936, volgt VIIIn
  6.   Arij Adrianus , geb. te Vlaardingen op 09-04-186430,38, ovl. (69 jaar oud) te Vlaardingen op 18-11-193330,38, volgt VIIIo
  7.  Arendje , geb. te Vlaardingen op 13-02-1867, ovl. (55 jaar oud) te Vlaardingen op 21-12-1922, relatie met Cornelis Kornaat. Uit deze relatie geen kinderen. 
  8.   Petronella , geb. te Vlaardingen op 22-09-1870, ovl. (6 weken oud) te Vlaardingen op 03-11-18707

VIIIq.   Leendert Philippus Eijgenraam7 Bij de geboorte akte van Arij in 1866 tekent Leendert Philippus met Eijgenraam terwijl in de akte Eigenraam staat vermeld. Dus de familienaam op Eijgenraam aangehouden, zn. van Ary Eijgenraam (VIIg) en Anna de Lange, geb. te Maassluis in 1831, tuinier in 1860, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 22 jaar oud) te Vlaardingen op 10-10-1860 met Klazina Storm7, dr. van Klaas Storm en Sijtje van der Linden, geb. te Vlaardingen in 1838, dienstbode in 1860. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Johanna 7, geb. te Vlaardingen op 27-07-1861, ovl. (17 jaar oud) te Vlaardingen op 22-06-18797
  2.   Nicolaas Eigenraam7, geb. te Vlaardingen op 26-02-1863, ovl. (3 maanden oud) te Vlaardingen op 10-06-18637
  3.   Sophia Eigenraam51,7, geb. te Vlaardingen op 03-01-1865, ovl. (75 jaar oud) te Vlaardingen op 07-05-1940, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Vlaardingen op 28-05-1890 met Cornelis Verhoeven51,7, geb. te Vlaardingen op 24-09-1866. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Arij Eigenraam7, geb. te Vlaardingen op 06-09-1866, ovl. (39 dagen oud) te Vlaardingen op 15-10-1866. 
  5.   Arendje Eigenraam7, geb. te Vlaardingen op 12-08-1867, ovl. (10 maanden oud) te Vlaardingen op 28-06-18687
  6.   Leenderd Philippus 7, geb. te Vlaardingen op 20-06-1869, ovl. (6 weken oud) te Vlaardingen op 02-08-18697
  7.   Klaas 7, geb. te Vlaardingen op 02-07-1871, ovl. (één dag oud) te Vlaardingen op 03-07-18717
  8.   Arendje Eigenraam7, geb. te Vlaardingen op 29-09-18727, ovl. (67 jaar oud) te Amersfoort op 12-11-1939, tr. (resp. 30 en 33 jaar oud) te Vlaardingen op 03-06-1903 met Jan Snijders51,7, geb. te Zwijndrecht op 04-10-1869. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.   Leendert Philippus Eigenraam7,51, geb. te Vlaardingen op 23-07-1876, ovl. (77 jaar oud) te Vlaardingen op 21-05-1954, volgt IXaq

VIIIr.   Neeltje van der Burgh, dr. van Huibrecht van der Burgh (VIIh) en Antje Burger, geb. te Naaldwijk op 22-01-183013, ovl. (61 jaar oud) te Wateringen op 21-07-189113, tr. (resp. 25 en 31 jaar oud) te Naaldwijk op 18-08-1855 met Maarten van Zanten, zn. van Johannis van Zanten en Trijntje Boon van der Heijde, geb. te Monster op 10-12-182313, tuinmansknecht, ovl. (66 jaar oud) te Wateringen op 20-12-188913
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Johannes , geb. te Wateringen op 25-02-185613, ovl. (30 jaar oud) te Wateringen op 09-04-188613, volgt IXar

Generatie IX

IXa.   Cornelia Eijgenraam10, dr. van Alexander Eijgenraam (VIIIa) en Anna Willemina Sonneveld, geb. te Hof van Delft op 17-08-185947, ovl. (45 jaar oud) te Delft op 15-04-1905 (15 feb 1907)47, relatie met Christiaan Wilhelmus Siepman, zn. van Peter Siepman en Catharina Johanna van Loo (zie VIIIb). 
 Uit deze relatie 8 kinderen: 
  1.   Peter Alexander 10, geb. te Hof van Delft op 30-03-1884, ovl. (5 maanden oud) te Hof van Delft op 08-09-1884. 
  2.   Anna Willemina Alexandrina 10, geb. te Hof van Delft op 03-06-1885. 
  3.   Johanna Catharina 10, geb. te Delft op 02-11-1886. 
  4.   Alexander Peter 10, geb. te Delft op 30-07-1888. 
  5.   Christina Wilhelmina 10, geb. te Delft op 30-08-1890. 
  6.   Cornelia 10, geb. te Delft op 25-08-1892. 
  7.   Peter Alexander 10, geb. te Delft op 31-01-1894. 
  8.   Maartje 10, geb. te Delft op 27-01-1896. 

IXb.   Adriana Eijgenraam51,10, dr. van Alexander Eijgenraam (VIIIa) en Anna Willemina Sonneveld, geb. te Hof van Delft op 27-02-186147, ovl. (84 jaar oud) te Vlaardingen op 07-07-1945, tr. met Cornelis Schippers51 (zie VIIIb). 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Maria Agneta 51, geb. te Vlaardingen op 01-04-1893. 

IXc.   Cornelis Eijgenraam10, zn. van Abraham Eijgenraam (VIIIb) en Anna Willemina Sonneveld, geb. te Hof van Delft op 20-08-1850 (21 aug 1850)47,56,32, warmoezier, ovl. (70 jaar oud) te Hof van Delft op 08-12-192056,10,32, tr. met Maria den Otter51, dr. van Johannes den Otter en Catharina van den Beukel (zie VIIIa). 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.   Anna Willemina 51,10, geb. te Hof van Delft op 25-10-188223,89, ovl. (83 jaar oud) te Pijnacker op 27-02-1966, volgt Xa
  2.   Johannes Abraham (Jan) 51, geb. te Hof van Delft op 01-03-188456,51,90,23, ovl. (68 jaar oud) te Schipluiden op 17-03-195256,90,52, volgt Xb
  3.   Wilhelmina Geertruida (Willemina Geertruida) 51,10, geb. te Hof van Delft op 20-04-188589, ovl. (73 jaar oud) te Delft op 18-09-1958. 
  4.   Abraham Alexander 51,10, geb. te Hof van Delft op 11-02-188789,32, ovl. (85 jaar oud) te Leiden op 16-08-1972, volgt Xc
  5.   Trijntje Maria 10, geb. te Hof van Delft op 27-02-1888, ovl. (10 maanden oud) te Hof van Delft op 15-01-1889. 
  6.   Alexander Cornelis 10, geb. te Hof van Delft op 27-05-188989, tuinder, ovl. (76 jaar oud) te Delft op 04-08-196538, tr. (resp. 37 en 32 jaar oud) te Rijswijk op 03-09-1926 met Elisabeth (Elizabeth) Stichternath51 (Stigternath), geb. te Nesselroden [Duitsland] op 06-05-1894. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.   Trijntje Maria 10,51, geb. te Hof van Delft op 26-09-189189, ovl. (88 jaar oud) te Delft op 30-09-1979, volgt Xd
  8.   Maartje Hendrica 10, geb. te Hof van Delft op 17-06-1894, ovl. (11 maanden oud) te Hof van Delft op 28-05-1895. 
  9.   Leendert Arie 52,51, geb. te Hof van Delft op 21-09-189589, ovl. (66 jaar oud) te Schipluiden op 31-10-1961, volgt Xe
  10.   Cornelis Marinus 10, geb. te Hof van Delft op 15-11-1898, ovl. (één dag oud) te Hof van Delft op 16-11-1898. 

IXd.   Anna Willemina Eijgenraam10, dr. van Abraham Eijgenraam (VIIIb) en Anna Willemina Sonneveld, geb. te Hof van Delft op 05-01-1852 (6 jan 1852)47, tr. met Hubertus Jacobus Eigeman10, zn. van Jean Henri Eigeman en Teuntje Jansen (zie VIIIa). 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Huberta Jacoba 10, geb. te Vrijenban in 1886, ovl. (ongeveer 12 jaar oud) te Vrijenban op 27-01-1898. 

IXe.   Margaretha Eijgenraam10, dr. van Abraham Eijgenraam (VIIIb) en Anna Willemina Sonneveld, geb. te Hof van Delft op 18-09-185347, ovl. (74 jaar oud) te Delft op 12-11-1927, tr. met Cornelis van Essen10,25, zn. van Jacobus van Essen en Margaretha Hulster (zie VIIIa). 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.   Margaretha 10, geb. te Delft op 21-07-1878. 
  2.   Abraham 10, geb. te Delft op 28-12-1879, ovl. (3 maanden oud) te Delft op 11-04-1880. 
  3.  Anna Wilhelmina , geb. te Delft in 1881, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Delft op 23-08-1940. 
  4.   Jacobus 10, geb. te Delft op 30-01-1883. 
  5.   Cornelis Alexander 10, geb. te Delft op 25-09-1884, ovl. (34 dagen oud) te Delft op 29-10-1884. 
  6.   Alexander Cornelis 10, geb. te Delft op 07-03-1886. 
  7.   Maria Alida 10, geb. te Delft op 01-01-1888, ovl. (5 maanden oud) te Delft op 27-06-1888. 
  8.   Cornelis 10, geb. te Delft op 14-06-1889. 
  9.   Maria Alida 10, geb. te Delft op 29-08-1890. 
  10.   Cornelis 10, geb. te Delft op 14-11-1893. 
  11.   Maartje Hendrika 10, geb. te Delft op 09-03-1896, ovl. (6 weken oud) te Delft op 22-04-1896. 

IXf.   Maria Eijgenraam10,51, dr. van Abraham Eijgenraam (VIIIb) en Anna Willemina Sonneveld, geb. te Hof van Delft op 05-08-1855 (7 aug 1855)23,47, ovl. (90 jaar oud) te Loosduinen op 05-10-1945, begr. op 10-10-1945 begraven op begraafplaats oud Eik en Duinen odn Maria Spronsen-Eijgenraam, relatie (1) met Cornelis van Spronsen51 (zie VIIIa). 
 Uit deze relatie een dochter: 
  1.   Anna Willemina 51, geb. te Loosduinen op 22-05-1890, ovl. (54 jaar oud) te 's-Gravenhage op 13-01-1945. 
   Maria Eijgenraam10,51, tr. (2) met Gerrit Klapwijk59, zn. van Hendrik Klapwijk en Johanna Kemmers (zie VIIIa). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Johanna 59, geb. te Loosduinen op 04-04-1882, ovl. (2 jaar oud) te Loosduinen op 10-01-1885. 
  2.   Abraham Alexander 59, geb. te Loosduinen op 30-04-1884, warmoezier, ovl. (72 jaar oud) te 's-Gravenhage op 09-03-1957, tr. (resp. 28 en 21 jaar oud) te Delft op 25-09-1912 met Pieternella van Kampen59, geb. te Delft op 28-02-1891, ovl. (58 jaar oud) te 's-Gravenhage op 02-11-1949. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Hendrik Pieter 59, geb. te Loosduinen op 14-12-1885, commisionair in aardappelen, groente en fruit, ovl. (73 jaar oud) te 's-Gravenhage op 04-10-1959, tr. (resp. 30 en 21 jaar oud) te Loosduinen op 20-01-1916 met Margaretha Ceelen59, geb. te Loosduinen op 01-01-1895, ovl. (78 jaar oud) te 's-Gravenhage op 13-04-1973. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Johanna Claziena 59, geb. te Loosduinen op 05-01-1888, ovl. (81 jaar oud) te Ermelo op 11-06-1969, relatie met Willem de Wit59. Uit deze relatie geen kinderen. 

IXg.   Abraham Eijgenraam, zn. van Johannes Eijgenraam (VIIIc) en Adriana Brouwer, geb. te Rijswijk in 184961,62, warmoezier, plantsoenwerker Jaffa begraafplaats te Delft, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Delft op 02-02-192638,60, tr. (resp. ongeveer 22 en 20 jaar oud) te Delft op 21-06-1871 met Alida Johanna Stolk, dr. van Willem Stolk en Hendrina Zeelenberg, geb. te Delft op 30-04-185110,62
 Chocoladewinkel, Oosterstraat 35-a. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Johannes 8,51,10, geb. te Delft op 16-12-187191,62, ovl. (79 jaar oud) te Delft op 21-11-19518, volgt Xf
  2.   Hendrina Adriana 10, geb. te Delft op 03-04-187392, ovl. (50 jaar oud) te Delft op 13-01-192410
  3.   Adriana 10, geb. te Delft op 11-09-1874 (10 sep 1874)62,38, ovl. (35 jaar oud) te Delft op 25-12-1909 (26 dec 1909)62
  4.   Maria 10, geb. te Delft op 29-03-187662, ovl. (85 jaar oud) te Delft op 26-08-1961, volgt Xg
  5.   Abraham , geb. te Delft op 07-02-187862,38, ovl. (1 jaar oud) te Delft op 21-02-187962
  6.   Willem 10, geb. te Delft op 27-07-187962, ovl. (5 maanden oud) te Delft op 02-01-188062
  7.   Abraham 10, geb. te Delft op 22-10-188062, ovl. (64 jaar oud) te Delft op 24-01-194562, volgt Xh
  8.   Alida Johanna 10,51, geb. te Delft op 08-01-188338,62, ovl. (73 jaar oud) te Delft op 19-07-1956, volgt Xi

IXh.   Maartje Eijgenraam, dr. van Johannes Eijgenraam (VIIIc) en Adriana Brouwer, geb. te Delft op 08-12-1856 (7 dec 1856)55, ovl. (61 jaar oud) te Delft op 16-01-191860, tr. (resp. 23 en ongeveer 24 jaar oud) te Delft op 28-01-1880 met Arie Hoogendijk, zn. van Johannes Boudewijn Hoogendijk en Francina Willemina Voortman, geb. te Delft in 1856, schoenmaker, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Delft op 12-07-1904. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Francina Willemina Adriana 10, geb. te Delft op 14-11-1890. 

IXi.   Johannes Eijgenraam (IXi), zn. van Johannes Eijgenraam (VIIIc) en Adriana Brouwer, geb. te Delft op 03-05-1860 (1861)42,55, winkelier, koopman, ovl. (26 jaar oud) te Delft op 13-09-188655, tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) te Delft op 11-01-1882 met zijn halfnicht Maria Koreneef10, dr. van Pieter Koreneef en Margaretha Eijgenraam (VIIIe) (zie IXt). 

IXj.   Leendert Alexander Eijgenraam63,64, zn. van Johannes Eijgenraam (VIIIc) en Adriana Brouwer, geb. te Delft op 01-12-186355, ged. te Delft, tuinder, ovl. (85 jaar oud) te Delft op 20-06-194910,55, begr. te Delft, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) te Delft op 15-04-1885 met Carolina Helena (Cornelia Helena) Hoogendonk63, dr. van Derk Hendrik Hoogendonk en Kornelia Don, geb. te Voorburg op 13-07-1860 CF44 * 13-7-186193, ovl. (69 jaar oud) te Delft op 22-06-193010, begr. te Delft op 26-06-1930. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Adriaan (Aad) 10, geb. te Delft (te Vrijenban) op 07-10-188894,93,95,55, boekhouder, afdelingschef NKF te Delft, ovl. (72 jaar oud) te Delft op 18-11-1960,  
   Van Leendert Alexander Eijgenraam (Pa), geb. te Rijswijk 6-10-1923 de volgende informatie gekregen:
Op de begraafplaats "Oud Jaffa" te Delft ligt het familiegraf waarin de onderstaande personen in begraven liggen:
· Leendert Alexander Eijgenraam, geb. te Delft 1-12-1863.
· Carolina Helena Hoogendonck, geb. te Voorburg 13-7-1860.
· en 2 tante's van Pa Eijgenraam (Catharina en Carolina). Carolina was de oudste dochter van Leendert Alexander. Catharina was getrouwd met Willem Boon, zij hadden twee kinderen Alex en Neeltje (?). Willem Boon is in dec. '89 overleden en begraven op Iepenhof te Delft. De zoon (Alex) is waarschijnlijk ca. 60 jaar en gemeentesecretaris van Vlaardingen.
Dit familiegraf is destijds gekocht door "Oom Adriaan" (Adriaan Eijgenraam, geb. te Delft 7-10-1888). Deze was als afdelingschef werkzaam op de Kabelfabriek te Delft en was "goed bij kas". De oudste dochter van oom Adriaan (Carolina Helena) leeft nog en woont in Voorburg. Hoewel dit graf met 4 personen vol is is zij de eerst rechthebbende op dit familiegraf. Haar man (Ottevangers) is in maart 1997 overleden. Hoewel de fam. Boon hier ook aanspraak op kan maken, hun moeder is daar begraven (ca. 14 jaar geleden). De vrouw van oom Adriaan (Adriana van der Kooij) was een zus van mijn vaders moeder (Maria van der Kooij).
F.212. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXk.   Alexander Eijgenraam, zn. van Johannes Eijgenraam (VIIIc) en Adriana Brouwer, geb. te Delft op 21-02-186755, tuinder, ovl. (62 jaar oud) te Schiedam op 27-02-1929 OVF12 + 194265,38, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Delft op 21-05-1890 met Sara van der Zee, dr. van Hendrik van der Zee en Alida Meester, geb. te Delft op 26-08-1868 KBF: geb datum 26-8-187055, ovl. (73 jaar oud) te Schiedam op 07-08-194238
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Johannes 51,10, geb. te Delft op 21-08-189155, kantoorbediende, procuratie houder, ovl. (68 jaar oud) te Schiedam op 16-11-195952,65, tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) te Rotterdam op 28-10-1920 met Marie Elisabeth Badoux52,51, geb. te Arnhem op 27-07-1893. 
   Johannes Eijgenraam en Marie Elisabeth Badoux 
   Zij woonden in 1959 op de Nieuwe Haven 123a te Schiedam. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Hendrik 10, geb. te Delft op 08-02-189455, timmerman, ovl. (89 jaar oud) te Schiedam op 25-03-1983, tr. (resp. 47 en 41 jaar oud) te Schiedam op 23-10-1941 met Elsziena Helena Knot, geb. te Rauwerderhem op 16-12-1899. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Adriana (Alida Adriana) 10, geb. te Delft op 19-09-1895 KBF: geb. 9-8-189538,65,55, ovl. (4 maanden oud) te Delft op 16-02-1896 KBF: ovl. 18-2-189638,65,96
  4.   Alida (Alida Adriana) 10, geb. te Hof van Delft (te Delft) op 03-07-189765,38, ovl. (20 dagen oud) te Hof van Delft (te 's-Gravenhage) op 23-07-1897 (1898)65,38

IXl.   Catharina Eijgenraam63, dr. van Johannes Eijgenraam (VIIIc) en Trijntje Roovers, geb. te Delft op 13-04-187055, ovl. (76 jaar oud) te Delft op 06-09-194655, tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) te Delft op 08-07-1891 met Arend Hendrik van der Zee63, zn. van Hendrik van der Zee en Alida Meester, geb. te Delft op 26-08-187055, ovl. (59 jaar oud) te Delft op 07-05-1930. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Hendrik 10, geb. te Delft op 14-05-1892, tr. (25 jaar oud) te Delft op 23-01-1918 met E. Steijaert51. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Trijntje Johanna 10, geb. te Delft op 21-02-189455, tr. (26 jaar oud) te Delft op 29-09-1920 met D. van Konijneneburg51. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Johannes 10, geb. te Delft op 28-12-1897, ovl. (3 dagen oud) te Delft op 31-12-1897. 

IXm.   Johannes Eijgenraam, zn. van Johannes Eijgenraam (VIIIc) en Trijntje Roovers, geb. te Delft op 04-01-1872 (4 apr 1872) CF38: geb 4-1-187255, tuinder, ovl. (26 jaar oud) te Delft op 23-03-189855, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Delft op 01-04-1896 met Johanna van Heijenoort, geb. te Delft op 04-09-187397
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Johannes 51,10,17, geb. te Delft op 07-07-189744,97, hoofdonderwijzer, ovl. (90 jaar oud) te Delft op 30-12-1987, tr. (beiden 28 jaar oud) te Delft op 24-07-1925 met Tammina Jager17, dr. van Hendrik Jager en Okje Olthoff, geb. te Midwolde (te Oostwold) op 05-08-189697, ovl. (71 jaar oud) te 's-Gravenhage op 13-02-196852,97
   Johannes Eijgenraam en Tammina Jager 
   Op 18-12-1936 naar 's-Gravenhage verhuisd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXn.   Frans Eijgenraam10, zn. van Johannes Eijgenraam (VIIIc) en Trijntje Roovers, geb. te Delft op 10-09-187567,68,55, ged. te Delft, warmoezier, ovl. (78 jaar oud) te Delft op 19-12-1953 Overlijdensadvertentie8,69,55, begr. te Delft, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Delft op 19-04-1899 met Adriana Lugtigheid51, dr. van Cornelis Lugtigheid en Aaltje Bregman, geb. te Delft op 12-12-1877 Volgens de "Digitale Stamboom" van Delft is Adriana geboren op 7-2-1876 (akte 90). (12 dec 1875)99,55,98,68,67, ovl. (97 jaar oud) te Delft op 24-11-197531, begr. te Delft. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Trijntje Johanna 10,51, geb. te Delft op 29-11-190067, ovl. (80 jaar oud) te Leiden (te Leiderdorp) op 26-09-198155, begr. te Leiderdorp op 30-09-198155, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) te Delft op 20-09-1922 met Johannes Petrus Laurens van der Beek51, geb. te Delft op 20-09-189867,55, ovl. (71 jaar oud) te Haarlem op 30-06-1970. 
   Is op 2-9-1922 naar Haarlem verhuisd. F.262. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Johannes 8,51, geb. te Delft op 02-05-1911, ovl. (78 jaar oud) te Perth [Australië] op 27-10-1989, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Rijswijk op 12-04-1939 met Johanna Wilhelmina (Johanna Willemina) van Buysen31,8 (van Buijsen), dr. van Johannes van Buijsen en Berendina Johanna Frederika van der Veld, geb. te Delft op 13-07-1914 Brief67,100. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Cornelis 51, geb. te Delft op 28-11-1914101,67,102,55, chef monteur, instrument maker PTT, opzichter, ovl. (58 jaar oud) te Zwolle op 28-08-197355, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) (1) te Rotterdam op 02-04-1941 met Johanna Jacoba Drevijn51, dr. van Christoffel Jakobus Drevijn en Anna van Zutphen, geb. te Rotterdam op 11-06-191267,55,102, ovl. (51 jaar oud) te Arnhem op 19-03-196438. Uit dit huwelijk geen kinderen, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Arend Hendrik 8,51, geb. te Delft op 24-06-191898,67,104, administrateur, ovl. (83 jaar oud) te Delft op 24-02-2002103, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Delft op 12-08-1942 met Adriana Jozina (Adriana Josina) Schut8,31,51, geb. te Amsterdam op 13-05-191667,98,104. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXo.   Maartje Eijgenraam10,63, dr. van Frans Eijgenraam (VIIId) en Geertje van Kampen, geb. te Delft op 10-07-1848 Geboorte natrekken: Op grafsteen staat 10-7-1848 en volgens de digitale stamboom van Delft is dit 10-7-1847 (1847)42, ged. te Delft, ovl. (69 jaar oud) te Delft op 26-02-1918, begr. te Delft, tr. (resp. 19 en ongeveer 29 jaar oud) te Delft op 28-08-1867 met Hendrik de Boer10,8, zn. van Cornelis de Boer en Maartje van Rossen, geb. te Maassluis circa 1838, timmerman, bakker, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Delft op 27-03-188410
 Heeft gewoond::Buitenwatersloot 180.
winkelierster. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Cornelis 8,10, geb. te Delft op 04-08-1868, ovl. (4 maanden oud) te Delft op 26-12-1868. 
  2.   Geertruida Cornelia 8, geb. te Delft op 11-12-1869, ged. te Delft. 
  3.   Apolonia 8, geb. te Delft op 19-08-1874, ged. te Delft. 
  4.   Cornelis 8, geb. te Delft op 13-06-1876, ged. te Delft. 
  5.   Maria Magaretha 8, geb. te Delft op 01-02-1878, ovl. (2 maanden oud) te Delft op 02-04-187810
  6.   Catharina Theodora 8,10, geb. te Delft op 12-04-1879, volgt Xj
  7.   Maartje 10,8, geb. te Delft op 05-06-1881, ged. te Delft. 

IXp.   Simon Eijgenraam63, zn. van Frans Eijgenraam (VIIId) en Geertje van Kampen, geb. te Delft op 20-08-184961,18,42,36, warmoezier, ovl. (72 jaar oud) te 's-Gravenhage op 19-12-1921, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (1) te Delft op 21-05-1873 met Catharina Theodora (Catharina Dorothea) Schaller63 (Schalker), dr. van Johannes Andreas Schaller en Anna Maria Cornelia van Elseling, geb. te Delft op 24-11-1848 (1849)61, ovl. (45 jaar oud) te Delft op 10-06-1894. 
  Simon Eijgenraam en Catharina Theodora Schaller 
 huwelijk Simon en Catharina bleef kinderloos. Wel vanaf 1882 een pleegkind, wiens moeder was overleden, nl. Pieter Frederik Johannes van der Brugge (waarschijnlijk neef) tot 1894 toen Catharina overleed. Pieter is toen ergens in Loosduinen ondergebracht. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Simon Eijgenraam63, tr. (resp. 45 en 27 jaar oud) (2) te Delft op 28-12-1894 met Maria Willemina van der Lee63,51, dr. van Johannes van Lee en Hendrika Maria van Lutterveld, geb. te Delft op 30-11-1867 00:00 SB4: geb. jaar 187061,18, ovl. (56 jaar oud) te 's-Gravenhage op 12-02-1924. 
 Zij is op papier dochter van Johannes van Lee en Hendrika Maria van Lutterveld gezien de geboorteakte.
Volgens de familieoverlevering zou zij echter een bastaarddochter zijn van koning Willem III. Deze kreeg o.a. als taak het beschermheerschap van de Koninklijke Academie voor de opleiding van Civiele Ingenieurs. Hij vatte deze taak grondig op en bezocht Delft iedere week trouw. Hij woonde colleges bij, bezocht hoogleraren en onderhield ook contacten met studenten. Hij hij in contact kwam met het kleermakersgezin van Lee vermeldt de geschiedenis niet. Er zouden in de familie verschillende voorwerpen aanwezig zijn geweest die van hem afkomstig waren. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Geertje 10,8, geb. te Delft op 18-04-1896105,61, ovl. (75 jaar oud) te Box-Hill [Australië] op 25-12-1971, volgt Xk
  2.   Johannes 10, geb. te Delft op 05-10-189761, ged. te Delft, ovl. (hoogstens 102 jaar oud) te Zuid-Afrika [,zui] [R.S.A.] voor 20008, relatie met Anna8
   Heeft samen met zijn broer Simon op 28-5-1902 de eerste steen gelegd van een huis aan de Buitenwatersloot in Delft. 
   Afrikaanse. Uit deze relatie geen kinderen. 
  3.   Francisca 8, geb. te Delft op 25-04-189961,18, ovl. (84 jaar oud) te 's-Gravenhage op 31-12-198361, volgt Xl
  4.   Simon 8,107, geb. te Delft op 24-11-190061, ged. te 's-Gravenhage, tuinder te Schiebroek voor 1948, ovl. (hoogstens 99 jaar oud) voor 2000, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te 's-Gravenhage op 24-02-1926 met Martha Gezina (Martha) Schut107,8 (Scheet), geb. te Apeldoorn op 15-09-1899 (15 sep 1900)108
   Heeft samen met zijn broer Johannes op 28-5-1902 de eerste steen gelegd van een huis aan de Buitenwatersloot in Delft. Is samen met het hele gezin in 1949 naar Australie geemigreerd.
Heeft gewoond op de Ringdijk 90 te Rotterdam (Schiebroek). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Hendrika Maria 8, geb. te Delft op 24-08-1902 (25 aug 1902)61, ged. te Delft, ovl. (79 jaar oud) te Warnsveld op 23-01-198261,51, begr. te 's-Gravenhage, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te 's-Gravenhage op 24-10-1924 met Gijsbert Cornelis Looijen51,8, zn. van Looijen en Gerritje Modderkolk, geb. te 's-Gravenhage op 18-03-1901108,61, begr. te 's-Gravenhage op 06-08-1982. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.   Frans , geb. te Delft op 07-05-190461, ovl. (5 jaar oud) te Delft op 03-01-191061
  7.   Abraham 8, geb. te Delft op 06-04-190638, ged. te Delft, ovl. (17 jaar oud) te Amsterdam op 11-11-1923, begr. te Amsterdam. 
  8.   Frans 8, geb. te Delft op 17-05-191061, ged. te Delft, ovl. (4 maanden oud) te Zaandam (te Delft) op 03-10-191061, begr. te Delft. 

IXq.   Frans Eijgenraam, zn. van Frans Eijgenraam (VIIId) en Geertje van Kampen, geb. te Delft op 16-11-186071,42, ged. te Delft, warmoezier, ovl. (66 jaar oud) te Delft op 19-09-192770,71,42, begr. te Delft, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) te Delft op 16-05-1883 met Johanna Maria Zoutendijk51,10 (Zoutendijck), dr. van Pleun Zoutendijk en Anthonia de Waal, geb. te Schipluiden op 01-10-1856 (1 okt 1857)70,3,71, ovl. (96 jaar oud) te Delft op 01-08-19533, begr. te Delft. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Frans 51, geb. te Delft op 08-08-188686, ovl. (66 jaar oud) te Maasland op 27-10-195271, volgt Xm
  2.   Pleun 51,10, geb. te Delft op 08-01-188871, ovl. (78 jaar oud) te 's-Gravenhage op 31-03-196671, volgt Xn
  3.   Geertje 10, geb. te Delft op 26-10-188971, ovl. (1 jaar oud) te Delft op 05-01-189171
  4.   Geertje 51, geb. te Delft op 16-05-189171, hulp in de huishouding, ovl. (73 jaar oud) te Delft op 18-12-196471
  5.   Anthonia , geb. te Delft op 17-02-189371, ovl. (2 jaar oud) te Delft op 15-07-189571,8
  6.   Maartje , geb. te Delft op 15-02-189571, ovl. (84 jaar oud) te Pijnacker op 16-04-19798,71, volgt Xo
  7.   Anthonia (Anta) 10,51, geb. te Delft op 15-11-1897, ovl. (88 jaar oud) te Delft op 11-12-1985, volgt Xp
  8.   Simon 10, geb. te Delft op 21-04-1900, ovl. (84 jaar oud) te Grimsby [Canada] op 29-03-1985109, volgt Xq

IXr.   Johannes Alexander Eijgenraam, zn. van Frans Eijgenraam (VIIId) en Geertje van Kampen, geb. te Delft op 17-03-186372,74,75,42, hoofdonderwijzer van een school te Ede, ovl. (69 jaar oud) te Ede op 17-04-1932 (17 apr 1937)8,73, tr. (resp. 33 en 18 jaar oud) (1) te Hummelo op 19-08-1896 met Dirkje de Vries, dr. van Bernhard Dirk de Vries en Anna Maria Aletta Rutgers, geb. te Hummelo en Keppel (te Hummelo) op 22-02-187874,75,73,51, ovl. (71 jaar oud) te Ede op 01-07-194973
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Simon 52, geb. te Ede op 26-06-1902, ovl. (19 jaar oud) te Ede op 27-03-1922. 
  2.   Frans 8, geb. te Ede op 12-02-189873,110, ovl. (69 jaar oud) te Baarn op 16-04-1967, volgt Xr
  3.   Anna Maria Aletta 8,51, geb. te Ede op 23-02-1899, ovl. (43 jaar oud) te Emmen op 01-01-1943, tr. (resp. 33 en 26 jaar oud) te Ede op 17-06-1932 met Wessel Jan Fijnvandraat8,51,111, geb. te Harderwijk op 03-05-1906, ovl. (76 jaar oud) te Barradeel op 22-05-1982. 
   Woonde op 17-4-1932 in Ede. (zonder G. Eijgenraam ?). 
   Woonde op 17-4-1932 in Ede (zonder W.J. Fijnvandraat ? gescheiden ?). 
   Wessel Jan Fijnvandraat en Anna Maria Aletta Eijgenraam 
   Woonde in 1967 in Emmen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Bernard Dirk 8, geb. te Ede op 08-08-190072, ovl. (81 jaar oud) te Ede op 27-08-1981, volgt Xs
  5.   Abraham 8,51, geb. te Ede op 31-10-190574,112, handelsreiziger in ijzerwaren, kantoorbediende, ovl. (68 jaar oud) te Ede op 14-06-1974, tr. (resp. 32 en 30 jaar oud) te Arnhem op 24-12-1937 met Marie Luise (Maria Louise) Henkeler8,51, dr. van Carl Henkeler en Elisabeth Tillmann, geb. te Hamborn [Duitsland] (te Duisburg-Hamborn [Duitsland]) op 21-10-190774,112
   Woonde op 17-4-1932 in Arnhem (zonder Abraham Eijgenraam ?). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.   Johannes Alexander 51,8, geb. te Ede op 07-09-190775,113, onderwijzer, dierkundige, wetenschappelijk hoofd, ovl. (70 jaar oud) te Ede op 27-10-1977, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Ede op 28-12-1934 met Wijmpje Fijnvandraat8,51 (Fijn van Draat), dr. van Arend Fijn van Draat en Aaltje Nijveld, geb. te Harderwijk op 23-01-190875
   ook auteur van wetenschappelijke- en populaire natuurpublicaties. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.   Geertje 111, geb. te Ede op 21-03-1909, ovl. (93 jaar oud) te Emmen op 05-03-2003, tr. (resp. 34 en 37 jaar oud) te Emmen op 10-02-1944 met Wessel Jan Fijnvandraat8,51,111. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.   Dirk 51,8, geb. te Ede op 03-05-191072,114, drogist, ovl. (73 jaar oud) te Bennekom op 22-05-1983, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) te Renkum op 21-04-1938 met Hendrika Adriana (Riek) (Hendrina Adriana) Capel8,51, dr. van Gerrit Capel en Gerritje Willemsen, geb. te Renkum op 08-07-190972, ovl. (70 jaar oud) te Ede op 22-06-1980. 
   Woonde op 17-4-1932 in Ede (gescheiden van R. Capel ?). 
   Woonde op 17-4-1932 in Renkum (gescheiden van Dirk Eijgenraam ?). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.   Lien , geb. te Ede op 06-01-1912113, ovl. (20 jaar oud) te Ede op 01-07-1932. 
  Johannes Alexander Eijgenraam, tr. (resp. 23 en ongeveer 28 jaar oud) (2) te Delft op 30-12-1886 met Adriana Frijselaar, dr. van Marinus Frijselaar en Maria Nijs, geb. te Zierikzee in 1858. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXs.   Geertruida Francisca Eijgenraam8, dr. van Frans Eijgenraam (VIIId) en Geertje van Kampen, geb. te Delft op 12-06-1865, ged. te Delft, ovl. (94 jaar oud) te Delft op 26-04-1960, tr. (resp. 19 en 24 jaar oud) te Delft op 17-12-1884 met Pieter Alexander Kouwenhoven8,115,51, zn. van Dirk Kouwenhoven en Johanna Vielaars, geb. te Delft op 04-10-1860, ovl. (62 jaar oud) te Delft op 18-06-1923. 
 Uit dit huwelijk 14 kinderen: 
  1.   Dirk 10,8,115, geb. te Delft op 03-12-1885, ovl. (8 maanden oud) te Delft op 01-09-1886, begr. te Delft op 04-09-1886115
  2.   Dirk 10,51, geb. te Delft op 26-08-1887, timmerman vermoedelijk te 's-Gravenhage, tr. (41 jaar oud) vermoedelijk te 's-Gravenhage op 20-03-1929 met Cornelia Vrijenhoek52,115. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Frans 8,10,115, geb. te Delft op 27-02-1889115, ovl. (8 dagen oud) te Delft op 07-03-1889115
  4.   Geertruida Francisca 115,10, geb. te Delft op 16-02-1890115, ovl. (70 jaar oud) te Capelle a/d IJssel op 17-10-1960, volgt Xt
  5.   Francois 115,10, geb. te Delft op 12-11-1891, notarisklerk te Delft115, ovl. (83 jaar oud) te Delft op 27-05-1975, tr. (28 jaar oud) te Delft op 18-08-1920 met Johanna Geertruida Jacoba Wijnmaalen51,52,115. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.   Simon 115,10,52, geb. te Delft op 06-08-1893, ovl. (76 jaar oud) te Delft op 18-01-1970, volgt Xu
  7.   Pieter Alexander 8,10,115, geb. te Delft op 30-06-1895115, ovl. (1 jaar oud) te Delft op 23-01-1897115
  8.   Hendrik Joseph 52,10,115, geb. te Delft op 30-05-1897, brandstoffenhandelaar te Delft115, ovl. (71 jaar oud) te Delft op 16-11-1968, tr. (26 jaar oud) te Zegwaard op 14-09-1923 met Johanna Louwrina Viergever115,52, geb. vermoedelijk te Zoetermeer. 
   Hendrik Joseph Kouwenhoven en Johanna Louwrina Viergever 
   Woonde in 1960 in Delft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.   Pieter Alexander 51,115, geb. te Delft op 01-04-1899115, Leraar aan het Marnixgymnasium (VHMO) te Rotterdam, ovl. (88 jaar oud) te Heelsum op 19-05-1987115, tr. (1) met Pietertje Jacoba Vaalburg115,52, geb. te Delft in 1898115, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Rotterdam in 1970115
    Op 25-4-1923 naar Rotterdam verhuisd. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Sara Meijer115, geb. in 1902. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.   Johanna Apolonia 115,51,52, geb. te Delft op 26-01-1901, ovl. (95 jaar oud) te Delft in 01-1997, volgt Xv
  11.   Maria 52,51,115, geb. te Delft op 17-03-1903, volgt Xw
  12.   Johannes Alexander 52,51,115, geb. te Delft op 28-04-1905115, leeraar kweekschool te Rotterdam115, ovl. (81 jaar oud) te Apeldoorn op 25-03-1987115, tr. (1) met Maria (Mies) van der Zwaal115, geb. in 1906, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) in 1955. 
    Woonde in 1960 in Rotterdam. Op 28-7-1933 naar Rotterdam verhuisd. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Anna Janke (Annie) van der Meulen115, geb. in 1907. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  13.   Anna Christina 52,51,115, geb. te Delft op 01-03-1907115, ovl. (88 jaar oud) te Rijswijk op 22-03-1995115, tr. (resp. 22 en ongeveer 26 jaar oud) te Delft op 02-10-1929 met Aart de Bruin115,52,51, geb. in 1903, ingenieur bij Philips te Eindhoven115, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) in 1979. 
   Aart de Bruin en Anna Christina Kouwenhoven 
   Woonde in 1960 in Eindhoven. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  14.   Abraham 51,52,115, geb. te Delft op 09-10-1909115, ovl. (65 jaar oud) te Delft op 17-03-1975115, volgt Xx

IXt.   Maria Koreneef10 (Korenneef), dr. van Pieter Koreneef en Margaretha Eijgenraam (VIIIe), geb. te Delft op 15-02-1861 (1862)78, ovl. (43 jaar oud) te Delft op 21-05-1904, tr. met haar halfneef Johannes Eijgenraam (zie IXi). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Adriana Margaretha Maria 10, geb. te Delft op 23-12-1882 (1883)38,78, ovl. (3 jaar oud) te Delft op 26-04-188678
  2.   Margaretha Johanna 10, geb. te Delft op 23-04-188478, ovl. (10 maanden oud) te Delft op 17-03-188578
  3.   Johannes 10, geb. te Delft op 21-12-188578, ovl. (6 maanden oud) te Delft op 01-07-1886. 
  4.   Johanna Maria 10, geb. te Delft op 09-05-1887 (9 dec 1887)78, relatie met J.T.C. Brouwer
   Johanna Maria is op 12-5-1908 in Amerika aangekomen.
Zij heeft als 20 jarige de overtocht gemaakt met de boot "De Noordam".
Als huisadres heeft zij het adres van haar oom Leendert Eijgenraam, Rotterdamseweg te Delft opgegeven.
Zij was wees, haar vader en moeder waren toen al 4 jaar overleden. Vermoedelijk is zij na het overlijden van haar ouders bij haar oom ingetrokken. En uit de gegevens van de immigratiedienst blijkt dat zij ongetrouwd was. En zij was op weg naar haar "toekomstige echtgenoot" in 54 Crofton Ave, Grand Rapid Mitch. mr. J.T.C. Brouwer.
Op dezelfde boot was ook een Bertha Brouwer (geb. te Rotterdam) aanwezig die naar haar man J.S.F. Brouwer, Lawnstreet 25, Rochester onderweg was.
Johanna Maria was 5 feet 2 inch en had blond haar en grijze ogen.
Ook was een oom van Johanna Maria met een Brouwer getrouwd en woonde in Delft. Uit deze relatie geen kinderen. 

IXu.   Pieter Eigenraam7, zn. van Pieter Eigenraam (VIIIg) en Maria Maan, geb. te Vlaardingen op 17-04-1860, pakhuisknecht, pakhuisbaas in 1920, ovl. (90 jaar oud) te Vlaardingen op 03-09-1950, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Vlaardingen op 25-04-1883 met Maria Hoogerwerf7, geb. te Vlaardingen op 09-09-1860, ovl. (minstens 89 jaar oud) na 1950. 
  Pieter Eigenraam en Maria Hoogerwerf 
 Woonde in 1948 in de P.K. Drossaartstraat 36 te Vlaardingen. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.   Maria 7, geb. te Vlaardingen op 30-04-1884. 
  2.   Anna 51,7,52, geb. te Vlaardingen op 07-12-1885, ovl. (65 jaar oud) te Groningen op 30-12-1950, tr. (resp. 39 en 33 jaar oud) te Veendam op 03-10-1925 met Harmannus Ridderbos51, geb. te Meeden op 25-04-1892. 
   Woonde in 1950 in Vlaardingen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Maria 52,51,7, geb. te Vlaardingen op 09-10-1887, modiste, ovl. (93 jaar oud) te Vlaardingen op 29-10-1980. 
   Woonde in 1950 in Vlaardingen. 
  4.   Teuntje 7,52,51, geb. te Vlaardingen op 27-04-1889, ovl. (70 jaar oud) te Voorburg op 14-01-1960, tr. (resp. 32 en 29 jaar oud) te Vlaardingen op 08-02-1922 met Marinus Dane52,51, geb. te 's-Gravenhage op 22-12-1892. 
   Marinus Dane en Teuntje Eigenraam 
   Woonde in 1860 in Voorburg. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Pieter 7, geb. te Vlaardingen op 22-02-1891. 
  6.   Pieter 51,7,52, geb. te Vlaardingen op 15-09-1892116, ovl. (89 jaar oud) te Vlaardingen op 18-01-1982, volgt Xy
  7.   Neeltje 52,51,7, geb. te Vlaardingen op 21-02-1895, ovl. (88 jaar oud) te Vlaardingen op 30-08-1983, tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) te Vlaardingen op 21-01-1920 met Cornelis van der Leeden51,52, zn. van Jan van der Leeden en Johanna van den Bosch, geb. te Oegstgeest op 29-09-1892, ovl. (87 jaar oud) te Vlaardingen op 08-09-1980. 
   Cornelis van der Leeden en Neeltje Eigenraam 
   Woonde in 1860 in Vlaardingen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.   Adriana 7,52,51, geb. te Vlaardingen op 11-01-1897, onderwijzeres op een bewaarschool, ovl. (88 jaar oud) te Vlaardingen op 03-06-1985. 
  9.   Catharina 52,7,51, geb. te Vlaardingen op 04-04-1899, huishoudster, werkster, ovl. (91 jaar oud) te Rotterdam op 20-10-1990,  
   Woonde in 1950 in Rotterdam. geen kinderen, tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) te Vlaardingen op 25-04-1923, (gesch. te Vlaardingen op 25-05-1934) met Arnoldus van IJperen, geb. te Vlaardingen op 09-03-1896. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.   Teunis 52,7, geb. te Vlaardingen op 03-07-1900, ovl. (88 jaar oud) te Maryland [Verenigde Staten] in 12-1988. 
   Woonde in 1950 in Amerika 
   Social Security Death Index Search Results (found 28/10/2001) 
   Name: EYGENRAAM, TEUNES 
   SS: 216-12-2567 
   Issue State : MD 
   Birth: 3 Jul 1900 
   Death: Dec 1988 
   Last Known Residence : Street, Maryland 21154. 

IXv.   Catharina Eigenraam7, dr. van Pieter Eigenraam (VIIIg) en Maria Maan, geb. te Vlaardingen op 30-03-1863, ovl. (88 jaar oud) te Vlaardingen op 05-08-1951, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Vlaardingen op 28-05-1884 met David Drop51,7, geb. te Vlaardingen op 02-07-1860, ovl. (69 jaar oud) te Vlaardingen op 02-06-1930. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Arie 51, geb. te Vlaardingen op 11-07-1899, ovl. (50 jaar oud) te Vlaardingen op 22-06-1950. 

IXw.   Hendrik Eigenraam7,51, zn. van Pieter Eigenraam (VIIIg) en Neeltje Nouwt, geb. te Vlaardingen op 13-09-1885, bode Nutspaarbank, ovl. (59 jaar oud) te 's-Gravenhage op 29-12-1944, relatie met Elizabeth Johanna Philippina Wegner52,7,51, geb. te 's-Gravenhage op 01-08-1885. 
  Hendrik Eigenraam en Elizabeth Johanna Philippina Wegner 
 Woonde in de Mallemolen 45 te 's-Gravenhage. 
 Uit deze relatie 4 kinderen: 
  1.   Elisabeth Johanna Philippina Eijgenraam51, geb. te Veur op 11-05-1919, ovl. (79 jaar oud) te 's-Gravenhage op 28-07-1998, tr. (resp. 20 en 19 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage op 31-01-1940 met Nicolaas Pieter Schilder51, geb. te 's-Gravenhage op 30-07-1920, ovl. (23 jaar oud) te Rotterdam op 05-05-1944. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 28 en 30 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage op 27-08-1947 met Frits Louis Jan Mesker51, geb. te 's-Gravenhage op 27-08-1917. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Pieter Eijgenraam51, geb. te Veur op 08-09-1920, ovl. (19 jaar oud) te Loosduinen op 10-05-1940. 
   Neergeschoten bij een aanval van het Nederlandse leger op Duitse militairen rond het vliegveld Ockenburg te Loosduinen. 
  3.   Hendrik Willem Adrianus Eygenraam51, geb. te 's-Gravenhage op 19-03-1924, boekbinder, wikkelaar, fabrieksarbeider, ovl. (67 jaar oud) te 's-Gravenhage op 26-09-1991, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Neeltje Sophia ( Nel) Eijgenraam52,51, geb. te 's-Gravenhage op 24-08-1929, ovl. (88 jaar oud) te Oegstgeest op 08-02-2018, tr. met Johan Kok de. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXx.   Teunis Eijgenraam52,51,7 (Eigenraam), zn. van Pieter Eigenraam (VIIIg) en Liedewij Broek, geb. te Vlaardingen op 05-11-189181, schipper op haringlogger, ovl. (52 jaar oud) te Vlaardingen (te Op zee) Gesneuveld door beschieting door geallieerde vliegtuigen, voor de Hollandse kust op 10-02-194480, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Vlaardingen op 01-12-1915 met Johanna Storm51,7, dr. van Cornelis Storm en , geb. te Vlaardingen op 21-02-189351,81
  Teunis Eijgenraam en Johanna Storm 
 Woonde op 10-11-1940 in de P.K. Drossaarstraat 32 te Vlaardingen. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Petronella Liedewij Eigenraam51, geb. te Vlaardingen op 27-09-1916, ovl. (86 jaar oud) te Vlaardingen op 14-05-2003117, tr. (resp. 25 en 30 jaar oud) te Vlaardingen op 01-04-1942 met Chiel Kramer51,117, geb. te Vlaardingen op 19-10-1911, ovl. (86 jaar oud) te Vlaardingen op 29-10-1997. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Cornelia Elizabeth Eigenraam51, geb. te Vlaardingen op 17-01-1919, boetster, verkoopster, ovl. (74 jaar oud) te Rotterdam op 28-09-1993, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Vlaardingen op 01-10-1942 met Willem Nipius51, geb. te Vlaardinger Ambacht op 15-10-1917, ovl. (74 jaar oud) te Vlaardingen op 29-07-1992. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Teuni Eigenraam51, geb. te Vlaardingen op 16-01-1925, ovl. (82 jaar oud) te Vlaardingen op 24-11-2007, tr. met Johannes Jacobus van Everdingen, ovl. op 19-10-1991. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Teunis Eigenraam51, geb. te Vlaardingen op 12-03-1933, kantoorbediende, ovl. (19 jaar oud) te Vlaardingen op 28-11-195252
   Heeft gewoond in de PK Dross straat 32 en op 5-8-1949 op de Groeneweg 32 te Vlaardingen. 
  5.   Sophia 51, geb. en ovl. te Vlaardingen op 15-02-1939. 

IXy.   Sophia Eigenraam7,51, dr. van Pieter Eigenraam (VIIIg) en Liedewij Broek, geb. te Vlaardingen op 20-01-1893, ovl. (89 jaar oud) te 's-Gravenzande op 07-11-1982, tr. (resp. 21 en 30 jaar oud) te Vlaardingen op 17-06-1914 met Bastiaan Maat51,7, geb. te Vlaardingen op 21-02-1884, ovl. (87 jaar oud) te Delft op 04-11-1971. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.   Cornelis 51, geb. te Vlaardingen op 09-11-1914, tr. met Adriana van Tol. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Pieter 51, geb. te Vlaardingen op 01-04-1916, tr. (23 jaar oud) te Vlaardingen op 10-05-1939 met H. Halewijn51. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXz.   Alexander Eigenraam7,51, zn. van Pieter Eigenraam (VIIIg) en Liedewij Broek, geb. te Vlaardingen op 25-11-189482,83, kantoorbediende, ovl. (66 jaar oud) te Vlaardingen (te Vlaardinger Ambacht) op 22-10-196183, tr. (beiden 26 jaar oud) (1) te Vlaardingen op 09-11-1921 met Cornelia Arendina (Cornelia Arendina) van der Valk51,7 (van der Valk), geb. te Vlaardingen op 14-03-189583, ovl. (59 jaar oud) te Vlaardingen op 22-03-1954 (22 mrt 1955)83
  Alexander Eigenraam en Cornelia Arendina van der Valk 
 Bij de geboorte van de tweeling Jacobus en Louis woonde dit echtpaar in de Boschlaan te Vlaardingen. 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.   Pieter 51, geb. te Vlaardingen op 12-10-1922 ongehuwd83, assistent accountant, zakenman te Haarlem, ovl. (62 jaar oud) te Oss op 21-05-1985. 
   Gehuwd op 19-3-1949. 
  2.   Jakob 51, geb. te Vlaardingen op 15-12-192383, ovl. (68 jaar oud) te Vlaardingen op 12-11-1992, volgt Xz
  3.   Jacobus 52, geb. te Vlaardingen op 27-04-192783, ovl. te Vlaardingen op 10-09-1927 overleden enkele maanden oud52,83
  4.   Jacobus 51, geb. te Vlaardingen op 17-05-192982,83, kantoorbediende te Lekkerkerk, ovl. (79 jaar oud) te Vlaardingen op 27-08-2008 rouwadv Trouw.email zoon Lex, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Vlaardingen op 22-06-1954 met Maria Kalkman51, dr. van Gerrit Kalkman en Aukjen Baaima, geb. te Vlaardingen op 27-01-193082,118, ovl. (63 jaar oud) op 13-07-1993. 
   rouwadv Jacobus Eigenraam. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Alexander Eigenraam7,51, tr. (resp. 63 en 54 jaar oud) (2) te Vlaardingen op 11-04-1958 met Johanna Brouwer7, geb. te Vlaardingen op 29-07-190383
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Johanna Brouwer7, relatie (1) met Dirk Baldur Hagenbeek, ovl. voor 195883
 Uit deze relatie geen kinderen. 

IXaa.   Pieter Eigenraam7,51, zn. van Pieter Eigenraam (VIIIg) en Liedewij Broek, geb. te Vlaardingen op 03-03-189849, bouwkundige, aannemer bouwvak(h), calculator, ovl. (91 jaar oud) te Amersfoort op 21-04-1989, tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) (1) te Vlaardingen op 23-09-1925 met Geertruide Alida (Geertruide Alida) Versteeve7,51,52, geb. te Vlaardingen op 05-09-190349, ovl. (62 jaar oud) te Amersfoort op 17-03-196649
 Volgens (bijlage 29) is dit Versteege. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Helena Sifra 51, geb. te Vlaardingen op 02-01-192849, ovl. (78 jaar oud) te Bosch en Duin op 30-07-2006, begr. te Leusden op 04-08-2006, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Alexander 51, geb. te Vlaardingen op 20-02-193049, boekhouder, ovl. (88 jaar oud) te Amersfoort op 17-03-2018, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Pieter Eigenraam7,51, tr. (resp. 69 en 60 jaar oud) (2) te Amersfoort op 20-04-1967 met Jacoba Reedijk51 (Reedyk), dr. van Marinus Reedyk en , geb. te 's-Gravendeel op 24-06-190649, ovl. (75 jaar oud) te Zeist op 04-06-1982. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXab.   Adrianus Eigenraam7,85, zn. van Pieter Eigenraam (VIIIg) en Liedewij Broek, geb. te Vlaardingen op 01-04-190150,84, Emmastraat 26, Vlaardingen, NL, ovl. (47 jaar oud) te Vlaardingen op 17-05-1948, tr. (resp. 30 en 21 jaar oud) te Klundert (te Vlaardingen) op 28-05-1931 met Teuntje den Hollander120, geb. te Klundert op 23-11-190984, ovl. (51 jaar oud) te Vlaardingen op 14-08-1961. 
  Adrianus Eigenraam en Teuntje den Hollander 
 Woonde in 1948 in de Emmastraat 48 te Vlaardingen. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Cornelis , geb. te Vlaardingen op 10-02-1934, ovl. (70 jaar oud) te Vlaardingen in 01-2005, begr. op 06-01-2005, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Alida Jacoba 85, geb. te Vlaardingen op 22-12-1939, ovl. (49 jaar oud) te Munchen [Duitsland] op 08-01-1989121

IXac.   Suzanna Eijgenraam7,52, dr. van Adrianus Eigenraam (VIIIh) en Johanna Jacobs, geb. te Vlaardingen op 07-06-187334, ovl. (26 jaar oud) op 11-05-190034, relatie met Dirk van der Valk7 (zie VIIIg). 
 Uit deze relatie 9 kinderen: 
  1.   H.M. 52, relatie met J. van Heijst52
   J. van Heijst en H.M. van der Valk 
   Woonde op 20-10-1936 in Vlaardingen. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.   M.H. 52, relatie met J. Baggus52
   J. Baggus en M.H. van der Valk 
   Woonde op 20-10-1936 in Vlaardingen. Uit deze relatie geen kinderen. 
  3.   Marta 52
  4.   P. 52, relatie met D. van der Lely52
   P. van der Valk en D. van der Lely 
   Woonde op 20-10-1936 in Vlaardingen. Uit deze relatie geen kinderen. 
  5.   M. 52, relatie met N. van Witzenburg52
   M. van der Valk en N. van Witzenburg 
   Woonde op 20-10-1936 in Vlaardingen. Uit deze relatie geen kinderen. 
  6.   Arn. 52, relatie met J. van der Ster52
   Arn. van der Valk en J. van der Ster 
   Woonde op 20-10-1936 in Vlaardingen. Uit deze relatie geen kinderen. 
  7.   H. 52, relatie met J. Penning52
   H. van der Valk en J. Penning 
   Woonde op 20-10-1936 in Vlaardingen. Uit deze relatie geen kinderen. 
  8.   Adr. 52, relatie met H. Bijpost52
   Adr. van der Valk en H. Bijpost 
   Woonde op 20-10-1936 in Vlaardinger-Ambacht. Uit deze relatie geen kinderen. 
  9.   D. 52, relatie met D. Stone52
   D. van der Valk en D. Stone 
   Woonde op 20-10-1936 in Moorrabbin (Australie). Uit deze relatie geen kinderen. 
   Dirk van der Valk7, relatie (1) met Neeltje Eigenraam7, dr. van Pieter Eigenraam (VIIIg) en Maria Maan
 Uit deze relatie geen kinderen. 

IXad.   Agatha Eigenraam51,7 (Eijgenraam), dr. van Adrianus Eigenraam (VIIIh) en Johanna Jacobs, geb. te Vlaardingen op 18-11-187534, ovl. (77 jaar oud) te Vlaardingen op 31-07-1953, tr. (beiden 25 jaar oud) te Vlaardingen op 13-06-1901 met Jacob van den Berg51,7, geb. te Vlaardingen op 17-02-1876, ovl. (53 jaar oud) te Vlaardingen op 06-08-1929. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Johanna Cornelia 51, geb. te Vlaardingen op 04-03-1902. 
  2.   Johanna 51, geb. te Vlaardingen op 02-05-1907. 
  3.   Agatha 51, geb. te Vlaardingen op 23-07-1914, tr. (29 jaar oud) te Vlaardingen op 08-06-1944 met C.P.J. Soeters51. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Cornelis 51, geb. te Vlaardingen op 30-09-1917, tr. (29 jaar oud) te Vlaardingen op 29-05-1947 met P.W. Eikelenboom51. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXae.   Hendrik Eigenraam7,51 (Eijgenraam), zn. van Adrianus Eigenraam (VIIIh) en Johanna Jacobs, geb. te Vlaardingen op 09-06-187934, melkverkooper, expediteur, ovl. (86 jaar oud) te Vlaardingen op 27-06-1965, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Vlaardingen op 30-07-1902 met Sophia Moerman51,7, geb. te Vlaardingen op 14-10-187734, ovl. (79 jaar oud) te Vlaardingen op 27-05-1957. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Johanna Eijgenraam51, geb. te 's-Gravenzande op 16-06-190434, winkeljuffrouw, ovl. (84 jaar oud) te Amsterdam op 28-04-1989, tr. (beiden 35 jaar oud) te Vlaardingen op 07-02-1940 met Gerrit van IJperen51 (van Yperen), geb. te Vlaardingen op 25-09-190434, ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam op 03-01-1985. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Arend 51, geb. te Vlaardingen op 31-08-1908 (31 jul 1908)122,123, chauffeur, expediteur, ovl. (41 jaar oud) te Kampen op 27-12-1949, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) te Vlaardingen op 25-09-1929 met zijn aangetrouwd tante Jacoba Geertruida van Kooij51, dr. van Hendrik van Kooij en Jacoba Borst, geb. te Vlaardingen op 29-03-1907123,122. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Adrianus 51, geb. te Vlaardingen op 08-09-1910124, expediteur, ovl. (75 jaar oud) te Rotterdam op 26-07-1986, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Vlaardingen op 28-08-1935 (25 aug 1935) met Alida Vons51, geb. te Vlaardingen op 21-04-1913125. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXaf.   Koenraad (Coenraad) Eigenraam51,7 (Eijgenraam), zn. van Adrianus Eigenraam (VIIIh) en Johanna Jacobs, geb. te Vlaardingen op 15-10-188134, tuinder, ovl. (86 jaar oud) te Vlaardingen op 28-02-1968, tr. (resp. 33 en 28 jaar oud) te Vlaardingen op 04-11-1914 met Johanna Drop7,51, geb. te Vlaardingen op 19-06-188634, ovl. (72 jaar oud) te Vlaardingen op 29-09-1958. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Adrianus 51 (Eijgenraam), geb. te Vlaardingen op 23-12-191534, tuinder, tr. (resp. 38 en 29 jaar oud) te Vlaardingen op 30-03-1954 met Pleuntje den Draak51, dr. van Arie den Draak en Neeltje Mooy, geb. te Vlaardingen op 29-10-192434, ovl. (82 jaar oud) te Emmen op 11-06-2007, gecr. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Johanna 51, geb. te Vlaardingen op 18-07-1919, ovl. (83 jaar oud) te Tiel op 21-05-2003, tr. (resp. 40 en 57 jaar oud) te Huizen op 03-03-1960 met Pieter de Jong51, geb. te Hoorn op 17-03-1902, ovl. (86 jaar oud) te Tiel op 29-12-1988. 
   Op 11-10-1947 naar Rotterdam verhuisd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Johanna 51, geb. te Vlaardingen op 27-03-1918, ovl. (80 jaar oud) te Vlaardingen op 25-05-1998, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Vlaardingen op 01-07-1942 met Jan Moerman51, geb. te Vlaardingen op 10-01-1916, ovl. (72 jaar oud) te Maassluis op 20-04-1988. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Dingeman 51 (Eijgenraam), geb. te Vlaardingen op 07-02-1922127, tuinder, ovl. (95 jaar oud) te Emmen op 12-07-2017, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Vlaardingen op 29-06-1949 met Trijntje Visser51, dr. van L Visser en Jannetje Kleywegt, geb. te Rozenburg op 08-08-1922127, ovl. (70 jaar oud) te Erica128 op 04-01-1993128. Uit dit huwelijk een kind. 
  5.   Batje 51, geb. te Vlaardingen op 03-01-1927, ovl. (91 jaar oud) te Rijswijk in 07-2018, Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met J.P,Koos Kornaat. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.   Susanna 51, geb. te Vlaardingen op 06-07-1929, ovl. (60 jaar oud) te Vlaardingen op 05-01-1990, Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXag.   Willemina Johanna (Wilhelmina) Eigenraam51,7 (Eijgenraam), dr. van Adrianus Eigenraam (VIIIh) en Johanna Jacobs, geb. te Vlaardingen op 22-01-189334, ovl. (69 jaar oud) te Hilversum op 25-07-1962, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) (1) te Vlaardingen op 13-05-1914, (gesch. te Vlaardingen op 22-05-1933) met Pieter van der Meijden51,7 (van der Meijden), geb. te Vlaardingen op 11-08-1889, ovl. (61 jaar oud) te Amsterdam op 12-07-1951. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.   Arend van der Meijden51, geb. te Vlaardingen op 13-02-1915. 
  2.   Johan Maarten van der Meijden51, geb. te Vlaardingen op 26-07-1916. 
  3.   Pieter Wilhelm van der Meijden51, geb. te Zeist op 15-08-1919. 
   Willemina Johanna (Wilhelmina) Eigenraam51,7 (Eijgenraam), tr. (resp. 46 en 49 jaar oud) (2) te Amsterdam op 09-08-1939, (ontb. door overlijden te Amsterdam op 12-07-1951) met Pieter van der Meijden51,7 (van der Meijden). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXah.   Pieter Eijgenraam7,51 Pieter heeft op 8-6-1972 zijn naam laten veranderen in Eijgenraam, zn. van Adrianus Eigenraam (VIIIh) en Johanna Jacobs, geb. te Vlaardingen op 05-02-189634, kantoorbediende, correspondent, beroeps militair, ovl. (86 jaar oud) te Vlaardingen op 10-05-1982, tr. (1) later nog 3 x gehuwd met Catharina Johanna Maria Seller51, geb. te Oirschot op 25-01-1896, ovl. (39 jaar oud) te Oudenrijn op 11-10-1935. 
 Uit deze relatie 2 zonen: 
  1.   Josef Henricus Petrus Eigenraam51 (Eijgenraam), geb. te Rotterdam op 12-07-1924129,34, ovl. (86 jaar oud) te Pannerden op 13-11-2010, begr. begraven op zijn eigen grond te Kessel. 
   Op 3-5-1955 naar kessel verhuisd. 
  2.   Hendrikus Johannes Maria Eigenraam51, geb. te Rotterdam op 03-09-1925, ovl. (73 jaar oud) te Nijmegen op 22-08-1999. 
   Op 9-4-1964 naar Wageningen verhuisd. 
   Pieter Eijgenraam7,51 Pieter heeft op 8-6-1972 zijn naam laten veranderen in Eijgenraam, tr. (resp. 40 en 49 jaar oud) (2) te Oudenrijn op 28-12-1936 met Maria Elisabeth Hyacintha Seller51, geb. te Helmond op 08-07-1887, ovl. (73 jaar oud) te Roosendaal op 13-01-1961. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Pieter Eijgenraam7,51 Pieter heeft op 8-6-1972 zijn naam laten veranderen in Eijgenraam, tr. (resp. 66 en 55 jaar oud) (3) te Vlaardingen op 27-11-1962, (gesch. te Vlaardingen op 01-12-1969) met Jacoba Geertruida van Kooij51, dr. van Hendrik van Kooij en Jacoba Borst (zie IXae). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Jacoba Geertruida van Kooij51, dr. van Hendrik van Kooij en Jacoba Borst, tr. (1) met haar neef Arend Eigenraam51, zn. van Hendrik Eigenraam (IXae) en Sophia Moerman
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Pieter Eijgenraam7,51 Pieter heeft op 8-6-1972 zijn naam laten veranderen in Eijgenraam, tr. (resp. 74 en 51 jaar oud) (4) te De Lier op 24-02-1970 met Johanna Dirkje Broek51, geb. te Vlaardingen op 04-04-1918, ovl. (82 jaar oud) te Vlaardingen op 12-11-2000130
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXai.   Suzanna Eijgenraam52,51, dr. van Arij Eijgenraam (VIIIi) en Pleuntje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 06-11-1876, ovl. (85 jaar oud) te Rotterdam op 23-08-1962, tr. (resp. 31 en 32 jaar oud) te Vlaardingen op 03-06-1908 met Anthonius Hendrikus Jansen52,51, geb. te Ginneken op 07-03-1876, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam op 18-12-1947. 
  Anthonius Hendrikus Jansen en Suzanna Eijgenraam 
 Woonde op 23-6-1929 in Rotterdam. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Apolonia 51, geb. te Rotterdam op 21-05-1914. 
   Op 14-7-1956 naar Delft verhuisd. 

IXaj.   Elizabeth Eijgenraam51,7, dr. van Arij Eijgenraam (VIIIi) en Pleuntje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 18-12-18873,86, ovl. (90 jaar oud) te Vlaardingen op 21-04-197851, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Vlaardingen op 19-01-1910 met Frans Eijgenraam51, zn. van Frans Eijgenraam (IXq) en Johanna Maria Zoutendijk (zie Xm). 
  Frans Eijgenraam en Elizabeth Eijgenraam 
 Woonde in 1952 op de Julianalaan 129 te Delft. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Frans 51, geb. te 's-Gravenhage op 29-04-19113, vertegenwoordiger, ovl. (86 jaar oud) te Delft op 26-02-1998, tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) te Vlaardingen op 08-11-1939 met Clazina Cornelia Brinkman51, dr. van Willem Leendert Brinkman en Adriana van Pelt, geb. te Vlaardingen op 28-01-1913131,3, ovl. (95 jaar oud) te Naaldwijk op 04-04-2008. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Apolonia 51, geb. te Capelle a/d IJssel op 03-07-19133, ovl. (82 jaar oud) te Maassluis op 28-10-1995, tr. (resp. 29 en 32 jaar oud) te Maasland op 29-10-1942 met Jacob Doelman51, geb. te Maasland op 13-01-19103, ovl. (76 jaar oud) te Maassluis op 12-03-1986. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Arie , geb. te Capelle a/d IJssel op 12-01-19163,86, ovl. (21 jaar oud) te Leiden op 15-09-19373
  4.   Abraham , geb. te Vlaardingen op 14-02-19183,86, ovl. (25 jaar oud) te Auschwitz [Duitsland] op 17-03-1943 17-3-1963! moet zijn: 194386
  5.   Johannes Marinus (Johannes Marinus) 132, geb. te Vlaardingen op 27-04-19233, ovl. (80 jaar oud) te Vlaardingen op 14-03-2004,  
   Op 30-11-1946 naar Kortenhoef verhuisd. Uit deze relatie geen kinderen. 
  6.   Hendrik (Henk) 20, geb. te Vlaardingen op 18-03-19283, Princes Beatrixlaan 37, Maasland, Nederland, 010-5921639, ovl. (90 jaar oud) te Maasland op 18-10-2018, begr. Algemene begraafplaats, Maasland,  
   Via Hans Eijgenraam (collega bij de ING) verkregen:
Henk Eijgenraam.
Prinses Beatrixlaan 37.
3155 TH Maasland.
tel 010 - 592 1639. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXak.  Catharina Elisabeth Maarleveld, dr. van Jan Maarleveld en Elizabeth Eigenraam (VIIIk), geb. te Vlaardingen op 24-06-1877, ovl. (70 jaar oud) te Vlaardingen op 04-08-1947, tr. (resp. 24 en 29 jaar oud) te Vlaardingen op 16-10-1901 met Abraham Paulus Bot, geb. te Maassluis op 09-05-1872, ovl. (65 jaar oud) te Vlaardingen op 17-09-1937. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Johanna , geb. te Vlaardingen op 07-05-1902, tr. met Cornelis Vriens, geb. te Breda op 11-04-1900. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jan Abraham , geb. te Vlaardingen op 19-06-1904. 
  3.  Abraham Paulus , geb. te Vlaardingen op 03-10-1907. 
  4.  Arie , geb. op 14-07-1914. 

IXal.   Pieter Eijgenraam7,51, zn. van Arij Eijgenraam (VIIIm) en Willemina Valkenier, geb. te Vlaardingen op 03-10-1878, tr. (resp. 21 en 19 jaar oud) te Vlaardingen op 18-07-1900 met Dirkje Janson7,51, geb. te Geervliet op 04-11-1880. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Arie Eigenraam87, geb. in 1900, volgt Xaa
  2.   Johannes Eigenraam87, geb. op 10-10-1901, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) in 1972, relatie met Maartje van der Pols87, geb. te Rotterdam op 13-02-1913. 
   Is in 1947 maar Amerika geemigreerd. Uit deze relatie geen kinderen. 
  3.   Magcheltje Eigenraam51, geb. te Rotterdam op 07-08-1903, ovl. (86 jaar oud) te Lelystad op 06-01-1990, tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) (1) te Rotterdam op 28-12-1923 met Job Heus51, geb. te Rotterdam op 25-11-1899, ovl. (33 jaar oud) te Mechelen [België] op 26-04-1933. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (beiden 32 jaar oud) (2) te 's-Hertogenbosch op 03-01-1936 met Petrus van Dijk51, geb. te Rotterdam op 11-01-1903, ovl. (60 jaar oud) te Amsterdam op 26-12-1963. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Wilhelmina Eigenraam51, geb. te Rotterdam op 30-08-1904, ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam op 12-04-1986, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Rotterdam op 26-09-1928 met Marinus Nicolaas Osseweijer51, geb. te Rotterdam op 29-10-1901. 
   Op 11-9-1985 afgevoerd (Rt). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Pieter Eigenraam51, geb. te Rotterdam op 07-12-1905, ovl. (68 jaar oud) te Rotterdam op 30-10-1974, volgt Xab

IXam.   Johannes Kornelis Eijgenraam7,51, zn. van Arij Eijgenraam (VIIIm) en Willemina Valkenier, geb. te Vlaardingen op 14-09-1882, brievenbesteller, kantoorbediende, ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam op 16-03-195352, tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) te Vlissingen op 14-07-1909 met Maartje Bijl51,7, geb. te Vlaardingen op 12-12-1888. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Arij 7,51, geb. te Vlissingen op 20-05-1910, ovl. (43 jaar oud) te Naarden op 12-10-1953, volgt Xac
  2.   Adriana Elizabeth Eigenraam51, geb. te Vlissingen op 08-12-1914, kantoorbediende, ovl. (64 jaar oud) te Amsterdam op 20-12-1978, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Amsterdam op 05-06-1941 met Klaas Boschma51, geb. te IJlst op 23-06-1916. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Pieter 51, geb. te Amsterdam op 07-07-1921, ovl. (79 jaar oud) te Haarlem op 15-08-2000, Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXan.   Jacoba Geertruida Eijgenraam7,8, dr. van Arij Adrianus Eijgenraam (VIIIo) en Kornelia Maat, geb. te Vlaardingen op 25-11-188830, dienstbode, ovl. (48 jaar oud) te Vlaardingen op 21-03-193730, begr. in 1, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Vlaardingen op 03-07-1912 met Jan Bot7, zn. van Abraham Bot en Adriana Wapenaar, geb. te Vlaardingen op 03-01-188830, timmerman, gemeenteraadslid tussen 1935 en 1941, ovl. (57 jaar oud) te Vlaardingen op 03-11-1945, begr. te Vlaardingen. 
  Jan Bot en Jacoba Geertruida Eijgenraam 
 Woonde in 1937 op de Gedempte Biersloot 53 te Vlaardingen. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Jan , geb. te Vlaardingen op 06-01-191930, analist. 

IXao.   Elizabeth Katharina Eijgenraam7,51, dr. van Arij Adrianus Eijgenraam (VIIIo) en Kornelia Maat, geb. te Vlaardingen op 04-06-1890, ovl. (70 jaar oud) te Vlaardingen op 04-06-1960, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) te Vlaardingen op 28-12-1911 met Izaak Schenk51, geb. te Vlaardingen op 31-08-1889. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Kornelia 51, geb. te Vlaardingen op 28-02-1914, tr. (23 jaar oud) te Vlaardingen op 06-10-1937 met Joh. van de Lugt51. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Jacoba 51, geb. te Vlaardingen op 03-09-1915. 
   Gehuwd te Rotterdam. 
  3.   Adriana 51, geb. te Vlaardingen op 06-03-1917, tr. (18 jaar oud) te Vlaardingen op 06-09-1935 met Job van Eijk51. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Jacob 51, geb. te Vlaardingen op 08-07-1919, ovl. (24 jaar oud) te Mannheim [Duitsland] op 10-08-1943. 

IXap.   Geertruida Eijgenraam7,51, dr. van Arij Adrianus Eijgenraam (VIIIo) en Kornelia Maat, geb. te Vlaardingen op 19-03-189588, ovl. (67 jaar oud) te Rotterdam op 28-07-1962, tr. (beiden 22 jaar oud) (1) te Vlaardingen op 31-10-1917, (gesch. te Vlaardingen op 26-11-1925) met Dirk Moerman51, geb. te Vlaardingen op 29-08-1895. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Gerard Eijgenraam51 Gerard is geboren na de scheiding van z'n moeder met Dirk Moerman, vandaar de achternaam Eijgenraam. Is op 3-5-1947 verhuisd Naam van moeder gehouden vanwege geboortedatum eerder dan huwelijksdatum, geb. te Vlaardingen op 07-05-192688, ovl. (83 jaar oud) te Heerlen op 01-03-2010, tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) te Eferding [Oostenrijk] op 16-08-1955 met Gertrude Derfler, dr. van Franz Derfler en Theresia Maurer, geb. te Kallham [Oostenrijk] op 17-08-193088, ovl. (87 jaar oud) te Amstenrade op 26-02-2018. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Geertruida Eijgenraam7,51, tr. (resp. 32 en 36 jaar oud) (2) te Rotterdam op 14-12-1927 met Johannes Cornelis Adrianus van Leeuwen51, geb. te Rotterdam (te Rotterdam-Delfshaven) op 29-11-189188
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXaq.   Leendert Philippus Eigenraam7,51, zn. van Leendert Philippus Eijgenraam (VIIIq) en Klazina Storm, geb. te Vlaardingen op 23-07-1876, lijkbezorger, fustkuiper te Vlaardingen, ovl. (77 jaar oud) te Vlaardingen op 21-05-1954, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Vlaardingen op 01-05-1901 met Jacoba Harrewijn7,51, geb. te Vlaardingen op 05-05-1874. 
 Uit dit huwelijk 5 dochters: 
  1.   Klazina Johanna 7,51, geb. te Vlaardingen op 21-05-1902, ovl. (66 jaar oud) te Schiedam op 26-01-1969, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te Vlaardingen op 17-09-1924 met Willem Rutteman51, geb. te Rotterdam op 14-11-1902. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Sophia 51, geb. te Vlaardingen op 31-10-1904, ovl. (78 jaar oud) te Vlaardingen op 02-01-1983, volgt Xad
  3.   Krijntje 51, geb. te Vlaardingen op 26-02-1906, ovl. (81 jaar oud) te Vlaardingen op 19-11-1987, tr. (beiden 25 jaar oud) te Vlaardingen op 23-09-1931 met Arie Gerrit Noordhoek51, geb. te Vlaardingen op 30-08-1906, ovl. (62 jaar oud) te Vlaardingen op 01-05-1969. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Helena 51, geb. te Vlaardingen op 18-09-1907, verkoopster herenmodeartikelen, ovl. (72 jaar oud) te Apeldoorn op 29-03-1980, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Vlaardingen op 24-07-1929 met Hendrik van der Linden51, geb. te Maassluis op 30-03-1906, ovl. (70 jaar oud) te Baarle-Nassau op 15-11-1976. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Alida Jeanette 51, geb. te Vlaardingen op 07-04-1912, ovl. (75 jaar oud) te Hilversum op 25-09-1987, tr. (beiden 28 jaar oud) te Vlaardingen op 24-12-1940 met Jacob Baard51, geb. te Arnhem op 02-02-1912. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXar.   Johannes van Zanten, zn. van Maarten van Zanten en Neeltje van der Burgh (VIIIr), geb. te Wateringen op 25-02-185613, tuinder, ovl. (30 jaar oud) te Wateringen op 09-04-188613, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) te Wateringen op 26-05-1882 met Jannetje Moor, dr. van Engelbertus Moor en Jannetje van der Vlugt, geb. te Berkel en Rodenrijs op 01-12-185313, ovl. (81 jaar oud) op 06-03-193513
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Engelbertus , geb. te Wateringen op 26-09-188513, ovl. (79 jaar oud) te Delft op 25-01-196513, volgt Xae
  Jannetje Moor, dr. van Engelbertus Moor en Jannetje van der Vlugt, tr. (minstens 32 jaar oud) (2) na 1886 met Laurens Kleer
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie X

Xa.   Anna Willemina Eijgenraam51,10, dr. van Cornelis Eijgenraam (IXc) en Maria den Otter, geb. te Hof van Delft op 25-10-188223,89, ovl. (83 jaar oud) te Pijnacker op 27-02-1966, tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) te Delft op 21-12-1910 met Cornelis Marinus van der Vaart51, zn. van Cornelis van der Vaart en Maria Klapwijk, geb. te Rijswijk op 09-01-188489, dominee, ovl. (65 jaar oud) te Delft op 26-08-1949. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Cornelis 51, geb. te Pijnacker op 22-01-191689
   Op 15-9-1945 naar Brielle verhuisd. 
  2.   Maria 51, geb. te Pijnacker op 02-01-191889

Xb.   Johannes Abraham (Jan) Eijgenraam51, zn. van Cornelis Eijgenraam (IXc) en Maria den Otter, geb. te Hof van Delft op 01-03-1884 (29 feb 1884)56,51,90,23, tuinder, warmoesier, ovl. (68 jaar oud) te Schipluiden op 17-03-195256,90,52, begr. te 't Woudt, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Delft op 16-02-1910 met Pauline Johanna (Paulien) (Paulina Johanna) van der Kooij51 (van der Kooy), dr. van Paulus van der Kooij en Johanna van den Bos, geb. te Delft op 31-12-188356,23,51,134, ovl. (84 jaar oud) te Delft op 16-06-196852,56, begr. te 't Woudt. 
 Woonde in 1968 in de Hugo de Grootstraat 127 te Delft. 
  Johannes Abraham (Jan) Eijgenraam en Pauline Johanna (Paulien) van der Kooij 
 Woonde op 3-2-1935 in Schipluiden.
Woonde op 16-2-1950 op de Dijkshoornseweg 196 te Den Hoorn. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.   Cornelis Marinus (Cor) 52,51, geb. te Hof van Delft op 02-02-1911135,136,137, ovl. (91 jaar oud) te Delft op 17-01-2003135,103, volgt XIa
  2.   Paulus Johannes (Pauw) 51,136,138,52, geb. te Hof van Delft op 05-05-1912, tuinder, ovl. (89 jaar oud) te 's-Gravenzande op 12-01-2002 (12 apr 2002), tr. (resp. 33 en 24 jaar oud) te Schipluiden op 19-09-1945 met Antje Cornelia (Annie) Vreugdenhil139,51,52, geb. te Loosduinen op 21-05-1921138, ged. te Loosduinen138, ovl. (75 jaar oud) te 's-Gravenhage op 27-01-1997. 
   Paulus Johannes (Pauw) Eijgenraam en Antje Cornelia (Annie) Vreugdenhil 
   Woonde in 1968 in Loosduinen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Marinus Cornelis (Rinus) 52,51, geb. te Hof van Delft op 16-07-1913 Kinderen allen gedoopt 1e zondag na geboorte behalve Johannes Abraham en Paul?140,136, ged. te Delft140, winkelier, ovl. (92 jaar oud) te Bennekom op 28-01-2006, begr. te Bennekom op 01-02-2006, tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) te Rotterdam op 23-06-1943 met Hugorina (Rina) van der Kaaden33,52, dr. van Carel van der Kaaden en Lijntje Peters, geb. te Rotterdam (te Capelle a/d IJssel) op 16-01-1917140, ovl. (83 jaar oud) te Ede op 19-08-2000. 
   Marinus Cornelis (Rinus) Eijgenraam en Hugorina (Rina) van der Kaaden 
   Woonde in 1968 in Berkel. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Johanna Paulina (Jo) 51,33,52, geb. te Hof van Delft (te Schipluiden) op 10-01-1915136,134, ged. te Delft134, winkelierster uurwerken, ovl. (70 jaar oud) te Delft op 23-10-1985, tr. (resp. 35 en 34 jaar oud) te Delft op 16-08-1950 met Johannes Diederik (Jo) van Altena52,51, zn. van Aalt van Altena, geb. te Hasselt op 14-11-1915134, horlogemaker, ovl. (38 jaar oud) te Delft op 27-03-1954134
   Johannes Diederik (Jo) van Altena en Johanna Paulina (Jo) Eijgenraam 
   Woonde in 1968 in Delft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Maria (Rie) 52,51, geb. te Hof van Delft op 01-12-1916136,89, ged. te Delft89, kantoorbediende, ovl. (77 jaar oud) te Delft op 26-01-1994, tr. (resp. 35 en 31 jaar oud) te Delft op 15-02-1952 met Johannes (Jo) Harte52,51, geb. te Delft op 22-06-192089, ged. te Delft89, ovl. (86 jaar oud) te Rijswijk op 26-12-2006. 
   correspondent. 
   Johannes (Jo) Harte en Maria (Rie) Eijgenraam 
   Woonde in 1968 in Delft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.   Pieter Johannes (Piet) 136,51,52,137, geb. te Hof van Delft op 17-11-1918, tuinder, ovl. (88 jaar oud) te Delft op 22-08-2007, begr. te Schipluiden op 27-08-2007, tr. (resp. 32 en 34 jaar oud) te Klundert op 17-05-1951 met Trijntje Werkman52,141, geb. te Klundert op 16-01-1917 (16 jan 1918)137, ovl. (90 jaar oud) op 16-05-2007. 
   Pieter Johannes (Piet) Eijgenraam en Trijntje Werkman 
   Woonde in 1968 in Schipluiden. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.   Krijna Jacoba (Krix) 52,51, geb. te Schipluiden op 18-03-1922136, kantoorbediende, ovl. (83 jaar oud) te Stede Broec op 31-12-2005, relatie met Frederik Hendrik Ferdinand Marie (Frits) van Sandwijk, zn. van Frederik Hendrik van Sandwijk en Dina Cornelia Brandt, geb. te Leiden op 07-07-1907, ovl. (82 jaar oud) te Hoorn op 17-07-1989. 
   Woonde in 1968 in Amsterdam. Uit deze relatie geen kinderen. 
  8.   Anna Willemina (Annie) 33,51,52, geb. te Schipluiden op 30-01-1924136, zonder beroep, ovl. (57 jaar oud) te Warnsveld op 20-03-1981,  
   Op 20-5-1949 naar Delft verhuisd. 
   Anna Willemina (Annie) Eijgenraam 
   Woonde in 1968 in Apeldoorn. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.   Paulina Johanna 51, geb. te Schipluiden op 14-01-1926136, ovl. (1 jaar oud) te Schipluiden op 11-03-1927 (12 mrt 1927). 
  10.   Johannes Abraham 51, geb. te Schipluiden op 14-01-1926136, ovl. (27 dagen oud) te Schipluiden op 10-02-1926. 
  11.   Willemina Geertruida (Wil) 51,52, geb. te Schipluiden op 09-02-1927136, ovl. (93 jaar oud) te Zierikzee op 02-06-2020. 
   Woonde in 1968 in Middelharnis. 

Xc.   Abraham Alexander Eijgenraam51,10, zn. van Cornelis Eijgenraam (IXc) en Maria den Otter, geb. te Hof van Delft op 11-02-188789,32, tuinder, ovl. (85 jaar oud) te Leiden op 16-08-1972, tr. (resp. 33 en 32 jaar oud) te Delft op 28-09-1920 CF8: huw: 25-9-1920, CF11: huw: 25-9-1920 met Maria Adriana Overvoorde51, dr. van Abraham Cornelis Overvoorde en Hendrika Willemina van Vuurde, geb. te Rijswijk op 25-03-1888 (26 mrt 1888)51,89,144, ovl. (57 jaar oud) te Delft (te Overvoorde) op 29-09-194532
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.   Abraham Cornelis 51, geb. te Delft op 26-02-192489, boekhouder, ovl. (70 jaar oud) te Delft op 26-05-1994, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Johannes Abraham 51, geb. te Delft op 10-07-192789, ovl. (17 jaar oud) te Rees [Duitsland] op 06-02-194589
  3.   Willem Alexander 51, geb. te Delft op 08-02-193089, tuindersknecht, kantoorbediende Gistfabriek, boekhouder, ovl. (33 jaar oud) te Schiedam op 25-10-196389,32, Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xd.   Trijntje Maria Eijgenraam10,51, dr. van Cornelis Eijgenraam (IXc) en Maria den Otter, geb. te Hof van Delft op 26-09-1891 Voor zover bekend 3 kinderen, w.o. Cornelis89, ovl. (88 jaar oud) te Delft op 30-09-1979, tr. (resp. 35 en 36 jaar oud) te Schipluiden op 17-08-1927 (1927) met Jacob van der Vaart51, geb. te Rijswijk op 17-08-1891, ovl. (76 jaar oud) te Delft op 18-09-1967. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Cornelis

Xe.   Leendert Arie Eijgenraam52,51, zn. van Cornelis Eijgenraam (IXc) en Maria den Otter, geb. te Hof van Delft op 21-09-189589, tuinder, ovl. (66 jaar oud) te Schipluiden op 31-10-1961, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te Kortenhoef op 02-02-1922 met Hansje Driessen109,52,51, geb. te Kortenhoef op 01-06-1899 (1 jun 1899)89,33, ged. te Vreeland89, ovl. (90 jaar oud) te Delft op 01-06-1989 (31 okt 1961)89,145
 8/10/04 Grafsteen gevonden of het kerkhof in 't Woudt. F.75. 
 8/10/04 Grafsteen gevonden of het kerkhof in 't Woudt. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Cornelis 52,51, geb. te Schipluiden op 15-11-192289, leeraar Frans, conrector v/h Christelijk Lyceum, ovl. (46 jaar oud) te Alphen a/d Rijn op 23-01-196952, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Anna Johanna (Annie) 52,51, geb. te Schipluiden (te Den Hoorn) op 06-07-1924 (7 jul 1924) KBF: 's-Gravenhage89, ovl. (52 jaar oud) te Leiden op 08-11-1976,  
   Anna Johanna (Annie) Eijgenraam 
   Woonde in 1961 in Bodegraven. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Alexander 51,52, geb. te Schipluiden op 20-01-192689, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) in 2011, volgt XIb
  4.   Maria 51,52, geb. te Schipluiden op 28-05-192789, ovl. (92 jaar oud) te Schipluiden op 28-09-2019, volgt XIc
  5.   Willem Jacob 52, geb. te Schipluiden (te Den Hoorn) op 07-05-193689, ovl. (72 jaar oud) op 07-06-2008,  
   Willem Jacob Eijgenraam 
   Woonde in 9161 in Den Hoorn. Uit deze relatie geen kinderen. 

Xf.   Johannes Eijgenraam8,51,10, zn. van Abraham Eijgenraam (IXg) en Alida Johanna Stolk, geb. te Delft op 16-12-187191,62, ged. te Delft, broodbakker in 1900, ovl. (79 jaar oud) te Delft op 21-11-19518, begr. te Delft op 26-11-1951, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Delft op 17-11-1897 met Maria Cornelia van Doorne, dr. van Pieter Hillegore van Doorne en Wilhelmina Maria Jongebroer, geb. te Delft op 21-03-187462
 Woonde in 1900 op de Brabantsche turfmarkt 73. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Abraham 51, geb. te Delft op 10-01-1899 (16 jan 1899)91,62, ovl. (31 jaar oud) te Delft op 26-07-1930. 
  2.   Willemina Maria (Wilhelmina Maria) 10, geb. te Delft op 17-03-190062, ovl. (2 jaar oud) te Delft op 08-01-190362
  3.   Alida Johanna 8,51,10, geb. te Delft op 02-06-190162, ovl. (83 jaar oud) te Delft op 25-04-198562, tr. (resp. 26 en 36 jaar oud) te Delft op 16-11-1927 met Dirk Boode51,8 (Bode), geb. te Delft op 25-06-189162, ovl. (66 jaar oud) te Delft op 16-11-1957. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Pieter Hillegom 10, geb. te Delft op 02-06-190262, ovl. (15 dagen oud) te Delft op 17-06-1902 (14 jun 1902)62
  5.   Wilhelmina Maria 8, geb. te Delft in 06-190362, ovl. (één maand oud) te Delft op 31-07-190362
  6.   Maria Cornelia 8,51, geb. te Delft op 30-07-1905. 

Xg.   Maria Eijgenraam10, dr. van Abraham Eijgenraam (IXg) en Alida Johanna Stolk, geb. te Delft op 29-03-187662, ovl. (85 jaar oud) te Delft op 26-08-1961, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) te Delft op 18-08-1897 met Willem Fels51, zn. van Hidde Sipke Fels en Gerritje Jacoba van Aken, geb. te Delft op 07-05-1873, ovl. (73 jaar oud) te Delft op 05-03-1947. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Willem 51, geb. te Delft op 03-11-1899, tr. (25 jaar oud) te Delft op 23-12-1924 met A.W.E. van Noort51. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xh.   Abraham Eijgenraam10, zn. van Abraham Eijgenraam (IXg) en Alida Johanna Stolk, geb. te Delft op 22-10-188062, expediteur, ovl. (64 jaar oud) te Delft op 24-01-194562, tr. (resp. 35 en 30 jaar oud) te Hof van Delft op 22-03-1916 met Johanna Christina van Velzen, geb. te Hof van Delft op 14-05-188551, ovl. (74 jaar oud) te Delft op 09-05-196052
  Abraham Eijgenraam en Johanna Christina van Velzen 
 Woonde in 1960 in de Piet Heinstraat 84 te Delft. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Alida Johanna 52,51, geb. te Delft op 09-07-191962, tr. (24 jaar oud) te Delft op 07-01-1944 met J.L.V. Eckhardt52. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Johannes Abraham 51,52, geb. te Delft op 29-08-192462, arbeider Kabelfabriek NKF, ovl. (64 jaar oud) te Delft op 14-11-1988, tr. (resp. 30 en 24 jaar oud) te Delft op 27-04-1955 met Maartje Hoogendoorn52,51, geb. te Delft op 24-01-1931, ovl. (50 jaar oud) te Delft op 16-03-1981. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xi.   Alida Johanna (Alida Johanna Maria) KBF: Voornamen: Alida Johanna Eijgenraam10,51, dr. van Abraham Eijgenraam (IXg) en Alida Johanna Stolk, geb. te Delft op 08-01-188338,62, ovl. (73 jaar oud) te Delft op 19-07-1956, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Delft op 17-11-1909 met Jan Gramsma51, geb. te Joure op 22-04-1886, ovl. (64 jaar oud) te Delft op 18-03-1951. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Reinder Johannes 51, geb. te Delft op 14-03-1919, tr. (32 jaar oud) te Ridderkerk op 04-07-1951 met F.A. Botheff51. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xj.   Catharina Theodora de Boer8,10, dr. van Hendrik de Boer en Maartje Eijgenraam (IXo), geb. te Delft op 12-04-1879, ged. te Delft, tr. met Adrianus Hendrikus Anthonius Jutte, zn. van Hendrik Jutte en Maria Margeretha Kloeg, geb. te Delft op 25-09-1876. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Hendrik , geb. te Delft op 14-01-1902, ovl. (2 jaar oud) op 30-08-1904. 
  2.  Arie , geb. te Delft op 02-02-1903, ovl. (1 jaar oud) te Delft op 19-06-1904. 

Xk.   Geertje Eijgenraam10,8, dr. van Simon Eijgenraam (IXp) en Maria Willemina van der Lee, geb. te Delft op 18-04-1896105,61, ovl. (75 jaar oud) te Box-Hill [Australië] op 25-12-1971, tr. (21 jaar oud) op 18-04-1917 met Frederik Douwe de Jong8, zn. van Cornelis de Jong en Getske Feenstra, ged. te 's-Gravenhage, boom- en plantenkweker te Loosduinen voor 1950. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.   Kees 8, geb. te 's-Gravenhage op 27-04-1918, ged. te 's-Gravenhage, ovl. (ongeveer 26 jaar oud) te Bergen Belsen [Duitsland] circa 04-1945. 
  2.   Simon 8, geb. te 's-Gravenhage op 03-07-1919, ged. te 's-Gravenhage. 

Xl.   Francisca (Franciska) Eijgenraam8, dr. van Simon Eijgenraam (IXp) en Maria Willemina van der Lee, geb. te Delft op 25-04-189961,18, ged. te Delft, ovl. (84 jaar oud) te 's-Gravenhage op 31-12-198361, begr. te 's-Gravenhage op 05-01-1984, tr. (beiden 23 jaar oud) te 's-Gravenhage op 18-04-1923 met Marius Boon8,146, zn. van Cornelis Boon en Hendrika van der Kaay, geb. te 's-Gravenhage op 19-12-189918,61, ged. te 's-Gravenhage, hoofd van een MULO school, ovl. (75 jaar oud) te 's-Gravenhage op 23-11-197561, begr. te 's-Gravenhage op 27-11-1975. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Cornelis 8, geb. te 's-Gravenhage op 26-06-1934, ged. te 's-Gravenhage op 01-07-1934, verkoper bedrijfswagens, ovl. (59 jaar oud) te Rijswijk op 30-01-1994, Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xm.   Frans Eijgenraam51 (Xm), zn. van Frans Eijgenraam (IXq) en Johanna Maria Zoutendijk, geb. te Delft op 08-08-188686, tuinder, ovl. (66 jaar oud) te Maasland op 27-10-195271, begr. te Maasland, tr. met Elizabeth Eijgenraam51,7 (zie IXaj). 

Xn.   Pleun Eijgenraam51,10, zn. van Frans Eijgenraam (IXq) en Johanna Maria Zoutendijk, geb. te Delft op 08-01-188871, warmoezier in 1921, ovl. (78 jaar oud) te 's-Gravenhage op 31-03-196671, tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) te Delft op 26-01-1916 met Anna Steeneveld51, dr. van Arie Steeneveld en Suzanna van der Kooij, geb. te Vrijenban op 21-12-1890. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Frans 51, geb. te Delft op 30-06-1916, ovl. (76 jaar oud) te 's-Gravenhage op 14-08-1992, volgt XId
  2.   Suzanna 51, geb. te Delft op 23-12-1917, ovl. (71 jaar oud) te 's-Gravenhage op 09-10-1989. 
  3.  Johanna Maria , geb. te Delft op 29-09-1919, ovl. (één dag oud) te Delft op 30-09-1919. 

Xo.   Maartje Eijgenraam, dr. van Frans Eijgenraam (IXq) en Johanna Maria Zoutendijk, geb. te Delft op 15-02-189571, ovl. (84 jaar oud) te Pijnacker op 16-04-1979 (16 apr 1974)8,71, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Delft op 20-03-1918 met Jacobus Cornelis Manger51, geb. te Delft op 10-04-1892, ovl. (53 jaar oud) te Pijnacker op 17-01-1946. 
  Jacobus Cornelis Manger en Maartje Eijgenraam 
 Woonde op 22/9/1927 in Ede.
Woonde in 1945 op de Vlielandscheweg 17 te Pijnacker. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Jacoba 52,51, geb. te Delft op 28-06-1919. 
   Op 3-7-1951 naar Delft verhuisd. 
  2.   Frans 51,52, geb. te Delft op 05-08-1921, ovl. (23 jaar oud) te Zoeterwoude op 19-07-1945. 

Xp.   Anthonia (Anta) Eijgenraam10,51, dr. van Frans Eijgenraam (IXq) en Johanna Maria Zoutendijk, geb. te Delft op 15-11-1897, ovl. (88 jaar oud) te Delft op 11-12-1985, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Delft op 20-09-1922 met Teunis de Waardt51, geb. te Capelle a/d IJssel op 07-11-1896, ovl. (69 jaar oud) te Delft op 28-05-1966. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Frans 147, geb. te Capelle a/d IJssel op 16-10-1924, ovl. (75 jaar oud) te Delft op 22-06-2000148

Xq.   Simon Eijgenraam10, zn. van Frans Eijgenraam (IXq) en Johanna Maria Zoutendijk, geb. te Delft op 21-04-1900, ovl. (84 jaar oud) te Grimsby [Canada] op 29-03-1985109, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te Delft op 11-08-1926 met Antje van Oosten147,10, geb. te Delft op 21-10-1903, ovl. (87 jaar oud) te Thunderbay [Canada] op 01-04-1991109
 Is met het gehele gezin in mei 1948 verhuist naar Ontario, Canada. 
 Is met het gehele gezin in mei 1948 verhuist naar Ontario, Canada. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.   Adriana Anna Eygenraam10, geb. te Delft op 10-06-1931, ovl. (69 jaar oud) te Canada [Canada] op 17-11-2000147, volgt XIe
  2.   Anna Eygenraam10, geb. te Delft op 24-05-1932, ovl. (62 jaar oud) te Canada [Canada] op 24-05-1994147, volgt XIf

Xr.   Frans Eijgenraam8, zn. van Johannes Alexander Eijgenraam (IXr) en Dirkje de Vries, geb. te Ede op 12-02-189873,110, leeraar MO, ovl. (69 jaar oud) te Baarn op 16-04-1967, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Winterswijk op 21-10-1925 met Maria Renting51,8, dr. van Gerardus Renting en Adriana Maria de Jongh, geb. te 's-Gravendeel op 10-08-189973,110
  Frans Eijgenraam en Maria Renting 
 Op 17-4-1932 in Soerakarta (N.O.I). 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Johannes Bernhard Frans 8,51, geb. te Baarn op 30-01-194273, ovl. (56 jaar oud) te Apeldoorn op 06-02-1998, Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xs.   Bernard Dirk Eijgenraam8, zn. van Johannes Alexander Eijgenraam (IXr) en Dirkje de Vries, geb. te Ede op 08-08-190072, onderwijzer, landbouwleraar, ovl. (81 jaar oud) te Ede op 27-08-1981, tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) te Ede op 22-07-1930 met Jannetje Thijsen51,8, dr. van Gerardus Thijsen en Hendrina van Lonkhuyzen, geb. te Ede op 16-11-1901149
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Hendrina 51, geb. te Ede op 25-11-1931149, verpleegster, ovl. (46 jaar oud) te Renkum op 28-04-1978, Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xt.   Geertruida Francisca Kouwenhoven115,10, dr. van Pieter Alexander Kouwenhoven en Geertruida Francisca Eijgenraam (IXs), geb. te Delft op 16-02-1890115, ovl. (70 jaar oud) te Capelle a/d IJssel op 17-10-1960, tr. (23 jaar oud) te Delft op 18-12-1913115 met Jacob van Tilburg52,115,51, onderwijzer op de Gr. v. Prinstererschool te Delft, later hoofd Chr. L.O. te Andijk. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Prijna 115, geb. te Delft in 1914. 
  2.   Geertruida Francisca 115, geb. te Delft in 1915. 
  3.   Petronella (Nel) 115, geb. te Andijk in 1917. 
  4.   Johanna Apolonia 115, geb. te Andijk in 1919. 
  5.   Piet 115, geb. te Andijk in 1920. 

Xu.   Simon Kouwenhoven115,10,52, zn. van Pieter Alexander Kouwenhoven en Geertruida Francisca Eijgenraam (IXs), geb. te Delft op 06-08-1893, aannemer, makelaar, taxateur onroerend goed te Delft115, ovl. (76 jaar oud) te Delft op 18-01-1970, tr. (32 jaar oud) te Delft op 16-12-1925 met Johanna Dora Schuil115,52
  Simon Kouwenhoven en Johanna Dora Schuil 
 Woonde in 1960 in Delft. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.   Pieter Alexander 115, geb. in 1928, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) in 1992. 
  2.   Johannes Alexander 115, geb. in 1946, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) in 1997. 

Xv.   Johanna Apolonia Kouwenhoven115,51,52, dr. van Pieter Alexander Kouwenhoven en Geertruida Francisca Eijgenraam (IXs), geb. te Delft op 26-01-1901, ovl. (95 jaar oud) te Delft in 01-1997, tr. (resp. 21 en ongeveer 26 jaar oud) te Delft op 14-06-1922 met Jacobus (Koos) Molenaar51,115,52, geb. in 1896, winkelier in schoenen te Delft115, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) in 1948. 
 Woonde in 1960 in Delft. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Antonie Dirk Francois (Ton) 115, geb. in 1938, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) in 1978. 

Xw.   Maria Kouwenhoven52,51,115, dr. van Pieter Alexander Kouwenhoven en Geertruida Francisca Eijgenraam (IXs), geb. te Delft op 17-03-1903, tr. (beiden 23 jaar oud) te Delft op 09-04-1926 met Hendrik Johannes Wijnmaalen115,52,51, geb. te Delft op 07-03-190394,115, bestuursambtenaar in Nederlands Indië115, ovl. (100 jaar oud) op 10-09-2003115
 zie genealogie Jan van Couwenhoven. 
  Hendrik Johannes Wijnmaalen en Maria Kouwenhoven 
 Woonde in 1960 in Rijswijk. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Pieter Alexander Johannes (Hans) 115, geb. in 1931, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) in 2001. 

Xx.   Abraham Kouwenhoven51,52,115, zn. van Pieter Alexander Kouwenhoven en Geertruida Francisca Eijgenraam (IXs), geb. te Delft op 09-10-1909115, administrateur boekhouder te Delft115, ovl. (65 jaar oud) te Delft op 17-03-1975115, tr. (resp. 26 en ongeveer 28 jaar oud) te Delft op 29-07-1936 met Petronella Jacoba Ruis51,52,115, geb. in 1908. 
  Abraham Kouwenhoven en Petronella Jacoba Ruis 
 Woonde in 1960 in Delft. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Marleentje 115, geb. in 1937, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) in 2003. 

Xy.   Pieter Eigenraam51,7,52, zn. van Pieter Eigenraam (IXu) en Maria Hoogerwerf, geb. te Vlaardingen op 15-09-1892116, fabrieks arbeider, ovl. (89 jaar oud) te Vlaardingen op 18-01-1982, tr. (resp. 30 en 27 jaar oud) te Vlaardingen op 14-02-1923 met Cornelia Storm51, geb. te Vlaardingen op 23-10-1895 Mogelijk zuster van Johanna storm. (Geb 21-2-1893)116, ovl. (83 jaar oud) te Vlaardingen op 14-08-1979. 
 Woonde in 1860 in Vlaardingen. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Adriana 51, geb. te Vlaardingen op 19-04-1928, ovl. (69 jaar oud) te Vlaardingen op 27-04-1997, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Vlaardingen op 09-05-1951 met Cornelis Jan de Wit51, geb. te Maurik op 15-10-1925, ovl. (63 jaar oud) te Vlaardingen op 13-01-1989. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xz.   Jakob (Jacob) Eigenraam51, zn. van Alexander Eigenraam (IXz) en Cornelia Arendina van der Valk, geb. te Vlaardingen op 15-12-192383, rijksambtenaar, vertegenwoordiger, kantoorbediende, ovl. (68 jaar oud) te Vlaardingen op 12-11-1992, 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Alexander Pieter 51, geb. te Vlaardingen op 17-11-195183, ovl. (44 jaar oud) te Marondera [Zimbabwe] op 24-08-1996,  
   Op 3-10-1972 naar Utrecht verhuisd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xaa.   Arie Eigenraam87, zn. van Pieter Eijgenraam (IXal) en Dirkje Janson, geb. in 1900, seaman, 
 Was in 1947 al in Amerika. 
 3 kinderen: 
  1.  Betty
  2.  Dirkje
  3.  William

Xab.   Pieter Eigenraam51, zn. van Pieter Eijgenraam (IXal) en Dirkje Janson, geb. te Rotterdam op 07-12-1905, vrachtrijder, ovl. (68 jaar oud) te Rotterdam op 30-10-1974, tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) te Rotterdam op 18-07-1934 met Helena Derichs51, geb. te Breinigerberg [Duitsland] op 21-06-1908. 
 Op 19-8-1955 naar Breinigerberg (Dld) verhuisd. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Eduard Gobert 51, geb. te Delft op 10-12-1931, ovl. (65 jaar oud) te Rotterdam op 06-09-1997, volgt XIg

Xac.   Arij Eijgenraam7,51, zn. van Johannes Kornelis Eijgenraam (IXam) en Maartje Bijl, geb. te Vlissingen op 20-05-1910, kantoorbediende, ovl. (43 jaar oud) te Naarden op 12-10-1953, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) te Amsterdam op 10-09-1936 met Geesje Maaike de Wit7,51, geb. te Ooststellingwerf op 03-02-1908. 
  Arij Eijgenraam en Geesje Maaike de Wit 
 Woonde op 23-3-1941 op de Vaartweg 6 te Naarden. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Femmie Johanna 51,7, geb. te Naarden op 21-03-1939, verkoopster, ovl. (50 jaar oud) op 10-11-1989, Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xad.   Sophia Eigenraam51, dr. van Leendert Philippus Eigenraam (IXaq) en Jacoba Harrewijn, geb. te Vlaardingen op 31-10-1904, ovl. (78 jaar oud) te Vlaardingen op 02-01-1983, tr. (beiden 25 jaar oud) te Vlaardingen op 31-12-1929 met Hermanus van Teijlingen51, geb. te Vlaardingen op 14-10-1904, ovl. (77 jaar oud) te Vlaardingen op 13-10-1982. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Leendert Phillipus
  2.  Nel
  3.  Koos

Xae.   Engelbertus van Zanten, zn. van Johannes van Zanten (IXar) en Jannetje Moor, geb. te Wateringen op 26-09-188513, tuinder, ovl. (79 jaar oud) te Delft op 25-01-196513, relatie (1) met N. N.
 Uit deze relatie geen kinderen. 
   Engelbertus van Zanten, relatie (2) met Cato Delia van der Meer, dr. van Hubregt van der Meer en Maria Magdalena Ouwendijk, geb. te Monster13
 Uit deze relatie een dochter: 
  1.   Adriana Maria , geb. te Wateringen13, tr. te 's-Gravenhage met Johannes Dorotheus van der Mijl, zn. van Johannes Dorotheus van der Mijl en Pieternella Josina Maria Timmermans, geb. te Hiesfeld [Duitsland] op 06-02-190913, Aannemer bouwwerken, ovl. (77 jaar oud) te Wateringen op 14-02-198613, begr. te Wateringen 13. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie XI

XIa.   Cornelis Marinus (Cor) Eijgenraam52,51, zn. van Johannes Abraham (Jan) Eijgenraam (Xb) en Pauline Johanna (Paulien) van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 02-02-1911135,136,137, tuinder, ovl. (91 jaar oud) te Delft op 17-01-2003135,103, tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) te Schipluiden op 24-02-1938 met Aagje de Jong52, dr. van Simon de Jong en Grietje van der Eijck, geb. te Hof van Delft op 19-09-1915137,150,135, ovl. (87 jaar oud) te Delft op 08-11-2002150,103,135
 Hij was vele jaren secretaris-penningmeester van de Delftse groentenveiling en voorzitter van de Rabobank Delft. Heeft gewoond op de Zuideindseweg 16 te Delfgauw (gem. Pijnacker). 
  Cornelis Marinus (Cor) Eijgenraam en Aagje de Jong 
 Woonde in 1938 op het Haantje 16 in Delft.
Woonde in 1968 in Pijnacker. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Simon Johannes (Simon) 33,103,150, geb. te Rijswijk op 17-03-1941137,135, medewerker adviesbureau, ovl. (71 jaar oud) te Voorschoten op 23-02-2013,  
   Woonde op 17/1/2003 te Voorschoten. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIb.   Alexander Eijgenraam51,52, zn. van Leendert Arie Eijgenraam (Xe) en Hansje Driessen, geb. te Schipluiden (te Den Hoorn) op 20-01-192689, tuinder, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) in 2011, tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) te 's-Gravenhage (te Loosduinen) op 19-09-1951 met Maria Johanna Gerarda Toet109,52, dr. van Johannes Toet en Margaretha Vreugdenhil, geb. te 's-Gravenhage (te Loosduinen) op 29-09-192989, ovl. (79 jaar oud) te Delft op 27-03-2009, begr. te Loosduinen op 31-03-2009. 
 Op 13-11-1950 verhuisd naar B.wijk ZH.
Op 5-2000 op bezoek geweest samen met z'n zoon Leendert Arie. Alexander heeft een tuinderij gehad op Sion (bij Rijswijk), vlakbij van der Meer op Sion. Door de stenen palen en dan de tuinderij rechts. Nu tuint er een ander zoon van hem daar. Leendert Arie was bloemenhandelaar en kwam hierdoor in vele landen. 
  Alexander Eijgenraam en Maria Johanna Gerarda Toet 
 Woonde in 1961 in Rijswijk. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Marcel Cornelis 109, geb. te Rijswijk op 07-07-1957 (8 nov 1955)89, kweker op 11-06-2001, ovl. (62 jaar oud) te Honselersdijk op 24-11-2019, gecr. te westland op 30-11-2019, Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIc.   Maria Eijgenraam51,52, dr. van Leendert Arie Eijgenraam (Xe) en Hansje Driessen, geb. te Schipluiden (te Den Hoorn) op 28-05-192789, ovl. (92 jaar oud) te Schipluiden op 28-09-2019, 
  Maria Eijgenraam 
 Woonde in 1961 in Delft. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Janneke de Jonge

XId.   Frans Eijgenraam51, zn. van Pleun Eijgenraam (Xn) en Anna Steeneveld, geb. te Delft op 30-06-1916, tuinder, tuinarbeider, kantoor bediende Inspecteur, ovl. (76 jaar oud) te 's-Gravenhage op 14-08-1992, 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Frans 51, geb. te 's-Gravenhage op 05-06-1949, ovl. (7 maanden oud) te 's-Gravenhage op 28-01-1950. 

XIe.   Adriana Anna Eygenraam10, dr. van Simon Eijgenraam (Xq) en Antje van Oosten, geb. te Delft op 10-06-1931, ovl. (69 jaar oud) te Canada [Canada] op 17-11-2000147
 Woont sinds mei 1948 in Ontario, Canada. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Abigail Ruth Van Dyke147, geb. en ovl. op 21-09-1977. 

XIf.   Anna Eygenraam10, dr. van Simon Eijgenraam (Xq) en Antje van Oosten, geb. te Delft op 24-05-1932, ovl. (62 jaar oud) te Canada [Canada] op 24-05-1994147
 Woont sinds mei 1948 in Ontario, Canada. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Thomas John Hamstra147, geb. op 23-03-1955, ovl. (45 jaar oud) op 24-11-2000147, Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIg.   Eduard Gobert Eigenraam51, zn. van Pieter Eigenraam (Xab) en Helena Derichs, geb. te Delft op 10-12-1931, ovl. (65 jaar oud) te Rotterdam op 06-09-1997, 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Eduard Robert 51, geb. te Rotterdam op 30-09-1959, ovl. (9 jaar oud) te Brielle op 19-08-1969. 


Bronnen:

1. Gegevens van S. Laansma (S01569), Type: Algemene bron, 

2. DTB, gemeentearchief 's-Gravenhage (S01482), Type: Algemene bron, 

3. Afgeschermd, Type: Algemene bron, veld 1: november 1963, veld 2: pag. 265 - 270, veld 3: S. Laansma, datum: 1963 

4. Gegevens Jan Eijgenraam 01 (JE0001), Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: circa 10-03-2006 

5. Afgeschermd, Type: Algemene bron, (blz/akte 265) 

6. Correspondentie Felix Eijgenraam 51 (CF51), Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

7. Afgeschermd, Type: Algemene bron, 

8. Afgeschermd, Type: Algemene bron, 

9. Overzichten Felix Eijgenraam 19 (OVF19), Type: Algemene bron, 

10. Afgeschermd, Type: Algemene bron, veld 1: Microfiche 

11. Afgeschermd, Type: Algemene bron, (blz/akte 266) 

12. Www.Stamboom.Nl 09 (SB0009), Type: Algemene bron, datum: 2005 

13. Kwartierstaat Engelbertus van Zanten (ZAN0001), Type: Algemene bron, datum: 2006 

14. Afgeschermd, Type: Algemene bron, 

15. Doopboek Nieuwe Kerk te Delft (S01463), Type: Algemene bron, 

16. Doopboek Oude Kerk te Delft (S01467), Type: Algemene bron, 

17. Afgeschermd, Type: Algemene bron, 

18. Correspondentie Felix Eijgenraam 73 (CF73), Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

19. Ons Voor Geslacht 2 (OVG0002), Type: Algemene bron, veld 1: februari 1964, veld 2: pag. 35, veld 3: S. Laansma, datum: 1964 

20. Afgeschermd, Type: Algemene bron, 

21. Ons Voorgeslacht, nov 1964 (S01672), Type: Algemene bron, 

22. Afgeschermd, Type: Algemene bron, (blz/akte 267) 

23. Correspondentie Felix Eijgenraam 12 (CF12), Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

24. Correspondentie Felix Eijgenraam 13 (CF13), Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

25. Afgeschermd, Type: Algemene bron, 

26. Maandblad "1340" van de Ned. Gen. Ver. afd. Rotterdam e.O. (30) (S01640), Type: Algemene bron, 

27. Www.Stamboom.Nl 10 (SB0010), Type: Algemene bron, datum: 2005 

28. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

29. Afgeschermd, Type: Algemene bron, (blz/akte 268) 

30. Correspondentie Felix Eijgenraam 79 (CF79), Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

31. Afgeschermd, Type: Algemene bron, 

32. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

33. Afgeschermd, Type: Algemene bron, 

34. Overzichten Felix Eijgenraam 06 (OVF06), Type: Algemene bron, 

35. International Genealogical Index. (SO86), Type: Algemene bron, 

36. Correspondentie Felix Eijgenraam 71 (CF71), Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

37. Overzichten Felix Eijgenraam 13 (OVF13), Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

38. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

39. Afgeschermd, Type: Algemene bron, (blz/akte 269) 

40. Genealogie Morin (Internet) (S01617), Type: Algemene bron, 

41. Website Pieterse-Van den Bosch (PIE0001), Type: Algemene bron, datum: 2006 

42. Www.Stamboom.Nl 01 (SB0001), Type: Algemene bron, datum: 2005 

43. Www.Rotterdam.Digitalestamboom.Nl 1 (GAR0001), Type: Algemene bron, datum: 2006 

44. Gemeente Archief Delft 1 (SO742), Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: circa 1971 

45. Overzichten Felix Eijgenraam 11 (OVF11), Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

46. Internet divers 01 (IN01), Type: Algemene bron, datum: 2005 

47. Www.Stamboom.Nl 06 (SB0006), Type: Algemene bron, datum: 2005 

48. Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 23 (DS23), Type: Algemene bron, datum: 2006 

49. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

50. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: 2006 

51. Afgeschermd, Type: Algemene bron, 

52. Afgeschermd, Type: Algemene bron, 

53. Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 22 (DS22), Type: Algemene bron, datum: 2006 

54. K59 (SO1022), Type: Algemene bron, 

55. Afgeschermd, Type: Algemene bron, datum: 2005 

56. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

57. Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 19 (DS19), Type: Algemene bron, datum: 2006 

58. Algemeen Rijks Archief te 's-Gravenhage (S01446), Type: Algemene bron, 

59. Genealogie Klapwijk (Internet) (S01608), Type: Algemene bron, 

60. Overzichten Felix Eijgenraam 14 (OVF14), Type: Algemene bron, datum: van 1970 tot 1971 

61. Www.Stamboom.Nl 04 (SB0004), Type: Algemene bron, datum: 2005 

62. Afgeschermd, Type: Algemene bron, datum: 2005 

63. Afgeschermd, Type: Algemene bron, 

64. Afgeschermd, Type: Algemene bron, 

65. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

66. Internet divers 02 (IN02), Type: Algemene bron, datum: 2005 

67. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

68. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

69. Correspondentie Felix Eijgenraam 28 (CF28), Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

70. Internet divers 05 (IN05), Type: Algemene bron, datum: 2005 

71. Www.Stamboom.Nl 03 (SB0003), Type: Algemene bron, datum: 2005 

72. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

73. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

74. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

75. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

76. DTB, gemeentearchief Zoetermeer (S01485), Type: Algemene bron, 

77. Centraal Bureau voor Genealogie (S01460), Type: Algemene bron, 

78. Www.Stamboom.Nl 08 (SB0008), Type: Algemene bron, datum: 2005 

79. Afgeschermd, Type: Algemene bron, 

80. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

81. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

82. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

83. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

84. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

85. Afgeschermd, Type: Algemene bron, 

86. Www.Stamboom.Nl 02 (SB0002), Type: Algemene bron, datum: 2005 

87. Afgeschermd, Type: Algemene bron, 

88. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

89. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

90. Correspondentie Felix Eijgenraam 06 (CF06), Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

91. Gemeente Archief Leeuwarden 1 (GAL0001), Type: Algemene bron, datum: 2005 

92. Overzichten Felix Eijgenraam 09 (OVF09), Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

93. Afgeschermd, Type: Algemene bron, datum: 2005 

94. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

95. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

96. Www.Stamboom.Nl 12 (SB0012), Type: Algemene bron, datum: 2005 

97. Correspondentie Felix Eijgenraam 38 (CF38), Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

98. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

99. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

100. Correspondentie Felix Eijgenraam 26 (CF26), Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

101. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

102. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

103. Afgeschermd, Type: Algemene bron, 

104. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

105. Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 01 (DS01), Type: Algemene bron, datum: 2005 

106. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

107. Afgeschermd, Type: Algemene bron, 

108. Afgeschermd, Type: Algemene bron, 

109. Afgeschermd, Type: Algemene bron, 

110. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

111. Persoonslijst van Geertje Eijgenraam (S20664), Type: Algemene bron, 

112. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

113. Correspondentie Felix Eijgenraam 33 (CF33), Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

114. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

115. Afgeschermd, Type: Algemene bron, datum: 31-01-2007 

116. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

117. Afgeschermd, Type: Algemene bron, 

118. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

119. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

120. Afgeschermd, Type: Algemene bron, 

121. Afgeschermd, Type: Algemene bron, 

122. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

123. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

124. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

125. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

126. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

127. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

128. Www.Graftombe.Nl (GT01), Type: Algemene bron, 

129. Overzichten Felix Eijgenraam 07 (OVF07), Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

130. Afgeschermd, Type: Algemene bron, 

131. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

132. Afgeschermd, Type: Algemene bron, 

133. Correspondentie Felix Eijgenraam 42 (CF42), Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

134. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

135. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: 2006 

136. Correspondentie Felix Eijgenraam 01 (CF01), Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

137. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

138. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

139. Gegevens van Jan Eijgenraam (S01411), Type: Algemene bron, 

140. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

141. Afgeschermd, Type: Algemene bron, 

142. Eijgenraam Archief 1 (EA0001), Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: 2006 

143. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

144. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

145. Afgeschermd, Type: Algemene bron, 

146. Persoons Kaart Francisca Eijgenraam (S01681), Type: Algemene bron, 

147. Afgeschermd, Type: Algemene bron, 

148. Gegevens van Frank de Waardt (S20361), Type: Algemene bron, 

149. Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 

150. Afgeschermd, Type: Algemene bron,